登幽州台歌

陈子昂 〔当代〕

前不见古人,后不见来者。 念天地之悠悠,独怆然而涕下。登幽州台歌拼音解读:qián bú jiàn gǔ rén ,hòu bú jiàn lái zhě 。 niàn tiān dì zhī yōu yōu ,dú chuàng rán ér tì xià 。
猜您喜欢

踏莎行(七夕词)

韩淲 〔宋朝〕

雨意生凉,云容催暮。画楼人倚阑干处。柳边新月已微明,银潢隐隐疏星渡。 今古佳期,漫传牛女。一杯试与寻新句。幽怀冷眼是青山,旧欢往恨浑无据。踏莎行(七夕词)拼音解读:yǔ yì shēng liáng ,yún róng cuī mù 。huà lóu rén yǐ lán gàn chù 。liǔ biān xīn yuè yǐ wēi míng ,yín huáng yǐn yǐn shū xīng dù 。 jīn gǔ jiā qī ,màn chuán niú nǚ 。yī bēi shì yǔ xún xīn jù 。yōu huái lěng yǎn shì qīng shān ,jiù huān wǎng hèn hún wú jù 。
详情

江城梅花引

刘辰翁 〔宋朝〕

相思无处著春寒。傍阑干。湿阑干。似我情怀,处处忆临安。想见夜深村鼓静,灯晕碧,为傍人,说上元。 是花是雪无意看。雨摧残。雨摧残。探春未还。到春还、似不如闲。感恨千般、憔悴做花难。不惜与君同一醉,君不见,铜雀台,望老瞒。时邻居声妓有物化之感。江城梅花引拼音解读:xiàng sī wú chù zhe chūn hán 。bàng lán gàn 。shī lán gàn 。sì wǒ qíng huái ,chù chù yì lín ān 。xiǎng jiàn yè shēn cūn gǔ jìng ,dēng yūn bì ,wéi bàng rén ,shuō shàng yuán 。 shì huā shì xuě wú yì kàn 。yǔ cuī cán 。yǔ cuī cán 。tàn chūn wèi hái 。dào chūn hái 、sì bú rú xián 。gǎn hèn qiān bān 、qiáo cuì zuò huā nán 。bú xī yǔ jun1 tóng yī zuì ,jun1 bú jiàn ,tóng què tái ,wàng lǎo mán 。shí lín jū shēng jì yǒu wù huà zhī gǎn 。
详情

钓雪亭

姜夔 〔〕

阑干风冷雪漫漫,惆怅无人把钓竿。时有官船桥畔过,白鸥飞去落前滩。 钓雪亭拼音解读: lán gàn fēng lěng xuě màn màn ,chóu chàng wú rén bǎ diào gān 。shí yǒu guān chuán qiáo pàn guò ,bái ōu fēi qù luò qián tān 。
详情

乌夜啼(寄远)

苏轼 〔宋朝〕

莫怪归心甚速,西湖自有蛾眉。若见故人须细说,白发倍当时。 小郑非常强记,二南依旧能诗。更有鲈鱼堪切脍,儿辈莫教知。乌夜啼(寄远)拼音解读:mò guài guī xīn shèn sù ,xī hú zì yǒu é méi 。ruò jiàn gù rén xū xì shuō ,bái fā bèi dāng shí 。 xiǎo zhèng fēi cháng qiáng jì ,èr nán yī jiù néng shī 。gèng yǒu lú yú kān qiē kuài ,ér bèi mò jiāo zhī 。
详情

醉桃源(昌甫有曲,名之濯缨,因和)

韩淲 〔宋朝〕

残春风雨绕檐声。山空分外鸣。闲来落佩倒冠缨。尚余亲旧情。 人不见,句还成。又听求友莺。濯缨一曲可流行。何须观我生。醉桃源(昌甫有曲,名之濯缨,因和)拼音解读:cán chūn fēng yǔ rào yán shēng 。shān kōng fèn wài míng 。xián lái luò pèi dǎo guàn yīng 。shàng yú qīn jiù qíng 。 rén bú jiàn ,jù hái chéng 。yòu tīng qiú yǒu yīng 。zhuó yīng yī qǔ kě liú háng 。hé xū guān wǒ shēng 。
详情

送韦生酒

鲍家四弦 〔唐朝〕

【送韦生酒】白露湿庭砌,皓月临前轩。此时去留恨,含思独无言。送韦生酒拼音解读:【sòng wéi shēng jiǔ 】bái lù shī tíng qì ,hào yuè lín qián xuān 。cǐ shí qù liú hèn ,hán sī dú wú yán 。
详情

【仙吕】后庭花破子

元好问 〔元朝〕

玉树后庭前,瑶华妆镜边。去年花不老,今年月又圆。莫教偏,和花和月,大家长少年。夜夜璧月圆,朝朝琼树新。贵人三阁上,罗衣拂绣茵。后庭人,和花和月,共分今夜春。【仙吕】后庭花破子拼音解读:yù shù hòu tíng qián ,yáo huá zhuāng jìng biān 。qù nián huā bú lǎo ,jīn nián yuè yòu yuán 。mò jiāo piān ,hé huā hé yuè ,dà jiā zhǎng shǎo nián 。yè yè bì yuè yuán ,cháo cháo qióng shù xīn 。guì rén sān gé shàng ,luó yī fú xiù yīn 。hòu tíng rén ,hé huā hé yuè ,gòng fèn jīn yè chūn 。
详情

后庭花

孙光宪 〔唐朝〕

景阳钟动宫莺转,露凉金殿。轻飙吹起琼花绽,玉叶如剪¤ 晚来高阁上,珠帘卷,见坠香千片。修蛾慢脸陪雕辇, 后庭新宴。 石城依旧空江国,故宫春色。七尺青丝芳草绿,绝世难得¤ 玉英凋落尽,更何人识,野棠如织。只是教人添怨忆, 怅望无极。后庭花拼音解读:jǐng yáng zhōng dòng gōng yīng zhuǎn ,lù liáng jīn diàn 。qīng biāo chuī qǐ qióng huā zhàn ,yù yè rú jiǎn ¤ wǎn lái gāo gé shàng ,zhū lián juàn ,jiàn zhuì xiāng qiān piàn 。xiū é màn liǎn péi diāo niǎn , hòu tíng xīn yàn 。 shí chéng yī jiù kōng jiāng guó ,gù gōng chūn sè 。qī chǐ qīng sī fāng cǎo lǜ ,jué shì nán dé ¤ yù yīng diāo luò jìn ,gèng hé rén shí ,yě táng rú zhī 。zhī shì jiāo rén tiān yuàn yì , chàng wàng wú jí 。
详情

破阵子(祓禊)

范成大 〔宋朝〕

漂泊天隅佳节,追随花下群贤。只欠山阴修禊帖,却比兰亭有管弦。舞裙香未湔。泪竹斑中宿雨,折桐雪里蛮烟。唤起杜陵饥客恨,人在长安曲水边。碧云千叠山。破阵子(祓禊)拼音解读:piāo bó tiān yú jiā jiē ,zhuī suí huā xià qún xián 。zhī qiàn shān yīn xiū xì tiē ,què bǐ lán tíng yǒu guǎn xián 。wǔ qún xiāng wèi jiān 。lèi zhú bān zhōng xiǔ yǔ ,shé tóng xuě lǐ mán yān 。huàn qǐ dù líng jī kè hèn ,rén zài zhǎng ān qǔ shuǐ biān 。bì yún qiān dié shān 。
详情

临江仙(金锁重门荒苑静)

鹿虔扆 〔唐朝〕

【临江仙】金锁重门荒苑静,绮窗愁对秋空。翠华一去寂无踪,玉楼歌吹,声断已随风。烟月不知人事改,夜阑还照深宫。藕花相向野塘中,暗伤亡国,清露泣香红。临江仙(金锁重门荒苑静)拼音解读:【lín jiāng xiān 】jīn suǒ zhòng mén huāng yuàn jìng ,qǐ chuāng chóu duì qiū kōng 。cuì huá yī qù jì wú zōng ,yù lóu gē chuī ,shēng duàn yǐ suí fēng 。yān yuè bú zhī rén shì gǎi ,yè lán hái zhào shēn gōng 。ǒu huā xiàng xiàng yě táng zhōng ,àn shāng wáng guó ,qīng lù qì xiāng hóng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->