倒垂柳

杨无咎 〔宋朝〕

南州初会遇。记惺惺、说底语。而今精神□,倾下越风措。雍门人独夜,客舍停杯处。余香应未泯,凭君重唱金缕。 移宫易羽。纵有离愁休怨诉。客里□凄凉,怕听断肠句。情山曲海,君已心相许。骖鸾乘月,正好同归去。倒垂柳拼音解读:nán zhōu chū huì yù 。jì xīng xīng 、shuō dǐ yǔ 。ér jīn jīng shén □,qīng xià yuè fēng cuò 。yōng mén rén dú yè ,kè shě tíng bēi chù 。yú xiāng yīng wèi mǐn ,píng jun1 zhòng chàng jīn lǚ 。 yí gōng yì yǔ 。zòng yǒu lí chóu xiū yuàn sù 。kè lǐ □qī liáng ,pà tīng duàn cháng jù 。qíng shān qǔ hǎi ,jun1 yǐ xīn xiàng xǔ 。cān luán chéng yuè ,zhèng hǎo tóng guī qù 。
猜您喜欢

长干行·家临九江水

崔颢 〔宋朝〕

家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。 长干行·家临九江水拼音解读: jiā lín jiǔ jiāng shuǐ ,lái qù jiǔ jiāng cè 。tóng shì zhǎng gàn rén ,shēng xiǎo bú xiàng shí 。
详情

念奴娇(题锺山楼)

松洲 〔宋朝〕

麦埸桑陇,道都是、六代宫城遗迹。梦里江山经几觉,还似堠旁征驿。燕去燕来,花开花谢,那个成端的。人烟牢落,晚风何处羌笛。 堪欢挥泪新亭,算兴亡莫补、万分之一。到我凭阑,休更向酒畔,是今非昔。紧楫誓清,闻鸡起舞,毕竟英雄得。伤心残照,塔尖遥露秋碧。念奴娇(题锺山楼)拼音解读:mài yì sāng lǒng ,dào dōu shì 、liù dài gōng chéng yí jì 。mèng lǐ jiāng shān jīng jǐ jiào ,hái sì hòu páng zhēng yì 。yàn qù yàn lái ,huā kāi huā xiè ,nà gè chéng duān de 。rén yān láo luò ,wǎn fēng hé chù qiāng dí 。 kān huān huī lèi xīn tíng ,suàn xìng wáng mò bǔ 、wàn fèn zhī yī 。dào wǒ píng lán ,xiū gèng xiàng jiǔ pàn ,shì jīn fēi xī 。jǐn jí shì qīng ,wén jī qǐ wǔ ,bì jìng yīng xióng dé 。shāng xīn cán zhào ,tǎ jiān yáo lù qiū bì 。
详情

红窗怨(即事)

王质 〔宋朝〕

帘不卷。人难见。缥缈歌声,暗随香转。记与三五少年,在杭州、曾听得几遍。 唱到生绡白团扇。晚凉初、桐阴满院。待要图入丹青,奈无缘识如花面。红窗怨(即事)拼音解读:lián bú juàn 。rén nán jiàn 。piāo miǎo gē shēng ,àn suí xiāng zhuǎn 。jì yǔ sān wǔ shǎo nián ,zài háng zhōu 、céng tīng dé jǐ biàn 。 chàng dào shēng xiāo bái tuán shàn 。wǎn liáng chū 、tóng yīn mǎn yuàn 。dài yào tú rù dān qīng ,nài wú yuán shí rú huā miàn 。
详情

沁园春·送李御带珙

李曾伯 〔清朝〕

唐人以处士辟幕府如石、温辈甚多。税君巽甫以命士来淮幕三年矣,略不能挽之以寸。巽甫虽安之,如某歉何!临别,赋《沁园春》以饯。 水北洛南,未尝无人,不同者时。赖交情兰臭,绸缪相好;宦情云薄,得失何知?夜观论兵,春原吊古,慷慨事功千载期。萧如也,料行囊如水,只有新诗。归兮,归去来兮,我亦办征帆非晚归。正姑苏台畔,米廉酒好;吴松江上,莼嫩鱼肥。我住孤村,相连一水,载月不妨时过之。长亭路,又何须回首,折柳依依。 沁园春·送李御带珙拼音解读: táng rén yǐ chù shì pì mù fǔ rú shí 、wēn bèi shèn duō 。shuì jun1 xùn fǔ yǐ mìng shì lái huái mù sān nián yǐ ,luè bú néng wǎn zhī yǐ cùn 。xùn fǔ suī ān zhī ,rú mǒu qiàn hé !lín bié ,fù 《qìn yuán chūn 》yǐ jiàn 。 shuǐ běi luò nán ,wèi cháng wú rén ,bú tóng zhě shí 。lài jiāo qíng lán chòu ,chóu miù xiàng hǎo ;huàn qíng yún báo ,dé shī hé zhī ?yè guān lùn bīng ,chūn yuán diào gǔ ,kāng kǎi shì gōng qiān zǎi qī 。xiāo rú yě ,liào háng náng rú shuǐ ,zhī yǒu xīn shī 。guī xī ,guī qù lái xī ,wǒ yì bàn zhēng fān fēi wǎn guī 。zhèng gū sū tái pàn ,mǐ lián jiǔ hǎo ;wú sōng jiāng shàng ,chún nèn yú féi 。wǒ zhù gū cūn ,xiàng lián yī shuǐ ,zǎi yuè bú fáng shí guò zhī 。zhǎng tíng lù ,yòu hé xū huí shǒu ,shé liǔ yī yī 。
详情

醉落魄(别少城,舟宿黄龙)

程垓 〔宋朝〕

风催雨促。今番不似前欢足。早来最苦离情毒。唱我新词,掩著面儿哭。 临行只怕人行远,殷勤更写多情曲。相逢已是腰如束。从此知他,还减几分玉。醉落魄(别少城,舟宿黄龙)拼音解读:fēng cuī yǔ cù 。jīn fān bú sì qián huān zú 。zǎo lái zuì kǔ lí qíng dú 。chàng wǒ xīn cí ,yǎn zhe miàn ér kū 。 lín háng zhī pà rén háng yuǎn ,yīn qín gèng xiě duō qíng qǔ 。xiàng féng yǐ shì yāo rú shù 。cóng cǐ zhī tā ,hái jiǎn jǐ fèn yù 。
详情

十二月十九日夜中发鄂渚晓泊汉阳亲旧携酒追送聊为短句

黄庭坚 〔元朝〕

接淅报官府,敢违王事程。宵征江夏县,睡起汉阳城。邻里烦追送,杯盘泻浊清。袛应瘴乡老,难答故人情。十二月十九日夜中发鄂渚晓泊汉阳亲旧携酒追送聊为短句拼音解读:jiē xī bào guān fǔ ,gǎn wéi wáng shì chéng 。xiāo zhēng jiāng xià xiàn ,shuì qǐ hàn yáng chéng 。lín lǐ fán zhuī sòng ,bēi pán xiè zhuó qīng 。dī yīng zhàng xiāng lǎo ,nán dá gù rén qíng 。
详情

采桑子(前欢几处笙歌地)

晏几道 〔先秦〕

【采桑子】 前欢几处笙歌地, 长负登临。 月幌风襟, 犹忆西楼着意深。 莺花见尽当时事, 应笑如今。 一寸愁心, 日日寒蝉夜夜砧。 采桑子(前欢几处笙歌地)拼音解读: 【cǎi sāng zǐ 】 qián huān jǐ chù shēng gē dì , zhǎng fù dēng lín 。 yuè huǎng fēng jīn , yóu yì xī lóu zhe yì shēn 。 yīng huā jiàn jìn dāng shí shì , yīng xiào rú jīn 。 yī cùn chóu xīn , rì rì hán chán yè yè zhēn 。
详情

摸鱼儿(春光)

李裕翁 〔宋朝〕

计江南、许多风景,繁华只在睛昼。些儿淡沲花著柳。疏雨后。更艳艳绵绵,泼眼浓如酒。飞浮宇宙。但借日浮香,随烟著物,巧笔画难就。 惆怅处,曾记苏堤携手。十年惊觉回首。苍埃霁景成阴晦,湖水湖烟依旧。凝望久。问燕燕莺莺,识此年花否。长门别有。脉脉断肠人,柔情荡漾,长是为伊瘦。摸鱼儿(春光)拼音解读:jì jiāng nán 、xǔ duō fēng jǐng ,fán huá zhī zài jīng zhòu 。xiē ér dàn duò huā zhe liǔ 。shū yǔ hòu 。gèng yàn yàn mián mián ,pō yǎn nóng rú jiǔ 。fēi fú yǔ zhòu 。dàn jiè rì fú xiāng ,suí yān zhe wù ,qiǎo bǐ huà nán jiù 。 chóu chàng chù ,céng jì sū dī xié shǒu 。shí nián jīng jiào huí shǒu 。cāng āi jì jǐng chéng yīn huì ,hú shuǐ hú yān yī jiù 。níng wàng jiǔ 。wèn yàn yàn yīng yīng ,shí cǐ nián huā fǒu 。zhǎng mén bié yǒu 。mò mò duàn cháng rén ,róu qíng dàng yàng ,zhǎng shì wéi yī shòu 。
详情

蓝桥驿见元九诗

白居易 〔唐朝〕

蓝桥春雪君归日,秦岭秋风我去时。每到驿亭先下马,循墙绕柱觅君诗。蓝桥驿见元九诗拼音解读:lán qiáo chūn xuě jun1 guī rì ,qín lǐng qiū fēng wǒ qù shí 。měi dào yì tíng xiān xià mǎ ,xún qiáng rào zhù mì jun1 shī 。
详情

上汝州郡楼

李益 〔唐朝〕

黄昏鼓角似边州,三十年前上此楼。今日山城对垂泪,伤心不独为悲秋。 上汝州郡楼拼音解读: huáng hūn gǔ jiǎo sì biān zhōu ,sān shí nián qián shàng cǐ lóu 。jīn rì shān chéng duì chuí lèi ,shāng xīn bú dú wéi bēi qiū 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->