浣溪沙(照日深红暖见鱼)

苏轼 〔宋朝〕

【浣溪沙】 徐州石潭谢雨,道上作五首。潭在城东二十里,常与泗水增减清浊相应。照日深红暖见鱼,连村绿暗晚藏乌,黄童白叟聚睢盱。麋鹿逢人虽未惯,猿猱闻鼓不须呼,归来说与采桑姑。旋抹红妆看使君,三三五五棘篱门,相排踏破篟罗裙。老幼扶携收麦社,乌鸢翔舞赛神村,道逢醉叟卧黄昏。麻叶层层檾叶光,谁家煮茧一村香?隔篱娇语络丝娘。垂白杖藜抬醉眼,捋青捣麨软饥肠,问言豆叶几时黄?浣溪沙(照日深红暖见鱼)拼音解读:【huàn xī shā 】 xú zhōu shí tán xiè yǔ ,dào shàng zuò wǔ shǒu 。tán zài chéng dōng èr shí lǐ ,cháng yǔ sì shuǐ zēng jiǎn qīng zhuó xiàng yīng 。zhào rì shēn hóng nuǎn jiàn yú ,lián cūn lǜ àn wǎn cáng wū ,huáng tóng bái sǒu jù suī xū 。mí lù féng rén suī wèi guàn ,yuán náo wén gǔ bú xū hū ,guī lái shuō yǔ cǎi sāng gū 。xuán mò hóng zhuāng kàn shǐ jun1 ,sān sān wǔ wǔ jí lí mén ,xiàng pái tà pò qiàn luó qún 。lǎo yòu fú xié shōu mài shè ,wū yuān xiáng wǔ sài shén cūn ,dào féng zuì sǒu wò huáng hūn 。má yè céng céng qǐng yè guāng ,shuí jiā zhǔ jiǎn yī cūn xiāng ?gé lí jiāo yǔ luò sī niáng 。chuí bái zhàng lí tái zuì yǎn ,lǚ qīng dǎo chǎo ruǎn jī cháng ,wèn yán dòu yè jǐ shí huáng ?
猜您喜欢

【双调】沉醉东风

徐琰 〔元朝〕

赠歌者吹箫金凤小斜簪髻云,似樱桃一点朱唇。秋水清,春山恨。引青鸾玉箫声韵,莫不是另得东君一种春,既不呵紫竹上重生玉笋。御食饱清茶漱口,锦衣穿翠袖梳头。有几个省部交,朝廷友。樽席上玉盏金瓯,封却公男伯子侯,也强如不识字烟波钓叟。【双调】沉醉东风拼音解读:zèng gē zhě chuī xiāo jīn fèng xiǎo xié zān jì yún ,sì yīng táo yī diǎn zhū chún 。qiū shuǐ qīng ,chūn shān hèn 。yǐn qīng luán yù xiāo shēng yùn ,mò bú shì lìng dé dōng jun1 yī zhǒng chūn ,jì bú hē zǐ zhú shàng zhòng shēng yù sǔn 。yù shí bǎo qīng chá shù kǒu ,jǐn yī chuān cuì xiù shū tóu 。yǒu jǐ gè shěng bù jiāo ,cháo tíng yǒu 。zūn xí shàng yù zhǎn jīn ōu ,fēng què gōng nán bó zǐ hóu ,yě qiáng rú bú shí zì yān bō diào sǒu 。
详情

浣溪沙(病中有以阑花相供者,戏书)

程垓 〔宋朝〕

天女殷勤著意多。散花犹记病维摩。肯来丈室问云何。 腰佩摘来烦玉笋,鬓香分处想秋波。不知真个有情么。浣溪沙(病中有以阑花相供者,戏书)拼音解读:tiān nǚ yīn qín zhe yì duō 。sàn huā yóu jì bìng wéi mó 。kěn lái zhàng shì wèn yún hé 。 yāo pèi zhāi lái fán yù sǔn ,bìn xiāng fèn chù xiǎng qiū bō 。bú zhī zhēn gè yǒu qíng me 。
详情

青玉案(赠勉道琵琶人)

赵彦端 〔宋朝〕

当年万里龙沙路。载多少、离愁去。冷压层帘云不度。芙蓉双带,垂杨娇髻,弦索初调处。 花凝玉立东风暮。曾记江边丽人句。异县相逢能几许。多情谁料,琵琶洲畔,同醉清明雨。青玉案(赠勉道琵琶人)拼音解读:dāng nián wàn lǐ lóng shā lù 。zǎi duō shǎo 、lí chóu qù 。lěng yā céng lián yún bú dù 。fú róng shuāng dài ,chuí yáng jiāo jì ,xián suǒ chū diào chù 。 huā níng yù lì dōng fēng mù 。céng jì jiāng biān lì rén jù 。yì xiàn xiàng féng néng jǐ xǔ 。duō qíng shuí liào ,pí pá zhōu pàn ,tóng zuì qīng míng yǔ 。
详情

孟子见梁襄王

孟子及弟子 〔未知〕

孟子见梁襄王。出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。  卒然问曰:‘天下恶乎定?’  吾对曰:‘定于一。’‘孰能一之?’  对曰:‘不嗜杀人者能一之。’  ‘孰能与之?’  对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣!其如是,孰能御之?今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?’”孟子见梁襄王拼音解读: mèng zǐ jiàn liáng xiāng wáng 。chū ,yǔ rén yuē :“wàng zhī bú sì rén jun1 ,jiù zhī ér bú jiàn suǒ wèi yān 。  zú rán wèn yuē :‘tiān xià è hū dìng ?’  wú duì yuē :‘dìng yú yī 。’‘shú néng yī zhī ?’  duì yuē :‘bú shì shā rén zhě néng yī zhī 。’  ‘shú néng yǔ zhī ?’  duì yuē :‘tiān xià mò bú yǔ yě 。wáng zhī fū miáo hū ?qī bā yuè zhī jiān hàn ,zé miáo gǎo yǐ 。tiān yóu rán zuò yún ,pèi rán xià yǔ ,zé miáo bó rán xìng zhī yǐ !qí rú shì ,shú néng yù zhī ?jīn fū tiān xià zhī rén mù ,wèi yǒu bú shì shā rén zhě yě 。rú yǒu bú shì shā rén zhě ,zé tiān xià zhī mín jiē yǐn lǐng ér wàng zhī yǐ 。chéng rú shì yě ,mín guī zhī ,yóu shuǐ zhī jiù xià ,pèi rán shuí néng yù zhī ?’”
详情

【南吕】一枝花_赠朱帘秀轻

关汉卿 〔元朝〕

赠朱帘秀轻裁虾万须,巧织珠千串;金钩光错落,绣带舞蹁跹。似雾非烟,妆点就深闺院,不许那等闲人取次展。摇四壁翡翠浓阴,射万瓦琉璃色浅。【梁州】富贵似侯家紫帐,风流如谢府红莲,锁春愁不放双飞燕。绮窗相近,翠户相连,雕栊相映,绣幕相牵。拂苔痕满砌榆钱,惹杨花飞点如绵。愁的是抹回廊暮雨箫箫,恨的是筛曲槛西风剪剪,爱的是透长门夜月娟娟。凌波殿前,碧玲珑掩映湘妃面,没福怎能够见?十里扬州风物妍,出落着神仙。【尾】恰便似一池秋水通宵展,一片朝云尽日悬。你个守户的先生肯相恋,煞是可怜,则要你手掌儿里奇擎着耐心儿卷。【南吕】一枝花_赠朱帘秀轻拼音解读:zèng zhū lián xiù qīng cái xiā wàn xū ,qiǎo zhī zhū qiān chuàn ;jīn gōu guāng cuò luò ,xiù dài wǔ pián xiān 。sì wù fēi yān ,zhuāng diǎn jiù shēn guī yuàn ,bú xǔ nà děng xián rén qǔ cì zhǎn 。yáo sì bì fěi cuì nóng yīn ,shè wàn wǎ liú lí sè qiǎn 。【liáng zhōu 】fù guì sì hóu jiā zǐ zhàng ,fēng liú rú xiè fǔ hóng lián ,suǒ chūn chóu bú fàng shuāng fēi yàn 。qǐ chuāng xiàng jìn ,cuì hù xiàng lián ,diāo lóng xiàng yìng ,xiù mù xiàng qiān 。fú tái hén mǎn qì yú qián ,rě yáng huā fēi diǎn rú mián 。chóu de shì mò huí láng mù yǔ xiāo xiāo ,hèn de shì shāi qǔ kǎn xī fēng jiǎn jiǎn ,ài de shì tòu zhǎng mén yè yuè juān juān 。líng bō diàn qián ,bì líng lóng yǎn yìng xiāng fēi miàn ,méi fú zěn néng gòu jiàn ?shí lǐ yáng zhōu fēng wù yán ,chū luò zhe shén xiān 。【wěi 】qià biàn sì yī chí qiū shuǐ tōng xiāo zhǎn ,yī piàn cháo yún jìn rì xuán 。nǐ gè shǒu hù de xiān shēng kěn xiàng liàn ,shà shì kě lián ,zé yào nǐ shǒu zhǎng ér lǐ qí qíng zhe nài xīn ér juàn 。
详情

陈情表

李密 〔先秦〕

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。(愍 同:悯) 逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。 伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母孙二人,更相为命,是以区区不能废远。 臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。(祖母 一作:祖母刘) 陈情表拼音解读: chén mì yán :chén yǐ xiǎn xìn ,sù zāo mǐn xiōng 。shēng hái liù yuè ,cí fù jiàn bèi ;háng nián sì suì ,jiù duó mǔ zhì 。zǔ mǔ liú mǐn chén gū ruò ,gōng qīn fǔ yǎng 。chén shǎo duō jí bìng ,jiǔ suì bú háng ,líng dīng gū kǔ ,zhì yú chéng lì 。jì wú bó shū ,zhōng xiān xiōng dì ,mén shuāi zuò báo ,wǎn yǒu ér xī 。wài wú qī gōng qiáng jìn zhī qīn ,nèi wú yīng mén wǔ chǐ zhī tóng ,qióng qióng jié lì ,xíng yǐng xiàng diào 。ér liú sù yīng jí bìng ,cháng zài chuáng rù ,chén shì tāng yào ,wèi céng fèi lí 。(mǐn tóng :mǐn ) dǎi fèng shèng cháo ,mù yù qīng huà 。qián tài shǒu chén kuí chá chén xiào lián ;hòu cì shǐ chén róng jǔ chén xiù cái 。chén yǐ gòng yǎng wú zhǔ ,cí bú fù mìng 。zhào shū tè xià ,bài chén láng zhōng ,xún méng guó ēn ,chú chén xǐ mǎ 。wěi yǐ wēi jiàn ,dāng shì dōng gōng ,fēi chén yǔn shǒu suǒ néng shàng bào 。chén jù yǐ biǎo wén ,cí bú jiù zhí 。zhào shū qiē jun4 ,zé chén bū màn ;jun4 xiàn bī pò ,cuī chén shàng dào ;zhōu sī lín mén ,jí yú xīng huǒ 。chén yù fèng zhào bēn chí ,zé liú bìng rì dǔ ,yù gǒu shùn sī qíng ,zé gào sù bú xǔ 。chén zhī jìn tuì ,shí wéi láng bèi 。 fú wéi shèng cháo yǐ xiào zhì tiān xià ,fán zài gù lǎo ,yóu méng jīn yù ,kuàng chén gū kǔ ,tè wéi yóu shèn 。qiě chén shǎo shì wěi cháo ,lì zhí láng shǔ ,běn tú huàn dá ,bú jīn míng jiē 。jīn chén wáng guó jiàn fú ,zhì wēi zhì lòu ,guò méng bá zhuó ,chǒng mìng yōu wò ,qǐ gǎn pán huán ,yǒu suǒ xī jì !dàn yǐ liú rì báo xī shān ,qì xī yǎn yǎn ,rén mìng wēi qiǎn ,cháo bú lǜ xī 。chén wú zǔ mǔ ,wú yǐ zhì jīn rì ,zǔ mǔ wú chén ,wú yǐ zhōng yú nián 。mǔ sūn èr rén ,gèng xiàng wéi mìng ,shì yǐ qū qū bú néng fèi yuǎn 。 chén mì jīn nián sì shí yǒu sì ,zǔ mǔ jīn nián jiǔ shí yǒu liù ,shì chén jìn jiē yú bì xià zhī rì zhǎng ,bào yǎng liú zhī rì duǎn yě 。wū niǎo sī qíng ,yuàn qǐ zhōng yǎng 。chén zhī xīn kǔ ,fēi dú shǔ zhī rén shì jí èr zhōu mù bó suǒ jiàn míng zhī ,huáng tiān hòu tǔ ,shí suǒ gòng jiàn 。yuàn bì xià jīn mǐn yú chéng ,tīng chén wēi zhì ,shù liú yáo xìng ,bǎo zú yú nián 。chén shēng dāng yǔn shǒu ,sǐ dāng jié cǎo 。chén bú shèng quǎn mǎ bù jù zhī qíng ,jǐn bài biǎo yǐ wén 。(zǔ mǔ yī zuò :zǔ mǔ liú )
详情

浣溪沙(涧上昌甫有词)

韩淲 〔宋朝〕

闲里相看两鬓秋。酒能沾醉雨能幽。吾庐何幸得翁留。 世路尽教终易与,山林佳话恐难酬。人来人去亦知不。浣溪沙(涧上昌甫有词)拼音解读:xián lǐ xiàng kàn liǎng bìn qiū 。jiǔ néng zhān zuì yǔ néng yōu 。wú lú hé xìng dé wēng liú 。 shì lù jìn jiāo zhōng yì yǔ ,shān lín jiā huà kǒng nán chóu 。rén lái rén qù yì zhī bú 。
详情

怀智栖上人

尚颜 〔唐朝〕

临水登山自有期,不同游子暮何之。闲眠默坐身堪赏, 已去还来事可知。林鸟隔云飞一饷,草虫和雨叫多时。 思君最易令人老,倚槛空吟所寄诗。怀智栖上人拼音解读:lín shuǐ dēng shān zì yǒu qī ,bú tóng yóu zǐ mù hé zhī 。xián mián mò zuò shēn kān shǎng , yǐ qù hái lái shì kě zhī 。lín niǎo gé yún fēi yī xiǎng ,cǎo chóng hé yǔ jiào duō shí 。 sī jun1 zuì yì lìng rén lǎo ,yǐ kǎn kōng yín suǒ jì shī 。
详情

塞上曲送元美

李攀龙 〔清朝〕

白羽如霜出塞寒,胡烽不断接长安。城头一片西山月,多少征人马上看。塞上曲送元美拼音解读:bái yǔ rú shuāng chū sāi hán ,hú fēng bú duàn jiē zhǎng ān 。chéng tóu yī piàn xī shān yuè ,duō shǎo zhēng rén mǎ shàng kàn 。
详情

台城路(寄姚江太白山人陈文卿别本文卿作又新)

张炎 〔宋朝〕

薛涛笺上相思字,重开又还重折。载酒船空,眠波柳老,一缕离痕难折。虚沙动月。叹千里悲歌,唾壶敲缺。却说巴山,此时怀抱那时节。 寒香深处话别。病来浑瘦损,懒赋情切。太白闲云,新丰旧雨,多少英游消歇。回潮似咽。送一点秋心,故人天末。江影沈沈,露凉鸥梦阔。台城路(寄姚江太白山人陈文卿别本文卿作又新)拼音解读:xuē tāo jiān shàng xiàng sī zì ,zhòng kāi yòu hái zhòng shé 。zǎi jiǔ chuán kōng ,mián bō liǔ lǎo ,yī lǚ lí hén nán shé 。xū shā dòng yuè 。tàn qiān lǐ bēi gē ,tuò hú qiāo quē 。què shuō bā shān ,cǐ shí huái bào nà shí jiē 。 hán xiāng shēn chù huà bié 。bìng lái hún shòu sǔn ,lǎn fù qíng qiē 。tài bái xián yún ,xīn fēng jiù yǔ ,duō shǎo yīng yóu xiāo xiē 。huí cháo sì yān 。sòng yī diǎn qiū xīn ,gù rén tiān mò 。jiāng yǐng shěn shěn ,lù liáng ōu mèng kuò 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->