念奴娇(赠希文宠姬)

吕渭老 〔宋朝〕

暮云收尽,霁霞明、高拥一轮寒玉。帘影横斜房户静,小立啼红蔌蔌。素鲤频传,蕉心微展,双蕊明红烛。开门疑是,故人敲撼窗竹。 长记那里西楼,小寒窗静,尽掩风筝鸣屋。泪眼灯光情未尽,尽觉语长更促。短短霞杯,温温罗帕,妙语书裙幅。五湖何日,小舟同泛春绿。念奴娇(赠希文宠姬)拼音解读:mù yún shōu jìn ,jì xiá míng 、gāo yōng yī lún hán yù 。lián yǐng héng xié fáng hù jìng ,xiǎo lì tí hóng sù sù 。sù lǐ pín chuán ,jiāo xīn wēi zhǎn ,shuāng ruǐ míng hóng zhú 。kāi mén yí shì ,gù rén qiāo hàn chuāng zhú 。 zhǎng jì nà lǐ xī lóu ,xiǎo hán chuāng jìng ,jìn yǎn fēng zhēng míng wū 。lèi yǎn dēng guāng qíng wèi jìn ,jìn jiào yǔ zhǎng gèng cù 。duǎn duǎn xiá bēi ,wēn wēn luó pà ,miào yǔ shū qún fú 。wǔ hú hé rì ,xiǎo zhōu tóng fàn chūn lǜ 。
猜您喜欢

题张昌仪门语

佚名 〔唐朝〕

一两丝能得几时络。题张昌仪门语拼音解读:yī liǎng sī néng dé jǐ shí luò 。
详情

春兴(杨柳阴阴细雨晴)

武元衡 〔清朝〕

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。 春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。春兴(杨柳阴阴细雨晴)拼音解读:yáng liǔ yīn yīn xì yǔ qíng ,cán huā luò jìn jiàn liú yīng 。 chūn fēng yī yè chuī xiāng mèng ,yòu zhú chūn fēng dào luò chéng 。
详情

满江红·点火樱桃

辛弃疾 〔唐朝〕

点火樱桃,照一架、荼蘼如雪。春正好,见龙孙穿破,紫苔苍壁。乳燕引雏飞力弱,流莺唤友娇声怯。问春归、不肯带愁归,肠千结。 层楼望,春山叠;家何在?烟波隔。把古今遗恨,向他谁说?蝴蝶不传千里梦,子规叫断三更月。听声声、枕上劝人归,归难得。满江红·点火樱桃拼音解读:diǎn huǒ yīng táo ,zhào yī jià 、tú mí rú xuě 。chūn zhèng hǎo ,jiàn lóng sūn chuān pò ,zǐ tái cāng bì 。rǔ yàn yǐn chú fēi lì ruò ,liú yīng huàn yǒu jiāo shēng qiè 。wèn chūn guī 、bú kěn dài chóu guī ,cháng qiān jié 。 céng lóu wàng ,chūn shān dié ;jiā hé zài ?yān bō gé 。bǎ gǔ jīn yí hèn ,xiàng tā shuí shuō ?hú dié bú chuán qiān lǐ mèng ,zǐ guī jiào duàn sān gèng yuè 。tīng shēng shēng 、zhěn shàng quàn rén guī ,guī nán dé 。
详情

【越调】小桃红 消遣

爱山 〔元朝〕

一溪流水水溪云,雨霁山光润,野鸟山花破愁闷。乐闲身,拖条藜杖家家问。问谁家有酒,见青帘高挂,高挂在杨柳岸杏花村。  世间惟有酒忘忧,酒况谁参透?酒解愁肠破亻孱亻愁。到心头,三杯涤尽胸中垢和颜润色,延年益寿,一醉解千愁。【越调】小桃红 消遣拼音解读:yī xī liú shuǐ shuǐ xī yún ,yǔ jì shān guāng rùn ,yě niǎo shān huā pò chóu mèn 。lè xián shēn ,tuō tiáo lí zhàng jiā jiā wèn 。wèn shuí jiā yǒu jiǔ ,jiàn qīng lián gāo guà ,gāo guà zài yáng liǔ àn xìng huā cūn 。  shì jiān wéi yǒu jiǔ wàng yōu ,jiǔ kuàng shuí cān tòu ?jiǔ jiě chóu cháng pò dān chán dān chóu 。dào xīn tóu ,sān bēi dí jìn xiōng zhōng gòu hé yán rùn sè ,yán nián yì shòu ,yī zuì jiě qiān chóu 。
详情

满江红(不敢赋梅,赋感梅。)

汪莘 〔宋朝〕

洞府瑶池,多是见、桃红满地。君试问、江海清绝,因何抛弃。仙境常如二三月,此花不受春风醉。被贩儿、俚妇折来看,添憔悴。 泛雪艇,摇冰枻。溪馆静,村扉闭。须祁寒彻骨,清香透鼻。孤竹赤松真我友,姚黄魏紫非吾契。笑方壶、日日绕南枝,犹多事。||满江红(不敢赋梅,赋感梅。)拼音解读:dòng fǔ yáo chí ,duō shì jiàn 、táo hóng mǎn dì 。jun1 shì wèn 、jiāng hǎi qīng jué ,yīn hé pāo qì 。xiān jìng cháng rú èr sān yuè ,cǐ huā bú shòu chūn fēng zuì 。bèi fàn ér 、lǐ fù shé lái kàn ,tiān qiáo cuì 。 fàn xuě tǐng ,yáo bīng yì 。xī guǎn jìng ,cūn fēi bì 。xū qí hán chè gǔ ,qīng xiāng tòu bí 。gū zhú chì sōng zhēn wǒ yǒu ,yáo huáng wèi zǐ fēi wú qì 。xiào fāng hú 、rì rì rào nán zhī ,yóu duō shì 。||
详情

咏罂粟子

李贞白 〔唐朝〕

倒排双陆子,希插碧牙筹。既似牺牛乳,又如铃马兜。 鼓捶并瀑箭,直是有来由。咏罂粟子拼音解读:dǎo pái shuāng lù zǐ ,xī chā bì yá chóu 。jì sì xī niú rǔ ,yòu rú líng mǎ dōu 。 gǔ chuí bìng bào jiàn ,zhí shì yǒu lái yóu 。
详情

木兰花慢(癸丑年生日)

张鎡 〔宋朝〕

年年三月二,是居士、始生朝。念绿鬓功名,初心已负,难报劬劳。天留帝城胜处,汇平湖、远岫碧_峣。竹色诗书燕几,柳阴桃杏横桥。 西邻东舍不难招。大半是渔樵。任翁媪欢呼,儿孙歌笑,野具村醪。醉来便随鹤舞,看清风、送月过松梢。百岁因何快乐,尽从心地逍遥。木兰花慢(癸丑年生日)拼音解读:nián nián sān yuè èr ,shì jū shì 、shǐ shēng cháo 。niàn lǜ bìn gōng míng ,chū xīn yǐ fù ,nán bào qú láo 。tiān liú dì chéng shèng chù ,huì píng hú 、yuǎn xiù bì _yáo 。zhú sè shī shū yàn jǐ ,liǔ yīn táo xìng héng qiáo 。 xī lín dōng shě bú nán zhāo 。dà bàn shì yú qiáo 。rèn wēng ǎo huān hū ,ér sūn gē xiào ,yě jù cūn láo 。zuì lái biàn suí hè wǔ ,kàn qīng fēng 、sòng yuè guò sōng shāo 。bǎi suì yīn hé kuài lè ,jìn cóng xīn dì xiāo yáo 。
详情

诗经·羔裘

诗经 〔宋朝〕

羔裘豹祛,自我人居居。岂无他人?维子之故。 羔裘豹褎,自我人究究。岂无他人?维子之好。 诗经·羔裘拼音解读: gāo qiú bào qū ,zì wǒ rén jū jū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī gù 。 gāo qiú bào yòu ,zì wǒ rén jiū jiū 。qǐ wú tā rén ?wéi zǐ zhī hǎo 。
详情

东溪

梅尧臣 〔清朝〕

行到东溪看水时,坐临孤屿发船迟。野凫眠岸有闲意,老树着花无丑枝。短短蒲耳齐似剪,平平沙石净于筛。情虽不厌住不得,薄暮归来车马疲。 东溪拼音解读: háng dào dōng xī kàn shuǐ shí ,zuò lín gū yǔ fā chuán chí 。yě fú mián àn yǒu xián yì ,lǎo shù zhe huā wú chǒu zhī 。duǎn duǎn pú ěr qí sì jiǎn ,píng píng shā shí jìng yú shāi 。qíng suī bú yàn zhù bú dé ,báo mù guī lái chē mǎ pí 。
详情

浣溪沙(以贡茶、沈水为扬齐伯寿)

张孝祥 〔宋朝〕

北苑春风小凤团。炎州沈水胜龙涎。殷勤送与绣衣仙。 玉食乡来思苦口,芳名久合上凌烟。天教富贵出长年。浣溪沙(以贡茶、沈水为扬齐伯寿)拼音解读:běi yuàn chūn fēng xiǎo fèng tuán 。yán zhōu shěn shuǐ shèng lóng xián 。yīn qín sòng yǔ xiù yī xiān 。 yù shí xiāng lái sī kǔ kǒu ,fāng míng jiǔ hé shàng líng yān 。tiān jiāo fù guì chū zhǎng nián 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->