洞仙歌(红梅)

辛弃疾 〔宋朝〕

冰姿玉骨,自是清凉□。此度浓妆为谁改。向竹篱茅舍,几误佳期,招伊怪,满脸颜红微带。 寿阳妆鉴里,应是承恩,纤手重匀异香在。怕等闲、春未到,雪里先开,风流煞、说与群芳不解。更总做、北人未识伊,据品调,难作杏花看待。洞仙歌(红梅)拼音解读:bīng zī yù gǔ ,zì shì qīng liáng □。cǐ dù nóng zhuāng wéi shuí gǎi 。xiàng zhú lí máo shě ,jǐ wù jiā qī ,zhāo yī guài ,mǎn liǎn yán hóng wēi dài 。 shòu yáng zhuāng jiàn lǐ ,yīng shì chéng ēn ,xiān shǒu zhòng yún yì xiāng zài 。pà děng xián 、chūn wèi dào ,xuě lǐ xiān kāi ,fēng liú shà 、shuō yǔ qún fāng bú jiě 。gèng zǒng zuò 、běi rén wèi shí yī ,jù pǐn diào ,nán zuò xìng huā kàn dài 。
猜您喜欢

祈招诗

佚名 〔先秦〕

祈招之愔愔。式昭德音。 思我五度。式如玉。 式如玉。形民之力。 而无醉饱之心。祈招诗拼音解读:qí zhāo zhī yīn yīn 。shì zhāo dé yīn 。 sī wǒ wǔ dù 。shì rú yù 。 shì rú yù 。xíng mín zhī lì 。 ér wú zuì bǎo zhī xīn 。
详情

【双调】沉醉东风_蔬圃莲池药

张养浩 〔元朝〕

蔬圃莲池药阑,石田茅屋柴关。俺这里花发的疾,溪流的慢,绰然亭别是人间。对着这万顷风烟四面山,因此上功名意懒!班定远飘零玉关,楚灵均憔悴江干。李斯有黄犬悲,陆机有华亭叹,张柬之老来遭难。把个苏子瞻长流了四五番,因此上功名意懒!昨日颜如渥丹,今朝鬓发斑斑。恰才桃李春,又早桑榆晚,断送了古人何限?只为天地无情乐事悭,因此上功名意懒!郭子仪功威吐蕃,李太白书骇南蛮。房玄龄经济才,尉敬德英雄汉,魏徵般敢言直谏。这的每都不满高人一笑看,因此上功名意懒!苫茅屋白云数间,睡芸窗红日三竿。远近村,高低涧,把人我是非遮断。阆苑蓬莱咫尺间,园此上功名意懒!万言策长沙不还,六韬书云梦空叹。只为他进身的疾,收心的晚,终不免有许多忧患。见了些无下梢从前玉笋班,因此上功名意懒!笔砚琴书座间,松筠梅菊江于。欢有余,春无限,绰然亭只疑在天上。万事无心一钓竿,因此上功名意懒。寄阅世道人侯和卿披一领熬日月耐风霜道袍,系一条锁心猿拴意马环绦。穿一对圣僧鞋,带一顶温公帽,一心敬奉三教。休指望做神仙上九霄,只落得无是非清闲到老。【双调】沉醉东风_蔬圃莲池药拼音解读:shū pǔ lián chí yào lán ,shí tián máo wū chái guān 。ǎn zhè lǐ huā fā de jí ,xī liú de màn ,chāo rán tíng bié shì rén jiān 。duì zhe zhè wàn qǐng fēng yān sì miàn shān ,yīn cǐ shàng gōng míng yì lǎn !bān dìng yuǎn piāo líng yù guān ,chǔ líng jun1 qiáo cuì jiāng gàn 。lǐ sī yǒu huáng quǎn bēi ,lù jī yǒu huá tíng tàn ,zhāng jiǎn zhī lǎo lái zāo nán 。bǎ gè sū zǐ zhān zhǎng liú le sì wǔ fān ,yīn cǐ shàng gōng míng yì lǎn !zuó rì yán rú wò dān ,jīn cháo bìn fā bān bān 。qià cái táo lǐ chūn ,yòu zǎo sāng yú wǎn ,duàn sòng le gǔ rén hé xiàn ?zhī wéi tiān dì wú qíng lè shì qiān ,yīn cǐ shàng gōng míng yì lǎn !guō zǐ yí gōng wēi tǔ fān ,lǐ tài bái shū hài nán mán 。fáng xuán líng jīng jì cái ,wèi jìng dé yīng xióng hàn ,wèi zhēng bān gǎn yán zhí jiàn 。zhè de měi dōu bú mǎn gāo rén yī xiào kàn ,yīn cǐ shàng gōng míng yì lǎn !shān máo wū bái yún shù jiān ,shuì yún chuāng hóng rì sān gān 。yuǎn jìn cūn ,gāo dī jiàn ,bǎ rén wǒ shì fēi zhē duàn 。láng yuàn péng lái zhǐ chǐ jiān ,yuán cǐ shàng gōng míng yì lǎn !wàn yán cè zhǎng shā bú hái ,liù tāo shū yún mèng kōng tàn 。zhī wéi tā jìn shēn de jí ,shōu xīn de wǎn ,zhōng bú miǎn yǒu xǔ duō yōu huàn 。jiàn le xiē wú xià shāo cóng qián yù sǔn bān ,yīn cǐ shàng gōng míng yì lǎn !bǐ yàn qín shū zuò jiān ,sōng jun1 méi jú jiāng yú 。huān yǒu yú ,chūn wú xiàn ,chāo rán tíng zhī yí zài tiān shàng 。wàn shì wú xīn yī diào gān ,yīn cǐ shàng gōng míng yì lǎn 。jì yuè shì dào rén hóu hé qīng pī yī lǐng áo rì yuè nài fēng shuāng dào páo ,xì yī tiáo suǒ xīn yuán shuān yì mǎ huán tāo 。chuān yī duì shèng sēng xié ,dài yī dǐng wēn gōng mào ,yī xīn jìng fèng sān jiāo 。xiū zhǐ wàng zuò shén xiān shàng jiǔ xiāo ,zhī luò dé wú shì fēi qīng xián dào lǎo 。
详情

清平乐·咏雨

王夫之 〔明代〕

归禽响暝,隔断南枝径。不管垂杨珠泪进,滴碎荷声千顷。随波赚杀鱼儿,浮萍乍满清池。谁信碧云深处,夕阳仍在天涯?清平乐·咏雨拼音解读:guī qín xiǎng míng ,gé duàn nán zhī jìng 。bú guǎn chuí yáng zhū lèi jìn ,dī suì hé shēng qiān qǐng 。suí bō zuàn shā yú ér ,fú píng zhà mǎn qīng chí 。shuí xìn bì yún shēn chù ,xī yáng réng zài tiān yá ?
详情

如梦令

白居易 〔唐朝〕

前度小花静院,不比寻常时见。见了又还休, 愁却等闲分散。肠断,肠断,记取钗横鬓乱。 落月西窗惊起,好个匆匆些子。鬒鬓亸轻松, 凝了一双秋水。告你,告你,休向人间整理。 频日雅欢幽会,打得来来越z4.说著暂分飞, 蹙损一双眉黛。无奈,无奈,两个心儿总待。如梦令拼音解读:qián dù xiǎo huā jìng yuàn ,bú bǐ xún cháng shí jiàn 。jiàn le yòu hái xiū , chóu què děng xián fèn sàn 。cháng duàn ,cháng duàn ,jì qǔ chāi héng bìn luàn 。 luò yuè xī chuāng jīng qǐ ,hǎo gè cōng cōng xiē zǐ 。zhěn bìn duǒ qīng sōng , níng le yī shuāng qiū shuǐ 。gào nǐ ,gào nǐ ,xiū xiàng rén jiān zhěng lǐ 。 pín rì yǎ huān yōu huì ,dǎ dé lái lái yuè z4.shuō zhe zàn fèn fēi , cù sǔn yī shuāng méi dài 。wú nài ,wú nài ,liǎng gè xīn ér zǒng dài 。
详情

西郊落花歌

龚自珍 〔清朝〕

西郊落花天下奇,古人但赋伤春诗。西郊车马一朝尽,定庵先生沽酒来赏之。先生探春人不觉,先生送春人又嗤。呼朋亦得三四子,出城失色神皆痴。如钱塘潮夜澎湃,如昆阳战晨披靡;如八万四千天女洗脸罢,齐向此地倾胭脂。奇龙怪凤爱漂泊,琴高之鲤何反欲上天为?玉皇宫中空若洗,三十六界无一青蛾眉。又如先生平生之忧患,恍惚怪诞百出无穷期。先生读书尽三藏,最喜维摩卷里多清词。又闻净土落花深四寸,瞑目观赏尤神驰。西方净国未可到,下笔绮语何漓漓!安得树有不尽之花更雨新好者,三百六十日长是落花时。西郊落花歌拼音解读:xī jiāo luò huā tiān xià qí ,gǔ rén dàn fù shāng chūn shī 。xī jiāo chē mǎ yī cháo jìn ,dìng ān xiān shēng gū jiǔ lái shǎng zhī 。xiān shēng tàn chūn rén bú jiào ,xiān shēng sòng chūn rén yòu chī 。hū péng yì dé sān sì zǐ ,chū chéng shī sè shén jiē chī 。rú qián táng cháo yè péng pài ,rú kūn yáng zhàn chén pī mí ;rú bā wàn sì qiān tiān nǚ xǐ liǎn bà ,qí xiàng cǐ dì qīng yān zhī 。qí lóng guài fèng ài piāo bó ,qín gāo zhī lǐ hé fǎn yù shàng tiān wéi ?yù huáng gōng zhōng kōng ruò xǐ ,sān shí liù jiè wú yī qīng é méi 。yòu rú xiān shēng píng shēng zhī yōu huàn ,huǎng hū guài dàn bǎi chū wú qióng qī 。xiān shēng dú shū jìn sān cáng ,zuì xǐ wéi mó juàn lǐ duō qīng cí 。yòu wén jìng tǔ luò huā shēn sì cùn ,míng mù guān shǎng yóu shén chí 。xī fāng jìng guó wèi kě dào ,xià bǐ qǐ yǔ hé lí lí !ān dé shù yǒu bú jìn zhī huā gèng yǔ xīn hǎo zhě ,sān bǎi liù shí rì zhǎng shì luò huā shí 。
详情

卜算子(生朝次坐客韵呈四叔)

韩淲 〔宋朝〕

花底醉东风,好景宜同寿。海角天涯今几春,邂逅新丰酒。 内集记高阳,南渡闲回首。但愿长年饱饭休,一笑风尘表。卜算子(生朝次坐客韵呈四叔)拼音解读:huā dǐ zuì dōng fēng ,hǎo jǐng yí tóng shòu 。hǎi jiǎo tiān yá jīn jǐ chūn ,xiè hòu xīn fēng jiǔ 。 nèi jí jì gāo yáng ,nán dù xián huí shǒu 。dàn yuàn zhǎng nián bǎo fàn xiū ,yī xiào fēng chén biǎo 。
详情

蝶恋花(今古河山无定据)

纳兰性德 〔清朝〕

【蝶恋花】 出塞[1]今古河山无定据。画角声中,牧马频来去。满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。从前幽怨应无数。铁马金戈,青冢黄昏路。[2]一往情深深几许?深山夕照深秋雨。蝶恋花(今古河山无定据)拼音解读:【dié liàn huā 】 chū sāi [1]jīn gǔ hé shān wú dìng jù 。huà jiǎo shēng zhōng ,mù mǎ pín lái qù 。mǎn mù huāng liáng shuí kě yǔ ?xī fēng chuī lǎo dān fēng shù 。cóng qián yōu yuàn yīng wú shù 。tiě mǎ jīn gē ,qīng zhǒng huáng hūn lù 。[2]yī wǎng qíng shēn shēn jǐ xǔ ?shēn shān xī zhào shēn qiū yǔ 。
详情

感皇恩(读庄子闻朱晦庵即世)

辛弃疾 〔宋朝〕

案上数编书,非庄即老。曾说忘言始知道。万言千句,自不能忘堪笑。朝来梅雨霁,青青好。 一壑一丘,轻衫短帽。白发多时故人少。子云何在,应有玄经□草。江河流日夜,何时了。感皇恩(读庄子闻朱晦庵即世)拼音解读:àn shàng shù biān shū ,fēi zhuāng jí lǎo 。céng shuō wàng yán shǐ zhī dào 。wàn yán qiān jù ,zì bú néng wàng kān xiào 。cháo lái méi yǔ jì ,qīng qīng hǎo 。 yī hè yī qiū ,qīng shān duǎn mào 。bái fā duō shí gù rén shǎo 。zǐ yún hé zài ,yīng yǒu xuán jīng □cǎo 。jiāng hé liú rì yè ,hé shí le 。
详情

霜天晓角(日暮)

张辑 〔宋朝〕

暮天云阔。懒泛琴三叠。恰有梅花相伴,窗儿上、一枝月。 忆别。恁时节。吟情谁共说。_枕偶成清梦,画角晓、更愁绝。霜天晓角(日暮)拼音解读:mù tiān yún kuò 。lǎn fàn qín sān dié 。qià yǒu méi huā xiàng bàn ,chuāng ér shàng 、yī zhī yuè 。 yì bié 。nín shí jiē 。yín qíng shuí gòng shuō 。_zhěn ǒu chéng qīng mèng ,huà jiǎo xiǎo 、gèng chóu jué 。
详情

水龙吟(倦游京洛风尘)

晁端礼 〔宋朝〕

【水龙吟】 咏月倦游京洛风尘,夜来病酒无人问。九衢雪少,千门月淡,元宵灯近。香散梅梢,冻消池面,一番春信。记南楼醉里,西城宴阕,都不管、人春困。屈指流年未几,早人惊、潘郎双鬓。当时体态,如今情绪,多应瘦损。马上墙头,纵教瞥见,也难相认。凭阑干,但有盈盈泪眼,把罗襟揾。水龙吟(倦游京洛风尘)拼音解读:【shuǐ lóng yín 】 yǒng yuè juàn yóu jīng luò fēng chén ,yè lái bìng jiǔ wú rén wèn 。jiǔ qú xuě shǎo ,qiān mén yuè dàn ,yuán xiāo dēng jìn 。xiāng sàn méi shāo ,dòng xiāo chí miàn ,yī fān chūn xìn 。jì nán lóu zuì lǐ ,xī chéng yàn què ,dōu bú guǎn 、rén chūn kùn 。qū zhǐ liú nián wèi jǐ ,zǎo rén jīng 、pān láng shuāng bìn 。dāng shí tǐ tài ,rú jīn qíng xù ,duō yīng shòu sǔn 。mǎ shàng qiáng tóu ,zòng jiāo piē jiàn ,yě nán xiàng rèn 。píng lán gàn ,dàn yǒu yíng yíng lèi yǎn ,bǎ luó jīn wù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->