水调歌头(咏梅)

李处全 〔宋朝〕

微雨眼明处,春信著南枝。百花头上消息,为我赴襟期。松下凌霜古干,竹外横窗疏影,同是岁寒姿。唤取我曹赏,莫使俗流知。 对风前,看雪后,总相宜。碧天如洗,何许羌笛月边吹。一段出群标格,合得水仙兄事,千古豫章诗。鼎鼐付佳实,终待麦秋时。水调歌头(咏梅)拼音解读:wēi yǔ yǎn míng chù ,chūn xìn zhe nán zhī 。bǎi huā tóu shàng xiāo xī ,wéi wǒ fù jīn qī 。sōng xià líng shuāng gǔ gàn ,zhú wài héng chuāng shū yǐng ,tóng shì suì hán zī 。huàn qǔ wǒ cáo shǎng ,mò shǐ sú liú zhī 。 duì fēng qián ,kàn xuě hòu ,zǒng xiàng yí 。bì tiān rú xǐ ,hé xǔ qiāng dí yuè biān chuī 。yī duàn chū qún biāo gé ,hé dé shuǐ xiān xiōng shì ,qiān gǔ yù zhāng shī 。dǐng nài fù jiā shí ,zhōng dài mài qiū shí 。
猜您喜欢

公无出门(天迷迷)

李贺 〔唐朝〕

【公无出门】 天迷迷,地密密。熊虺食人魂,雪霜断人骨。[1]嗾犬狺狺相索索,舐掌偏宜佩兰客。帝遣乘轩灾自息,玉星点剑黄金轭。[2]我虽跨马不得还,历阳湖波大如山。毒虯相视振金环,狻猊猰貐吐馋涎。鲍焦一世披草眠,颜回廿九鬓毛斑。颜回非血衰,鲍焦不违天;天畏遭衔啮,所以致之然。分明犹惧公不信,公看呵壁书问天。公无出门(天迷迷)拼音解读:【gōng wú chū mén 】 tiān mí mí ,dì mì mì 。xióng huī shí rén hún ,xuě shuāng duàn rén gǔ 。[1]sǒu quǎn yín yín xiàng suǒ suǒ ,shì zhǎng piān yí pèi lán kè 。dì qiǎn chéng xuān zāi zì xī ,yù xīng diǎn jiàn huáng jīn è 。[2]wǒ suī kuà mǎ bú dé hái ,lì yáng hú bō dà rú shān 。dú qiú xiàng shì zhèn jīn huán ,suān ní yà yǔ tǔ chán xián 。bào jiāo yī shì pī cǎo mián ,yán huí niàn jiǔ bìn máo bān 。yán huí fēi xuè shuāi ,bào jiāo bú wéi tiān ;tiān wèi zāo xián niè ,suǒ yǐ zhì zhī rán 。fèn míng yóu jù gōng bú xìn ,gōng kàn hē bì shū wèn tiān 。
详情

沁园春(寿赵茂嘉郎中,时以制置兼济食振济里中,除直秘阁)

辛弃疾 〔宋朝〕

甲子相高,亥首曾疑,绛县老人。看长身玉立,鹤般风度,方颐须磔,虎样精神。文烂卿云,诗凌鲍谢,笔势骎骎更右军。浑余事,羡仙都梦觉,金阙名存。 门前父老忻忻。焕奎阁新褒诏语温。记他年帷幄,须依日月,只今剑履,快上星辰。人道阴功,天教多寿,看到貂蝉七叶孙。君家里,是几枝丹桂,几树灵椿。沁园春(寿赵茂嘉郎中,时以制置兼济食振济里中,除直秘阁)拼音解读:jiǎ zǐ xiàng gāo ,hài shǒu céng yí ,jiàng xiàn lǎo rén 。kàn zhǎng shēn yù lì ,hè bān fēng dù ,fāng yí xū zhé ,hǔ yàng jīng shén 。wén làn qīng yún ,shī líng bào xiè ,bǐ shì qīn qīn gèng yòu jun1 。hún yú shì ,xiàn xiān dōu mèng jiào ,jīn què míng cún 。 mén qián fù lǎo xīn xīn 。huàn kuí gé xīn bāo zhào yǔ wēn 。jì tā nián wéi wò ,xū yī rì yuè ,zhī jīn jiàn lǚ ,kuài shàng xīng chén 。rén dào yīn gōng ,tiān jiāo duō shòu ,kàn dào diāo chán qī yè sūn 。jun1 jiā lǐ ,shì jǐ zhī dān guì ,jǐ shù líng chūn 。
详情

西施(三之三·仙吕调)

柳永 〔宋朝〕

自从回步百花桥。便独处清宵。凤衾鸳枕,何事等闲抛。纵有余香,也似郎恩爱,向日夜潜消。 恐伊不信芳容改,将憔悴、写霜绡。更凭锦字,字字说情憀。要识愁肠,但看丁香树。渐结尽春梢。西施(三之三·仙吕调)拼音解读:zì cóng huí bù bǎi huā qiáo 。biàn dú chù qīng xiāo 。fèng qīn yuān zhěn ,hé shì děng xián pāo 。zòng yǒu yú xiāng ,yě sì láng ēn ài ,xiàng rì yè qián xiāo 。 kǒng yī bú xìn fāng róng gǎi ,jiāng qiáo cuì 、xiě shuāng xiāo 。gèng píng jǐn zì ,zì zì shuō qíng liáo 。yào shí chóu cháng ,dàn kàn dīng xiāng shù 。jiàn jié jìn chūn shāo 。
详情

【正宫】塞鸿秋 题情

赵莹 〔元朝〕

玉人不见徒劳望,相思两地音书旷。挥毫难写断肠文,枕几惟添愁旅况。只为美人情,空取时人谤,何时再得相亲傍?【正宫】塞鸿秋 题情拼音解读:yù rén bú jiàn tú láo wàng ,xiàng sī liǎng dì yīn shū kuàng 。huī háo nán xiě duàn cháng wén ,zhěn jǐ wéi tiān chóu lǚ kuàng 。zhī wéi měi rén qíng ,kōng qǔ shí rén bàng ,hé shí zài dé xiàng qīn bàng ?
详情

减字木兰花(曾樊子野)

沈瀛 〔宋朝〕

谁来贲止。千里得朋方切喜。汪氏门风。《大学》《中庸》正脉通。 不妨诗酒。请以还丹为荐寿。已过羊何。绍述韩门得趣多。减字木兰花(曾樊子野)拼音解读:shuí lái bēn zhǐ 。qiān lǐ dé péng fāng qiē xǐ 。wāng shì mén fēng 。《dà xué 》《zhōng yōng 》zhèng mò tōng 。 bú fáng shī jiǔ 。qǐng yǐ hái dān wéi jiàn shòu 。yǐ guò yáng hé 。shào shù hán mén dé qù duō 。
详情

鹧鸪天(禁烟)

韩淲 〔宋朝〕

烟禁荒荒雨湿云。近郊争出满城人。儿童藉草几成市,杯酒沾花不觉村。 身又老,眼增明。回头一任是红尘。山中谁信无寒食,涧上何如且采苹。鹧鸪天(禁烟)拼音解读:yān jìn huāng huāng yǔ shī yún 。jìn jiāo zhēng chū mǎn chéng rén 。ér tóng jiè cǎo jǐ chéng shì ,bēi jiǔ zhān huā bú jiào cūn 。 shēn yòu lǎo ,yǎn zēng míng 。huí tóu yī rèn shì hóng chén 。shān zhōng shuí xìn wú hán shí ,jiàn shàng hé rú qiě cǎi píng 。
详情

奉和幸望春宫送朔方大总管张仁亶

郑愔 〔宋朝〕

御跸下都门,军麾出塞垣。长杨跨武骑,细柳接戎轩。 睿曲风云动,边威鼓吹喧。坐帷将阃外,俱是报明恩。 奉和幸望春宫送朔方大总管张仁亶拼音解读: yù bì xià dōu mén ,jun1 huī chū sāi yuán 。zhǎng yáng kuà wǔ qí ,xì liǔ jiē róng xuān 。 ruì qǔ fēng yún dòng ,biān wēi gǔ chuī xuān 。zuò wéi jiāng kǔn wài ,jù shì bào míng ēn 。
详情

浪淘沙(述怀)

曹冠 〔宋朝〕

清介百无求。民瘼怀忧。席珍藏器效前修。自负平戎经国略,壮气横秋。 二纪叹淹留。寻壑经丘。醉吟适意且遨游。致主丹心犹未老,天意知不。浪淘沙(述怀)拼音解读:qīng jiè bǎi wú qiú 。mín mò huái yōu 。xí zhēn cáng qì xiào qián xiū 。zì fù píng róng jīng guó luè ,zhuàng qì héng qiū 。 èr jì tàn yān liú 。xún hè jīng qiū 。zuì yín shì yì qiě áo yóu 。zhì zhǔ dān xīn yóu wèi lǎo ,tiān yì zhī bú 。
详情

浣溪沙(癸已豫章)

赵师侠 〔宋朝〕

日丽风和春昼长。杏花枝上正芬芳。无情社雨亦何狂。 一洗娇红啼嫩脸,半开新绿映残妆。画梁空有燕泥香。浣溪沙(癸已豫章)拼音解读:rì lì fēng hé chūn zhòu zhǎng 。xìng huā zhī shàng zhèng fēn fāng 。wú qíng shè yǔ yì hé kuáng 。 yī xǐ jiāo hóng tí nèn liǎn ,bàn kāi xīn lǜ yìng cán zhuāng 。huà liáng kōng yǒu yàn ní xiāng 。
详情

鹧鸪天(重九席上作)

辛弃疾 〔宋朝〕

戏马台前秋雁飞。管弦歌舞更旌旗。要知黄菊清高处,不入当年二谢诗。 倾白酒,绕东篱。只於陶令有心期。明朝重九浑潇洒,莫使尊前欠一枝。鹧鸪天(重九席上作)拼音解读:xì mǎ tái qián qiū yàn fēi 。guǎn xián gē wǔ gèng jīng qí 。yào zhī huáng jú qīng gāo chù ,bú rù dāng nián èr xiè shī 。 qīng bái jiǔ ,rào dōng lí 。zhī yú táo lìng yǒu xīn qī 。míng cháo zhòng jiǔ hún xiāo sǎ ,mò shǐ zūn qián qiàn yī zhī 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->