秋思(利欲驱人万火牛)

陆游 〔宋朝〕

【秋思】利欲驱人万火牛,江湖浪迹一沙鸥。日长似岁闲方觉,事大如山醉亦休。衣杵相望深巷月,井桐摇落故园秋。欲舒老眼无高处,安得元龙百尺楼。秋思(利欲驱人万火牛)拼音解读:【qiū sī 】lì yù qū rén wàn huǒ niú ,jiāng hú làng jì yī shā ōu 。rì zhǎng sì suì xián fāng jiào ,shì dà rú shān zuì yì xiū 。yī chǔ xiàng wàng shēn xiàng yuè ,jǐng tóng yáo luò gù yuán qiū 。yù shū lǎo yǎn wú gāo chù ,ān dé yuán lóng bǎi chǐ lóu 。
猜您喜欢

晓过鸳湖

查慎行 〔清朝〕

晓风催我挂帆行,绿涨春芜岸欲平。长水塘南三日雨,菜花香过秀州城。晓过鸳湖拼音解读:xiǎo fēng cuī wǒ guà fān háng ,lǜ zhǎng chūn wú àn yù píng 。zhǎng shuǐ táng nán sān rì yǔ ,cài huā xiāng guò xiù zhōu chéng 。
详情

【双调】得胜令_日日醉红楼

杨朝英 〔元朝〕

日日醉红楼,归来五更头。问著诸般讳,揪ㄎ不害羞。敲头,敢设个牙疼咒。 揪揪,揪得来不待揪。 庭院正无聊,单枕拥鲛绡。细雨和愁种,孤灯带梦烧。难熬,促织儿窗前叫。 焦焦,焦得来不待焦。 花影下重檐,沉烟袅绣帘。人去青鸾杳,春娇酒病厌。眉尖。常锁伤春怨。タタ,タ得来不待タ。 一笑自生娇,春风兰麝飘。夜月红牙按,青螺双凤高。妖娆,那里有惹多俏。嚣嚣,嚣得来不待嚣。【双调】得胜令_日日醉红楼拼音解读:rì rì zuì hóng lóu ,guī lái wǔ gèng tóu 。wèn zhe zhū bān huì ,jiū ㄎbú hài xiū 。qiāo tóu ,gǎn shè gè yá téng zhòu 。 jiū jiū ,jiū dé lái bú dài jiū 。 tíng yuàn zhèng wú liáo ,dān zhěn yōng jiāo xiāo 。xì yǔ hé chóu zhǒng ,gū dēng dài mèng shāo 。nán áo ,cù zhī ér chuāng qián jiào 。 jiāo jiāo ,jiāo dé lái bú dài jiāo 。 huā yǐng xià zhòng yán ,chén yān niǎo xiù lián 。rén qù qīng luán yǎo ,chūn jiāo jiǔ bìng yàn 。méi jiān 。cháng suǒ shāng chūn yuàn 。タタ,タdé lái bú dài タ。 yī xiào zì shēng jiāo ,chūn fēng lán shè piāo 。yè yuè hóng yá àn ,qīng luó shuāng fèng gāo 。yāo ráo ,nà lǐ yǒu rě duō qiào 。xiāo xiāo ,xiāo dé lái bú dài xiāo 。
详情

朝中措(立夏日观酴醿作)

管鉴 〔宋朝〕

一年春事到酴醿。何处更花开。莫趁垂杨飞絮,且随红药翻阶。 倦游老矣,肯因名宦,孤负衔杯。寄语故园桃节,明年留待归来。朝中措(立夏日观酴醿作)拼音解读:yī nián chūn shì dào tú mí 。hé chù gèng huā kāi 。mò chèn chuí yáng fēi xù ,qiě suí hóng yào fān jiē 。 juàn yóu lǎo yǐ ,kěn yīn míng huàn ,gū fù xián bēi 。jì yǔ gù yuán táo jiē ,míng nián liú dài guī lái 。
详情

飞龙引二首·其二

李白 〔唐朝〕

鼎湖流水清且闲,轩辕去时有弓剑,古人传道留其间。 后宫婵娟多花颜,乘鸾飞烟亦不还,骑龙攀天造天关。 造天关,闻天语,屯云河车载玉女。 载玉女,过紫皇,紫皇乃赐白兔所捣之药方。 后天而老凋三光,下视瑶池见王母,蛾眉萧飒如秋霜。飞龙引二首·其二拼音解读:dǐng hú liú shuǐ qīng qiě xián ,xuān yuán qù shí yǒu gōng jiàn ,gǔ rén chuán dào liú qí jiān 。 hòu gōng chán juān duō huā yán ,chéng luán fēi yān yì bú hái ,qí lóng pān tiān zào tiān guān 。 zào tiān guān ,wén tiān yǔ ,tún yún hé chē zǎi yù nǚ 。 zǎi yù nǚ ,guò zǐ huáng ,zǐ huáng nǎi cì bái tù suǒ dǎo zhī yào fāng 。 hòu tiān ér lǎo diāo sān guāng ,xià shì yáo chí jiàn wáng mǔ ,é méi xiāo sà rú qiū shuāng 。
详情

金陵城西楼月下吟

李白 〔唐朝〕

金陵夜寂凉风发,独上高楼望吴越。 白云映水摇空城,白露垂珠滴秋月。 月下沉吟久不归,古来相接眼中稀。 解道澄江浄如练,令人长忆谢玄晖。 金陵城西楼月下吟拼音解读: jīn líng yè jì liáng fēng fā ,dú shàng gāo lóu wàng wú yuè 。 bái yún yìng shuǐ yáo kōng chéng ,bái lù chuí zhū dī qiū yuè 。 yuè xià chén yín jiǔ bú guī ,gǔ lái xiàng jiē yǎn zhōng xī 。 jiě dào chéng jiāng jìng rú liàn ,lìng rén zhǎng yì xiè xuán huī 。
详情

己亥杂诗·其五

龚自珍 〔唐朝〕

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。 己亥杂诗·其五拼音解读: hào dàng lí chóu bái rì xié ,yín biān dōng zhǐ jí tiān yá 。luò hóng bú shì wú qíng wù ,huà zuò chūn ní gèng hù huā 。
详情

山亭宴(湖亭宴别)

张先 〔宋朝〕

碧波落日寒烟聚,望遥山、迷离红树。小艇载人来,约尊酒、商量歧路。衰柳断桥西,共携手、攀条无语。水际见鹥凫,一对对、眠沙溆。 西陵松柏青如故。翦烟花、幽兰啼露。油壁间花骢,那禁得、风吹细雨。饶他此后更思量,总莫似、当筵情绪。镜面绿波平,照几度、人来去。山亭宴(湖亭宴别)拼音解读:bì bō luò rì hán yān jù ,wàng yáo shān 、mí lí hóng shù 。xiǎo tǐng zǎi rén lái ,yuē zūn jiǔ 、shāng liàng qí lù 。shuāi liǔ duàn qiáo xī ,gòng xié shǒu 、pān tiáo wú yǔ 。shuǐ jì jiàn yī fú ,yī duì duì 、mián shā xù 。 xī líng sōng bǎi qīng rú gù 。jiǎn yān huā 、yōu lán tí lù 。yóu bì jiān huā cōng ,nà jìn dé 、fēng chuī xì yǔ 。ráo tā cǐ hòu gèng sī liàng ,zǒng mò sì 、dāng yàn qíng xù 。jìng miàn lǜ bō píng ,zhào jǐ dù 、rén lái qù 。
详情

清平乐(检校山园书所见)

辛弃疾 〔宋朝〕

断崖修竹。竹里藏冰玉。路绕清溪三百曲。香满黄昏雪屋。 行人系马疏篱。折残犹有高枝。留得东风数点,只缘娇嫩春迟。清平乐(检校山园书所见)拼音解读:duàn yá xiū zhú 。zhú lǐ cáng bīng yù 。lù rào qīng xī sān bǎi qǔ 。xiāng mǎn huáng hūn xuě wū 。 háng rén xì mǎ shū lí 。shé cán yóu yǒu gāo zhī 。liú dé dōng fēng shù diǎn ,zhī yuán jiāo nèn chūn chí 。
详情

九日渡江

李东阳 〔明代〕

秋风江口听鸣榔,远客归心正渺茫。万里乾坤此江水,百年风日几重阳。烟中树色浮瓜步,城上山形绕建康。直过真州更东下,夜深灯影宿维扬。九日渡江拼音解读:qiū fēng jiāng kǒu tīng míng láng ,yuǎn kè guī xīn zhèng miǎo máng 。wàn lǐ qián kūn cǐ jiāng shuǐ ,bǎi nián fēng rì jǐ zhòng yáng 。yān zhōng shù sè fú guā bù ,chéng shàng shān xíng rào jiàn kāng 。zhí guò zhēn zhōu gèng dōng xià ,yè shēn dēng yǐng xiǔ wéi yáng 。
详情

秦妇吟

韦庄 〔宋朝〕

中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪。东西南北路人绝,绿杨悄悄香尘灭。路旁忽见如花人,独向绿杨阴下歇。凤侧鸾欹鬓脚斜,红攒黛敛眉心折。借问女郎何处来?含颦欲语声先咽。回头敛袂谢行人,丧乱漂沦何堪说!三年陷贼留秦地,依稀记得秦中事。君能为妾解金鞍,妾亦与君停玉趾。 前年庚子腊月五,正闭金笼教鹦鹉。斜开鸾镜懒梳头,闲凭雕栏慵不语。忽看门外起红尘,已见街中擂金鼓。居人走出半仓惶,朝士归来尚疑误。是时西面官军入,拟向潼关为警急。皆言博野自相持,尽道贼军来未及。须臾主父乘奔至,下马入门痴似醉。适逢紫盖去蒙尘,已见白旗来匝地。 扶羸携幼竞相呼,上屋缘墙不知次。南邻走入北邻藏,东邻走向西邻避。北邻诸妇咸相凑,户外崩腾如走兽。轰轰混混乾坤动,万马雷声从地涌。火迸金星上九天,十二官街烟烘烔。日轮西下寒光白,上帝无言空脉脉。阴云晕气若重围,宦者流星如血色。紫气潜随帝座移,妖光暗射台星拆。家家流血如泉沸,处处冤声声动地。舞伎歌姬尽暗捐,婴儿稚女皆生弃。 东邻有女眉新画,倾国倾城不知价。长戈拥得上戎车,回首香闺泪盈把。旋抽金线学缝旗,才上雕鞍教走马。有时马上见良人,不敢回眸空泪下;西邻有女真仙子,一寸横波剪秋水。妆成只对镜中春,年幼不知门外事。一夫跳跃上金阶,斜袒半肩欲相耻。牵衣不肯出朱门,红粉香脂刀下死。南邻有女不记姓,昨日良媒新纳聘。琉璃阶上不闻行,翡翠帘间空见影。忽看庭际刀刃鸣,身首支离在俄顷。仰天掩面哭一声,女弟女兄同入井;北邻少妇行相促,旋拆云鬟拭眉绿。已闻击托坏高门,不觉攀缘上重屋。须臾四面火光来,欲下回梯梯又摧。烟中大叫犹求救,梁上悬尸已作灰。 妾身幸得全刀锯,不敢踟蹰久回顾。旋梳蝉鬓逐军行,强展蛾眉出门去。旧里从兹不得归,六亲自此无寻处。一从陷贼经三载,终日惊忧心胆碎。夜卧千重剑戟围,朝餐一味人肝脍。鸳帏纵入岂成欢?宝货虽多非所爱。蓬头垢面眉犹赤,几转横波看不得。衣裳颠倒语言异,面上夸功雕作字。柏台多半是狐精,兰省诸郎皆鼠魅。还将短发戴华簪,不脱朝衣缠绣被。翻持象笏作三公,倒佩金鱼为两史。朝闻奏对入朝堂,暮见喧呼来酒市。 一朝五鼓人惊起,叫啸喧呼如窃语。夜来探马入皇城,昨日官军收赤水。赤水去城一百里,朝若来兮暮应至。凶徒马上暗吞声,女伴闺中潜生喜。皆言冤愤此时销,必谓妖徒今日死。逡巡走马传声急,又道官军全阵入。大彭小彭相顾忧,二郎四郎抱鞍泣。沉沉数日无消息,必谓军前已衔璧。簸旗掉剑却来归,又道官军悉败绩。 四面从兹多厄束,一斗黄金一斗粟。尚让厨中食木皮,黄巢机上刲人肉。东南断绝无粮道,沟壑渐平人渐少。六军门外倚僵尸,七架{寨}营中填饿殍。长安寂寂今何有?废市荒街麦苗秀。采樵斫尽杏园花,修寨诛残御沟柳。华轩绣毂皆销散,甲第朱门无一半。含元殿上狐兔行,花萼楼前荆棘满。昔时繁盛皆埋没,举目凄凉无故物。内库烧为锦绣灰,天街踏尽公卿骨! 来时晓出城东陌,城外风烟如塞色。路旁时见游奕军,坡下寂无迎送客。霸陵东望人烟绝,树锁骊山金翠灭。大道俱成棘子林,行人夜宿墙匡月。明朝晓至三峰路,百万人家无一户。破落田园但有蒿,摧残竹树皆无主。路旁试问金天神,金天无语愁于人。庙前古柏有残枿,殿上金炉生暗尘。一从狂寇陷中国,天地晦冥风雨黑。案前神水咒不成,壁上阴兵驱不得。闲日徒歆奠飨恩,危时不助神通力。我今愧恧拙为神,且向山中深避匿。寰中箫管不曾闻,筵上牺牲无处觅。旋教魔鬼傍乡村,诛剥生灵过朝夕。妾闻此语愁更愁,天遣时灾非自由。神在山中犹避难,何须责望东诸侯! 前年又出扬震关,举头云际见荆山。如从地府到人间,顿觉时清天地闲。陕州主帅忠且贞,不动干戈唯守城。蒲津主帅能戢兵,千里晏然无犬声。朝携宝货无人问,暮插金钗唯独行。明朝又过新安东,路上乞浆逢一翁。苍苍面带苔藓色,隐隐身藏蓬荻中。问翁本是何乡曲?底事寒天霜露宿?老翁暂起欲陈辞,却坐支颐仰天哭。乡园本贯东畿县,岁岁耕桑临近甸。岁种良田二百廛,年输户税三千万。小姑惯织褐絁袍,中妇能炊红黍饭。千间仓兮万丝箱,黄巢过后犹残半。自从洛下屯师旅,日夜巡兵入村坞。匣中秋水拔青蛇,旗上高风吹白虎。入门下马若旋风,罄室倾囊如卷土。家财既尽骨肉离,今日垂年一身苦。一身苦兮何足嗟,山中更有千万家,朝饥山上寻蓬子,夜宿霜中卧荻花! 妾闻此老伤心语,竟日阑干泪如雨。出门惟见乱枭鸣,更欲东奔何处所?仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀。野宿徒销战士魂,河津半是冤人血。适闻有客金陵至,见说江南风景异。自从大寇犯中原,戎马不曾生四鄙。诛锄窃盗若神功,惠爱生灵如赤子。城壕固护教{斆、敩、效}金汤,赋税如云送军垒。奈何四海尽滔滔,湛然一境平如砥。避难徒为阙下人,怀安却羡江南鬼。愿君举棹东复东,咏此长歌献相公。 秦妇吟拼音解读:  zhōng hé guǐ mǎo chūn sān yuè ,luò yáng chéng wài huā rú xuě 。dōng xī nán běi lù rén jué ,lǜ yáng qiāo qiāo xiāng chén miè 。lù páng hū jiàn rú huā rén ,dú xiàng lǜ yáng yīn xià xiē 。fèng cè luán yī bìn jiǎo xié ,hóng zǎn dài liǎn méi xīn shé 。jiè wèn nǚ láng hé chù lái ?hán pín yù yǔ shēng xiān yān 。huí tóu liǎn mèi xiè háng rén ,sàng luàn piāo lún hé kān shuō !sān nián xiàn zéi liú qín dì ,yī xī jì dé qín zhōng shì 。jun1 néng wéi qiè jiě jīn ān ,qiè yì yǔ jun1 tíng yù zhǐ 。 qián nián gēng zǐ là yuè wǔ ,zhèng bì jīn lóng jiāo yīng wǔ 。xié kāi luán jìng lǎn shū tóu ,xián píng diāo lán yōng bú yǔ 。hū kàn mén wài qǐ hóng chén ,yǐ jiàn jiē zhōng lèi jīn gǔ 。jū rén zǒu chū bàn cāng huáng ,cháo shì guī lái shàng yí wù 。shì shí xī miàn guān jun1 rù ,nǐ xiàng tóng guān wéi jǐng jí 。jiē yán bó yě zì xiàng chí ,jìn dào zéi jun1 lái wèi jí 。xū yú zhǔ fù chéng bēn zhì ,xià mǎ rù mén chī sì zuì 。shì féng zǐ gài qù méng chén ,yǐ jiàn bái qí lái zā dì 。 fú léi xié yòu jìng xiàng hū ,shàng wū yuán qiáng bú zhī cì 。nán lín zǒu rù běi lín cáng ,dōng lín zǒu xiàng xī lín bì 。běi lín zhū fù xián xiàng còu ,hù wài bēng téng rú zǒu shòu 。hōng hōng hún hún qián kūn dòng ,wàn mǎ léi shēng cóng dì yǒng 。huǒ bèng jīn xīng shàng jiǔ tiān ,shí èr guān jiē yān hōng dòng 。rì lún xī xià hán guāng bái ,shàng dì wú yán kōng mò mò 。yīn yún yūn qì ruò zhòng wéi ,huàn zhě liú xīng rú xuè sè 。zǐ qì qián suí dì zuò yí ,yāo guāng àn shè tái xīng chāi 。jiā jiā liú xuè rú quán fèi ,chù chù yuān shēng shēng dòng dì 。wǔ jì gē jī jìn àn juān ,yīng ér zhì nǚ jiē shēng qì 。 dōng lín yǒu nǚ méi xīn huà ,qīng guó qīng chéng bú zhī jià 。zhǎng gē yōng dé shàng róng chē ,huí shǒu xiāng guī lèi yíng bǎ 。xuán chōu jīn xiàn xué féng qí ,cái shàng diāo ān jiāo zǒu mǎ 。yǒu shí mǎ shàng jiàn liáng rén ,bú gǎn huí móu kōng lèi xià ;xī lín yǒu nǚ zhēn xiān zǐ ,yī cùn héng bō jiǎn qiū shuǐ 。zhuāng chéng zhī duì jìng zhōng chūn ,nián yòu bú zhī mén wài shì 。yī fū tiào yuè shàng jīn jiē ,xié tǎn bàn jiān yù xiàng chǐ 。qiān yī bú kěn chū zhū mén ,hóng fěn xiāng zhī dāo xià sǐ 。nán lín yǒu nǚ bú jì xìng ,zuó rì liáng méi xīn nà pìn 。liú lí jiē shàng bú wén háng ,fěi cuì lián jiān kōng jiàn yǐng 。hū kàn tíng jì dāo rèn míng ,shēn shǒu zhī lí zài é qǐng 。yǎng tiān yǎn miàn kū yī shēng ,nǚ dì nǚ xiōng tóng rù jǐng ;běi lín shǎo fù háng xiàng cù ,xuán chāi yún huán shì méi lǜ 。yǐ wén jī tuō huài gāo mén ,bú jiào pān yuán shàng zhòng wū 。xū yú sì miàn huǒ guāng lái ,yù xià huí tī tī yòu cuī 。yān zhōng dà jiào yóu qiú jiù ,liáng shàng xuán shī yǐ zuò huī 。 qiè shēn xìng dé quán dāo jù ,bú gǎn chí chú jiǔ huí gù 。xuán shū chán bìn zhú jun1 háng ,qiáng zhǎn é méi chū mén qù 。jiù lǐ cóng zī bú dé guī ,liù qīn zì cǐ wú xún chù 。yī cóng xiàn zéi jīng sān zǎi ,zhōng rì jīng yōu xīn dǎn suì 。yè wò qiān zhòng jiàn jǐ wéi ,cháo cān yī wèi rén gān kuài 。yuān wéi zòng rù qǐ chéng huān ?bǎo huò suī duō fēi suǒ ài 。péng tóu gòu miàn méi yóu chì ,jǐ zhuǎn héng bō kàn bú dé 。yī shang diān dǎo yǔ yán yì ,miàn shàng kuā gōng diāo zuò zì 。bǎi tái duō bàn shì hú jīng ,lán shěng zhū láng jiē shǔ mèi 。hái jiāng duǎn fā dài huá zān ,bú tuō cháo yī chán xiù bèi 。fān chí xiàng hù zuò sān gōng ,dǎo pèi jīn yú wéi liǎng shǐ 。cháo wén zòu duì rù cháo táng ,mù jiàn xuān hū lái jiǔ shì 。 yī cháo wǔ gǔ rén jīng qǐ ,jiào xiào xuān hū rú qiè yǔ 。yè lái tàn mǎ rù huáng chéng ,zuó rì guān jun1 shōu chì shuǐ 。chì shuǐ qù chéng yī bǎi lǐ ,cháo ruò lái xī mù yīng zhì 。xiōng tú mǎ shàng àn tūn shēng ,nǚ bàn guī zhōng qián shēng xǐ 。jiē yán yuān fèn cǐ shí xiāo ,bì wèi yāo tú jīn rì sǐ 。qūn xún zǒu mǎ chuán shēng jí ,yòu dào guān jun1 quán zhèn rù 。dà péng xiǎo péng xiàng gù yōu ,èr láng sì láng bào ān qì 。chén chén shù rì wú xiāo xī ,bì wèi jun1 qián yǐ xián bì 。bò qí diào jiàn què lái guī ,yòu dào guān jun1 xī bài jì 。 sì miàn cóng zī duō è shù ,yī dòu huáng jīn yī dòu sù 。shàng ràng chú zhōng shí mù pí ,huáng cháo jī shàng kuī rén ròu 。dōng nán duàn jué wú liáng dào ,gōu hè jiàn píng rén jiàn shǎo 。liù jun1 mén wài yǐ jiāng shī ,qī jià {zhài }yíng zhōng tián è piǎo 。zhǎng ān jì jì jīn hé yǒu ?fèi shì huāng jiē mài miáo xiù 。cǎi qiáo zhuó jìn xìng yuán huā ,xiū zhài zhū cán yù gōu liǔ 。huá xuān xiù gū jiē xiāo sàn ,jiǎ dì zhū mén wú yī bàn 。hán yuán diàn shàng hú tù háng ,huā è lóu qián jīng jí mǎn 。xī shí fán shèng jiē mái méi ,jǔ mù qī liáng wú gù wù 。nèi kù shāo wéi jǐn xiù huī ,tiān jiē tà jìn gōng qīng gǔ ! lái shí xiǎo chū chéng dōng mò ,chéng wài fēng yān rú sāi sè 。lù páng shí jiàn yóu yì jun1 ,pō xià jì wú yíng sòng kè 。bà líng dōng wàng rén yān jué ,shù suǒ lí shān jīn cuì miè 。dà dào jù chéng jí zǐ lín ,háng rén yè xiǔ qiáng kuāng yuè 。míng cháo xiǎo zhì sān fēng lù ,bǎi wàn rén jiā wú yī hù 。pò luò tián yuán dàn yǒu hāo ,cuī cán zhú shù jiē wú zhǔ 。lù páng shì wèn jīn tiān shén ,jīn tiān wú yǔ chóu yú rén 。miào qián gǔ bǎi yǒu cán niè ,diàn shàng jīn lú shēng àn chén 。yī cóng kuáng kòu xiàn zhōng guó ,tiān dì huì míng fēng yǔ hēi 。àn qián shén shuǐ zhòu bú chéng ,bì shàng yīn bīng qū bú dé 。xián rì tú xīn diàn xiǎng ēn ,wēi shí bú zhù shén tōng lì 。wǒ jīn kuì nǜ zhuō wéi shén ,qiě xiàng shān zhōng shēn bì nì 。huán zhōng xiāo guǎn bú céng wén ,yàn shàng xī shēng wú chù mì 。xuán jiāo mó guǐ bàng xiāng cūn ,zhū bāo shēng líng guò cháo xī 。qiè wén cǐ yǔ chóu gèng chóu ,tiān qiǎn shí zāi fēi zì yóu 。shén zài shān zhōng yóu bì nán ,hé xū zé wàng dōng zhū hóu ! qián nián yòu chū yáng zhèn guān ,jǔ tóu yún jì jiàn jīng shān 。rú cóng dì fǔ dào rén jiān ,dùn jiào shí qīng tiān dì xián 。shǎn zhōu zhǔ shuài zhōng qiě zhēn ,bú dòng gàn gē wéi shǒu chéng 。pú jīn zhǔ shuài néng jí bīng ,qiān lǐ yàn rán wú quǎn shēng 。cháo xié bǎo huò wú rén wèn ,mù chā jīn chāi wéi dú háng 。míng cháo yòu guò xīn ān dōng ,lù shàng qǐ jiāng féng yī wēng 。cāng cāng miàn dài tái xiǎn sè ,yǐn yǐn shēn cáng péng dí zhōng 。wèn wēng běn shì hé xiāng qǔ ?dǐ shì hán tiān shuāng lù xiǔ ?lǎo wēng zàn qǐ yù chén cí ,què zuò zhī yí yǎng tiān kū 。xiāng yuán běn guàn dōng jī xiàn ,suì suì gēng sāng lín jìn diàn 。suì zhǒng liáng tián èr bǎi chán ,nián shū hù shuì sān qiān wàn 。xiǎo gū guàn zhī hè shī páo ,zhōng fù néng chuī hóng shǔ fàn 。qiān jiān cāng xī wàn sī xiāng ,huáng cháo guò hòu yóu cán bàn 。zì cóng luò xià tún shī lǚ ,rì yè xún bīng rù cūn wù 。xiá zhōng qiū shuǐ bá qīng shé ,qí shàng gāo fēng chuī bái hǔ 。rù mén xià mǎ ruò xuán fēng ,qìng shì qīng náng rú juàn tǔ 。jiā cái jì jìn gǔ ròu lí ,jīn rì chuí nián yī shēn kǔ 。yī shēn kǔ xī hé zú jiē ,shān zhōng gèng yǒu qiān wàn jiā ,cháo jī shān shàng xún péng zǐ ,yè xiǔ shuāng zhōng wò dí huā ! qiè wén cǐ lǎo shāng xīn yǔ ,jìng rì lán gàn lèi rú yǔ 。chū mén wéi jiàn luàn xiāo míng ,gèng yù dōng bēn hé chù suǒ ?réng wén biàn lù zhōu chē jué ,yòu dào péng mén zì xiàng shā 。yě xiǔ tú xiāo zhàn shì hún ,hé jīn bàn shì yuān rén xuè 。shì wén yǒu kè jīn líng zhì ,jiàn shuō jiāng nán fēng jǐng yì 。zì cóng dà kòu fàn zhōng yuán ,róng mǎ bú céng shēng sì bǐ 。zhū chú qiè dào ruò shén gōng ,huì ài shēng líng rú chì zǐ 。chéng háo gù hù jiāo {xiào 、xiào 、xiào }jīn tāng ,fù shuì rú yún sòng jun1 lěi 。nài hé sì hǎi jìn tāo tāo ,zhàn rán yī jìng píng rú dǐ 。bì nán tú wéi què xià rén ,huái ān què xiàn jiāng nán guǐ 。yuàn jun1 jǔ zhào dōng fù dōng ,yǒng cǐ zhǎng gē xiàn xiàng gōng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->