鹊桥仙(同舍郎载酒见过,醉后作)

曾觌 〔宋朝〕

菊花小摘,西风斜照,帘影轻笼暝色。玉尊侧倒莫辞空,□满座、宾朋弁侧。 乡邦万里,北来年少,几个如今在得。扶头一任且留连,叹人世、光阴半百。鹊桥仙(同舍郎载酒见过,醉后作)拼音解读:jú huā xiǎo zhāi ,xī fēng xié zhào ,lián yǐng qīng lóng míng sè 。yù zūn cè dǎo mò cí kōng ,□mǎn zuò 、bīn péng biàn cè 。 xiāng bāng wàn lǐ ,běi lái nián shǎo ,jǐ gè rú jīn zài dé 。fú tóu yī rèn qiě liú lián ,tàn rén shì 、guāng yīn bàn bǎi 。
猜您喜欢

【越调】天净沙 离愁

李致远 〔元朝〕

敲风修竹珊珊,润花小雨斑斑,有恨心情懒懒。一声长叹,临鸾不画眉山。 春闺情  画楼徙倚阑干,粉云吹做修鬟,璧月低悬玉弯。落花□慢,罗衣特地春寒。 初夏即事  晓来烟断香篝,春归绿遍芳洲,影乱风梳弱柳。迟迟清画,竹深时唤勾。【越调】天净沙 离愁拼音解读:qiāo fēng xiū zhú shān shān ,rùn huā xiǎo yǔ bān bān ,yǒu hèn xīn qíng lǎn lǎn 。yī shēng zhǎng tàn ,lín luán bú huà méi shān 。 chūn guī qíng   huà lóu xǐ yǐ lán gàn ,fěn yún chuī zuò xiū huán ,bì yuè dī xuán yù wān 。luò huā □màn ,luó yī tè dì chūn hán 。 chū xià jí shì   xiǎo lái yān duàn xiāng gōu ,chūn guī lǜ biàn fāng zhōu ,yǐng luàn fēng shū ruò liǔ 。chí chí qīng huà ,zhú shēn shí huàn gōu 。
详情

天宝初语

佚名 〔唐朝〕

义髻抛河里,黄裙逐水流。天宝初语拼音解读:yì jì pāo hé lǐ ,huáng qún zhú shuǐ liú 。
详情

入彭蠡湖口

谢灵运 〔唐朝〕

客游倦水宿,风潮难具论。洲岛骤回合,圻岸屡崩奔。乘月听哀狖,浥露馥芳荪。春晚绿野秀,岩高白云屯。千念集日夜,万感盈朝昏。攀崖照石镜,牵叶入松门。三江事多往,九派理空存。灵物郄珍怪,异人秘精魂。金膏灭明光,水碧辍流温。徒作千里曲,弦绝念弥敦。 入彭蠡湖口拼音解读: kè yóu juàn shuǐ xiǔ ,fēng cháo nán jù lùn 。zhōu dǎo zhòu huí hé ,qí àn lǚ bēng bēn 。chéng yuè tīng āi yòu ,yì lù fù fāng sūn 。chūn wǎn lǜ yě xiù ,yán gāo bái yún tún 。qiān niàn jí rì yè ,wàn gǎn yíng cháo hūn 。pān yá zhào shí jìng ,qiān yè rù sōng mén 。sān jiāng shì duō wǎng ,jiǔ pài lǐ kōng cún 。líng wù qiè zhēn guài ,yì rén mì jīng hún 。jīn gāo miè míng guāng ,shuǐ bì chuò liú wēn 。tú zuò qiān lǐ qǔ ,xián jué niàn mí dūn 。
详情

己亥岁感事(泽国江山入战图)

曹松 〔唐朝〕

【己亥岁感事】 泽国江山入战图,生民何计乐樵苏?凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯![1]己亥岁感事(泽国江山入战图)拼音解读:【jǐ hài suì gǎn shì 】 zé guó jiāng shān rù zhàn tú ,shēng mín hé jì lè qiáo sū ?píng jun1 mò huà fēng hóu shì ,yī jiāng gōng chéng wàn gǔ kū ![1]
详情

【中吕】普天乐_春日多雨无

王仲元 〔元朝〕

春日多雨无一日惠风和,常四野彤云布,那里肯妆金点翠,只待要迸玉筛珠。这其间湖景阴,恰便似江天暮,冷清清孤山路,六桥迷雪压模糊。瞥见游春杜甫,只疑是寻梅浩然,莫不是相访林逋。赠美人柳眉新,桃腮嫩,酥凝琼腻,花艳芳温。歌声消天下愁,舞袖散人间闷。举止温柔娇风韵,司空见也索销魂。兰姿蕙魄,瑶花玉蕊,误染风尘。旅况树杈丫,藤缠挂,冲烟塞雁,接翅昏鸦。展江乡水墨图,列湖口潇湘画。过浦穿溪沿江汊,问孤航夜泊谁家。无聊倦客,伤心逆旅,恨满天涯。离情淹蓝桥,烧祆庙,镜鸾肠断,瑟凤魂销。玉容残倦艳妆,云髻乱慵梳掠。闷倚危阑闲凝眺,对斜阳分外无聊。秦川路远,阳台雨歇,楚岫云高。离恨拥鸳衾,歌珊枕,扫窗风竹,捣月寒砧,思量心别恨填,欢喜梦离愁禁。主意抛迟亏人甚,薄情郎何处留心。君怀幸短,盟山路险,誓海波深。相思泪盈波,眉愁锁,消香减腻,病鬼愁魔。炉烟飘怨气浮,襟抽湿啼痕污。无限凄凉来著抹,瘦身躯怎生存活。相思未脱,他愁为我,我病因他。离情远山攒.乌云乱,分钗破鉴,单枕孤鸾。芳心被闷织罗,病躯教愁羁绊。惹肚牵肠相穿贯,上心来痛似锥剜。归期限满,难凭后约,孤负前欢。题情柳青严,冤家椠,情传眼角,恨寄眉尖。拖逗入烦恼乡,积攒下相思欠。交下情疏恩恩情俭,欲阑珊却又拘钤。常寻我喜,稀行你怪,频去娘嫌。戒多婪,绝余滥,携云自欢,握雨独惭。莺花寨我纳降,是非海谁著淹。多少惺惺遭坑陷,咱图甚染绿挪蓝?樽前扮蠢,花间塑坌,席上妆憨。妓家海棠枝,蔷薇刺,约回舞燕,抓住游丝。有赢钞烟月牌,无赔钞莺花市,买雨赊云无签次,干遇仙枉废神思。如无钞使,休凭浪子,强做勤儿。间阻痛伤嗟,遭磨灭,凋筝弦断,拢鬓簪折。难攀如镜里花,易见似波中月。变尽欢娱成吴越,眼睁睁咫尺离别。啼残杜宇,辞巢燕子,惊梦蝴蝶。【中吕】普天乐_春日多雨无拼音解读:chūn rì duō yǔ wú yī rì huì fēng hé ,cháng sì yě tóng yún bù ,nà lǐ kěn zhuāng jīn diǎn cuì ,zhī dài yào bèng yù shāi zhū 。zhè qí jiān hú jǐng yīn ,qià biàn sì jiāng tiān mù ,lěng qīng qīng gū shān lù ,liù qiáo mí xuě yā mó hú 。piē jiàn yóu chūn dù fǔ ,zhī yí shì xún méi hào rán ,mò bú shì xiàng fǎng lín bū 。zèng měi rén liǔ méi xīn ,táo sāi nèn ,sū níng qióng nì ,huā yàn fāng wēn 。gē shēng xiāo tiān xià chóu ,wǔ xiù sàn rén jiān mèn 。jǔ zhǐ wēn róu jiāo fēng yùn ,sī kōng jiàn yě suǒ xiāo hún 。lán zī huì pò ,yáo huā yù ruǐ ,wù rǎn fēng chén 。lǚ kuàng shù chā yā ,téng chán guà ,chōng yān sāi yàn ,jiē chì hūn yā 。zhǎn jiāng xiāng shuǐ mò tú ,liè hú kǒu xiāo xiāng huà 。guò pǔ chuān xī yán jiāng chà ,wèn gū háng yè bó shuí jiā 。wú liáo juàn kè ,shāng xīn nì lǚ ,hèn mǎn tiān yá 。lí qíng yān lán qiáo ,shāo xiān miào ,jìng luán cháng duàn ,sè fèng hún xiāo 。yù róng cán juàn yàn zhuāng ,yún jì luàn yōng shū luě 。mèn yǐ wēi lán xián níng tiào ,duì xié yáng fèn wài wú liáo 。qín chuān lù yuǎn ,yáng tái yǔ xiē ,chǔ xiù yún gāo 。lí hèn yōng yuān qīn ,gē shān zhěn ,sǎo chuāng fēng zhú ,dǎo yuè hán zhēn ,sī liàng xīn bié hèn tián ,huān xǐ mèng lí chóu jìn 。zhǔ yì pāo chí kuī rén shèn ,báo qíng láng hé chù liú xīn 。jun1 huái xìng duǎn ,méng shān lù xiǎn ,shì hǎi bō shēn 。xiàng sī lèi yíng bō ,méi chóu suǒ ,xiāo xiāng jiǎn nì ,bìng guǐ chóu mó 。lú yān piāo yuàn qì fú ,jīn chōu shī tí hén wū 。wú xiàn qī liáng lái zhe mò ,shòu shēn qū zěn shēng cún huó 。xiàng sī wèi tuō ,tā chóu wéi wǒ ,wǒ bìng yīn tā 。lí qíng yuǎn shān zǎn .wū yún luàn ,fèn chāi pò jiàn ,dān zhěn gū luán 。fāng xīn bèi mèn zhī luó ,bìng qū jiāo chóu jī bàn 。rě dù qiān cháng xiàng chuān guàn ,shàng xīn lái tòng sì zhuī wān 。guī qī xiàn mǎn ,nán píng hòu yuē ,gū fù qián huān 。tí qíng liǔ qīng yán ,yuān jiā qiàn ,qíng chuán yǎn jiǎo ,hèn jì méi jiān 。tuō dòu rù fán nǎo xiāng ,jī zǎn xià xiàng sī qiàn 。jiāo xià qíng shū ēn ēn qíng jiǎn ,yù lán shān què yòu jū qián 。cháng xún wǒ xǐ ,xī háng nǐ guài ,pín qù niáng xián 。jiè duō lán ,jué yú làn ,xié yún zì huān ,wò yǔ dú cán 。yīng huā zhài wǒ nà jiàng ,shì fēi hǎi shuí zhe yān 。duō shǎo xīng xīng zāo kēng xiàn ,zán tú shèn rǎn lǜ nuó lán ?zūn qián bàn chǔn ,huā jiān sù bèn ,xí shàng zhuāng hān 。jì jiā hǎi táng zhī ,qiáng wēi cì ,yuē huí wǔ yàn ,zhuā zhù yóu sī 。yǒu yíng chāo yān yuè pái ,wú péi chāo yīng huā shì ,mǎi yǔ shē yún wú qiān cì ,gàn yù xiān wǎng fèi shén sī 。rú wú chāo shǐ ,xiū píng làng zǐ ,qiáng zuò qín ér 。jiān zǔ tòng shāng jiē ,zāo mó miè ,diāo zhēng xián duàn ,lǒng bìn zān shé 。nán pān rú jìng lǐ huā ,yì jiàn sì bō zhōng yuè 。biàn jìn huān yú chéng wú yuè ,yǎn zhēng zhēng zhǐ chǐ lí bié 。tí cán dù yǔ ,cí cháo yàn zǐ ,jīng mèng hú dié 。
详情

小镇西(仙吕调)

柳永 〔宋朝〕

意中有个人,芳颜二八。天然俏、自来奸黠。最奇绝。是笑时、媚靥深深,百态千娇,再三偎著,再三香滑。 久离缺。夜来魂梦里,尤花殢雪。分明似旧家时节。正欢悦。被邻鸡唤起,一场寂寥,无眠向晓,空有半窗残月。小镇西(仙吕调)拼音解读:yì zhōng yǒu gè rén ,fāng yán èr bā 。tiān rán qiào 、zì lái jiān xiá 。zuì qí jué 。shì xiào shí 、mèi yè shēn shēn ,bǎi tài qiān jiāo ,zài sān wēi zhe ,zài sān xiāng huá 。 jiǔ lí quē 。yè lái hún mèng lǐ ,yóu huā tì xuě 。fèn míng sì jiù jiā shí jiē 。zhèng huān yuè 。bèi lín jī huàn qǐ ,yī chǎng jì liáo ,wú mián xiàng xiǎo ,kōng yǒu bàn chuāng cán yuè 。
详情

酒泉子(月落星沉)

韦庄 〔唐朝〕

【酒泉子】月落星沉,楼上美人春睡。绿云倾,金枕腻,画屏深。子规嘀破相思梦,曙色东方才动。柳烟轻,花露重,思难任。酒泉子(月落星沉)拼音解读:【jiǔ quán zǐ 】yuè luò xīng chén ,lóu shàng měi rén chūn shuì 。lǜ yún qīng ,jīn zhěn nì ,huà píng shēn 。zǐ guī dī pò xiàng sī mèng ,shǔ sè dōng fāng cái dòng 。liǔ yān qīng ,huā lù zhòng ,sī nán rèn 。
详情

咏王给事

蒋贻恭 〔唐朝〕

厥父元非道郡奴,允光何事太侏儒。 可中与个皮裈著,擎得天王左脚无。咏王给事拼音解读:jué fù yuán fēi dào jun4 nú ,yǔn guāng hé shì tài zhū rú 。 kě zhōng yǔ gè pí kūn zhe ,qíng dé tiān wáng zuǒ jiǎo wú 。
详情

【越调】寨儿令

张养浩 〔元朝〕

春水绕门,树围村,雨初晴满川花草新。鸡犬欣欣,鸥鹭纷纷,占断玉溪春。爱庞公不入城阃,喜陈抟高卧烟云,陆龟蒙长散诞,陶元亮自耕耘。这几君,都不是等闲人。夏爱绰然,靠林泉,正当门满池千叶莲。一带山川,万顷风烟,都在几席边。压枝低金杏如拳,客来时樽酒留连。按新声歌乐府,分险韵赋诗篇。见胎仙,飞下九重天。秋水影寒,藕花残,被西风有人独倚阑。醉眼遥观,北渚南山,照映锦斓斑。利名尘不到柴关,绰然亭倒大幽闲。共三闾歌楚些,同四皓访商颜。笑人间,无处不邯郸。冬白战体天欲明,觉寒生,打书窗只闻风有声。步出柴荆,遥望郊坰,滚滚势如倾。四围山岩壑都平,道途间无个人行。爱园林春浩荡,喜天地气澄清。巧丹青,怎画绰然亭?赴詹事丞召至通州感疾还家干送行,谩长亭,被恩书挽回云水情。才到燕京,便要回程,你好自在也老先生!带行人所望无成,管伴使饮气吞声。水和山应也恨,来与去不曾停。几曾经,不睹是的晋渊明?自挂冠,历长安,共白云往来山水间。名不相干,利不相关,天地一身闲。绿杨堤黄鸟绵蛮,红蓼滩白鹭翩翻。尽红尘千万丈,飞不到钓鱼滩。只一竿,钓出水中仙。绰然亭独坐白日迟,锦鸠啼,看儿童汲泉浇菜畦。杨柳风微,苗稼云齐,桑柘翠烟迷。映青山茅舍疏篱,绕孤村流水花堤。看蜂蝶高下舞,任鸥鹭往来飞。笑嘻嘻,不觉日平西。寿日燕饮一雨晴,百花明,谢诸公不辞郊外行。尽是簪缨,充塞门庭,车马闹纵横。递香罗争祝长生,捧金杯斗和歌声。彻青霄仙乐响,扶翠袖玉山倾。眼睁睁,险踏碎绰然亭。辞参议还家,连次乡会十余日,故赋此离省堂,到家乡,正荷花烂开云锦香。游玩秋光,朋友相将,日日大筵张。会波楼醉墨淋浪,历下亭金缕悠扬。大明湖摇画舫,华不注倒壶觞。这几场,忙杀柘枝娘。【越调】寨儿令拼音解读:chūn shuǐ rào mén ,shù wéi cūn ,yǔ chū qíng mǎn chuān huā cǎo xīn 。jī quǎn xīn xīn ,ōu lù fēn fēn ,zhàn duàn yù xī chūn 。ài páng gōng bú rù chéng kǔn ,xǐ chén tuán gāo wò yān yún ,lù guī méng zhǎng sàn dàn ,táo yuán liàng zì gēng yún 。zhè jǐ jun1 ,dōu bú shì děng xián rén 。xià ài chāo rán ,kào lín quán ,zhèng dāng mén mǎn chí qiān yè lián 。yī dài shān chuān ,wàn qǐng fēng yān ,dōu zài jǐ xí biān 。yā zhī dī jīn xìng rú quán ,kè lái shí zūn jiǔ liú lián 。àn xīn shēng gē lè fǔ ,fèn xiǎn yùn fù shī piān 。jiàn tāi xiān ,fēi xià jiǔ zhòng tiān 。qiū shuǐ yǐng hán ,ǒu huā cán ,bèi xī fēng yǒu rén dú yǐ lán 。zuì yǎn yáo guān ,běi zhǔ nán shān ,zhào yìng jǐn lán bān 。lì míng chén bú dào chái guān ,chāo rán tíng dǎo dà yōu xián 。gòng sān lǘ gē chǔ xiē ,tóng sì hào fǎng shāng yán 。xiào rén jiān ,wú chù bú hán dān 。dōng bái zhàn tǐ tiān yù míng ,jiào hán shēng ,dǎ shū chuāng zhī wén fēng yǒu shēng 。bù chū chái jīng ,yáo wàng jiāo shǎng ,gǔn gǔn shì rú qīng 。sì wéi shān yán hè dōu píng ,dào tú jiān wú gè rén háng 。ài yuán lín chūn hào dàng ,xǐ tiān dì qì chéng qīng 。qiǎo dān qīng ,zěn huà chāo rán tíng ?fù zhān shì chéng zhào zhì tōng zhōu gǎn jí hái jiā gàn sòng háng ,màn zhǎng tíng ,bèi ēn shū wǎn huí yún shuǐ qíng 。cái dào yàn jīng ,biàn yào huí chéng ,nǐ hǎo zì zài yě lǎo xiān shēng !dài háng rén suǒ wàng wú chéng ,guǎn bàn shǐ yǐn qì tūn shēng 。shuǐ hé shān yīng yě hèn ,lái yǔ qù bú céng tíng 。jǐ céng jīng ,bú dǔ shì de jìn yuān míng ?zì guà guàn ,lì zhǎng ān ,gòng bái yún wǎng lái shān shuǐ jiān 。míng bú xiàng gàn ,lì bú xiàng guān ,tiān dì yī shēn xián 。lǜ yáng dī huáng niǎo mián mán ,hóng liǎo tān bái lù piān fān 。jìn hóng chén qiān wàn zhàng ,fēi bú dào diào yú tān 。zhī yī gān ,diào chū shuǐ zhōng xiān 。chāo rán tíng dú zuò bái rì chí ,jǐn jiū tí ,kàn ér tóng jí quán jiāo cài qí 。yáng liǔ fēng wēi ,miáo jià yún qí ,sāng zhè cuì yān mí 。yìng qīng shān máo shě shū lí ,rào gū cūn liú shuǐ huā dī 。kàn fēng dié gāo xià wǔ ,rèn ōu lù wǎng lái fēi 。xiào xī xī ,bú jiào rì píng xī 。shòu rì yàn yǐn yī yǔ qíng ,bǎi huā míng ,xiè zhū gōng bú cí jiāo wài háng 。jìn shì zān yīng ,chōng sāi mén tíng ,chē mǎ nào zòng héng 。dì xiāng luó zhēng zhù zhǎng shēng ,pěng jīn bēi dòu hé gē shēng 。chè qīng xiāo xiān lè xiǎng ,fú cuì xiù yù shān qīng 。yǎn zhēng zhēng ,xiǎn tà suì chāo rán tíng 。cí cān yì hái jiā ,lián cì xiāng huì shí yú rì ,gù fù cǐ lí shěng táng ,dào jiā xiāng ,zhèng hé huā làn kāi yún jǐn xiāng 。yóu wán qiū guāng ,péng yǒu xiàng jiāng ,rì rì dà yàn zhāng 。huì bō lóu zuì mò lín làng ,lì xià tíng jīn lǚ yōu yáng 。dà míng hú yáo huà fǎng ,huá bú zhù dǎo hú shāng 。zhè jǐ chǎng ,máng shā zhè zhī niáng 。
详情

罗池石刻

佚名 〔唐朝〕

龙城柳,神所守。驱厉鬼,山左首。福土氓,制九丑。罗池石刻拼音解读:lóng chéng liǔ ,shén suǒ shǒu 。qū lì guǐ ,shān zuǒ shǒu 。fú tǔ máng ,zhì jiǔ chǒu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->