解语花·上元

周邦彦 〔宋朝〕

风消绛蜡,露浥红莲,灯市光相射。桂华流瓦。纤云散,耿耿素娥欲下。衣裳淡雅。看楚女纤腰一把。箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝。因念都城放夜。望千门如昼,嬉笑游冶。钿车罗帕。相逢处,自有暗尘随马。年光是也。唯只见、旧情衰谢。清漏移,飞盖归来,从舞休歌罢。解语花·上元拼音解读:fēng xiāo jiàng là ,lù yì hóng lián ,dēng shì guāng xiàng shè 。guì huá liú wǎ 。xiān yún sàn ,gěng gěng sù é yù xià 。yī shang dàn yǎ 。kàn chǔ nǚ xiān yāo yī bǎ 。xiāo gǔ xuān ,rén yǐng cān chà ,mǎn lù piāo xiāng shè 。yīn niàn dōu chéng fàng yè 。wàng qiān mén rú zhòu ,xī xiào yóu yě 。diàn chē luó pà 。xiàng féng chù ,zì yǒu àn chén suí mǎ 。nián guāng shì yě 。wéi zhī jiàn 、jiù qíng shuāi xiè 。qīng lòu yí ,fēi gài guī lái ,cóng wǔ xiū gē bà 。
猜您喜欢

鹧鸪天(壬辰豫章惠月佛阁)

赵师侠 〔宋朝〕

烟霭空_江上春。夕阳芳草渡头情。飞红已逐东风远,嫩绿还因夜雨深。 情脉脉,思沈沈。卷帘愁与暮云平。阑干倚遍东西曲,杜宇一声肠断人。鹧鸪天(壬辰豫章惠月佛阁)拼音解读:yān ǎi kōng _jiāng shàng chūn 。xī yáng fāng cǎo dù tóu qíng 。fēi hóng yǐ zhú dōng fēng yuǎn ,nèn lǜ hái yīn yè yǔ shēn 。 qíng mò mò ,sī shěn shěn 。juàn lián chóu yǔ mù yún píng 。lán gàn yǐ biàn dōng xī qǔ ,dù yǔ yī shēng cháng duàn rén 。
详情

结定襄郡狱效陶体(我在河东时)

崔颢 〔唐朝〕

【结定襄郡狱效陶体】 我在河东时,使往定襄里。定襄诸小儿,争讼纷城市。长老莫敢言,太守不能理。谤书盈几案,文墨相填委。牵引肆中翁,追呼田家子。[1]我来折此狱,五听辨疑似。小大必以情,未尝施鞭棰。是时三月暮,遍野农耕起。[2]里巷鸣春鸠,田园引流水。此乡多杂俗,戎夏殊音旨。顾问边塞人,劳情曷云已。结定襄郡狱效陶体(我在河东时)拼音解读:【jié dìng xiāng jun4 yù xiào táo tǐ 】 wǒ zài hé dōng shí ,shǐ wǎng dìng xiāng lǐ 。dìng xiāng zhū xiǎo ér ,zhēng sòng fēn chéng shì 。zhǎng lǎo mò gǎn yán ,tài shǒu bú néng lǐ 。bàng shū yíng jǐ àn ,wén mò xiàng tián wěi 。qiān yǐn sì zhōng wēng ,zhuī hū tián jiā zǐ 。[1]wǒ lái shé cǐ yù ,wǔ tīng biàn yí sì 。xiǎo dà bì yǐ qíng ,wèi cháng shī biān chuí 。shì shí sān yuè mù ,biàn yě nóng gēng qǐ 。[2]lǐ xiàng míng chūn jiū ,tián yuán yǐn liú shuǐ 。cǐ xiāng duō zá sú ,róng xià shū yīn zhǐ 。gù wèn biān sāi rén ,láo qíng hé yún yǐ 。
详情

览古十四首

吴筠 〔唐朝〕

圣人重周济,明道欲救时。孔席不暇暖,墨突何尝缁。 兴言振颓纲,将以有所维。君臣恣淫惑,风俗日凋衰。 三代业遽陨,七雄遂交驰。庶物坠涂炭,区中若棼丝。 秦皇燎儒术,方册靡孑遗。大汉历五叶,斯文复崇推。 乃验经籍道,与世同屯夷。弛张固天意,设教安能持。 兴亡道之运,否泰理所全。奈何淳古风,既往不复旋。 三皇已散朴,五帝初尚贤。王业与霸功,浮伪日以宣。 忠诚及狙诈,淆混安可甄。馀智入九霄,守愚沦重泉。 永怀巢居时,感涕徒泫然。 栋宇代巢穴,其来自三皇。迹生固为累,经始增百王。 瑶台既灭夏,琼室复陨汤。覆车世不悟,秦氏兴阿房。 继踵迷反正,汉家崇建章。力役弊万人,瑰奇殚八方。 徇志仍未极,促龄已云亡。侈靡竟何在,荆榛生庙堂。 闲居览前载,恻彼商与秦。所残必忠良,所宝皆凶嚚。 昵谀方自圣,不悟祸灭身。箕子作周辅,孙通为汉臣。 洪范及礼仪,后王用经纶。 吾观采苓什,复感青蝇诗。谗佞乱忠孝,古今同所悲。 奸邪起狡猾,骨肉相残夷。汉储殒江充,晋嗣灭骊姬。 天性犹可间,君臣固其宜。子胥烹吴鼎,文种断越铍。 屈原沈湘流,厥戚咸自贻。何不若范蠡,扁舟无还期。 尝稽真仙道,清寂祛众烦。秦皇及汉武,焉得游其藩。 情扰万机屑,位骄四海尊。既欲先宇宙,仍规后乾坤。 崇高与久远,物莫能两存。矧乃恣所欲,荒淫伐灵根。 金膏恃延期,玉色复动魂。征战穷外域,杀伤被中原。 天鉴谅难诬,神理不可谖。安期返蓬莱,王母还昆仑。 异术终莫告,悲哉竟何言。 鲁侯祈政术,尼父从弃捐。汉主思英才,贾生被排迁。 始皇重韩子,及睹乃不全。武帝爱相如,既征复忘贤。 贵远世咸尔,贱今理共然。方知古来主,难以效当年。 食其昔未偶,落魄为狂生。一朝君臣契,雄辩何纵横。 运筹康汉业,凭轼下齐城。既以智所达,还为智所烹。 岂若终贫贱,酣歌本无营。 晁错抱远策,为君纳良规。削彼诸侯权,永用得所宜。 奸臣负旧隙,乘衅谋相危。世主竟不辨,身戮宗且夷。 汉景称钦明,滥罚犹如斯。比干与龙逢,残害何足悲。 绛侯成大绩,赏厚位仍尊。一朝对狱吏,荣辱安可论。 苏生佩六印,奕奕为殃源。主父食五鼎,昭昭成祸根。 李斯佐二辟,巨衅钟其门。霍孟翼三后,伊戚及后昆。 天人忌盈满,兹理固永存。方知得意者,何必乘朱轮。 灭景栖远壑,弦歌对清樽。二疏返海滨,蒋诩归林园。 萧洒去物累,此谋诚足敦。 至人顺通塞,委命固无疵。吾观太史公,可谓识道规。 留滞焉足愤,感怀殄生涯。吾叹龚夫子,秉义确不移。 晦迹一何晚,天年夭当时。薰膏自销铄,楚老空馀悲。 达者贵量力,至人尚知几。京房洞幽赞,神奥咸发挥。 如何嫉元恶,不悟祸所归。谋物暗谋已,谁言尔精微。 玄元明知止,大雅尚保躬。茂先洽闻者,幽赜咸该通。 弱年赋鹪鹩,可谓达养蒙。晚节希鸾鹄,长飞戾曾穹。 知进不知退,遂令其道穷。伊昔辨福初,胡为迷祸终。 方验嘉遁客,永贞天壤同。 圣人垂大训,奥义不苟设。天道殃顽凶,神明祐懿哲。 斯言犹影响,安得复回穴。鲧瞍诞英睿,唐虞育昏孽。 盗跖何延期,颜生乃短折。鲁隐全克让,祸机遂潜结。 楚穆肆巨逆,福柄奚赫烈。田常弑其主,祚国久罔缺。 管仲存霸功,世祖成诡说。汉氏方版荡,群阉恣邪谲。 謇謇陈蕃徒,孜孜抗忠节。誓期区宇静,爰使凶丑绝。 谋协事靡从,俄而反诛灭。古来若兹类,纷扰难尽列。 道遐理微茫,谁为我昭晰。吾将询上帝,寥廓讵跻彻。 已矣勿用言,忘怀庶自悦。览古十四首拼音解读:shèng rén zhòng zhōu jì ,míng dào yù jiù shí 。kǒng xí bú xiá nuǎn ,mò tū hé cháng zī 。 xìng yán zhèn tuí gāng ,jiāng yǐ yǒu suǒ wéi 。jun1 chén zì yín huò ,fēng sú rì diāo shuāi 。 sān dài yè jù yǔn ,qī xióng suí jiāo chí 。shù wù zhuì tú tàn ,qū zhōng ruò fén sī 。 qín huáng liáo rú shù ,fāng cè mí jié yí 。dà hàn lì wǔ yè ,sī wén fù chóng tuī 。 nǎi yàn jīng jí dào ,yǔ shì tóng tún yí 。chí zhāng gù tiān yì ,shè jiāo ān néng chí 。 xìng wáng dào zhī yùn ,fǒu tài lǐ suǒ quán 。nài hé chún gǔ fēng ,jì wǎng bú fù xuán 。 sān huáng yǐ sàn pǔ ,wǔ dì chū shàng xián 。wáng yè yǔ bà gōng ,fú wěi rì yǐ xuān 。 zhōng chéng jí jū zhà ,xiáo hún ān kě zhēn 。yú zhì rù jiǔ xiāo ,shǒu yú lún zhòng quán 。 yǒng huái cháo jū shí ,gǎn tì tú xuàn rán 。 dòng yǔ dài cháo xué ,qí lái zì sān huáng 。jì shēng gù wéi lèi ,jīng shǐ zēng bǎi wáng 。 yáo tái jì miè xià ,qióng shì fù yǔn tāng 。fù chē shì bú wù ,qín shì xìng ā fáng 。 jì zhǒng mí fǎn zhèng ,hàn jiā chóng jiàn zhāng 。lì yì bì wàn rén ,guī qí dān bā fāng 。 xùn zhì réng wèi jí ,cù líng yǐ yún wáng 。chǐ mí jìng hé zài ,jīng zhēn shēng miào táng 。 xián jū lǎn qián zǎi ,cè bǐ shāng yǔ qín 。suǒ cán bì zhōng liáng ,suǒ bǎo jiē xiōng yín 。 nì yú fāng zì shèng ,bú wù huò miè shēn 。jī zǐ zuò zhōu fǔ ,sūn tōng wéi hàn chén 。 hóng fàn jí lǐ yí ,hòu wáng yòng jīng lún 。 wú guān cǎi líng shí ,fù gǎn qīng yíng shī 。chán nìng luàn zhōng xiào ,gǔ jīn tóng suǒ bēi 。 jiān xié qǐ jiǎo huá ,gǔ ròu xiàng cán yí 。hàn chǔ yǔn jiāng chōng ,jìn sì miè lí jī 。 tiān xìng yóu kě jiān ,jun1 chén gù qí yí 。zǐ xū pēng wú dǐng ,wén zhǒng duàn yuè pí 。 qū yuán shěn xiāng liú ,jué qī xián zì yí 。hé bú ruò fàn lí ,biǎn zhōu wú hái qī 。 cháng jī zhēn xiān dào ,qīng jì qū zhòng fán 。qín huáng jí hàn wǔ ,yān dé yóu qí fān 。 qíng rǎo wàn jī xiè ,wèi jiāo sì hǎi zūn 。jì yù xiān yǔ zhòu ,réng guī hòu qián kūn 。 chóng gāo yǔ jiǔ yuǎn ,wù mò néng liǎng cún 。shěn nǎi zì suǒ yù ,huāng yín fá líng gēn 。 jīn gāo shì yán qī ,yù sè fù dòng hún 。zhēng zhàn qióng wài yù ,shā shāng bèi zhōng yuán 。 tiān jiàn liàng nán wū ,shén lǐ bú kě xuān 。ān qī fǎn péng lái ,wáng mǔ hái kūn lún 。 yì shù zhōng mò gào ,bēi zāi jìng hé yán 。 lǔ hóu qí zhèng shù ,ní fù cóng qì juān 。hàn zhǔ sī yīng cái ,jiǎ shēng bèi pái qiān 。 shǐ huáng zhòng hán zǐ ,jí dǔ nǎi bú quán 。wǔ dì ài xiàng rú ,jì zhēng fù wàng xián 。 guì yuǎn shì xián ěr ,jiàn jīn lǐ gòng rán 。fāng zhī gǔ lái zhǔ ,nán yǐ xiào dāng nián 。 shí qí xī wèi ǒu ,luò pò wéi kuáng shēng 。yī cháo jun1 chén qì ,xióng biàn hé zòng héng 。 yùn chóu kāng hàn yè ,píng shì xià qí chéng 。jì yǐ zhì suǒ dá ,hái wéi zhì suǒ pēng 。 qǐ ruò zhōng pín jiàn ,hān gē běn wú yíng 。 cháo cuò bào yuǎn cè ,wéi jun1 nà liáng guī 。xuē bǐ zhū hóu quán ,yǒng yòng dé suǒ yí 。 jiān chén fù jiù xì ,chéng xìn móu xiàng wēi 。shì zhǔ jìng bú biàn ,shēn lù zōng qiě yí 。 hàn jǐng chēng qīn míng ,làn fá yóu rú sī 。bǐ gàn yǔ lóng féng ,cán hài hé zú bēi 。 jiàng hóu chéng dà jì ,shǎng hòu wèi réng zūn 。yī cháo duì yù lì ,róng rǔ ān kě lùn 。 sū shēng pèi liù yìn ,yì yì wéi yāng yuán 。zhǔ fù shí wǔ dǐng ,zhāo zhāo chéng huò gēn 。 lǐ sī zuǒ èr pì ,jù xìn zhōng qí mén 。huò mèng yì sān hòu ,yī qī jí hòu kūn 。 tiān rén jì yíng mǎn ,zī lǐ gù yǒng cún 。fāng zhī dé yì zhě ,hé bì chéng zhū lún 。 miè jǐng qī yuǎn hè ,xián gē duì qīng zūn 。èr shū fǎn hǎi bīn ,jiǎng xǔ guī lín yuán 。 xiāo sǎ qù wù lèi ,cǐ móu chéng zú dūn 。 zhì rén shùn tōng sāi ,wěi mìng gù wú cī 。wú guān tài shǐ gōng ,kě wèi shí dào guī 。 liú zhì yān zú fèn ,gǎn huái tiǎn shēng yá 。wú tàn gōng fū zǐ ,bǐng yì què bú yí 。 huì jì yī hé wǎn ,tiān nián yāo dāng shí 。xūn gāo zì xiāo shuò ,chǔ lǎo kōng yú bēi 。 dá zhě guì liàng lì ,zhì rén shàng zhī jǐ 。jīng fáng dòng yōu zàn ,shén ào xián fā huī 。 rú hé jí yuán è ,bú wù huò suǒ guī 。móu wù àn móu yǐ ,shuí yán ěr jīng wēi 。 xuán yuán míng zhī zhǐ ,dà yǎ shàng bǎo gōng 。mào xiān qià wén zhě ,yōu zé xián gāi tōng 。 ruò nián fù jiāo liáo ,kě wèi dá yǎng méng 。wǎn jiē xī luán hú ,zhǎng fēi lì céng qióng 。 zhī jìn bú zhī tuì ,suí lìng qí dào qióng 。yī xī biàn fú chū ,hú wéi mí huò zhōng 。 fāng yàn jiā dùn kè ,yǒng zhēn tiān rǎng tóng 。 shèng rén chuí dà xùn ,ào yì bú gǒu shè 。tiān dào yāng wán xiōng ,shén míng yòu yì zhé 。 sī yán yóu yǐng xiǎng ,ān dé fù huí xué 。gǔn sǒu dàn yīng ruì ,táng yú yù hūn niè 。 dào zhí hé yán qī ,yán shēng nǎi duǎn shé 。lǔ yǐn quán kè ràng ,huò jī suí qián jié 。 chǔ mù sì jù nì ,fú bǐng xī hè liè 。tián cháng shì qí zhǔ ,zuò guó jiǔ wǎng quē 。 guǎn zhòng cún bà gōng ,shì zǔ chéng guǐ shuō 。hàn shì fāng bǎn dàng ,qún yān zì xié jué 。 jiǎn jiǎn chén fān tú ,zī zī kàng zhōng jiē 。shì qī qū yǔ jìng ,yuán shǐ xiōng chǒu jué 。 móu xié shì mí cóng ,é ér fǎn zhū miè 。gǔ lái ruò zī lèi ,fēn rǎo nán jìn liè 。 dào xiá lǐ wēi máng ,shuí wéi wǒ zhāo xī 。wú jiāng xún shàng dì ,liáo kuò jù jī chè 。 yǐ yǐ wù yòng yán ,wàng huái shù zì yuè 。
详情

【双调】沉醉东风_有所感流水

周德清 〔元朝〕

有所感流水桃花鳜美,秋风莼菜鲈肥。不共时,皆佳味,几个人知?记得荆公旧日题:何处无鱼羹饭吃?羊续高高挂起,冯驩苦苦伤悲。大海边,长江内,多少渔矶?记得荆公旧日题:何处无鱼羹饭吃?鲲化鹏飞未必,鲤从龙去安知?漏网难,吞钩易,莫过前溪。记得荆公旧日题:何处无鱼羹饭吃?藏剑心肠利已,吞舟度量容谁?棹月归,邀云醉,缩项鳊肥。记得荆公旧日题:何处无鱼羹饭吃?【双调】沉醉东风_有所感流水拼音解读:yǒu suǒ gǎn liú shuǐ táo huā guì měi ,qiū fēng chún cài lú féi 。bú gòng shí ,jiē jiā wèi ,jǐ gè rén zhī ?jì dé jīng gōng jiù rì tí :hé chù wú yú gēng fàn chī ?yáng xù gāo gāo guà qǐ ,féng huān kǔ kǔ shāng bēi 。dà hǎi biān ,zhǎng jiāng nèi ,duō shǎo yú jī ?jì dé jīng gōng jiù rì tí :hé chù wú yú gēng fàn chī ?kūn huà péng fēi wèi bì ,lǐ cóng lóng qù ān zhī ?lòu wǎng nán ,tūn gōu yì ,mò guò qián xī 。jì dé jīng gōng jiù rì tí :hé chù wú yú gēng fàn chī ?cáng jiàn xīn cháng lì yǐ ,tūn zhōu dù liàng róng shuí ?zhào yuè guī ,yāo yún zuì ,suō xiàng biān féi 。jì dé jīng gōng jiù rì tí :hé chù wú yú gēng fàn chī ?
详情

道吾山(夕阳悬高树)

谭嗣同 〔近现代〕

【道吾山】夕阳悬高树,薄暮入青峰。古寺云依鹤,空潭月照龙。尘消百尺瀑,心断一声钟。禅意渺何著,啾啾阶下蛩。道吾山(夕阳悬高树)拼音解读:【dào wú shān 】xī yáng xuán gāo shù ,báo mù rù qīng fēng 。gǔ sì yún yī hè ,kōng tán yuè zhào lóng 。chén xiāo bǎi chǐ bào ,xīn duàn yī shēng zhōng 。chán yì miǎo hé zhe ,jiū jiū jiē xià qióng 。
详情

同题仙游观

韩翃 〔宋朝〕

仙台下见五城楼,风物凄凄宿雨收。山色遥连秦树晚,砧声近报汉宫秋。疏松影落空坛静,细草香闲小洞幽。何用别寻方外去,人间亦自有丹丘。 同题仙游观拼音解读: xiān tái xià jiàn wǔ chéng lóu ,fēng wù qī qī xiǔ yǔ shōu 。shān sè yáo lián qín shù wǎn ,zhēn shēng jìn bào hàn gōng qiū 。shū sōng yǐng luò kōng tán jìng ,xì cǎo xiāng xián xiǎo dòng yōu 。hé yòng bié xún fāng wài qù ,rén jiān yì zì yǒu dān qiū 。
详情

依韵和幹公题庭中太湖石二首

王贞白 〔唐朝〕

山立只盈寻,高奇药圃阴。风涛打欲碎,岩穴蛰方深。 藓点晴偏绿,蛩藏晓竞吟。岁寒终不变,堪比古人心。 徒劳水府寻,宛在玉堂阴。兰圃安虽窄,盆池映转深。 山僧来尽爱,诗客见先吟。若是买花者,年年不计心。依韵和幹公题庭中太湖石二首拼音解读:shān lì zhī yíng xún ,gāo qí yào pǔ yīn 。fēng tāo dǎ yù suì ,yán xué zhé fāng shēn 。 xiǎn diǎn qíng piān lǜ ,qióng cáng xiǎo jìng yín 。suì hán zhōng bú biàn ,kān bǐ gǔ rén xīn 。 tú láo shuǐ fǔ xún ,wǎn zài yù táng yīn 。lán pǔ ān suī zhǎi ,pén chí yìng zhuǎn shēn 。 shān sēng lái jìn ài ,shī kè jiàn xiān yín 。ruò shì mǎi huā zhě ,nián nián bú jì xīn 。
详情

青青水中蒲二首

韩愈 〔魏晋〕

青青中水蒲,下有一双鱼。君今上陇去,我在与谁居? 青青水中蒲,长在水中居。寄语浮萍草,相随我不如。青青水中蒲二首拼音解读:qīng qīng zhōng shuǐ pú ,xià yǒu yī shuāng yú 。jun1 jīn shàng lǒng qù ,wǒ zài yǔ shuí jū ? qīng qīng shuǐ zhōng pú ,zhǎng zài shuǐ zhōng jū 。jì yǔ fú píng cǎo ,xiàng suí wǒ bú rú 。
详情

蓦山溪(西湖十咏·花港观鱼)

陈允平 〔宋朝〕

春波浮渌,小隐桃溪路。烟雨正林塘,翠不碍、锦鳞来去。芹香藻腻,偏爱鲤花肥,檐影下,柳阴中,逐浪吹萍絮。 宫沟泉滑,怕有题红句。钩饵已忘机,都付与、人间儿女。濠梁兴在,鸥鹭笑人痴。三湘梦,五湖心,云水苍茫处。蓦山溪(西湖十咏·花港观鱼)拼音解读:chūn bō fú lù ,xiǎo yǐn táo xī lù 。yān yǔ zhèng lín táng ,cuì bú ài 、jǐn lín lái qù 。qín xiāng zǎo nì ,piān ài lǐ huā féi ,yán yǐng xià ,liǔ yīn zhōng ,zhú làng chuī píng xù 。 gōng gōu quán huá ,pà yǒu tí hóng jù 。gōu ěr yǐ wàng jī ,dōu fù yǔ 、rén jiān ér nǚ 。háo liáng xìng zài ,ōu lù xiào rén chī 。sān xiāng mèng ,wǔ hú xīn ,yún shuǐ cāng máng chù 。
详情

尚德缓刑书

路温舒 〔两汉〕

汉昭帝逝世,昌邑王刘贺被废黜,汉宣帝刘询刚刚登上皇位。路温舒呈上奏书,奏书说:  昭帝崩,昌邑王贺废,宣帝初即位,路温舒上书,言宜尚德缓刑。其辞曰:  “臣闻齐有无知之祸,而桓公以兴;晋有骊姬之难,而文公用伯。近世赵王不终,诸吕作乱,而孝文为太宗。由是观之,祸乱之作,将以开圣人也。故桓、文扶微兴坏,尊文、武之业,  泽加百姓,功润诸侯,虽不及三王,天下归仁焉。文帝永思至德,以承天心,崇仁义,省刑罚,通关梁,一远近,敬贤如大宾,爱民如赤子,内恕情之所安而施之于海内,是以囹圄空虚,天下太平。夫继变化之后,必有异旧之恩,此贤圣所以昭天命也。“往者,昭帝即世而无嗣,大臣忧戚,焦心合谋,皆以昌邑尊亲,援而立之。然天不授命,淫乱其心,遂以自亡。深察祸变之故,乃皇天之所以开至圣也。故大将军受命武帝,股肱汉国,披肝胆,决大计,黜亡义,立有德,辅天而行,然后宗庙以安,天下咸宁。臣闻《春秋》正即位,大一统而慎始也。陛下初登至尊,与天合符,宜改前世之失,正始受命之统,涤烦文,除民疾,存亡继绝,以应天意。  “臣闻秦有十失,其一尚存,治狱之吏是也。秦之时,羞文学,好武勇,贱仁义之士,贵治狱之吏,正言者谓之诽谤,遏过者谓之妖言,故盛服先王不用于世⒅,忠良切言皆郁于胸,誉谀之声日满于耳,虚美熏心,实祸蔽塞,此乃秦之所以亡天下也。方今天下,赖陛下恩厚,亡金革之危、饥寒之患,父子夫妻戮力安家,然太平未洽者,狱乱之也。夫狱者,天下之大命也,死者不可复生,绝者不可复属。《书》曰:“与其杀不辜,宁失不经。”今治狱吏则不然,上下相驱,以刻为明,深者获公名,平者多后患。故治狱之吏,皆欲人死,非憎人也,自安之道在人之死。是以死人之血流离于市,被刑之徒比肩而立,大辟之计岁以万数。此仁圣之所以伤也。太平之未洽,凡以此也。夫人情安则乐生,痛则思死,棰楚之下,何求而不得?做囚人不胜痛,则饰词以视之,吏治者利其然,则指道以明之,上奏畏却,则锻练而周内之;盖奏当之成,虽咎繇听之,犹以为死有余辜。何则?成练者众,文致之罪明也。是以狱吏专为深刻,残贼而亡极,媮为一切,不顾国患,此世之大贼也。故俗语曰:“画地为狱议不入;刻木为吏期不对。”此皆疾吏之风,悲痛之辞也。故天下之患,莫深于狱;败法乱正,离亲塞道,莫甚乎治狱之吏,此所谓一尚存者也。”  “臣闻乌鸢之卵不毁,而后凤凰集;诽谤之罪不诛,而后良言进。故古人有言:“山薮臧疾,川泽纳污,瑾瑜匿恶,国君含诟。”唯陛下除诽谤以招切言,开天下之口,广箴谏之路,扫亡秦之失,尊文武之德,省法制,宽刑罚,以废治狱,则太平之风可兴于世,永履和乐,与天亡极,天下幸甚。”  上善其言。 尚德缓刑书拼音解读: hàn zhāo dì shì shì ,chāng yì wáng liú hè bèi fèi chù ,hàn xuān dì liú xún gāng gāng dēng shàng huáng wèi 。lù wēn shū chéng shàng zòu shū ,zòu shū shuō :  zhāo dì bēng ,chāng yì wáng hè fèi ,xuān dì chū jí wèi ,lù wēn shū shàng shū ,yán yí shàng dé huǎn xíng 。qí cí yuē :  “chén wén qí yǒu wú zhī zhī huò ,ér huán gōng yǐ xìng ;jìn yǒu lí jī zhī nán ,ér wén gōng yòng bó 。jìn shì zhào wáng bú zhōng ,zhū lǚ zuò luàn ,ér xiào wén wéi tài zōng 。yóu shì guān zhī ,huò luàn zhī zuò ,jiāng yǐ kāi shèng rén yě 。gù huán 、wén fú wēi xìng huài ,zūn wén 、wǔ zhī yè ,  zé jiā bǎi xìng ,gōng rùn zhū hóu ,suī bú jí sān wáng ,tiān xià guī rén yān 。wén dì yǒng sī zhì dé ,yǐ chéng tiān xīn ,chóng rén yì ,shěng xíng fá ,tōng guān liáng ,yī yuǎn jìn ,jìng xián rú dà bīn ,ài mín rú chì zǐ ,nèi shù qíng zhī suǒ ān ér shī zhī yú hǎi nèi ,shì yǐ líng yǔ kōng xū ,tiān xià tài píng 。fū jì biàn huà zhī hòu ,bì yǒu yì jiù zhī ēn ,cǐ xián shèng suǒ yǐ zhāo tiān mìng yě 。“wǎng zhě ,zhāo dì jí shì ér wú sì ,dà chén yōu qī ,jiāo xīn hé móu ,jiē yǐ chāng yì zūn qīn ,yuán ér lì zhī 。rán tiān bú shòu mìng ,yín luàn qí xīn ,suí yǐ zì wáng 。shēn chá huò biàn zhī gù ,nǎi huáng tiān zhī suǒ yǐ kāi zhì shèng yě 。gù dà jiāng jun1 shòu mìng wǔ dì ,gǔ gōng hàn guó ,pī gān dǎn ,jué dà jì ,chù wáng yì ,lì yǒu dé ,fǔ tiān ér háng ,rán hòu zōng miào yǐ ān ,tiān xià xián níng 。chén wén 《chūn qiū 》zhèng jí wèi ,dà yī tǒng ér shèn shǐ yě 。bì xià chū dēng zhì zūn ,yǔ tiān hé fú ,yí gǎi qián shì zhī shī ,zhèng shǐ shòu mìng zhī tǒng ,dí fán wén ,chú mín jí ,cún wáng jì jué ,yǐ yīng tiān yì 。  “chén wén qín yǒu shí shī ,qí yī shàng cún ,zhì yù zhī lì shì yě 。qín zhī shí ,xiū wén xué ,hǎo wǔ yǒng ,jiàn rén yì zhī shì ,guì zhì yù zhī lì ,zhèng yán zhě wèi zhī fěi bàng ,è guò zhě wèi zhī yāo yán ,gù shèng fú xiān wáng bú yòng yú shì ⒅,zhōng liáng qiē yán jiē yù yú xiōng ,yù yú zhī shēng rì mǎn yú ěr ,xū měi xūn xīn ,shí huò bì sāi ,cǐ nǎi qín zhī suǒ yǐ wáng tiān xià yě 。fāng jīn tiān xià ,lài bì xià ēn hòu ,wáng jīn gé zhī wēi 、jī hán zhī huàn ,fù zǐ fū qī lù lì ān jiā ,rán tài píng wèi qià zhě ,yù luàn zhī yě 。fū yù zhě ,tiān xià zhī dà mìng yě ,sǐ zhě bú kě fù shēng ,jué zhě bú kě fù shǔ 。《shū 》yuē :“yǔ qí shā bú gū ,níng shī bú jīng 。”jīn zhì yù lì zé bú rán ,shàng xià xiàng qū ,yǐ kè wéi míng ,shēn zhě huò gōng míng ,píng zhě duō hòu huàn 。gù zhì yù zhī lì ,jiē yù rén sǐ ,fēi zēng rén yě ,zì ān zhī dào zài rén zhī sǐ 。shì yǐ sǐ rén zhī xuè liú lí yú shì ,bèi xíng zhī tú bǐ jiān ér lì ,dà pì zhī jì suì yǐ wàn shù 。cǐ rén shèng zhī suǒ yǐ shāng yě 。tài píng zhī wèi qià ,fán yǐ cǐ yě 。fū rén qíng ān zé lè shēng ,tòng zé sī sǐ ,chuí chǔ zhī xià ,hé qiú ér bú dé ?zuò qiú rén bú shèng tòng ,zé shì cí yǐ shì zhī ,lì zhì zhě lì qí rán ,zé zhǐ dào yǐ míng zhī ,shàng zòu wèi què ,zé duàn liàn ér zhōu nèi zhī ;gài zòu dāng zhī chéng ,suī jiù yáo tīng zhī ,yóu yǐ wéi sǐ yǒu yú gū 。hé zé ?chéng liàn zhě zhòng ,wén zhì zhī zuì míng yě 。shì yǐ yù lì zhuān wéi shēn kè ,cán zéi ér wáng jí ,yú wéi yī qiē ,bú gù guó huàn ,cǐ shì zhī dà zéi yě 。gù sú yǔ yuē :“huà dì wéi yù yì bú rù ;kè mù wéi lì qī bú duì 。”cǐ jiē jí lì zhī fēng ,bēi tòng zhī cí yě 。gù tiān xià zhī huàn ,mò shēn yú yù ;bài fǎ luàn zhèng ,lí qīn sāi dào ,mò shèn hū zhì yù zhī lì ,cǐ suǒ wèi yī shàng cún zhě yě 。”  “chén wén wū yuān zhī luǎn bú huǐ ,ér hòu fèng huáng jí ;fěi bàng zhī zuì bú zhū ,ér hòu liáng yán jìn 。gù gǔ rén yǒu yán :“shān sǒu zāng jí ,chuān zé nà wū ,jǐn yú nì è ,guó jun1 hán gòu 。”wéi bì xià chú fěi bàng yǐ zhāo qiē yán ,kāi tiān xià zhī kǒu ,guǎng zhēn jiàn zhī lù ,sǎo wáng qín zhī shī ,zūn wén wǔ zhī dé ,shěng fǎ zhì ,kuān xíng fá ,yǐ fèi zhì yù ,zé tài píng zhī fēng kě xìng yú shì ,yǒng lǚ hé lè ,yǔ tiān wáng jí ,tiān xià xìng shèn 。”  shàng shàn qí yán 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->