明天见!NVIDIA全新一代RTX 40系显卡来了:发布会视频已上传

〔〕

NVIDIA已经在官方频道上传了“GeForce Beyond”视频,主讲人黄仁勋,内容将于北京时间9月20日晚22点55分首播。

视频缩略图中出现了GeForce RTX字样,结合此前预告和铺天盖地的泄露来看,RTX 40系显卡届时将正式发布。


因为是录制视频,所以产品型号、规格和价格看来已经最终敲定,只待揭晓。


在早先的官方预热中,NVIDAI几乎已经明示了要发Ada Lovelace架构的RTX 40系显卡,便签中出现的“T.I or Tie”似乎告诉我们,这次没有Ti显卡。

据悉,此次NVIDIA计划首发带来RTX 4090、RTX 4080(12G)和RTX 4080(16G)三款新卡。

RTX 4090预计基于AD102 GPU核心打造,加速频率最高2520MHz,内建16384个CUDA,匹配24GB GDDR6X显存(384-bit,21Gbps),整卡功耗450~660W。

RTX 4080 16GB基于AD103核心打造,9728个CUDA核心,加速频率2505MHz,256-bit 16GB GDDR6X,功耗340~516W

RTX 4080 12GB基于AD104-400核心打造,7680个CUDA核心,核心频率2610MHz,192-bit 12GB GDDR6X,功耗285~366W。


猜您喜欢

法曲(入破第一)

曹勋 〔宋朝〕

秋容应节,渐肃景入窗扉。碧洞连翠微。南律回岩桂。金精壮盛时。拥蟾轮、生素辉。启口天为侣,是列仙行缀。心均太上,欲度世缘无亏。用定力坚持。奉真常,惟凝寂。忱诚贯斗极。赐长生,仍久视。洞达虚皇位。德寿高与天齐。法曲(入破第一)拼音解读:qiū róng yīng jiē ,jiàn sù jǐng rù chuāng fēi 。bì dòng lián cuì wēi 。nán lǜ huí yán guì 。jīn jīng zhuàng shèng shí 。yōng chán lún 、shēng sù huī 。qǐ kǒu tiān wéi lǚ ,shì liè xiān háng zhuì 。xīn jun1 tài shàng ,yù dù shì yuán wú kuī 。yòng dìng lì jiān chí 。fèng zhēn cháng ,wéi níng jì 。chén chéng guàn dòu jí 。cì zhǎng shēng ,réng jiǔ shì 。dòng dá xū huáng wèi 。dé shòu gāo yǔ tiān qí 。
详情

水调歌头(戊午初度自寿)

李曾伯 〔宋朝〕

问讯中秋月,瞥见一眉弯。婆娑桂影、今年又向桂林看。蓬矢桑弧初度,罗带玉簪旧识,俯仰十年间。记得老坡语,颓景薄西山。 碧虚人,应笑我,已苍颜。岁寒耿耿,不改惟有寸心丹。目断风涛万里,梦绕烟霞一壑,老矣甚时闲。不愿酒泉郡,愿入玉门关。水调歌头(戊午初度自寿)拼音解读:wèn xùn zhōng qiū yuè ,piē jiàn yī méi wān 。pó suō guì yǐng 、jīn nián yòu xiàng guì lín kàn 。péng shǐ sāng hú chū dù ,luó dài yù zān jiù shí ,fǔ yǎng shí nián jiān 。jì dé lǎo pō yǔ ,tuí jǐng báo xī shān 。 bì xū rén ,yīng xiào wǒ ,yǐ cāng yán 。suì hán gěng gěng ,bú gǎi wéi yǒu cùn xīn dān 。mù duàn fēng tāo wàn lǐ ,mèng rào yān xiá yī hè ,lǎo yǐ shèn shí xián 。bú yuàn jiǔ quán jun4 ,yuàn rù yù mén guān 。
详情

谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)

辛弃疾 〔宋朝〕

遮素月,云外金蛇明灭。翻树啼鸦声未彻。雨声惊落叶。 宝蜡成行嫌热。玉腕藕花谁雪。流水高山弦断绝。怒蛙声自咽。谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)拼音解读:zhē sù yuè ,yún wài jīn shé míng miè 。fān shù tí yā shēng wèi chè 。yǔ shēng jīng luò yè 。 bǎo là chéng háng xián rè 。yù wàn ǒu huā shuí xuě 。liú shuǐ gāo shān xián duàn jué 。nù wā shēng zì yān 。
详情

生查子(只知眉上愁)

传陆游妾 〔宋朝〕

【生查子】 只知眉上愁,不识愁来路。窗外有芭蕉。阵阵黄昏雨。晓起理残妆,整顿教愁去。不合画春山,依旧留愁住。生查子(只知眉上愁)拼音解读:【shēng chá zǐ 】 zhī zhī méi shàng chóu ,bú shí chóu lái lù 。chuāng wài yǒu bā jiāo 。zhèn zhèn huáng hūn yǔ 。xiǎo qǐ lǐ cán zhuāng ,zhěng dùn jiāo chóu qù 。bú hé huà chūn shān ,yī jiù liú chóu zhù 。
详情

赠刘景文 / 冬景

苏轼 〔宋朝〕

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。(最是 一作:“正”) 赠刘景文 / 冬景拼音解读: hé jìn yǐ wú qíng yǔ gài ,jú cán yóu yǒu ào shuāng zhī 。yī nián hǎo jǐng jun1 xū jì ,zuì shì chéng huáng jú lǜ shí 。(zuì shì yī zuò :“zhèng ”)
详情

浣溪沙(小集涧亭)

韩淲 〔宋朝〕

雨阁云流小院秋。半醺凉意不关愁。一番相见一番休。 淡伫乍持杯未浅,懒歌浑罢笑初收。主宾无处着绸缪。浣溪沙(小集涧亭)拼音解读:yǔ gé yún liú xiǎo yuàn qiū 。bàn xūn liáng yì bú guān chóu 。yī fān xiàng jiàn yī fān xiū 。 dàn zhù zhà chí bēi wèi qiǎn ,lǎn gē hún bà xiào chū shōu 。zhǔ bīn wú chù zhe chóu miù 。
详情

喜迁莺(四明洞天)

史浩 〔宋朝〕

凭高寓目。爱屹起四窗,云南云北。缥缈烟霞,萧森松竹,多少洞天岩谷。著向十洲三岛,入海何妨登陆。要知处,在皇家新赐,西湖一曲。 林麓。真胜概,樊榭鹿亭,百卉生幽馥。绿绮春浓,青蛇星烂,隔断世间尘俗。笑呼羡门俦侣,时引宝觞醽醁。醉和醒,但南山之寿,难忘勤祝。喜迁莺(四明洞天)拼音解读:píng gāo yù mù 。ài yì qǐ sì chuāng ,yún nán yún běi 。piāo miǎo yān xiá ,xiāo sēn sōng zhú ,duō shǎo dòng tiān yán gǔ 。zhe xiàng shí zhōu sān dǎo ,rù hǎi hé fáng dēng lù 。yào zhī chù ,zài huáng jiā xīn cì ,xī hú yī qǔ 。 lín lù 。zhēn shèng gài ,fán xiè lù tíng ,bǎi huì shēng yōu fù 。lǜ qǐ chūn nóng ,qīng shé xīng làn ,gé duàn shì jiān chén sú 。xiào hū xiàn mén chóu lǚ ,shí yǐn bǎo shāng líng lù 。zuì hé xǐng ,dàn nán shān zhī shòu ,nán wàng qín zhù 。
详情

满江红(和徐守三月十六日)

洪适 〔宋朝〕

雨过春深,溪水涨、绿波溶溢。年年是、杨花吹絮,草茵凝碧。驹隙光阴身易老,槐安梦幻醒难觅。算六分、春色五分休,才留一。 雁鹜静,文书毕。尘处趣,壶中日。喜兰亭修禊,郊垌堪出。合璧连珠同啸咏,怒猊渴骥尤清逸。酒酣时、梁上暗尘飞,无痕迹。满江红(和徐守三月十六日)拼音解读:yǔ guò chūn shēn ,xī shuǐ zhǎng 、lǜ bō róng yì 。nián nián shì 、yáng huā chuī xù ,cǎo yīn níng bì 。jū xì guāng yīn shēn yì lǎo ,huái ān mèng huàn xǐng nán mì 。suàn liù fèn 、chūn sè wǔ fèn xiū ,cái liú yī 。 yàn wù jìng ,wén shū bì 。chén chù qù ,hú zhōng rì 。xǐ lán tíng xiū xì ,jiāo dòng kān chū 。hé bì lián zhū tóng xiào yǒng ,nù ní kě jì yóu qīng yì 。jiǔ hān shí 、liáng shàng àn chén fēi ,wú hén jì 。
详情

僧院泉

修睦 〔唐朝〕

澄澈照人胆,深山只一般。来难穷处所,心去助波澜。 砌曲夜声苦,窗虚客梦阑。无心谁肯爱,时有老僧看。僧院泉拼音解读:chéng chè zhào rén dǎn ,shēn shān zhī yī bān 。lái nán qióng chù suǒ ,xīn qù zhù bō lán 。 qì qǔ yè shēng kǔ ,chuāng xū kè mèng lán 。wú xīn shuí kěn ài ,shí yǒu lǎo sēng kàn 。
详情

霓裳中序第一(寿王之朝)

陈著 〔宋朝〕

华胄银青气脉,仙风斑白须眉。儿孙玉雪满庭帏。家庆人间难比。 浮世事等云过,平生心有天知。举杯相约小春时。岁岁梅花里醉。霓裳中序第一(寿王之朝)拼音解读:huá zhòu yín qīng qì mò ,xiān fēng bān bái xū méi 。ér sūn yù xuě mǎn tíng wéi 。jiā qìng rén jiān nán bǐ 。 fú shì shì děng yún guò ,píng shēng xīn yǒu tiān zhī 。jǔ bēi xiàng yuē xiǎo chūn shí 。suì suì méi huā lǐ zuì 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->