樛木(南有樛木)

诗经 〔宋朝〕

【樛木】 南有樛木,葛藟系之。[1]乐只君子,福履绥之。[2]南有樛木,葛藟荒之。乐只君子,福履将之。南有樛木,葛藟萦之。乐只君子,福履成之。樛木(南有樛木)拼音解读:【liáo mù 】 nán yǒu liáo mù ,gě lěi xì zhī 。[1]lè zhī jun1 zǐ ,fú lǚ suí zhī 。[2]nán yǒu liáo mù ,gě lěi huāng zhī 。lè zhī jun1 zǐ ,fú lǚ jiāng zhī 。nán yǒu liáo mù ,gě lěi yíng zhī 。lè zhī jun1 zǐ ,fú lǚ chéng zhī 。
猜您喜欢

讳辩

韩愈 〔先秦〕

愈与李贺书,劝贺举进士。贺举进士有名,与贺争名者毁之,曰贺父名晋肃,贺不举进士为是,劝之举者为非。听者不察也,和而唱之,同然一辞。皇甫湜曰:“若不明白,子与贺且得罪。”愈曰:“然。” 律曰:“二名不偏讳。”释之者曰:“谓若言‘征’不称‘在’,言‘在’不称‘征’是也。”律曰:“不讳嫌名。”释之者曰:“谓若‘禹’与‘雨’、‘丘’与‘蓲’之类是也。”今贺父名晋肃,贺举进士,为犯二名律乎?为犯嫌名律乎?父名晋肃,子不得举进士,若父名仁,子不得为人乎?夫讳始于何时?作法制以教天下者,非周公孔子欤?周公作诗不讳,孔子不偏讳二名,《春秋》不讥不讳嫌名,康王钊之孙,实为昭王。曾参之父名晳,曾子不讳昔。周之时有骐期,汉之时有杜度,此其子宜如何讳?将讳其嫌遂讳其姓乎?将不讳其嫌者乎?汉讳武帝名彻为通,不闻又讳车辙之辙为某字也;讳吕后名雉为野鸡,不闻又讳治天下之治为某字也。今上章及诏,不闻讳浒、势、秉、机也。惟宦官宫妾,乃不敢言谕及机,以为触犯。士君子言语行事,宜何所法守也?今考之于经,质之于律,稽之以国家之典,贺举进士为可邪?为不可邪? 凡事父母,得如曾参,可以无讥矣;作人得如周公孔子,亦可以止矣。今世之士,不务行曾参周公孔子之行,而讳亲之名,则务胜于曾参周公孔子,亦见其惑也。夫周公孔子曾参卒不可胜,胜周公孔子曾参,乃比于宦者宫妾,则是宦者宫妾之孝于其亲,贤于周公孔子曾参者邪?讳辩拼音解读:  yù yǔ lǐ hè shū ,quàn hè jǔ jìn shì 。hè jǔ jìn shì yǒu míng ,yǔ hè zhēng míng zhě huǐ zhī ,yuē hè fù míng jìn sù ,hè bú jǔ jìn shì wéi shì ,quàn zhī jǔ zhě wéi fēi 。tīng zhě bú chá yě ,hé ér chàng zhī ,tóng rán yī cí 。huáng fǔ shí yuē :“ruò bú míng bái ,zǐ yǔ hè qiě dé zuì 。”yù yuē :“rán 。” lǜ yuē :“èr míng bú piān huì 。”shì zhī zhě yuē :“wèi ruò yán ‘zhēng ’bú chēng ‘zài ’,yán ‘zài ’bú chēng ‘zhēng ’shì yě 。”lǜ yuē :“bú huì xián míng 。”shì zhī zhě yuē :“wèi ruò ‘yǔ ’yǔ ‘yǔ ’、‘qiū ’yǔ ‘ōu ’zhī lèi shì yě 。”jīn hè fù míng jìn sù ,hè jǔ jìn shì ,wéi fàn èr míng lǜ hū ?wéi fàn xián míng lǜ hū ?fù míng jìn sù ,zǐ bú dé jǔ jìn shì ,ruò fù míng rén ,zǐ bú dé wéi rén hū ?fū huì shǐ yú hé shí ?zuò fǎ zhì yǐ jiāo tiān xià zhě ,fēi zhōu gōng kǒng zǐ yú ?zhōu gōng zuò shī bú huì ,kǒng zǐ bú piān huì èr míng ,《chūn qiū 》bú jī bú huì xián míng ,kāng wáng zhāo zhī sūn ,shí wéi zhāo wáng 。céng cān zhī fù míng xī ,céng zǐ bú huì xī 。zhōu zhī shí yǒu qí qī ,hàn zhī shí yǒu dù dù ,cǐ qí zǐ yí rú hé huì ?jiāng huì qí xián suí huì qí xìng hū ?jiāng bú huì qí xián zhě hū ?hàn huì wǔ dì míng chè wéi tōng ,bú wén yòu huì chē zhé zhī zhé wéi mǒu zì yě ;huì lǚ hòu míng zhì wéi yě jī ,bú wén yòu huì zhì tiān xià zhī zhì wéi mǒu zì yě 。jīn shàng zhāng jí zhào ,bú wén huì hǔ 、shì 、bǐng 、jī yě 。wéi huàn guān gōng qiè ,nǎi bú gǎn yán yù jí jī ,yǐ wéi chù fàn 。shì jun1 zǐ yán yǔ háng shì ,yí hé suǒ fǎ shǒu yě ?jīn kǎo zhī yú jīng ,zhì zhī yú lǜ ,jī zhī yǐ guó jiā zhī diǎn ,hè jǔ jìn shì wéi kě xié ?wéi bú kě xié ? fán shì fù mǔ ,dé rú céng cān ,kě yǐ wú jī yǐ ;zuò rén dé rú zhōu gōng kǒng zǐ ,yì kě yǐ zhǐ yǐ 。jīn shì zhī shì ,bú wù háng céng cān zhōu gōng kǒng zǐ zhī háng ,ér huì qīn zhī míng ,zé wù shèng yú céng cān zhōu gōng kǒng zǐ ,yì jiàn qí huò yě 。fū zhōu gōng kǒng zǐ céng cān zú bú kě shèng ,shèng zhōu gōng kǒng zǐ céng cān ,nǎi bǐ yú huàn zhě gōng qiè ,zé shì huàn zhě gōng qiè zhī xiào yú qí qīn ,xián yú zhōu gōng kǒng zǐ céng cān zhě xié ?
详情

西施 / 咏苎萝山

李白 〔唐朝〕

西施越溪女,出自苎萝山。 秀色掩今古,荷花羞玉颜。 浣纱弄碧水,自与清波闲。 皓齿信难开,沉吟碧云间。 勾践徵绝艳,扬蛾入吴关。 提携馆娃宫,杳渺讵可攀。 一破夫差国,千秋竟不还。 西施 / 咏苎萝山拼音解读: xī shī yuè xī nǚ ,chū zì zhù luó shān 。 xiù sè yǎn jīn gǔ ,hé huā xiū yù yán 。 huàn shā nòng bì shuǐ ,zì yǔ qīng bō xián 。 hào chǐ xìn nán kāi ,chén yín bì yún jiān 。 gōu jiàn zhēng jué yàn ,yáng é rù wú guān 。 tí xié guǎn wá gōng ,yǎo miǎo jù kě pān 。 yī pò fū chà guó ,qiān qiū jìng bú hái 。
详情

御街行(双调)

张先 〔宋朝〕

画船横倚烟溪半。春入吴山遍。主人凭客且迟留,程入花溪远远。数声芦叶,两行霓袖,几处成离宴。 纷纷归骑亭皋晚。风顺樯乌转。古今为别最消魂,因别有情须怨。更独自、尽上高台望,望尽飞云断。御街行(双调)拼音解读:huà chuán héng yǐ yān xī bàn 。chūn rù wú shān biàn 。zhǔ rén píng kè qiě chí liú ,chéng rù huā xī yuǎn yuǎn 。shù shēng lú yè ,liǎng háng ní xiù ,jǐ chù chéng lí yàn 。 fēn fēn guī qí tíng gāo wǎn 。fēng shùn qiáng wū zhuǎn 。gǔ jīn wéi bié zuì xiāo hún ,yīn bié yǒu qíng xū yuàn 。gèng dú zì 、jìn shàng gāo tái wàng ,wàng jìn fēi yún duàn 。
详情

柳梢青(次韵赵德庄)

管鉴 〔宋朝〕

神仙堕谪。天为赋与,经纶才识。盖代声名,宗英惟向,翰林颂白。 黄堂一笑留客。算此处、淹留未得。且对清尊,高谈风月,厌厌今夕。柳梢青(次韵赵德庄)拼音解读:shén xiān duò zhé 。tiān wéi fù yǔ ,jīng lún cái shí 。gài dài shēng míng ,zōng yīng wéi xiàng ,hàn lín sòng bái 。 huáng táng yī xiào liú kè 。suàn cǐ chù 、yān liú wèi dé 。qiě duì qīng zūn ,gāo tán fēng yuè ,yàn yàn jīn xī 。
详情

浪淘沙(琴)

李之仪 〔宋朝〕

霞卷与云舒。月淡星疏。摩徽转轸不曾虚。弹到当时留意处,谁是相如。 魂断酒家垆。路隔云衢。舞鸾镜里早妆初。拟学画眉张内史,略借工夫。浪淘沙(琴)拼音解读:xiá juàn yǔ yún shū 。yuè dàn xīng shū 。mó huī zhuǎn zhěn bú céng xū 。dàn dào dāng shí liú yì chù ,shuí shì xiàng rú 。 hún duàn jiǔ jiā lú 。lù gé yún qú 。wǔ luán jìng lǐ zǎo zhuāng chū 。nǐ xué huà méi zhāng nèi shǐ ,luè jiè gōng fū 。
详情

四字令(访友不遇)

周密 〔宋朝〕

残月半篱。残雪半枝。孤吟自款柴扉。听猿啼鸟啼。 人归未归。无诗有诗。水边伫立多时。问梅花便知。四字令(访友不遇)拼音解读:cán yuè bàn lí 。cán xuě bàn zhī 。gū yín zì kuǎn chái fēi 。tīng yuán tí niǎo tí 。 rén guī wèi guī 。wú shī yǒu shī 。shuǐ biān zhù lì duō shí 。wèn méi huā biàn zhī 。
详情

送李判官赴东江

王维 〔唐朝〕

闻道皇华使,方随皂盖臣。封章通左语,冠冕化文身。 树色分扬子,潮声满富春。遥知辨璧吏,恩到泣珠人。 送李判官赴东江拼音解读: wén dào huáng huá shǐ ,fāng suí zào gài chén 。fēng zhāng tōng zuǒ yǔ ,guàn miǎn huà wén shēn 。 shù sè fèn yáng zǐ ,cháo shēng mǎn fù chūn 。yáo zhī biàn bì lì ,ēn dào qì zhū rén 。
详情

七律(钟山风雨起苍黄)

毛泽东 〔近现代〕

【七律】 人民解放军占领南京钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。七律(钟山风雨起苍黄)拼音解读:【qī lǜ 】 rén mín jiě fàng jun1 zhàn lǐng nán jīng zhōng shān fēng yǔ qǐ cāng huáng ,bǎi wàn xióng shī guò dà jiāng 。hǔ jù lóng pán jīn shèng xī ,tiān fān dì fù kǎi ér kāng 。yí jiāng shèng yǒng zhuī qióng kòu ,bú kě gū míng xué bà wáng 。tiān ruò yǒu qíng tiān yì lǎo ,rén jiān zhèng dào shì cāng sāng 。
详情

野望

王绩 〔唐朝〕

东皋薄暮望,徙倚欲何依。树树皆秋色,山山唯落晖。 牧人驱犊返,猎马带禽归。相顾无相识,长歌怀采薇。 野望拼音解读: dōng gāo báo mù wàng ,xǐ yǐ yù hé yī 。shù shù jiē qiū sè ,shān shān wéi luò huī 。 mù rén qū dú fǎn ,liè mǎ dài qín guī 。xiàng gù wú xiàng shí ,zhǎng gē huái cǎi wēi 。
详情

南乡子(花落未须悲)

晏几道 〔宋朝〕

【南乡子】花落未须悲,红蕊明年又满枝。惟有花间人别后,无期。水阔山长雁字迟。今日最相思,记得攀条话别离。共说春来春去事,多时。─点愁心入翠眉。南乡子(花落未须悲)拼音解读:【nán xiāng zǐ 】huā luò wèi xū bēi ,hóng ruǐ míng nián yòu mǎn zhī 。wéi yǒu huā jiān rén bié hòu ,wú qī 。shuǐ kuò shān zhǎng yàn zì chí 。jīn rì zuì xiàng sī ,jì dé pān tiáo huà bié lí 。gòng shuō chūn lái chūn qù shì ,duō shí 。─diǎn chóu xīn rù cuì méi 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->