凤求凰

贺铸 〔宋朝〕

园林幂翠,燕寝凝香。华池缭绕飞廊。坐按吴娃清丽,楚调圆长。歌阑横流美眄,乍疑生、绮席辉光。文园属意,玉觞交劝,宝瑟高张。 南薰难销幽恨,金徽上,殷勤彩凤求凰。便许卷收行雨,不恋高唐。东山胜游在眼,待纫兰、撷菊相将。双栖安隐,五云溪是故乡。凤求凰拼音解读:yuán lín mì cuì ,yàn qǐn níng xiāng 。huá chí liáo rào fēi láng 。zuò àn wú wá qīng lì ,chǔ diào yuán zhǎng 。gē lán héng liú měi miǎn ,zhà yí shēng 、qǐ xí huī guāng 。wén yuán shǔ yì ,yù shāng jiāo quàn ,bǎo sè gāo zhāng 。 nán xūn nán xiāo yōu hèn ,jīn huī shàng ,yīn qín cǎi fèng qiú huáng 。biàn xǔ juàn shōu háng yǔ ,bú liàn gāo táng 。dōng shān shèng yóu zài yǎn ,dài rèn lán 、xié jú xiàng jiāng 。shuāng qī ān yǐn ,wǔ yún xī shì gù xiāng 。
猜您喜欢

古别离(晴烟漠漠柳毵毵)

韦庄 〔唐朝〕

【古别离】 晴烟漠漠柳毵毵,不那离情酒半酣。更把玉鞭云外指,断肠春色在江南。古别离(晴烟漠漠柳毵毵)拼音解读:【gǔ bié lí 】 qíng yān mò mò liǔ sān sān ,bú nà lí qíng jiǔ bàn hān 。gèng bǎ yù biān yún wài zhǐ ,duàn cháng chūn sè zài jiāng nán 。
详情

过闽关

刘基 〔明代〕

关头雾露臼蒙蒙,关下斜阳照树红。过了秋风浑未觉,满山秔稻入闽中。过闽关拼音解读:guān tóu wù lù jiù méng méng ,guān xià xié yáng zhào shù hóng 。guò le qiū fēng hún wèi jiào ,mǎn shān jīng dào rù mǐn zhōng 。
详情

庆清朝慢(禁幄低张)

李清照 〔宋朝〕

【庆清朝慢】禁幄低张,雕栏巧护,就中独占残春。客华淡伫,绰约俱见天真。待得群花过後,一番风露晓妆新。妖娆艳态,妒风笑月,长殢东君。东城边,南陌上,正日烘池馆,竞走香轮。绮筵散日,谁人可继芳尘?更好明光宫殿,几枝先近日边匀,金尊倒,拚了尽烛,不管黄昏。庆清朝慢(禁幄低张)拼音解读:【qìng qīng cháo màn 】jìn wò dī zhāng ,diāo lán qiǎo hù ,jiù zhōng dú zhàn cán chūn 。kè huá dàn zhù ,chāo yuē jù jiàn tiān zhēn 。dài dé qún huā guò hòu ,yī fān fēng lù xiǎo zhuāng xīn 。yāo ráo yàn tài ,dù fēng xiào yuè ,zhǎng tì dōng jun1 。dōng chéng biān ,nán mò shàng ,zhèng rì hōng chí guǎn ,jìng zǒu xiāng lún 。qǐ yàn sàn rì ,shuí rén kě jì fāng chén ?gèng hǎo míng guāng gōng diàn ,jǐ zhī xiān jìn rì biān yún ,jīn zūn dǎo ,pīn le jìn zhú ,bú guǎn huáng hūn 。
详情

浣溪沙(小集涧亭)

韩淲 〔宋朝〕

雨阁云流小院秋。半醺凉意不关愁。一番相见一番休。 淡伫乍持杯未浅,懒歌浑罢笑初收。主宾无处着绸缪。浣溪沙(小集涧亭)拼音解读:yǔ gé yún liú xiǎo yuàn qiū 。bàn xūn liáng yì bú guān chóu 。yī fān xiàng jiàn yī fān xiū 。 dàn zhù zhà chí bēi wèi qiǎn ,lǎn gē hún bà xiào chū shōu 。zhǔ bīn wú chù zhe chóu miù 。
详情

出塞(金带连环束战袍)

马戴 〔唐朝〕

【出塞】 金带连环束战袍,马头冲雪过临洮。卷旗夜劫单于帐,乱斫胡兵缺宝刀。出塞(金带连环束战袍)拼音解读:【chū sāi 】 jīn dài lián huán shù zhàn páo ,mǎ tóu chōng xuě guò lín táo 。juàn qí yè jié dān yú zhàng ,luàn zhuó hú bīng quē bǎo dāo 。
详情

临江仙(送宜春令)

赵长卿 〔宋朝〕

万里西风吹去旆,满城无奈离情。甘棠也似戴公深。晓来风露里,叶叶做秋声。 十载两番遗爱在,须知愁满宜春。楚天低处是归程。夕阳疏雨外,莫遣乱蝉鸣。临江仙(送宜春令)拼音解读:wàn lǐ xī fēng chuī qù pèi ,mǎn chéng wú nài lí qíng 。gān táng yě sì dài gōng shēn 。xiǎo lái fēng lù lǐ ,yè yè zuò qiū shēng 。 shí zǎi liǎng fān yí ài zài ,xū zhī chóu mǎn yí chūn 。chǔ tiān dī chù shì guī chéng 。xī yáng shū yǔ wài ,mò qiǎn luàn chán míng 。
详情

如梦令·春景

秦观 〔宋朝〕

莺嘴啄花红溜,燕尾点波绿皱。指冷玉笙寒,吹彻小梅春透。依旧,依旧,人与绿杨俱瘦。如梦令·春景拼音解读:yīng zuǐ zhuó huā hóng liū ,yàn wěi diǎn bō lǜ zhòu 。zhǐ lěng yù shēng hán ,chuī chè xiǎo méi chūn tòu 。yī jiù ,yī jiù ,rén yǔ lǜ yáng jù shòu 。
详情

御街行(二之二·双调)

柳永 〔宋朝〕

前时小饮春庭院。悔放笙歌散。归来中夜酒醺醺,惹起旧愁无限。虽看坠楼换马,争奈不是鸳鸯伴。 朦胧暗想如花面。欲梦还惊断。和衣拥被不成眠,一枕万回千转。惟有画梁,新来双燕,彻曙闻长欢。御街行(二之二·双调)拼音解读:qián shí xiǎo yǐn chūn tíng yuàn 。huǐ fàng shēng gē sàn 。guī lái zhōng yè jiǔ xūn xūn ,rě qǐ jiù chóu wú xiàn 。suī kàn zhuì lóu huàn mǎ ,zhēng nài bú shì yuān yāng bàn 。 méng lóng àn xiǎng rú huā miàn 。yù mèng hái jīng duàn 。hé yī yōng bèi bú chéng mián ,yī zhěn wàn huí qiān zhuǎn 。wéi yǒu huà liáng ,xīn lái shuāng yàn ,chè shǔ wén zhǎng huān 。
详情

【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)

阿鲁威 〔宋朝〕

穆将愉兮太乙东皇,佩姣服菲菲,剑珥琳琅。玉琼芳,肴兰籍,桂酒椒浆。扬χ鼓兮安歌浩倡,纷五音兮琴瑟笙簧。日吉辰良,繁会祁祁,既乐而康。 云中君 望云中帝服皇皇,快龙驾翩翩,远举周章。霞佩缤纷,云旗蔼,衣采华芳。灵连蜷兮昭昭未央,降寿宫兮沐浴兰汤。先戒鸾章,后属飞帘,总辔扶桑。 湘君 问湘君何处翱游,怎弭节江皋,江水东流。薜荔芙蓉,涔阳极浦,杜若芳洲。驾飞龙兮兰旌蕙绸,君不行兮何故夷犹。玉佩谁留,步马椒丘,忍别灵修。 湘夫人 促江皋腾驾朝驰,幸帝子来游,孔盖云旗。渺渺秋风,洞庭木叶,盼望佳期。灵剡剡兮空山九疑,澧有兰兮沅芷菲菲。行折琼枝,发轫苍梧,饮马咸池。 大司命 令飘风冻雨清尘,开阊阖天门,假道天津。千乘回翔,龙旗冉冉,鸾驾辚辚。结桂椒兮乘云并迎,问人间兮寿夭莫凭。除却灵均,兰佩荷衣,谁制谁纫? 少司命 正秋兰九畹芳菲,共堂下蘼芜,绿叶留荑。趁驾回风,逍遥云际,翡翠为旗。悲莫悲兮君远将离,乐莫乐兮与女新知。一扫氛霓,唏发阳阿,洗剑天池。 东君 望朝暾将出东方,便抚马安驱,揽辔高翔。交鼓吹竽,鸣{虎}ㄌ瑟,会舞霓裳,布瑶席兮聊斟挂浆,听锵锵兮丹凤鸣阳。直上空桑,持矢操弧,仰射天狼。 何伯 激王侯四起冲风,望鱼屋鳞鳞,贝阙珠宫。两驾骖螭,桂旗荷盖,浩荡西东。试回首兮昆仑道中,问江皋兮谁集芙蓉。唤起丰隆,先逐鼋鼍,后驭蛟龙。 山鬼 若有人兮含睇山幽,乘赤豹文狸,窈窕周流。渺渺愁云,冥冥零雨,谁与同游?采三秀兮吾令蹇修,怅宓妃兮要眇难求。猿夜啾啾,风木萧萧,公子离忧。鸱夷后那个清闲,谁爱雨笠烟蓑,七里严湍?除却巢田,更无人到,颖水箕山。叹落日孤鸿往还,笑桃源洞口谁关?试问刘郎,几度花开,几度花残? 问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。鼎足三分,一分西蜀,一分江东。 正春风杨柳依依,听彻阳关,分袂东西。看取樽前,留人燕语,送客花飞。谩劳动空山子规,一声声犹劝人归。后夜相思,明月烟波,一舸鸱夷。 动高吟楚客秋风,故国山河,水落江空。断送离愁,江南烟雨,杳杳孤鸿。依旧向邯郸道中,问居胥今有谁封?何日论文,渭北春天,日暮江东。 理征衣鞍马匆匆,又在关山,鹧鸪声中。三叠阳关,一杯鲁酒,逆旅新丰。看五陵无树起风,笑长安却误英雄。云树,春水东流,有似愁浓。 烂羊头谁羡封侯?斗酒篇诗,也自风流。过隙光阴,尘埃野马,不障闲鸥。离汗漫飘蓬九有,向壶山小隐三秋。归赋登楼,白发萧萧,老我南州。 任乾坤浩荡沙鸥,酤酒寻鱼,赤壁矶头。铁笛横吹,穿云裂石,草木炎州。信甲子题诗五柳,算庚寅合赋三秋。渺渺予愁,自古佳人,不遇灵修。【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)拼音解读: mù jiāng yú xī tài yǐ dōng huáng ,pèi jiāo fú fēi fēi ,jiàn ěr lín láng 。yù qióng fāng ,yáo lán jí ,guì jiǔ jiāo jiāng 。yáng χgǔ xī ān gē hào chàng ,fēn wǔ yīn xī qín sè shēng huáng 。rì jí chén liáng ,fán huì qí qí ,jì lè ér kāng 。 yún zhōng jun1  wàng yún zhōng dì fú huáng huáng ,kuài lóng jià piān piān ,yuǎn jǔ zhōu zhāng 。xiá pèi bīn fēn ,yún qí ǎi ,yī cǎi huá fāng 。líng lián quán xī zhāo zhāo wèi yāng ,jiàng shòu gōng xī mù yù lán tāng 。xiān jiè luán zhāng ,hòu shǔ fēi lián ,zǒng pèi fú sāng 。 xiāng jun1  wèn xiāng jun1 hé chù áo yóu ,zěn mǐ jiē jiāng gāo ,jiāng shuǐ dōng liú 。bì lì fú róng ,cén yáng jí pǔ ,dù ruò fāng zhōu 。jià fēi lóng xī lán jīng huì chóu ,jun1 bú háng xī hé gù yí yóu 。yù pèi shuí liú ,bù mǎ jiāo qiū ,rěn bié líng xiū 。 xiāng fū rén  cù jiāng gāo téng jià cháo chí ,xìng dì zǐ lái yóu ,kǒng gài yún qí 。miǎo miǎo qiū fēng ,dòng tíng mù yè ,pàn wàng jiā qī 。líng yǎn yǎn xī kōng shān jiǔ yí ,lǐ yǒu lán xī yuán zhǐ fēi fēi 。háng shé qióng zhī ,fā rèn cāng wú ,yǐn mǎ xián chí 。 dà sī mìng  lìng piāo fēng dòng yǔ qīng chén ,kāi chāng hé tiān mén ,jiǎ dào tiān jīn 。qiān chéng huí xiáng ,lóng qí rǎn rǎn ,luán jià lín lín 。jié guì jiāo xī chéng yún bìng yíng ,wèn rén jiān xī shòu yāo mò píng 。chú què líng jun1 ,lán pèi hé yī ,shuí zhì shuí rèn ? shǎo sī mìng  zhèng qiū lán jiǔ wǎn fāng fēi ,gòng táng xià mí wú ,lǜ yè liú yí 。chèn jià huí fēng ,xiāo yáo yún jì ,fěi cuì wéi qí 。bēi mò bēi xī jun1 yuǎn jiāng lí ,lè mò lè xī yǔ nǚ xīn zhī 。yī sǎo fēn ní ,xī fā yáng ā ,xǐ jiàn tiān chí 。 dōng jun1  wàng cháo tūn jiāng chū dōng fāng ,biàn fǔ mǎ ān qū ,lǎn pèi gāo xiáng 。jiāo gǔ chuī yú ,míng {hǔ }ㄌsè ,huì wǔ ní shang ,bù yáo xí xī liáo zhēn guà jiāng ,tīng qiāng qiāng xī dān fèng míng yáng 。zhí shàng kōng sāng ,chí shǐ cāo hú ,yǎng shè tiān láng 。 hé bó  jī wáng hóu sì qǐ chōng fēng ,wàng yú wū lín lín ,bèi què zhū gōng 。liǎng jià cān chī ,guì qí hé gài ,hào dàng xī dōng 。shì huí shǒu xī kūn lún dào zhōng ,wèn jiāng gāo xī shuí jí fú róng 。huàn qǐ fēng lóng ,xiān zhú yuán tuó ,hòu yù jiāo lóng 。 shān guǐ  ruò yǒu rén xī hán dì shān yōu ,chéng chì bào wén lí ,yǎo tiǎo zhōu liú 。miǎo miǎo chóu yún ,míng míng líng yǔ ,shuí yǔ tóng yóu ?cǎi sān xiù xī wú lìng jiǎn xiū ,chàng mì fēi xī yào miǎo nán qiú 。yuán yè jiū jiū ,fēng mù xiāo xiāo ,gōng zǐ lí yōu 。chī yí hòu nà gè qīng xián ,shuí ài yǔ lì yān suō ,qī lǐ yán tuān ?chú què cháo tián ,gèng wú rén dào ,yǐng shuǐ jī shān 。tàn luò rì gū hóng wǎng hái ,xiào táo yuán dòng kǒu shuí guān ?shì wèn liú láng ,jǐ dù huā kāi ,jǐ dù huā cán ? wèn rén jiān shuí shì yīng xióng ?yǒu shāi jiǔ lín jiāng ,héng shuò cáo gōng 。zǐ gài huáng qí ,duō yīng jiè dé ,chì bì dōng fēng 。gèng jīng qǐ nán yáng wò lóng ,biàn chéng míng bā zhèn tú zhōng 。dǐng zú sān fèn ,yī fèn xī shǔ ,yī fèn jiāng dōng 。 zhèng chūn fēng yáng liǔ yī yī ,tīng chè yáng guān ,fèn mèi dōng xī 。kàn qǔ zūn qián ,liú rén yàn yǔ ,sòng kè huā fēi 。màn láo dòng kōng shān zǐ guī ,yī shēng shēng yóu quàn rén guī 。hòu yè xiàng sī ,míng yuè yān bō ,yī gě chī yí 。 dòng gāo yín chǔ kè qiū fēng ,gù guó shān hé ,shuǐ luò jiāng kōng 。duàn sòng lí chóu ,jiāng nán yān yǔ ,yǎo yǎo gū hóng 。yī jiù xiàng hán dān dào zhōng ,wèn jū xū jīn yǒu shuí fēng ?hé rì lùn wén ,wèi běi chūn tiān ,rì mù jiāng dōng 。 lǐ zhēng yī ān mǎ cōng cōng ,yòu zài guān shān ,zhè gū shēng zhōng 。sān dié yáng guān ,yī bēi lǔ jiǔ ,nì lǚ xīn fēng 。kàn wǔ líng wú shù qǐ fēng ,xiào zhǎng ān què wù yīng xióng 。yún shù ,chūn shuǐ dōng liú ,yǒu sì chóu nóng 。 làn yáng tóu shuí xiàn fēng hóu ?dòu jiǔ piān shī ,yě zì fēng liú 。guò xì guāng yīn ,chén āi yě mǎ ,bú zhàng xián ōu 。lí hàn màn piāo péng jiǔ yǒu ,xiàng hú shān xiǎo yǐn sān qiū 。guī fù dēng lóu ,bái fā xiāo xiāo ,lǎo wǒ nán zhōu 。 rèn qián kūn hào dàng shā ōu ,gū jiǔ xún yú ,chì bì jī tóu 。tiě dí héng chuī ,chuān yún liè shí ,cǎo mù yán zhōu 。xìn jiǎ zǐ tí shī wǔ liǔ ,suàn gēng yín hé fù sān qiū 。miǎo miǎo yǔ chóu ,zì gǔ jiā rén ,bú yù líng xiū 。
详情

鹧鸪天(寿福国陈夫人)

韩淲 〔宋朝〕

静乐堂中禅悦身。相家庆袭两家春。瑶池云气冲霄鹤,兰砌风标瑞世麟。 华屋邃,宝杯新。年年秋与月常明。笙箫且奏长生曲,宣劝还看送喜频。鹧鸪天(寿福国陈夫人)拼音解读:jìng lè táng zhōng chán yuè shēn 。xiàng jiā qìng xí liǎng jiā chūn 。yáo chí yún qì chōng xiāo hè ,lán qì fēng biāo ruì shì lín 。 huá wū suì ,bǎo bēi xīn 。nián nián qiū yǔ yuè cháng míng 。shēng xiāo qiě zòu zhǎng shēng qǔ ,xuān quàn hái kàn sòng xǐ pín 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->