NV喊你买新卡!RTX 4090/4080/4070齐曝光:要卖到2万+?

〔〕

据爆料,NVIDIA GeForce RTX 40发布会将包括4090 24GB、4080 16GB、4080 12GB三款产品,这些产品具体发布时间如下:

NVIDIA GeForce RTX 4090显卡,2022年10月发布

NVIDIA GeForce RTX 4080显卡,2022年11月发布

NVIDIA GeForce RTX 4070显卡,2022年12月发布

NV喊你买新卡!RTX 4090/4080/4070齐曝光:要卖到2万+?

NVIDIA GeForce RTX 4090将使用144个SM中的128个SM,总共16384个CUDA核心。这款GPU将配备96MB的二级缓存和总共384个ROP,预计将采用24GB GDDR6X容量,在384位总线接口上以21Gbps的速度运行。

之前的价格显示,RTX 4090要卖到2万+,希望不是真的,毕竟上一代显卡如何卖完也是老黄要考虑的。

猜您喜欢

水调歌头(江水浸云影)

朱熹 〔宋朝〕

【水调歌头】 江水浸云影,鸿雁欲南飞。携壶结客何处?空翠渺烟霏。尘世难逢一笑,况有紫萸黄菊,堪插满头归。风景今朝是,身世昔人非。酬佳节,须酩酊,莫相违。人生如寄,何事辛苦怨斜晖。无尽今来古往,多少春花秋月,那更有危机。与问牛山客,何必独沾衣。水调歌头(江水浸云影)拼音解读:【shuǐ diào gē tóu 】 jiāng shuǐ jìn yún yǐng ,hóng yàn yù nán fēi 。xié hú jié kè hé chù ?kōng cuì miǎo yān fēi 。chén shì nán féng yī xiào ,kuàng yǒu zǐ yú huáng jú ,kān chā mǎn tóu guī 。fēng jǐng jīn cháo shì ,shēn shì xī rén fēi 。chóu jiā jiē ,xū mǐng dǐng ,mò xiàng wéi 。rén shēng rú jì ,hé shì xīn kǔ yuàn xié huī 。wú jìn jīn lái gǔ wǎng ,duō shǎo chūn huā qiū yuè ,nà gèng yǒu wēi jī 。yǔ wèn niú shān kè ,hé bì dú zhān yī 。
详情

鹧鸪天(和昌父)

辛弃疾 〔宋朝〕

万事纷纷一笑中。渊明把菊对秋风。细看爽气今犹在,惟有南山一似翁。 情味好,语言工。三贤高会古来同。谁知止酒停云老,独立斜阳数过鸿。鹧鸪天(和昌父)拼音解读:wàn shì fēn fēn yī xiào zhōng 。yuān míng bǎ jú duì qiū fēng 。xì kàn shuǎng qì jīn yóu zài ,wéi yǒu nán shān yī sì wēng 。 qíng wèi hǎo ,yǔ yán gōng 。sān xián gāo huì gǔ lái tóng 。shuí zhī zhǐ jiǔ tíng yún lǎo ,dú lì xié yáng shù guò hóng 。
详情

菩萨蛮·秋风扫尽闲花草

夫寿妻 〔唐朝〕

秋风扫尽闲花草,黄花不逐秋光老。试与插钗头,钗头占断秋。簪花人有意,共祝年年醉。不用泛瑶觞,花先着酒香。菩萨蛮·秋风扫尽闲花草拼音解读:qiū fēng sǎo jìn xián huā cǎo ,huáng huā bú zhú qiū guāng lǎo 。shì yǔ chā chāi tóu ,chāi tóu zhàn duàn qiū 。zān huā rén yǒu yì ,gòng zhù nián nián zuì 。bú yòng fàn yáo shāng ,huā xiān zhe jiǔ xiāng 。
详情

江南曲(发向横塘口)

丁仙芝 〔唐朝〕

【江南曲】发向横塘口,船开值急流。知郎旧时意,且请拢船头。江南曲(发向横塘口)拼音解读:【jiāng nán qǔ 】fā xiàng héng táng kǒu ,chuán kāi zhí jí liú 。zhī láng jiù shí yì ,qiě qǐng lǒng chuán tóu 。
详情

西江月(七夕)

陈东 〔宋朝〕

我笑牛郎织女,一年一度相逢。欢情尽逐晓云空。愁损舞鸾歌凤。 牛女而今笑我,七年独卧西风。西风还解过江东。为报佳期入梦。西江月(七夕)拼音解读:wǒ xiào niú láng zhī nǚ ,yī nián yī dù xiàng féng 。huān qíng jìn zhú xiǎo yún kōng 。chóu sǔn wǔ luán gē fèng 。 niú nǚ ér jīn xiào wǒ ,qī nián dú wò xī fēng 。xī fēng hái jiě guò jiāng dōng 。wéi bào jiā qī rù mèng 。
详情

清平乐(代使相劝酒)

史浩 〔宋朝〕

南阳宾友。道旧须尊酒。一曲为公千岁寿。弦索春风纤手。 忠谋黼黻明昌。英词锦绣肝肠。帝所盛推颇牧,人间尤重班扬。清平乐(代使相劝酒)拼音解读:nán yáng bīn yǒu 。dào jiù xū zūn jiǔ 。yī qǔ wéi gōng qiān suì shòu 。xián suǒ chūn fēng xiān shǒu 。 zhōng móu fǔ fú míng chāng 。yīng cí jǐn xiù gān cháng 。dì suǒ shèng tuī pō mù ,rén jiān yóu zhòng bān yáng 。
详情

渡江云·揭浩斋送春和韵

吴澄 〔元朝〕

名园花正好,娇红白,百态竞春妆。笑痕添酒晕。丰脸凝脂,谁为试铝霜。诗朋酒伴,趁此日流转风光。尽夜游不妨秉烛,未觉是疏狂。茫茫。一年一度,烂漫离披,似长江去浪。但要教啼莺语燕,不怨卢郎。问春春道何曾去,任蜂蝶飞过东墙。君看取,年年潘令河阳。渡江云·揭浩斋送春和韵拼音解读:míng yuán huā zhèng hǎo ,jiāo hóng bái ,bǎi tài jìng chūn zhuāng 。xiào hén tiān jiǔ yūn 。fēng liǎn níng zhī ,shuí wéi shì lǚ shuāng 。shī péng jiǔ bàn ,chèn cǐ rì liú zhuǎn fēng guāng 。jìn yè yóu bú fáng bǐng zhú ,wèi jiào shì shū kuáng 。máng máng 。yī nián yī dù ,làn màn lí pī ,sì zhǎng jiāng qù làng 。dàn yào jiāo tí yīng yǔ yàn ,bú yuàn lú láng 。wèn chūn chūn dào hé céng qù ,rèn fēng dié fēi guò dōng qiáng 。jun1 kàn qǔ ,nián nián pān lìng hé yáng 。
详情

水仙子·咏江南

张养浩 〔唐朝〕

一江烟水照晴岚,两岸人家接画檐,芰荷丛一段秋光淡。看沙鸥舞再三,卷香风十里珠帘。画船儿天边至,酒旗儿风外飐。爱杀江南! 水仙子·咏江南拼音解读: yī jiāng yān shuǐ zhào qíng lán ,liǎng àn rén jiā jiē huà yán ,jì hé cóng yī duàn qiū guāng dàn 。kàn shā ōu wǔ zài sān ,juàn xiāng fēng shí lǐ zhū lián 。huà chuán ér tiān biān zhì ,jiǔ qí ér fēng wài zhǎn 。ài shā jiāng nán !
详情

粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花

辛弃疾 〔宋朝〕

昨日春如,十三女儿学绣。一枝枝、不教花瘦。甚无情,便下得,雨僝风僽。向园林、铺作地衣红绉。而今春似,轻薄荡子难久。记前时、送春归后。把春波,都酿作,一江春酎。约清愁、杨柳岸边相候。粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花拼音解读:zuó rì chūn rú ,shí sān nǚ ér xué xiù 。yī zhī zhī 、bú jiāo huā shòu 。shèn wú qíng ,biàn xià dé ,yǔ zhuàn fēng zhōu 。xiàng yuán lín 、pù zuò dì yī hóng zhòu 。ér jīn chūn sì ,qīng báo dàng zǐ nán jiǔ 。jì qián shí 、sòng chūn guī hòu 。bǎ chūn bō ,dōu niàng zuò ,yī jiāng chūn zhòu 。yuē qīng chóu 、yáng liǔ àn biān xiàng hòu 。
详情

蓦山溪(金柔火老)

李之仪 〔宋朝〕

【蓦山溪】北观避暑次明叔韵金柔火老,欲避几天地。谁借一檐风,锁幽香、愔愔清邃。瑶阶珠砌,如膜遇金篦,流水外,落花前,岂是人能致。擘麟泛玉,笑语皆真类。惆怅月边人,驾云轸,何方适意。么弦咽处,空感旧时声,兰易歇,恨偏长,魂断成何事。蓦山溪(金柔火老)拼音解读:【mò shān xī 】běi guān bì shǔ cì míng shū yùn jīn róu huǒ lǎo ,yù bì jǐ tiān dì 。shuí jiè yī yán fēng ,suǒ yōu xiāng 、yīn yīn qīng suì 。yáo jiē zhū qì ,rú mó yù jīn bì ,liú shuǐ wài ,luò huā qián ,qǐ shì rén néng zhì 。bò lín fàn yù ,xiào yǔ jiē zhēn lèi 。chóu chàng yuè biān rén ,jià yún zhěn ,hé fāng shì yì 。me xián yān chù ,kōng gǎn jiù shí shēng ,lán yì xiē ,hèn piān zhǎng ,hún duàn chéng hé shì 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->