山中杂诗

吴均 〔南北朝〕

山际见来烟,竹中窥落日。鸟向檐上飞,云从窗里出。山中杂诗拼音解读:shān jì jiàn lái yān ,zhú zhōng kuī luò rì 。niǎo xiàng yán shàng fēi ,yún cóng chuāng lǐ chū 。
猜您喜欢

合欢带(林钟商)

柳永 〔宋朝〕

身材儿、早是妖娆。算风措、实难描。一个肌肤浑似玉,更都来、占了千娇。妍歌艳舞,莺惭巧舌,柳妒纤腰。自相逢,便觉韩娥价减,飞燕声消。 桃花零落,溪水潺湲,重寻仙径非遥。莫道千金酬一笑,便明珠、万斛须邀。檀郎幸有,凌云词赋,掷果风标。况当年,便好相携,凤楼深处吹箫。合欢带(林钟商)拼音解读:shēn cái ér 、zǎo shì yāo ráo 。suàn fēng cuò 、shí nán miáo 。yī gè jī fū hún sì yù ,gèng dōu lái 、zhàn le qiān jiāo 。yán gē yàn wǔ ,yīng cán qiǎo shé ,liǔ dù xiān yāo 。zì xiàng féng ,biàn jiào hán é jià jiǎn ,fēi yàn shēng xiāo 。 táo huā líng luò ,xī shuǐ chán yuán ,zhòng xún xiān jìng fēi yáo 。mò dào qiān jīn chóu yī xiào ,biàn míng zhū 、wàn hú xū yāo 。tán láng xìng yǒu ,líng yún cí fù ,zhì guǒ fēng biāo 。kuàng dāng nián ,biàn hǎo xiàng xié ,fèng lóu shēn chù chuī xiāo 。
详情

硕鼠

诗经 〔明朝〕

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所。 硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直。 硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号?(女 通 汝) 硕鼠拼音解读: shuò shǔ shuò shǔ ,wú shí wǒ shǔ !sān suì guàn nǚ ,mò wǒ kěn gù 。shì jiāng qù nǚ ,shì bǐ lè tǔ 。lè tǔ lè tǔ ,yuán dé wǒ suǒ 。 shuò shǔ shuò shǔ ,wú shí wǒ mài !sān suì guàn nǚ ,mò wǒ kěn dé 。shì jiāng qù nǚ ,shì bǐ lè guó 。lè guó lè guó ,yuán dé wǒ zhí 。 shuò shǔ shuò shǔ ,wú shí wǒ miáo !sān suì guàn nǚ ,mò wǒ kěn láo 。shì jiāng qù nǚ ,shì bǐ lè jiāo 。lè jiāo lè jiāo ,shuí zhī yǒng hào ?(nǚ tōng rǔ )
详情

横吹曲辞长安道

薛能 〔宋朝〕

横吹曲辞长安道汲汲复营营,东西连两京。关繻古若在,山岳累应成。各自有身事,不相知姓名。交驰喧众类,分散入重城。此路去无尽,万方人始生。空馀片言苦,来往觅刘桢。横吹曲辞长安道拼音解读:héng chuī qǔ cí zhǎng ān dào jí jí fù yíng yíng ,dōng xī lián liǎng jīng 。guān xū gǔ ruò zài ,shān yuè lèi yīng chéng 。gè zì yǒu shēn shì ,bú xiàng zhī xìng míng 。jiāo chí xuān zhòng lèi ,fèn sàn rù zhòng chéng 。cǐ lù qù wú jìn ,wàn fāng rén shǐ shēng 。kōng yú piàn yán kǔ ,lái wǎng mì liú zhēn 。
详情

玉胡蝶(夷则商)

吴文英 〔宋朝〕

角断签鸣疏点,倦萤透隙,低弄书光。一寸悲秋,生动万种凄凉。旧衫染、唾凝花碧,别泪想、妆洗蜂黄。楚魂伤。雁汀沙冷,来信微茫。 都忘。孤山旧赏,水沈熨露,岸锦宜霜。败叶题诗,御沟应不到流湘。数客路、又随淮月,羡故人还买吴航。两凝望。满城风雨,催送重阳。玉胡蝶(夷则商)拼音解读:jiǎo duàn qiān míng shū diǎn ,juàn yíng tòu xì ,dī nòng shū guāng 。yī cùn bēi qiū ,shēng dòng wàn zhǒng qī liáng 。jiù shān rǎn 、tuò níng huā bì ,bié lèi xiǎng 、zhuāng xǐ fēng huáng 。chǔ hún shāng 。yàn tīng shā lěng ,lái xìn wēi máng 。 dōu wàng 。gū shān jiù shǎng ,shuǐ shěn yùn lù ,àn jǐn yí shuāng 。bài yè tí shī ,yù gōu yīng bú dào liú xiāng 。shù kè lù 、yòu suí huái yuè ,xiàn gù rén hái mǎi wú háng 。liǎng níng wàng 。mǎn chéng fēng yǔ ,cuī sòng zhòng yáng 。
详情

蚕妇(粉色全无饥色加)

杜荀鹤 〔唐朝〕

粉色全无饥色加,岂知人世有荣华。 年年道我蚕辛苦,底事浑身着苎麻。蚕妇(粉色全无饥色加)拼音解读:fěn sè quán wú jī sè jiā ,qǐ zhī rén shì yǒu róng huá 。 nián nián dào wǒ cán xīn kǔ ,dǐ shì hún shēn zhe zhù má 。
详情

东风第一枝(代寿李夫人)

张辑 〔宋朝〕

雨蕊方桃,晴梢渐杏,东风娇语弦管。爱香帘约余寒,唤舞袖翻嫩暖。红颜清健,旧墨竹、扶疏手段。且碧窗、写就黄庭,画楫海山开卷。 春自好、得花不淡。花又好、得春不浅。晓莺瑶佩秋生,月蘸翠尊波满。长逢花处,笑西母、霜娥偷换。要日边、争看貂蝉,彩侍更迎宣劝。东风第一枝(代寿李夫人)拼音解读:yǔ ruǐ fāng táo ,qíng shāo jiàn xìng ,dōng fēng jiāo yǔ xián guǎn 。ài xiāng lián yuē yú hán ,huàn wǔ xiù fān nèn nuǎn 。hóng yán qīng jiàn ,jiù mò zhú 、fú shū shǒu duàn 。qiě bì chuāng 、xiě jiù huáng tíng ,huà jí hǎi shān kāi juàn 。 chūn zì hǎo 、dé huā bú dàn 。huā yòu hǎo 、dé chūn bú qiǎn 。xiǎo yīng yáo pèi qiū shēng ,yuè zhàn cuì zūn bō mǎn 。zhǎng féng huā chù ,xiào xī mǔ 、shuāng é tōu huàn 。yào rì biān 、zhēng kàn diāo chán ,cǎi shì gèng yíng xuān quàn 。
详情

经羊角哀墓作

吴筠 〔唐朝〕

祇召出江国,路傍旌古坟。伯桃葬角哀,墓近荆将军。 神道不相得,称兵解其纷。幽明信难知,胜负理莫分。 长呼遂刎颈,此节古未闻。两贤结情爱,骨肉何足云。 感子初并粮,我心正氛氲。迟回驻征骑,不觉空林醺。经羊角哀墓作拼音解读:qí zhào chū jiāng guó ,lù bàng jīng gǔ fén 。bó táo zàng jiǎo āi ,mù jìn jīng jiāng jun1 。 shén dào bú xiàng dé ,chēng bīng jiě qí fēn 。yōu míng xìn nán zhī ,shèng fù lǐ mò fèn 。 zhǎng hū suí wěn jǐng ,cǐ jiē gǔ wèi wén 。liǎng xián jié qíng ài ,gǔ ròu hé zú yún 。 gǎn zǐ chū bìng liáng ,wǒ xīn zhèng fēn yūn 。chí huí zhù zhēng qí ,bú jiào kōng lín xūn 。
详情

送二兄入蜀

卢照邻 〔宋朝〕

关山客子路,花柳帝王城。 此中一分手,相顾怜无声。送二兄入蜀拼音解读:guān shān kè zǐ lù ,huā liǔ dì wáng chéng 。 cǐ zhōng yī fèn shǒu ,xiàng gù lián wú shēng 。
详情

千秋岁(休嗟磨折)

李之仪 〔宋朝〕

【千秋岁】休嗟磨折,看取罗巾血。殷勤且话经年别。庭花番怅望,檐雨同呜咽。明半灭,灯光夜夜多如月。无复伤离别,共保冰霜洁。不断梦,从今歇。收回书上絮,解尽眉头结。犹未绝,金徽泛处应能雪。千秋岁(休嗟磨折)拼音解读:【qiān qiū suì 】xiū jiē mó shé ,kàn qǔ luó jīn xuè 。yīn qín qiě huà jīng nián bié 。tíng huā fān chàng wàng ,yán yǔ tóng wū yān 。míng bàn miè ,dēng guāng yè yè duō rú yuè 。wú fù shāng lí bié ,gòng bǎo bīng shuāng jié 。bú duàn mèng ,cóng jīn xiē 。shōu huí shū shàng xù ,jiě jìn méi tóu jié 。yóu wèi jué ,jīn huī fàn chù yīng néng xuě 。
详情

法曲(入破第三)

曹勋 〔宋朝〕

光铺晓曦。云影拂霜低。空阔飞鸿过,两三行、向天际。晴景乍升,晃疏棂,蜂翅迷。密障红炉暖,香缕飘烟细。超然坐久,幽径试寻寒梅。酥点竹间稀。正疏蓓吐南枝。微阳动细蕊。任斜日、沈淡晖。惨惨寒成。晚知皓雪欲垂垂。法曲(入破第三)拼音解读:guāng pù xiǎo xī 。yún yǐng fú shuāng dī 。kōng kuò fēi hóng guò ,liǎng sān háng 、xiàng tiān jì 。qíng jǐng zhà shēng ,huǎng shū líng ,fēng chì mí 。mì zhàng hóng lú nuǎn ,xiāng lǚ piāo yān xì 。chāo rán zuò jiǔ ,yōu jìng shì xún hán méi 。sū diǎn zhú jiān xī 。zhèng shū bèi tǔ nán zhī 。wēi yáng dòng xì ruǐ 。rèn xié rì 、shěn dàn huī 。cǎn cǎn hán chéng 。wǎn zhī hào xuě yù chuí chuí 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->