水调歌头(癸卿九月十五日寿朱元晦)

陈亮 〔宋朝〕

人物从来少,篱菊为谁黄。去年今日,倚楼还是听行藏。未觉霜风无赖,好在月华如水,心事楚天长。讲论参洙泗,杯酒到虞唐。 人未醉,歌宛转,兴悠扬。太平胸次,笑他磊磈欲成狂。且向武夷深处,坐对云烟开敛,逸思入微茫。我欲为君寿,何许得新腔。水调歌头(癸卿九月十五日寿朱元晦)拼音解读:rén wù cóng lái shǎo ,lí jú wéi shuí huáng 。qù nián jīn rì ,yǐ lóu hái shì tīng háng cáng 。wèi jiào shuāng fēng wú lài ,hǎo zài yuè huá rú shuǐ ,xīn shì chǔ tiān zhǎng 。jiǎng lùn cān zhū sì ,bēi jiǔ dào yú táng 。 rén wèi zuì ,gē wǎn zhuǎn ,xìng yōu yáng 。tài píng xiōng cì ,xiào tā lěi wěi yù chéng kuáng 。qiě xiàng wǔ yí shēn chù ,zuò duì yún yān kāi liǎn ,yì sī rù wēi máng 。wǒ yù wéi jun1 shòu ,hé xǔ dé xīn qiāng 。
猜您喜欢

前出塞九首·其六

杜甫 〔唐朝〕

挽弓当挽强,用箭当用长。射人先射马,擒贼先擒王。杀人亦有限,列国自有疆。苟能制侵陵,岂在多杀伤。前出塞九首·其六拼音解读:wǎn gōng dāng wǎn qiáng ,yòng jiàn dāng yòng zhǎng 。shè rén xiān shè mǎ ,qín zéi xiān qín wáng 。shā rén yì yǒu xiàn ,liè guó zì yǒu jiāng 。gǒu néng zhì qīn líng ,qǐ zài duō shā shāng 。
详情

木兰花(初心已恨花期晚)

晏几道 〔宋朝〕

【木兰花】初心已恨花期晚,别后相思长在眼。兰衾犹有旧时香,每到梦回珠泪满。多应不信人肠断,几夜夜寒谁共暖。欲将恩爱结来生,只恐来生缘又短。木兰花(初心已恨花期晚)拼音解读:【mù lán huā 】chū xīn yǐ hèn huā qī wǎn ,bié hòu xiàng sī zhǎng zài yǎn 。lán qīn yóu yǒu jiù shí xiāng ,měi dào mèng huí zhū lèi mǎn 。duō yīng bú xìn rén cháng duàn ,jǐ yè yè hán shuí gòng nuǎn 。yù jiāng ēn ài jié lái shēng ,zhī kǒng lái shēng yuán yòu duǎn 。
详情

石州慢

赵文 〔宋朝〕

京浙尘动态,闽峤风霜,不觉催老。封侯事付儿曹,懒把菱花频照。明光赋笔,那知白首山中,年年管领闲花草。叩角夜漫漫,问何时能晓。 堪笑。空有传世千篇,正似病呻饥啸。欲傲王侯,早被王侯相傲。盖棺事定,即今老子独龙,荣枯得丧浑难料。无酒不须愁,问黄花知道。石州慢拼音解读:jīng zhè chén dòng tài ,mǐn qiáo fēng shuāng ,bú jiào cuī lǎo 。fēng hóu shì fù ér cáo ,lǎn bǎ líng huā pín zhào 。míng guāng fù bǐ ,nà zhī bái shǒu shān zhōng ,nián nián guǎn lǐng xián huā cǎo 。kòu jiǎo yè màn màn ,wèn hé shí néng xiǎo 。 kān xiào 。kōng yǒu chuán shì qiān piān ,zhèng sì bìng shēn jī xiào 。yù ào wáng hóu ,zǎo bèi wáng hóu xiàng ào 。gài guān shì dìng ,jí jīn lǎo zǐ dú lóng ,róng kū dé sàng hún nán liào 。wú jiǔ bú xū chóu ,wèn huáng huā zhī dào 。
详情

望海潮(癸卯冬为建守赵季西赋碧云楼)

张元干 〔宋朝〕

苍山烟淡,寒溪风定,玉簪罗带绸缪。轻霭暮飞,青冥远净,珠星璧月光浮。城际踊层楼。正翠帘高卷,绿琐低钩。影落尊罍,气和歌管共清游。 史君冠世风流。拥香鬟凭槛,雾鬓凝眸。银烛暖宵,花光照席,谯门莫报更筹。逸兴醉无休。赋探梅芳信,翻曲新讴。想见疏枝冷蕊,春意到沙洲。望海潮(癸卯冬为建守赵季西赋碧云楼)拼音解读:cāng shān yān dàn ,hán xī fēng dìng ,yù zān luó dài chóu miù 。qīng ǎi mù fēi ,qīng míng yuǎn jìng ,zhū xīng bì yuè guāng fú 。chéng jì yǒng céng lóu 。zhèng cuì lián gāo juàn ,lǜ suǒ dī gōu 。yǐng luò zūn léi ,qì hé gē guǎn gòng qīng yóu 。 shǐ jun1 guàn shì fēng liú 。yōng xiāng huán píng kǎn ,wù bìn níng móu 。yín zhú nuǎn xiāo ,huā guāng zhào xí ,qiáo mén mò bào gèng chóu 。yì xìng zuì wú xiū 。fù tàn méi fāng xìn ,fān qǔ xīn ōu 。xiǎng jiàn shū zhī lěng ruǐ ,chūn yì dào shā zhōu 。
详情

念奴娇(刘左史光祖生日)

魏了翁 〔宋朝〕

岸容山意,随春好,人在春风独立。立尽闲云来又去,目断一天红日。岂不怀归,于焉信宿,此意无人识。只看鬓发,丝丝都为人白。 风露正满人间,__睡息,浑不知南北。要上南山披荟蔚,谁是同心相觅。天运无穷,事机难料,只有储才急。愿公寿考,养成元_人物。念奴娇(刘左史光祖生日)拼音解读:àn róng shān yì ,suí chūn hǎo ,rén zài chūn fēng dú lì 。lì jìn xián yún lái yòu qù ,mù duàn yī tiān hóng rì 。qǐ bú huái guī ,yú yān xìn xiǔ ,cǐ yì wú rén shí 。zhī kàn bìn fā ,sī sī dōu wéi rén bái 。 fēng lù zhèng mǎn rén jiān ,__shuì xī ,hún bú zhī nán běi 。yào shàng nán shān pī huì wèi ,shuí shì tóng xīn xiàng mì 。tiān yùn wú qióng ,shì jī nán liào ,zhī yǒu chǔ cái jí 。yuàn gōng shòu kǎo ,yǎng chéng yuán _rén wù 。
详情

【正宫】塞鸿秋

郑光祖 〔元朝〕

门前五柳江侵路,庄儿紧靠白苹渡。除彭泽县令无心做,渊明老子达时务。频将浊酒沽,识破兴亡数,醉时节笑捻着黄花去。雨余梨雪开香玉,风和柳线摇新绿。日融桃锦堆红树,烟迷苔色铺青褥。王维旧画图,杜甫新诗句。怎相逢不饮空归去。金谷园那得三生富,铁门限枉作千年妒。汨罗江空氢三闾污,北邙山谁是千钟禄?想应陶令杯,不到刘伶墓。怎相逢不饮空归去。【正宫】塞鸿秋拼音解读:mén qián wǔ liǔ jiāng qīn lù ,zhuāng ér jǐn kào bái píng dù 。chú péng zé xiàn lìng wú xīn zuò ,yuān míng lǎo zǐ dá shí wù 。pín jiāng zhuó jiǔ gū ,shí pò xìng wáng shù ,zuì shí jiē xiào niǎn zhe huáng huā qù 。yǔ yú lí xuě kāi xiāng yù ,fēng hé liǔ xiàn yáo xīn lǜ 。rì róng táo jǐn duī hóng shù ,yān mí tái sè pù qīng rù 。wáng wéi jiù huà tú ,dù fǔ xīn shī jù 。zěn xiàng féng bú yǐn kōng guī qù 。jīn gǔ yuán nà dé sān shēng fù ,tiě mén xiàn wǎng zuò qiān nián dù 。mì luó jiāng kōng qīng sān lǘ wū ,běi máng shān shuí shì qiān zhōng lù ?xiǎng yīng táo lìng bēi ,bú dào liú líng mù 。zěn xiàng féng bú yǐn kōng guī qù 。
详情

握金钗

吕渭老 〔宋朝〕

风日困花枝,晴蜂自相趁。晚来红浅香尽。整顿腰肢晕残粉。弦上语,梦中人,天外信。 青杏已成双,新尊荐樱笋。为谁一和销损。数著佳期又不稳。春去也,怎当他,清昼永。握金钗拼音解读:fēng rì kùn huā zhī ,qíng fēng zì xiàng chèn 。wǎn lái hóng qiǎn xiāng jìn 。zhěng dùn yāo zhī yūn cán fěn 。xián shàng yǔ ,mèng zhōng rén ,tiān wài xìn 。 qīng xìng yǐ chéng shuāng ,xīn zūn jiàn yīng sǔn 。wéi shuí yī hé xiāo sǔn 。shù zhe jiā qī yòu bú wěn 。chūn qù yě ,zěn dāng tā ,qīng zhòu yǒng 。
详情

董娇饶

宋子侯 〔两汉〕

洛阳城东路,桃李生路旁。花花自相对,叶叶自相当。春风东北起,花叶正低昂。不知谁家子,提笼行采桑。纤手折其枝,花落何飘扬。请谢彼姝子,何为见损伤。高秋八九月,白露变为霜。终年会飘堕,安得久馨香。秋时自零落,春月复芬芳。何如盛年去,欢爱永相忘。吾欲竟此曲,此曲愁人肠。归来酌美酒,挟瑟上高堂。董娇饶拼音解读:luò yáng chéng dōng lù ,táo lǐ shēng lù páng 。huā huā zì xiàng duì ,yè yè zì xiàng dāng 。chūn fēng dōng běi qǐ ,huā yè zhèng dī áng 。bú zhī shuí jiā zǐ ,tí lóng háng cǎi sāng 。xiān shǒu shé qí zhī ,huā luò hé piāo yáng 。qǐng xiè bǐ shū zǐ ,hé wéi jiàn sǔn shāng 。gāo qiū bā jiǔ yuè ,bái lù biàn wéi shuāng 。zhōng nián huì piāo duò ,ān dé jiǔ xīn xiāng 。qiū shí zì líng luò ,chūn yuè fù fēn fāng 。hé rú shèng nián qù ,huān ài yǒng xiàng wàng 。wú yù jìng cǐ qǔ ,cǐ qǔ chóu rén cháng 。guī lái zhuó měi jiǔ ,jiā sè shàng gāo táng 。
详情

醉落魄(三月十日赏酴靡,时坐客沈、赵与余将终更花干复议归蜀醉中口占)

管鉴 〔宋朝〕

春愁无力。酴醿娇软难禁摘。风流彻骨香无敌。积玉团珠,明月夜同色。 花时易失欢难得。尊前半是将行客。为花一醉何须惜。明岁花时,何处谩相忆。醉落魄(三月十日赏酴靡,时坐客沈、赵与余将终更花干复议归蜀醉中口占)拼音解读:chūn chóu wú lì 。tú mí jiāo ruǎn nán jìn zhāi 。fēng liú chè gǔ xiāng wú dí 。jī yù tuán zhū ,míng yuè yè tóng sè 。 huā shí yì shī huān nán dé 。zūn qián bàn shì jiāng háng kè 。wéi huā yī zuì hé xū xī 。míng suì huā shí ,hé chù màn xiàng yì 。
详情

夏日田园杂兴

范成大 〔魏晋〕

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。五月江吴麦秀寒,移秧披絮尚衣单。稻根科斗行如块,田水今年一尺宽。二麦俱秋斗百钱,田家唤作小丰年。饼炉饭甑无饥色,接到西风熟稻天。百沸缲汤雪涌波,缲车嘈囋雨鸣蓑。桑姑盆手交相贺,绵茧无多丝茧多。小妇连宵上绢机,大耆催税急於飞。今年幸甚蚕桑熟,留得黄丝织夏衣。下田戽水出江流,高垄翻江逆上沟;地势不齐人力尽,丁男长在踏车头。昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。槐叶初匀日气凉,葱葱鼠耳翠成双。三公只得三株看,闲客清阴满北窗。黄尘行客汗如浆,少住侬家漱井香;借与门前磐石坐,柳阴亭午正风凉。千顷芙蕖放棹嬉,花深迷路晚忘归。家人暗识船行处,时有惊忙小鸭飞。采菱辛苦废犁鉏,血指流丹鬼质枯。无力买田聊种水,近来湖面亦收租。蜩螗千万沸斜阳,蛙黾无边聒夜长。不把痴聋相对治,梦魂争得到藜床? 夏日田园杂兴拼音解读: méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi ,mài huā xuě bái cài huā xī 。rì zhǎng lí luò wú rén guò ,wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi 。wǔ yuè jiāng wú mài xiù hán ,yí yāng pī xù shàng yī dān 。dào gēn kē dòu háng rú kuài ,tián shuǐ jīn nián yī chǐ kuān 。èr mài jù qiū dòu bǎi qián ,tián jiā huàn zuò xiǎo fēng nián 。bǐng lú fàn zèng wú jī sè ,jiē dào xī fēng shú dào tiān 。bǎi fèi qiāo tāng xuě yǒng bō ,qiāo chē cáo zá yǔ míng suō 。sāng gū pén shǒu jiāo xiàng hè ,mián jiǎn wú duō sī jiǎn duō 。xiǎo fù lián xiāo shàng juàn jī ,dà qí cuī shuì jí yú fēi 。jīn nián xìng shèn cán sāng shú ,liú dé huáng sī zhī xià yī 。xià tián hù shuǐ chū jiāng liú ,gāo lǒng fān jiāng nì shàng gōu ;dì shì bú qí rén lì jìn ,dīng nán zhǎng zài tà chē tóu 。zhòu chū yún tián yè jì má ,cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā 。tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī ,yě bàng sāng yīn xué zhǒng guā 。huái yè chū yún rì qì liáng ,cōng cōng shǔ ěr cuì chéng shuāng 。sān gōng zhī dé sān zhū kàn ,xián kè qīng yīn mǎn běi chuāng 。huáng chén háng kè hàn rú jiāng ,shǎo zhù nóng jiā shù jǐng xiāng ;jiè yǔ mén qián pán shí zuò ,liǔ yīn tíng wǔ zhèng fēng liáng 。qiān qǐng fú qú fàng zhào xī ,huā shēn mí lù wǎn wàng guī 。jiā rén àn shí chuán háng chù ,shí yǒu jīng máng xiǎo yā fēi 。cǎi líng xīn kǔ fèi lí chú ,xuè zhǐ liú dān guǐ zhì kū 。wú lì mǎi tián liáo zhǒng shuǐ ,jìn lái hú miàn yì shōu zū 。tiáo táng qiān wàn fèi xié yáng ,wā miǎn wú biān guō yè zhǎng 。bú bǎ chī lóng xiàng duì zhì ,mèng hún zhēng dé dào lí chuáng ?
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->