浣溪沙·楼倚春江百尺高

张先 〔宋朝〕

楼倚春江百尺高。烟中还未见归桡。几时期信似江潮。 花片片飞风弄蝶,柳阴阴下水平桥。日长才过又今宵。浣溪沙·楼倚春江百尺高拼音解读:lóu yǐ chūn jiāng bǎi chǐ gāo 。yān zhōng hái wèi jiàn guī ráo 。jǐ shí qī xìn sì jiāng cháo 。 huā piàn piàn fēi fēng nòng dié ,liǔ yīn yīn xià shuǐ píng qiáo 。rì zhǎng cái guò yòu jīn xiāo 。
猜您喜欢

皂罗袍(原来姹紫嫣红开遍)

汤显祖 〔宋朝〕

【皂罗袍】 原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良晨美景奈何天,赏心乐事谁家院。朝飞暮卷,云霞翠轩,雨丝风片,烟波画船──锦屏人忒看的这韶光贱。皂罗袍(原来姹紫嫣红开遍)拼音解读:【zào luó páo 】 yuán lái chà zǐ yān hóng kāi biàn ,sì zhè bān dōu fù yǔ duàn jǐng tuí yuán 。liáng chén měi jǐng nài hé tiān ,shǎng xīn lè shì shuí jiā yuàn 。cháo fēi mù juàn ,yún xiá cuì xuān ,yǔ sī fēng piàn ,yān bō huà chuán ──jǐn píng rén tuī kàn de zhè sháo guāng jiàn 。
详情

庵壁题诗

许宣平 〔唐朝〕

隐居三十载,石室南山巅。静夜玩明月,清朝饮碧泉。 樵人歌垄上,谷鸟戏岩前。乐矣不知老,都忘甲子年。庵壁题诗拼音解读:yǐn jū sān shí zǎi ,shí shì nán shān diān 。jìng yè wán míng yuè ,qīng cháo yǐn bì quán 。 qiáo rén gē lǒng shàng ,gǔ niǎo xì yán qián 。lè yǐ bú zhī lǎo ,dōu wàng jiǎ zǐ nián 。
详情

【中吕】普天乐_吴门客中九

任昱 〔元朝〕

吴门客中九秋天,三吴地,江空寒早,天远书迟。黄菊开,丹枫坠。流水行云无拘系,好光阴枉自驱驰。尘心自洗,清风绿绮,明月金杯。湖上浣花溪,方壶地,呼猿领鹤,问柳寻梅。行厨白玉盘,进酒者楼妓。惊起沙头鸳鸯睡,棹红云乘兴而回。冰壶影里,笙歌远近,水榭高低。花园改道院锦江滨,红尘外,王孙去后,仙子归来。寒梅不改香,舞榭今何在?富贵浮云流光快,得清闲便是蓬莱。门迎野客,茶香石鼎,鹤守茅斋。暮春即事被诗摩,将花探,春深渭北,绿满江南。残红鱼浪香,接叶莺巢暗。古往今来无心勘,习家池日日春酣。人生易感,青铜似月,白发盈簪。【中吕】普天乐_吴门客中九拼音解读:wú mén kè zhōng jiǔ qiū tiān ,sān wú dì ,jiāng kōng hán zǎo ,tiān yuǎn shū chí 。huáng jú kāi ,dān fēng zhuì 。liú shuǐ háng yún wú jū xì ,hǎo guāng yīn wǎng zì qū chí 。chén xīn zì xǐ ,qīng fēng lǜ qǐ ,míng yuè jīn bēi 。hú shàng huàn huā xī ,fāng hú dì ,hū yuán lǐng hè ,wèn liǔ xún méi 。háng chú bái yù pán ,jìn jiǔ zhě lóu jì 。jīng qǐ shā tóu yuān yāng shuì ,zhào hóng yún chéng xìng ér huí 。bīng hú yǐng lǐ ,shēng gē yuǎn jìn ,shuǐ xiè gāo dī 。huā yuán gǎi dào yuàn jǐn jiāng bīn ,hóng chén wài ,wáng sūn qù hòu ,xiān zǐ guī lái 。hán méi bú gǎi xiāng ,wǔ xiè jīn hé zài ?fù guì fú yún liú guāng kuài ,dé qīng xián biàn shì péng lái 。mén yíng yě kè ,chá xiāng shí dǐng ,hè shǒu máo zhāi 。mù chūn jí shì bèi shī mó ,jiāng huā tàn ,chūn shēn wèi běi ,lǜ mǎn jiāng nán 。cán hóng yú làng xiāng ,jiē yè yīng cháo àn 。gǔ wǎng jīn lái wú xīn kān ,xí jiā chí rì rì chūn hān 。rén shēng yì gǎn ,qīng tóng sì yuè ,bái fā yíng zān 。
详情

浣溪沙(代人作)

王之道 〔宋朝〕

玉骨冰肌软更香。一枝丹棘映青裳。相逢归去未须忙。 曲里春山情不浅,尊前秋水意何长。酒醺颜色粉生光。浣溪沙(代人作)拼音解读:yù gǔ bīng jī ruǎn gèng xiāng 。yī zhī dān jí yìng qīng shang 。xiàng féng guī qù wèi xū máng 。 qǔ lǐ chūn shān qíng bú qiǎn ,zūn qián qiū shuǐ yì hé zhǎng 。jiǔ xūn yán sè fěn shēng guāng 。
详情

望江道中(吾道非邪来旷野)

陆游 〔宋朝〕

【望江道中】吾道非邪来旷野,江涛如此去何之。起随乌鹊初翻后,宿及牛羊欲下时。风力渐添帆力健,檐声常杂雁声悲。晚来又入淮南路,红树青山合有诗。望江道中(吾道非邪来旷野)拼音解读:【wàng jiāng dào zhōng 】wú dào fēi xié lái kuàng yě ,jiāng tāo rú cǐ qù hé zhī 。qǐ suí wū què chū fān hòu ,xiǔ jí niú yáng yù xià shí 。fēng lì jiàn tiān fān lì jiàn ,yán shēng cháng zá yàn shēng bēi 。wǎn lái yòu rù huái nán lù ,hóng shù qīng shān hé yǒu shī 。
详情

临江仙·大风雨过马当山

薛时雨 〔清朝〕

雨骤风驰帆似舞,一舟轻度溪湾。人家临水有无间。江豚吹浪立,沙鸟得鱼闲。绝代才人天亦喜,借他只手回澜。而今无复旧词坛。马当山下路,空见野云还。临江仙·大风雨过马当山拼音解读:yǔ zhòu fēng chí fān sì wǔ ,yī zhōu qīng dù xī wān 。rén jiā lín shuǐ yǒu wú jiān 。jiāng tún chuī làng lì ,shā niǎo dé yú xián 。jué dài cái rén tiān yì xǐ ,jiè tā zhī shǒu huí lán 。ér jīn wú fù jiù cí tán 。mǎ dāng shān xià lù ,kōng jiàn yě yún hái 。
详情

满江红(寿王实之)

刘克庄 〔宋朝〕

鹤驭来时,长占定、一年清绝。九万里、纤云收尽,帝青空阔。月露偏为丹桂地,风霜欲放黄花节。听玉笙、缥缈度侯山,吹初彻。 曾直把,龙鳞批。曾戏取,鲸牙拔。向绛河濯足,咸池晞发。俗子底量吾辈事,天仙不在_儒列。世岂无、瑶草与蟠桃,堪攀掇。满江红(寿王实之)拼音解读:hè yù lái shí ,zhǎng zhàn dìng 、yī nián qīng jué 。jiǔ wàn lǐ 、xiān yún shōu jìn ,dì qīng kōng kuò 。yuè lù piān wéi dān guì dì ,fēng shuāng yù fàng huáng huā jiē 。tīng yù shēng 、piāo miǎo dù hóu shān ,chuī chū chè 。 céng zhí bǎ ,lóng lín pī 。céng xì qǔ ,jīng yá bá 。xiàng jiàng hé zhuó zú ,xián chí xī fā 。sú zǐ dǐ liàng wú bèi shì ,tiān xiān bú zài _rú liè 。shì qǐ wú 、yáo cǎo yǔ pán táo ,kān pān duō 。
详情

读曲歌(奈何许)

南朝乐府 〔南北朝〕

【读曲歌】 奈何许[1]?石阙生口中[2],衔碑不得语[3] 。读曲歌(奈何许)拼音解读:【dú qǔ gē 】 nài hé xǔ [1]?shí què shēng kǒu zhōng [2],xián bēi bú dé yǔ [3] 。
详情

渔家傲·五月榴花妖艳烘

欧阳修 〔宋朝〕

五月榴花妖艳烘。绿杨带雨垂垂重。五色新丝缠角粽。金盘送。生绡画扇盘双凤。正是浴兰时节动。菖蒲酒美清尊共。叶里黄骊时一弄。犹瞢忪。等闲惊破纱窗梦。 渔家傲·五月榴花妖艳烘拼音解读: wǔ yuè liú huā yāo yàn hōng 。lǜ yáng dài yǔ chuí chuí zhòng 。wǔ sè xīn sī chán jiǎo zòng 。jīn pán sòng 。shēng xiāo huà shàn pán shuāng fèng 。zhèng shì yù lán shí jiē dòng 。chāng pú jiǔ měi qīng zūn gòng 。yè lǐ huáng lí shí yī nòng 。yóu méng sōng 。děng xián jīng pò shā chuāng mèng 。
详情

释秘演诗集序

欧阳修 〔宋朝〕

予少以进士游京师,因得尽交当世之贤豪。然犹以谓国家臣一四海,休兵革,养息天下以无事者四十年,而智谋雄伟非常之士,无所用其能者,往往伏而不出,山林屠贩,必有老死而世莫见者,欲从而求之不可得。其后得吾亡友石曼卿。 曼卿为人,廓然有大志,时人不能用其材,曼卿亦不屈以求合。无所放其意,则往往从布衣野老酣嬉,淋漓颠倒而不厌。予疑所谓伏而不见者,庶几狎而得之,故尝喜从曼卿游,欲因以阴求天下奇士。 浮屠秘演者,与曼卿交最久,亦能遗外世俗,以气节相高。二人欢然无所间。曼卿隐于酒,秘演隐于浮屠,皆奇男子也。然喜为歌诗以自娱,当其极饮大醉,歌吟笑呼,以适天下之乐,何其壮也!一时贤士,皆愿从其游,予亦时至其室。十年之间,秘演北渡河,东之济、郓,无所合,困而归,曼卿已死,秘演亦老病。嗟夫!二人者,予乃见其盛衰,则予亦将老矣! 夫曼卿诗辞清绝,尤称秘演之作,以为雅健有诗人之意。秘演状貌雄杰,其胸中浩然。既习于佛,无所用,独其诗可行于世。而懒不自惜,已老,胠其橐,尚得三、四百篇,皆可喜者。 曼卿死,秘演漠然无所向。闻东南多山水,其巅崖崛峍,江涛汹涌,甚可壮也,欲往游焉。足以知其老而志在也。于其将行,为叙其诗,因道其盛时以悲其衰。 庆历二年十二月二十八日庐陵欧阳修序。释秘演诗集序拼音解读:  yǔ shǎo yǐ jìn shì yóu jīng shī ,yīn dé jìn jiāo dāng shì zhī xián háo 。rán yóu yǐ wèi guó jiā chén yī sì hǎi ,xiū bīng gé ,yǎng xī tiān xià yǐ wú shì zhě sì shí nián ,ér zhì móu xióng wěi fēi cháng zhī shì ,wú suǒ yòng qí néng zhě ,wǎng wǎng fú ér bú chū ,shān lín tú fàn ,bì yǒu lǎo sǐ ér shì mò jiàn zhě ,yù cóng ér qiú zhī bú kě dé 。qí hòu dé wú wáng yǒu shí màn qīng 。 màn qīng wéi rén ,kuò rán yǒu dà zhì ,shí rén bú néng yòng qí cái ,màn qīng yì bú qū yǐ qiú hé 。wú suǒ fàng qí yì ,zé wǎng wǎng cóng bù yī yě lǎo hān xī ,lín lí diān dǎo ér bú yàn 。yǔ yí suǒ wèi fú ér bú jiàn zhě ,shù jǐ xiá ér dé zhī ,gù cháng xǐ cóng màn qīng yóu ,yù yīn yǐ yīn qiú tiān xià qí shì 。 fú tú mì yǎn zhě ,yǔ màn qīng jiāo zuì jiǔ ,yì néng yí wài shì sú ,yǐ qì jiē xiàng gāo 。èr rén huān rán wú suǒ jiān 。màn qīng yǐn yú jiǔ ,mì yǎn yǐn yú fú tú ,jiē qí nán zǐ yě 。rán xǐ wéi gē shī yǐ zì yú ,dāng qí jí yǐn dà zuì ,gē yín xiào hū ,yǐ shì tiān xià zhī lè ,hé qí zhuàng yě !yī shí xián shì ,jiē yuàn cóng qí yóu ,yǔ yì shí zhì qí shì 。shí nián zhī jiān ,mì yǎn běi dù hé ,dōng zhī jì 、yùn ,wú suǒ hé ,kùn ér guī ,màn qīng yǐ sǐ ,mì yǎn yì lǎo bìng 。jiē fū !èr rén zhě ,yǔ nǎi jiàn qí shèng shuāi ,zé yǔ yì jiāng lǎo yǐ ! fū màn qīng shī cí qīng jué ,yóu chēng mì yǎn zhī zuò ,yǐ wéi yǎ jiàn yǒu shī rén zhī yì 。mì yǎn zhuàng mào xióng jié ,qí xiōng zhōng hào rán 。jì xí yú fó ,wú suǒ yòng ,dú qí shī kě háng yú shì 。ér lǎn bú zì xī ,yǐ lǎo ,qū qí tuó ,shàng dé sān 、sì bǎi piān ,jiē kě xǐ zhě 。 màn qīng sǐ ,mì yǎn mò rán wú suǒ xiàng 。wén dōng nán duō shān shuǐ ,qí diān yá jué lù ,jiāng tāo xiōng yǒng ,shèn kě zhuàng yě ,yù wǎng yóu yān 。zú yǐ zhī qí lǎo ér zhì zài yě 。yú qí jiāng háng ,wéi xù qí shī ,yīn dào qí shèng shí yǐ bēi qí shuāi 。 qìng lì èr nián shí èr yuè èr shí bā rì lú líng ōu yáng xiū xù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->