等你,在雨中(等你,在雨中)

余光中 〔近现代〕

【等你,在雨中】等你,在雨中,在造虹的雨中蝉声沉落,蛙声升起一池的红莲如红焰,在雨中你来不来都一样,竟感觉每朵莲都像你尤其隔着黄昏,隔着这样的细雨永恒,刹那,刹那,永恒等你,在时间之内,等你,在刹那,在永恒如果你的手在我的手里,此刻如果你的清芬在我的鼻孔,我会说,小情人诺,这只手应该采莲,在吴宫 这只手应该摇一柄桂浆,在木兰舟中一颗星悬在科学馆的飞檐耳坠子一般的悬着瑞士表说都七点了忽然你走来步雨後的红莲,翩翩,你走来像一首小令从一则爱情的典故里你走来从姜白石的词里,有韵地,你走来等你,在雨中(等你,在雨中)拼音解读:【děng nǐ ,zài yǔ zhōng 】děng nǐ ,zài yǔ zhōng ,zài zào hóng de yǔ zhōng chán shēng chén luò ,wā shēng shēng qǐ yī chí de hóng lián rú hóng yàn ,zài yǔ zhōng nǐ lái bú lái dōu yī yàng ,jìng gǎn jiào měi duǒ lián dōu xiàng nǐ yóu qí gé zhe huáng hūn ,gé zhe zhè yàng de xì yǔ yǒng héng ,shā nà ,shā nà ,yǒng héng děng nǐ ,zài shí jiān zhī nèi ,děng nǐ ,zài shā nà ,zài yǒng héng rú guǒ nǐ de shǒu zài wǒ de shǒu lǐ ,cǐ kè rú guǒ nǐ de qīng fēn zài wǒ de bí kǒng ,wǒ huì shuō ,xiǎo qíng rén nuò ,zhè zhī shǒu yīng gāi cǎi lián ,zài wú gōng  zhè zhī shǒu yīng gāi yáo yī bǐng guì jiāng ,zài mù lán zhōu zhōng yī kē xīng xuán zài kē xué guǎn de fēi yán ěr zhuì zǐ yī bān de xuán zhe ruì shì biǎo shuō dōu qī diǎn le hū rán nǐ zǒu lái bù yǔ hòu de hóng lián ,piān piān ,nǐ zǒu lái xiàng yī shǒu xiǎo lìng cóng yī zé ài qíng de diǎn gù lǐ nǐ zǒu lái cóng jiāng bái shí de cí lǐ ,yǒu yùn dì ,nǐ zǒu lái
猜您喜欢

鹧鸪天(春情)

张孝祥 〔宋朝〕

日日青楼醉梦中。不知楼外已春浓。杏花未遇疏疏雨,杨柳初摇短短风。 扶画鷁,跃花骢。涌金门外小桥东。行行又入笙歌里,人在珠帘第几重。鹧鸪天(春情)拼音解读:rì rì qīng lóu zuì mèng zhōng 。bú zhī lóu wài yǐ chūn nóng 。xìng huā wèi yù shū shū yǔ ,yáng liǔ chū yáo duǎn duǎn fēng 。 fú huà yì ,yuè huā cōng 。yǒng jīn mén wài xiǎo qiáo dōng 。háng háng yòu rù shēng gē lǐ ,rén zài zhū lián dì jǐ zhòng 。
详情

乡秋

夏清男 〔近现代〕

我的家乡(四) 乡秋 叶黄疏, 稻黄熟, 莲败荷残百木枯, 群雁南飞声声促。 山泉清, 晴空净, 月华如练隐群星, 儿童急走扑流萤。乡秋拼音解读: wǒ de jiā xiāng (sì ) xiāng qiū yè huáng shū , dào huáng shú , lián bài hé cán bǎi mù kū , qún yàn nán fēi shēng shēng cù 。 shān quán qīng , qíng kōng jìng , yuè huá rú liàn yǐn qún xīng , ér tóng jí zǒu pū liú yíng 。
详情

浣溪沙·门隔花深旧梦游

吴文英 〔宋朝〕

门隔花深旧梦游,夕阳无语燕归愁。玉纤香动小帘钩。落絮无声春堕泪,行云有影月含羞。东风临夜冷于秋。浣溪沙·门隔花深旧梦游拼音解读:mén gé huā shēn jiù mèng yóu ,xī yáng wú yǔ yàn guī chóu 。yù xiān xiāng dòng xiǎo lián gōu 。luò xù wú shēng chūn duò lèi ,háng yún yǒu yǐng yuè hán xiū 。dōng fēng lín yè lěng yú qiū 。
详情

送人游塞

王建 〔宋朝〕

初晴天堕丝,晚色上春枝。城下路分处,边头人去时。 停车数行日,劝酒问回期。亦是茫茫客,还从此别离。送人游塞拼音解读:chū qíng tiān duò sī ,wǎn sè shàng chūn zhī 。chéng xià lù fèn chù ,biān tóu rén qù shí 。 tíng chē shù háng rì ,quàn jiǔ wèn huí qī 。yì shì máng máng kè ,hái cóng cǐ bié lí 。
详情

石州慢(和赵见独书事,见独善鼓琴)

王之道 〔宋朝〕

天迥楼高,日长院静,琴声幽咽。昵昵恩情,切切言语,似伤离别。子期何处,漫高山流水,又逐新声彻。仿佛江上移舟,听琵琶凄切。 休说。春寒料峭,夜来花柳,弄风摇雪。大错因谁,算不翅六州铁。波下双鱼,云中乘雁,嗣音无计,空叹初谋拙。但愿相逢,同心再绾重结。石州慢(和赵见独书事,见独善鼓琴)拼音解读:tiān jiǒng lóu gāo ,rì zhǎng yuàn jìng ,qín shēng yōu yān 。nì nì ēn qíng ,qiē qiē yán yǔ ,sì shāng lí bié 。zǐ qī hé chù ,màn gāo shān liú shuǐ ,yòu zhú xīn shēng chè 。fǎng fó jiāng shàng yí zhōu ,tīng pí pá qī qiē 。 xiū shuō 。chūn hán liào qiào ,yè lái huā liǔ ,nòng fēng yáo xuě 。dà cuò yīn shuí ,suàn bú chì liù zhōu tiě 。bō xià shuāng yú ,yún zhōng chéng yàn ,sì yīn wú jì ,kōng tàn chū móu zhuō 。dàn yuàn xiàng féng ,tóng xīn zài wǎn zhòng jié 。
详情

唐儿歌(头玉硗硗眉刷翠)

李贺 〔唐朝〕

【唐儿歌】 头玉硗硗眉刷翠,杜郎生得真男子。骨重神寒天庙器,一双瞳人剪秋水。竹马梢梢摇绿尾,银鸾睒光踏半臂。东家娇娘求对值,浓笑书空作唐字。眼大心雄知所以,莫忘作歌人姓李。唐儿歌(头玉硗硗眉刷翠)拼音解读:【táng ér gē 】 tóu yù qiāo qiāo méi shuā cuì ,dù láng shēng dé zhēn nán zǐ 。gǔ zhòng shén hán tiān miào qì ,yī shuāng tóng rén jiǎn qiū shuǐ 。zhú mǎ shāo shāo yáo lǜ wěi ,yín luán shǎn guāng tà bàn bì 。dōng jiā jiāo niáng qiú duì zhí ,nóng xiào shū kōng zuò táng zì 。yǎn dà xīn xióng zhī suǒ yǐ ,mò wàng zuò gē rén xìng lǐ 。
详情

咏怀古迹五首·其四

杜甫 〔唐朝〕

蜀主窥吴幸三峡,崩年亦在永安宫。翠华想像空山里,玉殿虚无野寺中。古庙杉松巢水鹤,岁时伏腊走村翁。武侯祠堂常邻近,一体君臣祭祀同。 咏怀古迹五首·其四拼音解读: shǔ zhǔ kuī wú xìng sān xiá ,bēng nián yì zài yǒng ān gōng 。cuì huá xiǎng xiàng kōng shān lǐ ,yù diàn xū wú yě sì zhōng 。gǔ miào shān sōng cháo shuǐ hè ,suì shí fú là zǒu cūn wēng 。wǔ hóu cí táng cháng lín jìn ,yī tǐ jun1 chén jì sì tóng 。
详情

鹧鸪天(代人赋)

辛弃疾 〔宋朝〕

扑面征尘去路遥。香篝渐觉水沈销。山无重数周遭碧,花不知名分外娇。 人历历,马萧萧。旌旗又过小红桥。愁边剩有相思句,摇断吟鞭碧玉梢。鹧鸪天(代人赋)拼音解读:pū miàn zhēng chén qù lù yáo 。xiāng gōu jiàn jiào shuǐ shěn xiāo 。shān wú zhòng shù zhōu zāo bì ,huā bú zhī míng fèn wài jiāo 。 rén lì lì ,mǎ xiāo xiāo 。jīng qí yòu guò xiǎo hóng qiáo 。chóu biān shèng yǒu xiàng sī jù ,yáo duàn yín biān bì yù shāo 。
详情

卖花声(己亥三月一日)

黄升 〔宋朝〕

莺蝶太匆匆。恼杀哀翁。牡丹开尽状元红。俯仰之间增感慨,花事成空。 垂柳绿阴中。粉絮濛濛。多情多病转疏慵。不是东风孤负我,我负东风。卖花声(己亥三月一日)拼音解读:yīng dié tài cōng cōng 。nǎo shā āi wēng 。mǔ dān kāi jìn zhuàng yuán hóng 。fǔ yǎng zhī jiān zēng gǎn kǎi ,huā shì chéng kōng 。 chuí liǔ lǜ yīn zhōng 。fěn xù méng méng 。duō qíng duō bìng zhuǎn shū yōng 。bú shì dōng fēng gū fù wǒ ,wǒ fù dōng fēng 。
详情

放歌(天地太无情)

柳亚子 〔近现代〕

【放歌】天地太无情,日月何无光?浮云西北来,随风作低昂。 我生胡不辰,丁斯老大邦。仰面出门去,泪下何淋浪! 听我前致辞,血气同感伤。 上言专制酷,罗网重重强。人权既蹂躏,天演终沦亡。 众生尚酣睡,民气苦不扬。豺狼方当道,燕雀犹处堂。 天骄闯然入,踞我卧榻旁。瓜分与豆剖,横议声洋洋。 世界大风潮,鬼泣神亦瞠。盘涡日以急,欲渡河无梁。 沉沉四百州,尸冢遥相望。他人殖民地,何处为故乡? 下言女贼盛,兰惠黯不芳。女权痛零落,女界遭厄殃。 邪说起何人?扶抑分阴阳。无才便是德,忍令群雌盲。 服从供玩好,谬种流无疆。明明平等权,剥削无尽藏。 会稽首刻石,罪魁仇秦皇。变本复加厉,蠢尔南朝唐。 刖刑施无辜,岸狱盈闺房。同胞二百兆,心死热血凉。 钗愁与鬟病,漫漫长夜长。我思欧人种,贤哲用斗量。 私心窃景仰,二圣难颉颃。卢梭第一人,铜像巍天阊。 民约创鸿著,大义君民昌。胚胎革命军,一扫秕与糠。 百年来欧陆,幸福日恢张。继者斯宾塞,女界赖一匡。 平权富想象,公理方翔翔。谬种辟前人,妄诩解剖详。 智慧用益出,大哉言煌煌。独笑支那士,论理魔为障。 乡愿倡衛言,毒人纲与常。横流今泛滥,洪祸谁能当? 安得有豪杰,重使此理彰!仰天苦无言,长歌一引吭。放歌(天地太无情)拼音解读:【fàng gē 】tiān dì tài wú qíng ,rì yuè hé wú guāng ?fú yún xī běi lái ,suí fēng zuò dī áng 。 wǒ shēng hú bú chén ,dīng sī lǎo dà bāng 。yǎng miàn chū mén qù ,lèi xià hé lín làng ! tīng wǒ qián zhì cí ,xuè qì tóng gǎn shāng 。 shàng yán zhuān zhì kù ,luó wǎng zhòng zhòng qiáng 。rén quán jì róu lìn ,tiān yǎn zhōng lún wáng 。 zhòng shēng shàng hān shuì ,mín qì kǔ bú yáng 。chái láng fāng dāng dào ,yàn què yóu chù táng 。 tiān jiāo chuǎng rán rù ,jù wǒ wò tà páng 。guā fèn yǔ dòu pōu ,héng yì shēng yáng yáng 。 shì jiè dà fēng cháo ,guǐ qì shén yì chēng 。pán wō rì yǐ jí ,yù dù hé wú liáng 。 chén chén sì bǎi zhōu ,shī zhǒng yáo xiàng wàng 。tā rén zhí mín dì ,hé chù wéi gù xiāng ? xià yán nǚ zéi shèng ,lán huì àn bú fāng 。nǚ quán tòng líng luò ,nǚ jiè zāo è yāng 。 xié shuō qǐ hé rén ?fú yì fèn yīn yáng 。wú cái biàn shì dé ,rěn lìng qún cí máng 。 fú cóng gòng wán hǎo ,miù zhǒng liú wú jiāng 。míng míng píng děng quán ,bāo xuē wú jìn cáng 。 huì jī shǒu kè shí ,zuì kuí chóu qín huáng 。biàn běn fù jiā lì ,chǔn ěr nán cháo táng 。 yuè xíng shī wú gū ,àn yù yíng guī fáng 。tóng bāo èr bǎi zhào ,xīn sǐ rè xuè liáng 。 chāi chóu yǔ huán bìng ,màn màn zhǎng yè zhǎng 。wǒ sī ōu rén zhǒng ,xián zhé yòng dòu liàng 。 sī xīn qiè jǐng yǎng ,èr shèng nán jié háng 。lú suō dì yī rén ,tóng xiàng wēi tiān chāng 。 mín yuē chuàng hóng zhe ,dà yì jun1 mín chāng 。pēi tāi gé mìng jun1 ,yī sǎo bǐ yǔ kāng 。 bǎi nián lái ōu lù ,xìng fú rì huī zhāng 。jì zhě sī bīn sāi ,nǚ jiè lài yī kuāng 。 píng quán fù xiǎng xiàng ,gōng lǐ fāng xiáng xiáng 。miù zhǒng pì qián rén ,wàng xǔ jiě pōu xiáng 。 zhì huì yòng yì chū ,dà zāi yán huáng huáng 。dú xiào zhī nà shì ,lùn lǐ mó wéi zhàng 。 xiāng yuàn chàng wèi yán ,dú rén gāng yǔ cháng 。héng liú jīn fàn làn ,hóng huò shuí néng dāng ? ān dé yǒu háo jié ,zhòng shǐ cǐ lǐ zhāng !yǎng tiān kǔ wú yán ,zhǎng gē yī yǐn kēng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->