减字木兰花(梅)

袁去华 〔宋朝〕

微红嫩白。照水横枝初摘索。一梦扬州。客里相逢无限愁。 黄昏院落。细细清香无处著。觅句持觞。鬓点吴霜不碍狂。减字木兰花(梅)拼音解读:wēi hóng nèn bái 。zhào shuǐ héng zhī chū zhāi suǒ 。yī mèng yáng zhōu 。kè lǐ xiàng féng wú xiàn chóu 。 huáng hūn yuàn luò 。xì xì qīng xiāng wú chù zhe 。mì jù chí shāng 。bìn diǎn wú shuāng bú ài kuáng 。
猜您喜欢

秦楼月(楼阴缺)

范成大 〔宋朝〕

【秦楼月】 楼阴缺,栏干影卧东厢月。东厢月,一天风露,杏花如雪。隔烟催漏金虬咽,罗帏暗淡灯花结。灯花结,片时春梦,江南天阔。秦楼月(楼阴缺)拼音解读:【qín lóu yuè 】 lóu yīn quē ,lán gàn yǐng wò dōng xiāng yuè 。dōng xiāng yuè ,yī tiān fēng lù ,xìng huā rú xuě 。gé yān cuī lòu jīn qiú yān ,luó wéi àn dàn dēng huā jié 。dēng huā jié ,piàn shí chūn mèng ,jiāng nán tiān kuò 。
详情

柳梢青(戊午十二月十五日安晚园和刘自昭)

吴潜 〔宋朝〕

绿野平泉,古来人事,空里飞花。月榭风亭,荷漪藓石,说郑公家。 老梅傍水茶牙。人那得、光阴似他。万种思量,百年倒断,付与残霞。柳梢青(戊午十二月十五日安晚园和刘自昭)拼音解读:lǜ yě píng quán ,gǔ lái rén shì ,kōng lǐ fēi huā 。yuè xiè fēng tíng ,hé yī xiǎn shí ,shuō zhèng gōng jiā 。 lǎo méi bàng shuǐ chá yá 。rén nà dé 、guāng yīn sì tā 。wàn zhǒng sī liàng ,bǎi nián dǎo duàn ,fù yǔ cán xiá 。
详情

齐天乐·秋声馆赋秋声

厉鹗 〔清朝〕

簟凄灯暗眠还起,清商几处催发?碎竹虚廊,枯莲浅渚,不辨声来何叶?桐飙又接。尽吹入潘郎,一簪愁发。已是难听,中宵无用怨离别。阴虫还更切切。玉窗挑锦倦,惊响檐铁。漏断高城,钟疏野寺,遥送凉潮呜咽。微吟渐怯。讶篱豆花开,雨筛时节。独自开门,满庭都是月。齐天乐·秋声馆赋秋声拼音解读:diàn qī dēng àn mián hái qǐ ,qīng shāng jǐ chù cuī fā ?suì zhú xū láng ,kū lián qiǎn zhǔ ,bú biàn shēng lái hé yè ?tóng biāo yòu jiē 。jìn chuī rù pān láng ,yī zān chóu fā 。yǐ shì nán tīng ,zhōng xiāo wú yòng yuàn lí bié 。yīn chóng hái gèng qiē qiē 。yù chuāng tiāo jǐn juàn ,jīng xiǎng yán tiě 。lòu duàn gāo chéng ,zhōng shū yě sì ,yáo sòng liáng cháo wū yān 。wēi yín jiàn qiè 。yà lí dòu huā kāi ,yǔ shāi shí jiē 。dú zì kāi mén ,mǎn tíng dōu shì yuè 。
详情

水调歌头(次卢漕韵呈茶漕二使)

京镗 〔宋朝〕

杨卢万人杰,见我眼俱青。锦官城里胜概,在在款经行。笔底烟云飞走,胸次乾坤吐纳,议论总纵横。觉我形秽处,相并玉壶清。 二使者,弦样直,水般平。岷峨洗净凄怆,威与惠相并。闻道东来有诏,却恐西留无计,顿使雪山轻。滚滚蜀江水,不尽是声名。水调歌头(次卢漕韵呈茶漕二使)拼音解读:yáng lú wàn rén jié ,jiàn wǒ yǎn jù qīng 。jǐn guān chéng lǐ shèng gài ,zài zài kuǎn jīng háng 。bǐ dǐ yān yún fēi zǒu ,xiōng cì qián kūn tǔ nà ,yì lùn zǒng zòng héng 。jiào wǒ xíng huì chù ,xiàng bìng yù hú qīng 。 èr shǐ zhě ,xián yàng zhí ,shuǐ bān píng 。mín é xǐ jìng qī chuàng ,wēi yǔ huì xiàng bìng 。wén dào dōng lái yǒu zhào ,què kǒng xī liú wú jì ,dùn shǐ xuě shān qīng 。gǔn gǔn shǔ jiāng shuǐ ,bú jìn shì shēng míng 。
详情

咏傅岩监祠

梁载言 〔唐朝〕

闻道监中霤,初言是大祠。很傍索传马,偬动出安徽。 卫司无帟幕,供膳乏鲜肥。形容消瘦尽,空往复空归。咏傅岩监祠拼音解读:wén dào jiān zhōng liù ,chū yán shì dà cí 。hěn bàng suǒ chuán mǎ ,zǒng dòng chū ān huī 。 wèi sī wú yì mù ,gòng shàn fá xiān féi 。xíng róng xiāo shòu jìn ,kōng wǎng fù kōng guī 。
详情

清平乐(美人娇小)

李从周 〔宋朝〕

【清平乐】 美人娇小。镜里容颜好。秀色侵人春帐晓。郎去几时重到?叮咛记取儿家:碧云隐映红霞;直下小桥流水,门前一树桃花。清平乐(美人娇小)拼音解读:【qīng píng lè 】 měi rén jiāo xiǎo 。jìng lǐ róng yán hǎo 。xiù sè qīn rén chūn zhàng xiǎo 。láng qù jǐ shí zhòng dào ?dīng níng jì qǔ ér jiā :bì yún yǐn yìng hóng xiá ;zhí xià xiǎo qiáo liú shuǐ ,mén qián yī shù táo huā 。
详情

水调歌头(项平甫大卿索赋武昌凯歌)

张鎡 〔宋朝〕

忠肝贯日月,浩气抉云霓。诗书名帅,谈笑果胜棘门儿。牛弩旁穿七札,虎将分行十道,先解近城围。一骑夜飞火,捷奏上天墀。 畅皇威,宣使指,领全师。襄阳耆旧,请公直过洛之西。箪食欢呼迎处,已脱毡裘左衽,还著旧藏衣。笳鼓返京阙,风采震华夷。水调歌头(项平甫大卿索赋武昌凯歌)拼音解读:zhōng gān guàn rì yuè ,hào qì jué yún ní 。shī shū míng shuài ,tán xiào guǒ shèng jí mén ér 。niú nǔ páng chuān qī zhá ,hǔ jiāng fèn háng shí dào ,xiān jiě jìn chéng wéi 。yī qí yè fēi huǒ ,jié zòu shàng tiān chí 。 chàng huáng wēi ,xuān shǐ zhǐ ,lǐng quán shī 。xiāng yáng qí jiù ,qǐng gōng zhí guò luò zhī xī 。dān shí huān hū yíng chù ,yǐ tuō zhān qiú zuǒ rèn ,hái zhe jiù cáng yī 。jiā gǔ fǎn jīng què ,fēng cǎi zhèn huá yí 。
详情

主人司空见和未开牡丹,辄却奉和

孙鲂 〔唐朝〕

把笔临芳不自怡,首征章句促妖期。已惊常调言多鄙, 遽捧高吟愧可知。绝代贞名应愈重,千金方笑更难移。 狂歌狂醉犹堪羡,大拙当时是老时。主人司空见和未开牡丹,辄却奉和拼音解读:bǎ bǐ lín fāng bú zì yí ,shǒu zhēng zhāng jù cù yāo qī 。yǐ jīng cháng diào yán duō bǐ , jù pěng gāo yín kuì kě zhī 。jué dài zhēn míng yīng yù zhòng ,qiān jīn fāng xiào gèng nán yí 。 kuáng gē kuáng zuì yóu kān xiàn ,dà zhuō dāng shí shì lǎo shí 。
详情

送朱大入秦

孟浩然 〔唐朝〕

避人五陵去,宝剑值千金。分手脱相赠,平生一片心。送朱大入秦拼音解读:bì rén wǔ líng qù ,bǎo jiàn zhí qiān jīn 。fèn shǒu tuō xiàng zèng ,píng shēng yī piàn xīn 。
详情

水调歌头(丁未沿檄过颖寿)

李曾伯 〔宋朝〕

骤雨送行色,把剑渡长淮。西风咄咄怪事,吹不散烟霾。才是橙黄时候,早似梅边天气,寒意已相催。老子尚顽耐,仆马苦虺_。 叹平生,身客路,半天涯。飞鸢__曾见,底事又重来。回首白云何处,目送孤鸿千里,去影为徘徊。篱菊渐秋色,杜瓮有新醅。水调歌头(丁未沿檄过颖寿)拼音解读:zhòu yǔ sòng háng sè ,bǎ jiàn dù zhǎng huái 。xī fēng duō duō guài shì ,chuī bú sàn yān mái 。cái shì chéng huáng shí hòu ,zǎo sì méi biān tiān qì ,hán yì yǐ xiàng cuī 。lǎo zǐ shàng wán nài ,pú mǎ kǔ huī _。 tàn píng shēng ,shēn kè lù ,bàn tiān yá 。fēi yuān __céng jiàn ,dǐ shì yòu zhòng lái 。huí shǒu bái yún hé chù ,mù sòng gū hóng qiān lǐ ,qù yǐng wéi pái huái 。lí jú jiàn qiū sè ,dù wèng yǒu xīn pēi 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->