苦篁调啸引(请说轩辕在时事)

李贺 〔唐朝〕

【苦篁调啸引】 请说轩辕在时事,伶伦采竹二十四。伶伦采之自昆丘,[1]轩辕诏遣中分作十二。伶伦以之正音律,轩辕以之调元气。当时黄帝上天时,二十三管咸相随。唯留一管人间吹,无德不能得此管,此管沉埋虞舜祠。苦篁调啸引(请说轩辕在时事)拼音解读:【kǔ huáng diào xiào yǐn 】 qǐng shuō xuān yuán zài shí shì ,líng lún cǎi zhú èr shí sì 。líng lún cǎi zhī zì kūn qiū ,[1]xuān yuán zhào qiǎn zhōng fèn zuò shí èr 。líng lún yǐ zhī zhèng yīn lǜ ,xuān yuán yǐ zhī diào yuán qì 。dāng shí huáng dì shàng tiān shí ,èr shí sān guǎn xián xiàng suí 。wéi liú yī guǎn rén jiān chuī ,wú dé bú néng dé cǐ guǎn ,cǐ guǎn chén mái yú shùn cí 。
猜您喜欢

醉花间(晴雪小园春未到)

冯延巳 〔唐朝〕

【醉花间】晴雪小园春未到,池边梅自早。高树鹊衔巢,斜月明寒草。山川风景好,自古金陵道,少年看却老。相逢莫厌醉金杯,别离多,欢会少。醉花间(晴雪小园春未到)拼音解读:【zuì huā jiān 】qíng xuě xiǎo yuán chūn wèi dào ,chí biān méi zì zǎo 。gāo shù què xián cháo ,xié yuè míng hán cǎo 。shān chuān fēng jǐng hǎo ,zì gǔ jīn líng dào ,shǎo nián kàn què lǎo 。xiàng féng mò yàn zuì jīn bēi ,bié lí duō ,huān huì shǎo 。
详情

满江红(立春招云岩,再和以谢之)

李曾伯 〔宋朝〕

草草春盘,那敢赋、丝青玉白。湘波动、应怀归思,柳催行色。冻逐寒梢残雪解,暖随野烧轻烟入。举人间、无物不光辉,东皇德。 莺燕报,朱门客。乌兔老,红尘役。羡翠轺多暇,彩花新出。捧日东城行应制,去天只隔城南尺。趁五更、桦烛向端闱,班常伯。满江红(立春招云岩,再和以谢之)拼音解读:cǎo cǎo chūn pán ,nà gǎn fù 、sī qīng yù bái 。xiāng bō dòng 、yīng huái guī sī ,liǔ cuī háng sè 。dòng zhú hán shāo cán xuě jiě ,nuǎn suí yě shāo qīng yān rù 。jǔ rén jiān 、wú wù bú guāng huī ,dōng huáng dé 。 yīng yàn bào ,zhū mén kè 。wū tù lǎo ,hóng chén yì 。xiàn cuì yáo duō xiá ,cǎi huā xīn chū 。pěng rì dōng chéng háng yīng zhì ,qù tiān zhī gé chéng nán chǐ 。chèn wǔ gèng 、huà zhú xiàng duān wéi ,bān cháng bó 。
详情

四字令

李彭老 〔宋朝〕

兰汤晚凉。鸾钗半妆。红巾腻雪初香。擘莲房赌双。 罗纨素榼。冰壶露床。月移花影西厢。数流萤过墙。四字令拼音解读:lán tāng wǎn liáng 。luán chāi bàn zhuāng 。hóng jīn nì xuě chū xiāng 。bò lián fáng dǔ shuāng 。 luó wán sù kē 。bīng hú lù chuáng 。yuè yí huā yǐng xī xiāng 。shù liú yíng guò qiáng 。
详情

临江仙(正月二十四日晚至湖上)

叶梦得 〔宋朝〕

三日疾风吹浩荡,绿芜未遍平沙。约回残影射明霞。水光遥泛坐,烟柳卧欹斜。 霜鬓不堪春点检,留连又见芳华。一枝重插去年花。此身江海梦,何处定吾家。临江仙(正月二十四日晚至湖上)拼音解读:sān rì jí fēng chuī hào dàng ,lǜ wú wèi biàn píng shā 。yuē huí cán yǐng shè míng xiá 。shuǐ guāng yáo fàn zuò ,yān liǔ wò yī xié 。 shuāng bìn bú kān chūn diǎn jiǎn ,liú lián yòu jiàn fāng huá 。yī zhī zhòng chā qù nián huā 。cǐ shēn jiāng hǎi mèng ,hé chù dìng wú jiā 。
详情

浣溪沙(赠陈惜惜、怜怜)

郭应祥 〔宋朝〕

尊俎之间著二陈。津津眉宇笑生春。清歌妙舞两无伦。 叔隗轻盈饶态度,小乔妩媚足精神。风流总属一家人。浣溪沙(赠陈惜惜、怜怜)拼音解读:zūn zǔ zhī jiān zhe èr chén 。jīn jīn méi yǔ xiào shēng chūn 。qīng gē miào wǔ liǎng wú lún 。 shū wěi qīng yíng ráo tài dù ,xiǎo qiáo wǔ mèi zú jīng shén 。fēng liú zǒng shǔ yī jiā rén 。
详情

莺啼序(宫中新进黄莺)

汪元量 〔宋朝〕

檀栾宫墙数仞,敞朱帘绣户。正春暖、飘拂和风,衮入红尘香雾。见丝柳青青,袅娜如学宫腰舞。有黄莺、恰恰飞来,一梭金羽。 小巧身儿,锦心绣口,圆滑遽如计。避人,渐飞入琼林藏身,桃杏深处。对银屏、珠圆翠陈,隔叶底、恣歌《金缕》。忽群妃,拍手惊飞,奋然高举。 晓来雨湿,花娜柳垂,误投罗网去。缓缓访、六宫寻问,玉纤争握。放入金笼,眼娇眉妩。身如旅琐,无心求友。烟窗分影光阴里,听蛮声,似怨还如诉。 青山隔断,红妆满眼,谁怜一掬。幽恨难吐,沉香拂拂。亭北阑干,已得君王顾。但暗忆、西湖美景,雨色晴光,入翠穿红,巧转娇语。莺莺休怨天家,已赠金衣公子。生前号这恩荣,物类将何补。娇黄白奏词臣,为尔翻成,太平乐府。莺啼序(宫中新进黄莺)拼音解读:tán luán gōng qiáng shù rèn ,chǎng zhū lián xiù hù 。zhèng chūn nuǎn 、piāo fú hé fēng ,gǔn rù hóng chén xiāng wù 。jiàn sī liǔ qīng qīng ,niǎo nà rú xué gōng yāo wǔ 。yǒu huáng yīng 、qià qià fēi lái ,yī suō jīn yǔ 。 xiǎo qiǎo shēn ér ,jǐn xīn xiù kǒu ,yuán huá jù rú jì 。bì rén ,jiàn fēi rù qióng lín cáng shēn ,táo xìng shēn chù 。duì yín píng 、zhū yuán cuì chén ,gé yè dǐ 、zì gē 《jīn lǚ 》。hū qún fēi ,pāi shǒu jīng fēi ,fèn rán gāo jǔ 。 xiǎo lái yǔ shī ,huā nà liǔ chuí ,wù tóu luó wǎng qù 。huǎn huǎn fǎng 、liù gōng xún wèn ,yù xiān zhēng wò 。fàng rù jīn lóng ,yǎn jiāo méi wǔ 。shēn rú lǚ suǒ ,wú xīn qiú yǒu 。yān chuāng fèn yǐng guāng yīn lǐ ,tīng mán shēng ,sì yuàn hái rú sù 。 qīng shān gé duàn ,hóng zhuāng mǎn yǎn ,shuí lián yī jū 。yōu hèn nán tǔ ,chén xiāng fú fú 。tíng běi lán gàn ,yǐ dé jun1 wáng gù 。dàn àn yì 、xī hú měi jǐng ,yǔ sè qíng guāng ,rù cuì chuān hóng ,qiǎo zhuǎn jiāo yǔ 。yīng yīng xiū yuàn tiān jiā ,yǐ zèng jīn yī gōng zǐ 。shēng qián hào zhè ēn róng ,wù lèi jiāng hé bǔ 。jiāo huáng bái zòu cí chén ,wéi ěr fān chéng ,tài píng lè fǔ 。
详情

失调名(赠妓)

阮郎中 〔宋朝〕

东风捻就,腰儿纤细。系的粉裙儿不起。近来只惯掌中看,忍教在、烛花影里。 更阑应是,酒红微褪。暗蹙损、眉儿娇翠。夜深著两小鞋儿,靠那处、屏风立地。失调名(赠妓)拼音解读:dōng fēng niǎn jiù ,yāo ér xiān xì 。xì de fěn qún ér bú qǐ 。jìn lái zhī guàn zhǎng zhōng kàn ,rěn jiāo zài 、zhú huā yǐng lǐ 。 gèng lán yīng shì ,jiǔ hóng wēi tuì 。àn cù sǔn 、méi ér jiāo cuì 。yè shēn zhe liǎng xiǎo xié ér ,kào nà chù 、píng fēng lì dì 。
详情

祝英台近(中秋)

汤恢 〔宋朝〕

月如冰,天似水,冷浸画阑湿。桂树风前,浓香半狼藉。此翁对此良宵,别无可恨,恨只恨、古人头白。 洞庭窄。谁道临水楼台,清光最先得。万里乾坤,原无片云隔。不妨彩笔云笺,翠尊冰酝,自管领、一庭秋色。祝英台近(中秋)拼音解读:yuè rú bīng ,tiān sì shuǐ ,lěng jìn huà lán shī 。guì shù fēng qián ,nóng xiāng bàn láng jiè 。cǐ wēng duì cǐ liáng xiāo ,bié wú kě hèn ,hèn zhī hèn 、gǔ rén tóu bái 。 dòng tíng zhǎi 。shuí dào lín shuǐ lóu tái ,qīng guāng zuì xiān dé 。wàn lǐ qián kūn ,yuán wú piàn yún gé 。bú fáng cǎi bǐ yún jiān ,cuì zūn bīng yùn ,zì guǎn lǐng 、yī tíng qiū sè 。
详情

夜色(在夜色中)

海子 〔近现代〕

【夜色】在夜色中我有三次受难:流浪、爱情、生存我有三次幸福:诗歌、王位、太阳 夜色(在夜色中)拼音解读:【yè sè 】zài yè sè zhōng wǒ yǒu sān cì shòu nán :liú làng 、ài qíng 、shēng cún wǒ yǒu sān cì xìng fú :shī gē 、wáng wèi 、tài yáng
详情

木兰花(秋容老尽芙蓉院)

秦观 〔宋朝〕

【木兰花】秋容老尽芙蓉院,草上霜花匀似翦。西楼促坐酒杯深,风压绣帘香不卷。玉纤慵整银筝雁,红袖时笼金鸭暖。岁华一任委西风,独有春红留醉脸。木兰花(秋容老尽芙蓉院)拼音解读:【mù lán huā 】qiū róng lǎo jìn fú róng yuàn ,cǎo shàng shuāng huā yún sì jiǎn 。xī lóu cù zuò jiǔ bēi shēn ,fēng yā xiù lián xiāng bú juàn 。yù xiān yōng zhěng yín zhēng yàn ,hóng xiù shí lóng jīn yā nuǎn 。suì huá yī rèn wěi xī fēng ,dú yǒu chūn hóng liú zuì liǎn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->