好事近(再和饯别)

高登 〔宋朝〕

送客过江村,况值重阳佳节。向晚西风萧瑟,正离人愁绝。 尊前相顾惜参商,引十分蕉叶。回首高阳人散,负西楼风月。好事近(再和饯别)拼音解读:sòng kè guò jiāng cūn ,kuàng zhí zhòng yáng jiā jiē 。xiàng wǎn xī fēng xiāo sè ,zhèng lí rén chóu jué 。 zūn qián xiàng gù xī cān shāng ,yǐn shí fèn jiāo yè 。huí shǒu gāo yáng rén sàn ,fù xī lóu fēng yuè 。
猜您喜欢

落梅风·斜阳外

李致远 〔清朝〕

斜阳外,春雨足,风吹皱一池寒玉。画楼中有人情正苦,杜鹃声莫啼归去。 落梅风·斜阳外拼音解读: xié yáng wài ,chūn yǔ zú ,fēng chuī zhòu yī chí hán yù 。huà lóu zhōng yǒu rén qíng zhèng kǔ ,dù juān shēng mò tí guī qù 。
详情

庆宫春

张枢 〔宋朝〕

斜日明霞,残虹分雨,软风浅掠苹波。声冷瑶笙,情疏宝扇,酒醒无奈秋何,彩去轻散,漫敲缺、铜壶浩歌。眉痕留怨,依约远峰,学敛双蛾。 银床露洗凉柯。屏掩得销,忍扫茵罗。楚驿梅边,吴江枫畔,庾郎从此愁多。草蛩喧砌,料催织、迥文凤梭。相思遥夜,帘卷翠楼,月冷星河。庆宫春拼音解读:xié rì míng xiá ,cán hóng fèn yǔ ,ruǎn fēng qiǎn luě píng bō 。shēng lěng yáo shēng ,qíng shū bǎo shàn ,jiǔ xǐng wú nài qiū hé ,cǎi qù qīng sàn ,màn qiāo quē 、tóng hú hào gē 。méi hén liú yuàn ,yī yuē yuǎn fēng ,xué liǎn shuāng é 。 yín chuáng lù xǐ liáng kē 。píng yǎn dé xiāo ,rěn sǎo yīn luó 。chǔ yì méi biān ,wú jiāng fēng pàn ,yǔ láng cóng cǐ chóu duō 。cǎo qióng xuān qì ,liào cuī zhī 、jiǒng wén fèng suō 。xiàng sī yáo yè ,lián juàn cuì lóu ,yuè lěng xīng hé 。
详情

涉江采芙蓉

佚名 〔唐朝〕

涉江采芙蓉,兰泽多芳草。 采之欲遗谁,所思在远道。 还顾望旧乡,长路漫浩浩。 同心而离居,忧伤以终老。 涉江采芙蓉拼音解读: shè jiāng cǎi fú róng ,lán zé duō fāng cǎo 。 cǎi zhī yù yí shuí ,suǒ sī zài yuǎn dào 。 hái gù wàng jiù xiāng ,zhǎng lù màn hào hào 。 tóng xīn ér lí jū ,yōu shāng yǐ zhōng lǎo 。
详情

洛中人语

佚名 〔唐朝〕

昔娄师德园,今袁德师楼。洛中人语拼音解读:xī lóu shī dé yuán ,jīn yuán dé shī lóu 。
详情

渡易水

陈子龙 〔明代〕

并刀昨夜匣中鸣,燕赵悲歌最不平;易水潺湲云草碧,可怜无处送荆卿!渡易水拼音解读:bìng dāo zuó yè xiá zhōng míng ,yàn zhào bēi gē zuì bú píng ;yì shuǐ chán yuán yún cǎo bì ,kě lián wú chù sòng jīng qīng !
详情

酬范记室云(林密户稍阴)

何逊 〔南北朝〕

【酬范记室云】林密户稍阴,草滋阶欲暗。风光蕊上轻,日色花中乱。相思不独欢,伫立空为叹。清谈莫共理,繁文徒可玩。高唱子自轻,继音予可惮。酬范记室云(林密户稍阴)拼音解读:【chóu fàn jì shì yún 】lín mì hù shāo yīn ,cǎo zī jiē yù àn 。fēng guāng ruǐ shàng qīng ,rì sè huā zhōng luàn 。xiàng sī bú dú huān ,zhù lì kōng wéi tàn 。qīng tán mò gòng lǐ ,fán wén tú kě wán 。gāo chàng zǐ zì qīng ,jì yīn yǔ kě dàn 。
详情

西江月(为寿)

赵彦端 〔宋朝〕

捣玉扬珠万户,膴眉高髻千峰。佳辰请寿黑头公。老稚扶携欢动。 借问优游黄绮,何如强健夔龙。觥船一棹百分空。浇泼胸中云梦。西江月(为寿)拼音解读:dǎo yù yáng zhū wàn hù ,wǔ méi gāo jì qiān fēng 。jiā chén qǐng shòu hēi tóu gōng 。lǎo zhì fú xié huān dòng 。 jiè wèn yōu yóu huáng qǐ ,hé rú qiáng jiàn kuí lóng 。gōng chuán yī zhào bǎi fèn kōng 。jiāo pō xiōng zhōng yún mèng 。
详情

献衷心·见好花颜色

欧阳炯 〔宋朝〕

见好花颜色,争笑东风,双脸上,晚妆同。闭小楼深阁,春景重重。三五夜,偏有恨,月明中。情未已,信曾通,满衣犹自染檀红。恨不如双燕,飞舞帘栊。春欲暮,残絮尽,柳条空。 献衷心·见好花颜色拼音解读: jiàn hǎo huā yán sè ,zhēng xiào dōng fēng ,shuāng liǎn shàng ,wǎn zhuāng tóng 。bì xiǎo lóu shēn gé ,chūn jǐng zhòng zhòng 。sān wǔ yè ,piān yǒu hèn ,yuè míng zhōng 。qíng wèi yǐ ,xìn céng tōng ,mǎn yī yóu zì rǎn tán hóng 。hèn bú rú shuāng yàn ,fēi wǔ lián lóng 。chūn yù mù ,cán xù jìn ,liǔ tiáo kōng 。
详情

水调歌头(癸卿九月十五日寿朱元晦)

陈亮 〔宋朝〕

人物从来少,篱菊为谁黄。去年今日,倚楼还是听行藏。未觉霜风无赖,好在月华如水,心事楚天长。讲论参洙泗,杯酒到虞唐。 人未醉,歌宛转,兴悠扬。太平胸次,笑他磊磈欲成狂。且向武夷深处,坐对云烟开敛,逸思入微茫。我欲为君寿,何许得新腔。水调歌头(癸卿九月十五日寿朱元晦)拼音解读:rén wù cóng lái shǎo ,lí jú wéi shuí huáng 。qù nián jīn rì ,yǐ lóu hái shì tīng háng cáng 。wèi jiào shuāng fēng wú lài ,hǎo zài yuè huá rú shuǐ ,xīn shì chǔ tiān zhǎng 。jiǎng lùn cān zhū sì ,bēi jiǔ dào yú táng 。 rén wèi zuì ,gē wǎn zhuǎn ,xìng yōu yáng 。tài píng xiōng cì ,xiào tā lěi wěi yù chéng kuáng 。qiě xiàng wǔ yí shēn chù ,zuò duì yún yān kāi liǎn ,yì sī rù wēi máng 。wǒ yù wéi jun1 shòu ,hé xǔ dé xīn qiāng 。
详情

江帆(别离不独恨蹄轮)

罗邺 〔宋朝〕

【江帆】别离不独恨蹄轮,渡口风帆发理频。何处青楼方凭槛,半江斜日认归人。江帆(别离不独恨蹄轮)拼音解读:【jiāng fān 】bié lí bú dú hèn tí lún ,dù kǒu fēng fān fā lǐ pín 。hé chù qīng lóu fāng píng kǎn ,bàn jiāng xié rì rèn guī rén 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->