酒泉子(十之九)

潘阆 〔宋朝〕

长忆龙山,日月宫中谁得到。宫中旦暮听潮声。台殿竹风清。 门前岁岁生灵草。人采食之多不老。别来已白数茎头,早晚却重游。酒泉子(十之九)拼音解读:zhǎng yì lóng shān ,rì yuè gōng zhōng shuí dé dào 。gōng zhōng dàn mù tīng cháo shēng 。tái diàn zhú fēng qīng 。 mén qián suì suì shēng líng cǎo 。rén cǎi shí zhī duō bú lǎo 。bié lái yǐ bái shù jīng tóu ,zǎo wǎn què zhòng yóu 。
猜您喜欢

烛影摇红(次韵)

仇远 〔宋朝〕

中酒情怀,怨春羞见桃花面。王孙别去草萋萋,十里青如染。不恨梨云梦远。恨只恨、盟深交浅。一般孤闷,两下相思,黄昏依黯。 楼依斜阳,翠鸾不到音书远。绿窗空对绣鸳鸯,□缕凭谁翦。知在新亭旧院。杜鹃啼、东风意懒。便归来后,也过清明,花飞春减。烛影摇红(次韵)拼音解读:zhōng jiǔ qíng huái ,yuàn chūn xiū jiàn táo huā miàn 。wáng sūn bié qù cǎo qī qī ,shí lǐ qīng rú rǎn 。bú hèn lí yún mèng yuǎn 。hèn zhī hèn 、méng shēn jiāo qiǎn 。yī bān gū mèn ,liǎng xià xiàng sī ,huáng hūn yī àn 。 lóu yī xié yáng ,cuì luán bú dào yīn shū yuǎn 。lǜ chuāng kōng duì xiù yuān yāng ,□lǚ píng shuí jiǎn 。zhī zài xīn tíng jiù yuàn 。dù juān tí 、dōng fēng yì lǎn 。biàn guī lái hòu ,yě guò qīng míng ,huā fēi chūn jiǎn 。
详情

木兰花慢(为静春赋)

张炎 〔宋朝〕

幽栖身懒动,邃庭悄、日偏长。甚不隐山林,不喧车马,不断生香。澄心淡然止水,笑东风、引得落花忙。慵对鱼翻暗藻,闲留莺管垂杨。 徜徉。净几明窗。穿窈窕、染芬芳。看白鹤无声,苍云息影,物外行藏。桃源去尘更远,问当年、何事识渔郎。争似重门昼掩,自看生意池塘。木兰花慢(为静春赋)拼音解读:yōu qī shēn lǎn dòng ,suì tíng qiāo 、rì piān zhǎng 。shèn bú yǐn shān lín ,bú xuān chē mǎ ,bú duàn shēng xiāng 。chéng xīn dàn rán zhǐ shuǐ ,xiào dōng fēng 、yǐn dé luò huā máng 。yōng duì yú fān àn zǎo ,xián liú yīng guǎn chuí yáng 。 cháng yáng 。jìng jǐ míng chuāng 。chuān yǎo tiǎo 、rǎn fēn fāng 。kàn bái hè wú shēng ,cāng yún xī yǐng ,wù wài háng cáng 。táo yuán qù chén gèng yuǎn ,wèn dāng nián 、hé shì shí yú láng 。zhēng sì zhòng mén zhòu yǎn ,zì kàn shēng yì chí táng 。
详情

一剪梅·中秋元月

辛弃疾 〔南北朝〕

忆对中秋丹桂丛。
花在杯中。
月在杯中。
今宵楼上一尊同。
云湿纱窗。
雨湿纱窗。
浑欲乘风问化工。
路也难通。
信也难通。
满堂惟有烛花红。
杯且从容。
歌且从容。
一剪梅·中秋元月拼音解读: yì duì zhōng qiū dān guì cóng 。
huā zài bēi zhōng 。
yuè zài bēi zhōng 。
jīn xiāo lóu shàng yī zūn tóng 。
yún shī shā chuāng 。
yǔ shī shā chuāng 。
hún yù chéng fēng wèn huà gōng 。
lù yě nán tōng 。
xìn yě nán tōng 。
mǎn táng wéi yǒu zhú huā hóng 。
bēi qiě cóng róng 。
gē qiě cóng róng 。
详情

感皇恩(休官)

张纲 〔宋朝〕

解组盛明时,角巾东路。家在深村更深处。扫开三径,坐看一川烟雨。故山休笑我,来何暮。 苦贪富贵,多忧多虑。百岁光阴能几许。醉乡日月,莫问人间寒暑。兴来随短棹,过南浦。感皇恩(休官)拼音解读:jiě zǔ shèng míng shí ,jiǎo jīn dōng lù 。jiā zài shēn cūn gèng shēn chù 。sǎo kāi sān jìng ,zuò kàn yī chuān yān yǔ 。gù shān xiū xiào wǒ ,lái hé mù 。 kǔ tān fù guì ,duō yōu duō lǜ 。bǎi suì guāng yīn néng jǐ xǔ 。zuì xiāng rì yuè ,mò wèn rén jiān hán shǔ 。xìng lái suí duǎn zhào ,guò nán pǔ 。
详情

临江仙(合江放舟)

程垓 〔宋朝〕

送我南来舟一叶,谁教催动鸣榔。高城不见水茫茫。云湾才几曲,折尽九回肠。 买酒浇愁愁不尽,江烟也共凄凉。和天瘦了也何妨。只愁今夜雨,更做泪千行。临江仙(合江放舟)拼音解读:sòng wǒ nán lái zhōu yī yè ,shuí jiāo cuī dòng míng láng 。gāo chéng bú jiàn shuǐ máng máng 。yún wān cái jǐ qǔ ,shé jìn jiǔ huí cháng 。 mǎi jiǔ jiāo chóu chóu bú jìn ,jiāng yān yě gòng qī liáng 。hé tiān shòu le yě hé fáng 。zhī chóu jīn yè yǔ ,gèng zuò lèi qiān háng 。
详情

蝶恋花(春深)

赵长卿 〔宋朝〕

宿雨新晴天色好。秾李夭桃,一霎都开了。燕子归来深院悄。柳绵铺迳无人扫。 咫尺莺花还又老。绿入闲阶,只有青青草。参揣前期谁可表。此情不语知多少。蝶恋花(春深)拼音解读:xiǔ yǔ xīn qíng tiān sè hǎo 。nóng lǐ yāo táo ,yī shà dōu kāi le 。yàn zǐ guī lái shēn yuàn qiāo 。liǔ mián pù jìng wú rén sǎo 。 zhǐ chǐ yīng huā hái yòu lǎo 。lǜ rù xián jiē ,zhī yǒu qīng qīng cǎo 。cān chuāi qián qī shuí kě biǎo 。cǐ qíng bú yǔ zhī duō shǎo 。
详情

清平乐(赠歌者)

袁去华 〔宋朝〕

移商换羽。花底流莺语。唱彻秦娥君且住。肠断能消几许。 劝觥斜注微波。真情著在谁那。只怕如今归去,酒醒无奈愁何。清平乐(赠歌者)拼音解读:yí shāng huàn yǔ 。huā dǐ liú yīng yǔ 。chàng chè qín é jun1 qiě zhù 。cháng duàn néng xiāo jǐ xǔ 。 quàn gōng xié zhù wēi bō 。zhēn qíng zhe zài shuí nà 。zhī pà rú jīn guī qù ,jiǔ xǐng wú nài chóu hé 。
详情

蝶恋花(千叶早梅夸百媚)

晏几道 〔宋朝〕

【蝶恋花】千叶早梅夸百媚,笑面凌寒,内样妆先试。月脸冰肌香细腻,风流新称东君意。─捻年光春有味,江北江南,更有谁相比。横玉声中吹满地,好枝长恨无人寄。蝶恋花(千叶早梅夸百媚)拼音解读:【dié liàn huā 】qiān yè zǎo méi kuā bǎi mèi ,xiào miàn líng hán ,nèi yàng zhuāng xiān shì 。yuè liǎn bīng jī xiāng xì nì ,fēng liú xīn chēng dōng jun1 yì 。─niǎn nián guāng chūn yǒu wèi ,jiāng běi jiāng nán ,gèng yǒu shuí xiàng bǐ 。héng yù shēng zhōng chuī mǎn dì ,hǎo zhī zhǎng hèn wú rén jì 。
详情

感皇恩(海棠)

晁补之 〔宋朝〕

常岁海棠时,偷闲须到。须病寻芳懒春老。偶来恰值,半谢妖饶犹好。便呼诗酒伴,同倾倒。 繁枝高荫,疏枝低绕。花底杯盘花影照。多情一片,恨我归来不早。断肠铺碎锦,门前道。感皇恩(海棠)拼音解读:cháng suì hǎi táng shí ,tōu xián xū dào 。xū bìng xún fāng lǎn chūn lǎo 。ǒu lái qià zhí ,bàn xiè yāo ráo yóu hǎo 。biàn hū shī jiǔ bàn ,tóng qīng dǎo 。 fán zhī gāo yīn ,shū zhī dī rào 。huā dǐ bēi pán huā yǐng zhào 。duō qíng yī piàn ,hèn wǒ guī lái bú zǎo 。duàn cháng pù suì jǐn ,mén qián dào 。
详情

沁园春(吴门怀古)

陈人杰 〔宋朝〕

草满姑苏,问讯夫差,今安在哉。望虎丘苍莽,愁随月上,蠡湖浩渺,兴逐潮来。自古男儿,可人心事,惆怅要离招不回。离之后,似舞阳几个,成甚人才。 西风斜照徘徊。比旧日江南尤可哀。叹茫茫马腹,黄尘如许,纷纷牛背,青眼难开。应物香销,乐天句杳,无限风情成死灰。都休问,向客边解后,只好拈杯。沁园春(吴门怀古)拼音解读:cǎo mǎn gū sū ,wèn xùn fū chà ,jīn ān zài zāi 。wàng hǔ qiū cāng mǎng ,chóu suí yuè shàng ,lí hú hào miǎo ,xìng zhú cháo lái 。zì gǔ nán ér ,kě rén xīn shì ,chóu chàng yào lí zhāo bú huí 。lí zhī hòu ,sì wǔ yáng jǐ gè ,chéng shèn rén cái 。 xī fēng xié zhào pái huái 。bǐ jiù rì jiāng nán yóu kě āi 。tàn máng máng mǎ fù ,huáng chén rú xǔ ,fēn fēn niú bèi ,qīng yǎn nán kāi 。yīng wù xiāng xiāo ,lè tiān jù yǎo ,wú xiàn fēng qíng chéng sǐ huī 。dōu xiū wèn ,xiàng kè biān jiě hòu ,zhī hǎo niān bēi 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->