偶然

徐志摩 〔现代〕

我是天空里的一片云, 偶尔投影在你的波心── 你不必讶异, 更无须欢喜── 在转瞬间消灭了踪影。 你我相逢在黑夜的海上, 你有你的,我有我的,方向; 你记得也好, 最好你忘掉 在这交会时互放的光亮!偶然拼音解读:wǒ shì tiān kōng lǐ de yī piàn yún , ǒu ěr tóu yǐng zài nǐ de bō xīn ── nǐ bú bì yà yì , gèng wú xū huān xǐ ── zài zhuǎn shùn jiān xiāo miè le zōng yǐng 。 nǐ wǒ xiàng féng zài hēi yè de hǎi shàng , nǐ yǒu nǐ de ,wǒ yǒu wǒ de ,fāng xiàng ; nǐ jì dé yě hǎo , zuì hǎo nǐ wàng diào zài zhè jiāo huì shí hù fàng de guāng liàng !
猜您喜欢

谒金门·风乍起

冯延巳 〔清朝〕

风乍起,吹皱一池春水。闲引鸳鸯香径里,手挼红杏蕊。斗鸭阑干独倚,碧玉搔头斜坠。终日望君君不至,举头闻鹊喜。 谒金门·风乍起拼音解读: fēng zhà qǐ ,chuī zhòu yī chí chūn shuǐ 。xián yǐn yuān yāng xiāng jìng lǐ ,shǒu luò hóng xìng ruǐ 。dòu yā lán gàn dú yǐ ,bì yù sāo tóu xié zhuì 。zhōng rì wàng jun1 jun1 bú zhì ,jǔ tóu wén què xǐ 。
详情

江神子(发金陵)

方岳 〔宋朝〕

梅花吹梦过溪桥。路迢迢。雪初消。似恁天寒,诗瘦想无聊。听得草堂人有语,能几日,是生朝。 乱云深处洗山瓢。鬓萧萧。酒红朝。回首六朝,南北黯魂销。纵使钟山青眼在,终不似,侣渔樵。江神子(发金陵)拼音解读:méi huā chuī mèng guò xī qiáo 。lù tiáo tiáo 。xuě chū xiāo 。sì nín tiān hán ,shī shòu xiǎng wú liáo 。tīng dé cǎo táng rén yǒu yǔ ,néng jǐ rì ,shì shēng cháo 。 luàn yún shēn chù xǐ shān piáo 。bìn xiāo xiāo 。jiǔ hóng cháo 。huí shǒu liù cháo ,nán běi àn hún xiāo 。zòng shǐ zhōng shān qīng yǎn zài ,zhōng bú sì ,lǚ yú qiáo 。
详情

望蓟门

祖咏 〔南北朝〕

燕台一望客心惊,笳鼓喧喧汉将营。(笳鼓 一作:箫鼓)万里寒光生积雪,三边曙色动危旌。沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨。 望蓟门拼音解读: yàn tái yī wàng kè xīn jīng ,jiā gǔ xuān xuān hàn jiāng yíng 。(jiā gǔ yī zuò :xiāo gǔ )wàn lǐ hán guāng shēng jī xuě ,sān biān shǔ sè dòng wēi jīng 。shā chǎng fēng huǒ lián hú yuè ,hǎi pàn yún shān yōng jì chéng 。shǎo xiǎo suī fēi tóu bǐ lì ,lùn gōng hái yù qǐng zhǎng yīng 。
详情

清夜吟(月到天心处)

邵雍 〔宋朝〕

【清夜吟】月到天心处,风来水面时。一般清意味,料得少人知。清夜吟(月到天心处)拼音解读:【qīng yè yín 】yuè dào tiān xīn chù ,fēng lái shuǐ miàn shí 。yī bān qīng yì wèi ,liào dé shǎo rén zhī 。
详情

七娘子(三衢道中作)

陈亮 〔宋朝〕

风流家世传张绪。似灵和新种垂缕。绮席离词,银台奏赋。当年梦绕蓬山路。 卖花声断蓝桥暮。记吟鞭醉帽曾经处。蜀郡归来,荆州老去。心情零乱随风絮。七娘子(三衢道中作)拼音解读:fēng liú jiā shì chuán zhāng xù 。sì líng hé xīn zhǒng chuí lǚ 。qǐ xí lí cí ,yín tái zòu fù 。dāng nián mèng rào péng shān lù 。 mài huā shēng duàn lán qiáo mù 。jì yín biān zuì mào céng jīng chù 。shǔ jun4 guī lái ,jīng zhōu lǎo qù 。xīn qíng líng luàn suí fēng xù 。
详情

室思

徐干 〔宋朝〕

沉阴结愁忧,愁忧为谁兴?念与君相别,各在天一方。良会未有期,中心摧且伤。不聊忧餐食,慊慊常饥空。端坐而无为,仿佛君容光。峨峨高山首,悠悠万里道。君去日已远,郁结令人老。人生一世间,忽若暮春草。时不可再得,何为自愁恼?每诵昔鸿恩,贱躯焉足保。浮云何洋洋,愿因通我词。飘摇不可寄,徙倚徒相思。人离皆复会,君独无返期。自君之出矣,明镜暗不治。思君如流水,何有穷已时。惨惨时节尽,兰叶复凋零。喟然长叹息,君期慰我情。辗转不能寐,长夜何绵绵。蹑履起出户,仰观三星连。自恨志不遂,泣涕如涌泉。思君见巾栉,以益我劳勤。安得鸿鸾羽,觏此心中人。诚心亮不遂,搔首立悁悁。何言一不见,复会无因缘。故如比目鱼,今隔如参辰。人靡不有初,想君能终之。别来历年岁,旧恩何可期。重新而忘故,君子所尤讥。寄身虽在远,岂忘君须臾。既厚不为薄,想君时见思。 室思拼音解读: chén yīn jié chóu yōu ,chóu yōu wéi shuí xìng ?niàn yǔ jun1 xiàng bié ,gè zài tiān yī fāng 。liáng huì wèi yǒu qī ,zhōng xīn cuī qiě shāng 。bú liáo yōu cān shí ,qiè qiè cháng jī kōng 。duān zuò ér wú wéi ,fǎng fó jun1 róng guāng 。é é gāo shān shǒu ,yōu yōu wàn lǐ dào 。jun1 qù rì yǐ yuǎn ,yù jié lìng rén lǎo 。rén shēng yī shì jiān ,hū ruò mù chūn cǎo 。shí bú kě zài dé ,hé wéi zì chóu nǎo ?měi sòng xī hóng ēn ,jiàn qū yān zú bǎo 。fú yún hé yáng yáng ,yuàn yīn tōng wǒ cí 。piāo yáo bú kě jì ,xǐ yǐ tú xiàng sī 。rén lí jiē fù huì ,jun1 dú wú fǎn qī 。zì jun1 zhī chū yǐ ,míng jìng àn bú zhì 。sī jun1 rú liú shuǐ ,hé yǒu qióng yǐ shí 。cǎn cǎn shí jiē jìn ,lán yè fù diāo líng 。kuì rán zhǎng tàn xī ,jun1 qī wèi wǒ qíng 。niǎn zhuǎn bú néng mèi ,zhǎng yè hé mián mián 。niè lǚ qǐ chū hù ,yǎng guān sān xīng lián 。zì hèn zhì bú suí ,qì tì rú yǒng quán 。sī jun1 jiàn jīn zhì ,yǐ yì wǒ láo qín 。ān dé hóng luán yǔ ,gòu cǐ xīn zhōng rén 。chéng xīn liàng bú suí ,sāo shǒu lì yuān yuān 。hé yán yī bú jiàn ,fù huì wú yīn yuán 。gù rú bǐ mù yú ,jīn gé rú cān chén 。rén mí bú yǒu chū ,xiǎng jun1 néng zhōng zhī 。bié lái lì nián suì ,jiù ēn hé kě qī 。zhòng xīn ér wàng gù ,jun1 zǐ suǒ yóu jī 。jì shēn suī zài yuǎn ,qǐ wàng jun1 xū yú 。jì hòu bú wéi báo ,xiǎng jun1 shí jiàn sī 。
详情

寄王琳

庾信 〔宋朝〕

玉关道路远,金陵信使疏。独下千行泪,开君万里书。 寄王琳拼音解读: yù guān dào lù yuǎn ,jīn líng xìn shǐ shū 。dú xià qiān háng lèi ,kāi jun1 wàn lǐ shū 。
详情

杂剧·程咬金斧劈老君堂

郑光祖 〔元朝〕

(冲末扮刘文静引卒子上,云)昼夜忧心辅国朝,开基创业建功劳。太平时序风光盛,腰挂金鱼着锦袍。小官刘文静是也。自从随侍大唐,数载之间,三锁晋阳,得归帝业。谢圣人可怜,加小宫为大司马之职。昨日行文颁行天下,自俺大唐建国以来,各处都归伏了,惟有洛阳王世充,杀了俺大唐使命,点聚雄兵,虎视咸阳,要与俺征战。今日早朝,御笔点差秦王唐元帅为挂印总兵,袁天罡、李淳风为谏议大夫,马三宝、段志玄为前部先锋,择日长行。左右门首觑者,等众大人来时,报复我知道。(卒子云)理会的。(袁天罡同李淳风上)(袁天罡云)幼小曾将周易占,坎离坤兑匹乾天。虽无唤雨呼风法,永保华夷天下安。小官袁天罡是也,此位是李淳风大人。自扶立唐帝,宫封司天台上大夫之职。正在私宅看书,刘文静大人有请,不知有甚事,须索走一遭走。可早来到也。令人报复去,道俺二人来了也。(卒子云)理会的。(做报科,云)报的大人得知,有袁天罡、李淳风在于门首也。(刘文静云)道有请。(卒子云)二位大人有请。(袁天罡、李淳风见科)(刘文静云)您二位大人少待,等众将来时,报复我知道。(马三宝、段志玄上,云)匣中宝剑逼人寒,袋内雕弓每上弦。不念自身披甲苦,骅骝何得离雕鞍。某马三宝是也,此位将军是段志玄。自扶立唐朝以来,官封俺二人殿前金吾大将军之职。今有刘文静大人来请,须索走一遭去。可早来到也。令人报复云,道有俺二人来了也。(卒子云)理会的。(做见科)报的大人得知,道有马三宝、段志玄在于门首。(刘文静云)道有请。(卒子云)理会的。二位大人有请。(做见科)(刘文静云)将军略等片时,等唐元帅敢待来也。(正末扮秦王上,云)某乃秦王李世民是也。在府中正坐,令人来报,有刘文静有请,须索走一遭去。可早来到也。令人报复去,道有唐元帅来了也。(卒子云)理会的。报的大人得知,有唐元帅来了也。(刘文静云)道有请。(卒子云)理会的。有请。(做见科)(正末云)刘文静,请某有何事也?(刘文静云)元帅,小官奉圣人的命,因有洛阳王世充,杀了俺使命,点就人马,要来与俺交战。某今奉圣人的命,教元帅为总兵宫,袁天罡、李淳风为谏议大夫,随军伍勾当;着马三宝、段志玄为前部先锋,同领马步禁军十万,剿杀敌兵,作急就行。见有敕命在此也。(正末云)谨尊上命。随征将士,跟某点人马去来。
详情

鹊桥仙·夜闻杜鹃

陆游 〔宋朝〕

茅檐人静,蓬窗灯暗,春晚连江风雨。林莺巢燕总无声,但月夜、常啼杜宇。催成清泪,惊残孤梦,又拣深枝飞去。故山犹自不堪听,况半世、飘然羁旅! 鹊桥仙·夜闻杜鹃拼音解读: máo yán rén jìng ,péng chuāng dēng àn ,chūn wǎn lián jiāng fēng yǔ 。lín yīng cháo yàn zǒng wú shēng ,dàn yuè yè 、cháng tí dù yǔ 。cuī chéng qīng lèi ,jīng cán gū mèng ,yòu jiǎn shēn zhī fēi qù 。gù shān yóu zì bú kān tīng ,kuàng bàn shì 、piāo rán jī lǚ !
详情

【黄钟】醉花阴 走苏卿

宋方壶 〔元朝〕

雪浪银涛大江迥,举目玻璃万顷,天际水云平。浩浩澄澄,越感的人孤另。一叶片帆轻,直赶到金山不见影。 【喜迁莺】见楼台掩映,彻云霄金璧层层。那能,上方幽径,我则见宝殿紫气生,真胜境。蓦闻的幽香缥缈,则不见可喜娉婷。 【出队子】心中溪幸,意痴痴,愁转增。猛然见梵王宫得悟的老禅僧,何处也金斗郡无心苏小卿,空闪下临川县多情双县令。 【刮地风】我这里叉手躬身将礼数迎,请禅师细说叮咛。他道有一个女娉婷,寺里闲踢蹬。他生的袅袅婷婷,阁不住的雨泪盈盈。愁凄凄有如痴挣,闷恹恹染成疾病,蘸霜毫回廊下壁上题名。猛抬头恰定睛,正是俺可意多情,走龙蛇字体儿堪人敬,他诉衷肠表志诚。 【四门子】他道,狠毒娘硬接了冯魁的定,揣与我个恶罪名。当初实意儿守,真心儿等,恰便似竹林寺有影不见形。实意儿守,真心儿等,他可便如何折证。 【古水仙子】他、他、他,觑绝罢两泪倾,便有那九江水如何洗得清?当初指雁为羹,充饥画饼,道无情却有情。我、我、我,暗暗的仔细评论,俏苏卿摔碎粉面筝,村冯魁硬对菱花镜,则俺狠毒娘有甚前程! 【者刺古】占天边月共星,同坐同行。对神前说誓盟,言死言生。香焚在宝鼎,酒斟在玉觥。越越的人孤另,分开燕莺。 【神仗儿】唤梢公忙答应,休要意挣!谁敢道是半霎消停,直赶到豫章城! 【节节高】碧天云净,绿波风定。银蟾皎洁,猛然见俺多情薄幸。俺两个附耳言,低声语,携手行,呀!下水船如何觅影? 【尾声】说与你个冯魁耐心听:俺两个喜孜孜俏语低声,你在那蓝桥下细寻思谩谩等。【黄钟】醉花阴 走苏卿拼音解读:xuě làng yín tāo dà jiāng jiǒng ,jǔ mù bō lí wàn qǐng ,tiān jì shuǐ yún píng 。hào hào chéng chéng ,yuè gǎn de rén gū lìng 。yī yè piàn fān qīng ,zhí gǎn dào jīn shān bú jiàn yǐng 。 【xǐ qiān yīng 】jiàn lóu tái yǎn yìng ,chè yún xiāo jīn bì céng céng 。nà néng ,shàng fāng yōu jìng ,wǒ zé jiàn bǎo diàn zǐ qì shēng ,zhēn shèng jìng 。mò wén de yōu xiāng piāo miǎo ,zé bú jiàn kě xǐ pīng tíng 。 【chū duì zǐ 】xīn zhōng xī xìng ,yì chī chī ,chóu zhuǎn zēng 。měng rán jiàn fàn wáng gōng dé wù de lǎo chán sēng ,hé chù yě jīn dòu jun4 wú xīn sū xiǎo qīng ,kōng shǎn xià lín chuān xiàn duō qíng shuāng xiàn lìng 。 【guā dì fēng 】wǒ zhè lǐ chā shǒu gōng shēn jiāng lǐ shù yíng ,qǐng chán shī xì shuō dīng níng 。tā dào yǒu yī gè nǚ pīng tíng ,sì lǐ xián tī dēng 。tā shēng de niǎo niǎo tíng tíng ,gé bú zhù de yǔ lèi yíng yíng 。chóu qī qī yǒu rú chī zhèng ,mèn yān yān rǎn chéng jí bìng ,zhàn shuāng háo huí láng xià bì shàng tí míng 。měng tái tóu qià dìng jīng ,zhèng shì ǎn kě yì duō qíng ,zǒu lóng shé zì tǐ ér kān rén jìng ,tā sù zhōng cháng biǎo zhì chéng 。 【sì mén zǐ 】tā dào ,hěn dú niáng yìng jiē le féng kuí de dìng ,chuāi yǔ wǒ gè è zuì míng 。dāng chū shí yì ér shǒu ,zhēn xīn ér děng ,qià biàn sì zhú lín sì yǒu yǐng bú jiàn xíng 。shí yì ér shǒu ,zhēn xīn ér děng ,tā kě biàn rú hé shé zhèng 。 【gǔ shuǐ xiān zǐ 】tā 、tā 、tā ,qù jué bà liǎng lèi qīng ,biàn yǒu nà jiǔ jiāng shuǐ rú hé xǐ dé qīng ?dāng chū zhǐ yàn wéi gēng ,chōng jī huà bǐng ,dào wú qíng què yǒu qíng 。wǒ 、wǒ 、wǒ ,àn àn de zǎi xì píng lùn ,qiào sū qīng shuāi suì fěn miàn zhēng ,cūn féng kuí yìng duì líng huā jìng ,zé ǎn hěn dú niáng yǒu shèn qián chéng ! 【zhě cì gǔ 】zhàn tiān biān yuè gòng xīng ,tóng zuò tóng háng 。duì shén qián shuō shì méng ,yán sǐ yán shēng 。xiāng fén zài bǎo dǐng ,jiǔ zhēn zài yù gōng 。yuè yuè de rén gū lìng ,fèn kāi yàn yīng 。 【shén zhàng ér 】huàn shāo gōng máng dá yīng ,xiū yào yì zhèng !shuí gǎn dào shì bàn shà xiāo tíng ,zhí gǎn dào yù zhāng chéng ! 【jiē jiē gāo 】bì tiān yún jìng ,lǜ bō fēng dìng 。yín chán jiǎo jié ,měng rán jiàn ǎn duō qíng báo xìng 。ǎn liǎng gè fù ěr yán ,dī shēng yǔ ,xié shǒu háng ,ya !xià shuǐ chuán rú hé mì yǐng ? 【wěi shēng 】shuō yǔ nǐ gè féng kuí nài xīn tīng :ǎn liǎng gè xǐ zī zī qiào yǔ dī shēng ,nǐ zài nà lán qiáo xià xì xún sī màn màn děng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->