清明

郑愁予 〔唐朝〕

我醉著,静的夜,流於我体内 容我掩耳之际,那奥秘在我体内回响 有花香,沁出我的肌肤 这是至美的一刹,我接受膜拜 接受千家飞幡的祭典 星辰成串地下垂,激起厝间的溢酒 雾凝看,冷若祈祷的眸子 许多许多眸子,在我的发上流瞬 我要回归,梳理满身满身的植物 我已回归,我本是仰卧的青山一列清明拼音解读:wǒ zuì zhe ,jìng de yè ,liú yú wǒ tǐ nèi róng wǒ yǎn ěr zhī jì ,nà ào mì zài wǒ tǐ nèi huí xiǎng yǒu huā xiāng ,qìn chū wǒ de jī fū zhè shì zhì měi de yī shā ,wǒ jiē shòu mó bài jiē shòu qiān jiā fēi fān de jì diǎn xīng chén chéng chuàn dì xià chuí ,jī qǐ cuò jiān de yì jiǔ wù níng kàn ,lěng ruò qí dǎo de móu zǐ xǔ duō xǔ duō móu zǐ ,zài wǒ de fā shàng liú shùn wǒ yào huí guī ,shū lǐ mǎn shēn mǎn shēn de zhí wù wǒ yǐ huí guī ,wǒ běn shì yǎng wò de qīng shān yī liè
猜您喜欢

瑞鹧鸪(楚王台上一神仙)

欧阳修 〔宋朝〕

【瑞鹧鸪】楚王台上一神仙, 眼色相看意已传。 见了又休还似梦,坐来虽近远如天。 陇禽有恨犹能说,江月无情也解圆。 更被春风送惆怅,落花飞絮雨翩翩。 瑞鹧鸪(楚王台上一神仙)拼音解读:【ruì zhè gū 】chǔ wáng tái shàng yī shén xiān , yǎn sè xiàng kàn yì yǐ chuán 。 jiàn le yòu xiū hái sì mèng ,zuò lái suī jìn yuǎn rú tiān 。 lǒng qín yǒu hèn yóu néng shuō ,jiāng yuè wú qíng yě jiě yuán 。 gèng bèi chūn fēng sòng chóu chàng ,luò huā fēi xù yǔ piān piān 。
详情

湘妃庙·帝舜南巡去

高骈 〔唐朝〕

帝舜南巡去不还,二妃幽怨水云间。当时珠泪垂多少,直到如今竹尚斑。湘妃庙·帝舜南巡去拼音解读:dì shùn nán xún qù bú hái ,èr fēi yōu yuàn shuǐ yún jiān 。dāng shí zhū lèi chuí duō shǎo ,zhí dào rú jīn zhú shàng bān 。
详情

寒食(地僻人稀到)

张镃 〔先秦〕

地僻人稀到,檐虚燕未过。 清愁诗酒少,寒食雨风多。 名字因农具,襟怀属钓蓑。 莫惊时节换,安分看如何。寒食(地僻人稀到)拼音解读:dì pì rén xī dào ,yán xū yàn wèi guò 。 qīng chóu shī jiǔ shǎo ,hán shí yǔ fēng duō 。 míng zì yīn nóng jù ,jīn huái shǔ diào suō 。 mò jīng shí jiē huàn ,ān fèn kàn rú hé 。
详情

隐者瘗男铭

佚名 〔唐朝〕

神真炼形年未足,化为我子功相续。 丞相瘗之刻玄玉,仙路何长死何促。隐者瘗男铭拼音解读:shén zhēn liàn xíng nián wèi zú ,huà wéi wǒ zǐ gōng xiàng xù 。 chéng xiàng yì zhī kè xuán yù ,xiān lù hé zhǎng sǐ hé cù 。
详情

生查子·富阳道中

毛滂 〔宋朝〕

春晚出山城,落日行江岸。人不共潮来,香亦临风散。 花谢小妆残,莺困清歌断。行雨梦魂消,飞絮心情乱。生查子·富阳道中拼音解读:chūn wǎn chū shān chéng ,luò rì háng jiāng àn 。rén bú gòng cháo lái ,xiāng yì lín fēng sàn 。 huā xiè xiǎo zhuāng cán ,yīng kùn qīng gē duàn 。háng yǔ mèng hún xiāo ,fēi xù xīn qíng luàn 。
详情

题友人山居

黄滔 〔宋朝〕

到君栖迹所,竹径与衡门。亦在乾坤内,独无尘俗喧。 新泉浮石藓,崩壁露松根。更说寻僧处,孤峰上啸猿。 题友人山居拼音解读: dào jun1 qī jì suǒ ,zhú jìng yǔ héng mén 。yì zài qián kūn nèi ,dú wú chén sú xuān 。 xīn quán fú shí xiǎn ,bēng bì lù sōng gēn 。gèng shuō xún sēng chù ,gū fēng shàng xiào yuán 。
详情

喜迁莺(晓月堕)

李煜 〔唐朝〕

晓月堕,宿云微,无语枕凭欹。梦回芳草思依依,天远雁声稀。啼莺散,馀花乱,寂寞画堂深院。片红休扫尽从伊,留待舞人归。喜迁莺(晓月堕)拼音解读:xiǎo yuè duò ,xiǔ yún wēi ,wú yǔ zhěn píng yī 。mèng huí fāng cǎo sī yī yī ,tiān yuǎn yàn shēng xī 。tí yīng sàn ,yú huā luàn ,jì mò huà táng shēn yuàn 。piàn hóng xiū sǎo jìn cóng yī ,liú dài wǔ rén guī 。
详情

杂剧·唐明皇秋夜梧桐雨

白朴 〔元朝〕

(冲末扮张守珪引卒子上,诗云)坐拥貔貅镇朔方,每临塞下受降王。太平时世辕门静,自把雕弓数雁行。某姓张,名守珪,见任幽州节度使。幼读儒书,兼通韬略,为藩镇之名臣,受心膂之重寄。且喜近年以来,边烽息警,军士休闲。昨日奚契丹部擅杀公主,某差捉生使安禄山率兵征讨,不见来回话。左右,辕门前觑者,等来时报复我知道。(卒云)理会的。(净扮安禄山上,云)自家安禄山是也。积祖以来,为营州杂胡,本姓康工。母阿史德,为突厥觋者,祷于轧荦山战斗之神而生某。生时有光照穹庐,野兽皆鸣,遂名为轧荦山。后母改嫁安延偃,乃随安姓,改名安禄山。开元年间,延偃携某归国,遂蒙圣恩,分隶张守珪部下。为某通晓六蕃言语,膂力过人,现任捉生讨击使。昨因奚契丹反叛,差我征讨。自恃勇力深入,不料众寡不敌,遂致丧师。今日不免回见主帅,别作道理。早来到府门首也。左右,报复去,道有捉生使安禄山来见。(卒报科)(张守珪云)着他进来。(安禄山做见科)(张守珪云)安禄山,征讨胜败如何?(安禄山云)贼众我寡,军士畏怯,遂至败北。(张守珪云)损军失机,明例不宥。左右,推出去,斩首报来。(卒推出科)(安禄山大叫云)主帅不欲灭奚契丹耶?奈何杀壮士!(张守珪云)放他回来。(安禄山回科)(张守珪云)某也惜你骁勇,但国有定法,某不敢卖法市恩,送你上京,取圣断,如何?(安禄山云)谢主帅不杀之恩。(押下)(张守珪云)安禄山去了也。(诗云)须知生杀有旗牌,只为军中惜将才。不然斩一胡儿首,何用亲烦圣断来。(下)(正末扮唐玄宗驾,旦扮杨贵妃,引高力士、杨国忠、宫娥上)(正末云)寡人唐玄宗是也。自高祖神尧皇帝起兵晋阳,全仗我太宗皇帝,灭了六十四处烟尘,一十八家擅改年号,立起大唐天下。传高宗、中宗,不幸有宫闱之变。寡人以临淄郡王领兵靖难,大哥哥宁王让位于寡人。即位以来,二十余年,喜的太平无事。赖有贤相姚元之、宋璟、韩休、张九龄同心致治,寡人得遂安逸。六宫嫔御虽多,自武惠妃死后,无当意者。去年八月中秋,梦游月宫见嫦娥之貌,人间少有。昨寿邸杨妃,绝类嫦娥,已命为女道士;既而取入宫中,策为贵妃,居太真院。寡人自从太真入宫,朝歌暮宴,无有虚日。高力士,你快传旨排宴,梨园子弟奏乐,寡人消遣咱。(高力士云)理会的。(外扮张九龄押安禄山上,诗云)调和鼎鼐理阴阳,位列鹓班坐省堂。四海承平无一事,朝朝曳履侍君王。老夫张九龄是也,南海人氏。早登甲第,荷圣恩直做到丞相之职。近日,边帅张守珪解送失机蕃将一人,名安禄山。我见其
详情

【越调】小桃红_寿筵添上小

卢挚 〔元朝〕

寿筵添上小桃红,妆点壶天供,茜蕊冰痕半浮动。彩云中,生香唤醒罗浮梦。银杯绿蚁,琼枝清唱,金胜醉鳌峰。【越调】小桃红_寿筵添上小拼音解读:shòu yàn tiān shàng xiǎo táo hóng ,zhuāng diǎn hú tiān gòng ,qiàn ruǐ bīng hén bàn fú dòng 。cǎi yún zhōng ,shēng xiāng huàn xǐng luó fú mèng 。yín bēi lǜ yǐ ,qióng zhī qīng chàng ,jīn shèng zuì áo fēng 。
详情

临江仙(张静甫之母夫人生日)

魏了翁 〔宋朝〕

天为西南分八使,更分四道蕃臣。争如齿宿彩衣新。亲年开百岁,又见子生孙。 一度平反供一笑,无边桃李皆春。便归天上极恩荣。为君图寿母,去年曾以寿母图为献。更看太夫人。临江仙(张静甫之母夫人生日)拼音解读:tiān wéi xī nán fèn bā shǐ ,gèng fèn sì dào fān chén 。zhēng rú chǐ xiǔ cǎi yī xīn 。qīn nián kāi bǎi suì ,yòu jiàn zǐ shēng sūn 。 yī dù píng fǎn gòng yī xiào ,wú biān táo lǐ jiē chūn 。biàn guī tiān shàng jí ēn róng 。wéi jun1 tú shòu mǔ ,qù nián céng yǐ shòu mǔ tú wéi xiàn 。gèng kàn tài fū rén 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->