扬州慢

夏清男 〔清朝〕

扬州慢 入夜凄寒,异乡同泣,遥思难寄秋蓬。哀吾亲弃世,,恐再度清明。已闻噩十七日夜,念怀仍痛,难寐三更。天上人寰,如此行匆。梦长忆想,旧时情,难没于心。便揽意寻空,目及宙宇,月隐星明。树头嵌云枝暗,叶零落,碎影凭风。若人生无苦,何来悲离愁生?扬州慢拼音解读: yáng zhōu màn rù yè qī hán ,yì xiāng tóng qì ,yáo sī nán jì qiū péng 。āi wú qīn qì shì ,,kǒng zài dù qīng míng 。yǐ wén è shí qī rì yè ,niàn huái réng tòng ,nán mèi sān gèng 。tiān shàng rén huán ,rú cǐ háng cōng 。mèng zhǎng yì xiǎng ,jiù shí qíng ,nán méi yú xīn 。biàn lǎn yì xún kōng ,mù jí zhòu yǔ ,yuè yǐn xīng míng 。shù tóu qiàn yún zhī àn ,yè líng luò ,suì yǐng píng fēng 。ruò rén shēng wú kǔ ,hé lái bēi lí chóu shēng ?
猜您喜欢

满江红(和江亮采)

侯置 〔宋朝〕

甚矣吾衰,徒是苦、饥肠为孽。嗟寸禄、区区留恋,形疲心竭。江海一生真可羡,尘埃永昼何堪说。似钝刀、终岁_空山,宁无缺。 拚放浪,休豪杰。秋水涨,归期决。尽凫长鹤短,任渠分别。芒_夜寻溪上酒,葛巾晓挂松间月。向丹霄、传语旧交游,慵非拙。满江红(和江亮采)拼音解读:shèn yǐ wú shuāi ,tú shì kǔ 、jī cháng wéi niè 。jiē cùn lù 、qū qū liú liàn ,xíng pí xīn jié 。jiāng hǎi yī shēng zhēn kě xiàn ,chén āi yǒng zhòu hé kān shuō 。sì dùn dāo 、zhōng suì _kōng shān ,níng wú quē 。 pīn fàng làng ,xiū háo jié 。qiū shuǐ zhǎng ,guī qī jué 。jìn fú zhǎng hè duǎn ,rèn qú fèn bié 。máng _yè xún xī shàng jiǔ ,gě jīn xiǎo guà sōng jiān yuè 。xiàng dān xiāo 、chuán yǔ jiù jiāo yóu ,yōng fēi zhuō 。
详情

春兴·夜来风雨梦

黄景仁 〔清朝〕

夜来风雨梦难成,是处溪头听卖饧。怪底桃花半零落,江村明日是清明。春兴·夜来风雨梦拼音解读:yè lái fēng yǔ mèng nán chéng ,shì chù xī tóu tīng mài táng 。guài dǐ táo huā bàn líng luò ,jiāng cūn míng rì shì qīng míng 。
详情

风入松(冬至)

李从周 〔宋朝〕

霜风连夜做冬晴。晓日千门。香葭暖透黄钟管,正玉台、彩笔书云。竹外南枝意早,数花开对清樽。 香闺女伴笑轻盈。倦绣停针。花砖一线添红景,看从今、迄逦新春。寒食相逢何处,百单五个黄昏。风入松(冬至)拼音解读:shuāng fēng lián yè zuò dōng qíng 。xiǎo rì qiān mén 。xiāng jiā nuǎn tòu huáng zhōng guǎn ,zhèng yù tái 、cǎi bǐ shū yún 。zhú wài nán zhī yì zǎo ,shù huā kāi duì qīng zūn 。 xiāng guī nǚ bàn xiào qīng yíng 。juàn xiù tíng zhēn 。huā zhuān yī xiàn tiān hóng jǐng ,kàn cóng jīn 、qì lǐ xīn chūn 。hán shí xiàng féng hé chù ,bǎi dān wǔ gè huáng hūn 。
详情

声声慢(逃禅作梅、瑞香、水仙,字之曰三香)

周密 〔宋朝〕

瑶台月冷,佩渚烟深,相逢共话凄凉。曳雪牵云,一般淡雅梳妆。樊姬岁寒旧约,喜玉儿、不负萧郎。临水镜,看清铅素靥,真态生香。 长记湘皋春晓,仙路迥,冰钿翠带交相。满引台杯,休待怨笛吟商。凌波又归甚处,问兰昌、何似唐昌。春梦好,倩乐风、留驻琐窗。声声慢(逃禅作梅、瑞香、水仙,字之曰三香)拼音解读:yáo tái yuè lěng ,pèi zhǔ yān shēn ,xiàng féng gòng huà qī liáng 。yè xuě qiān yún ,yī bān dàn yǎ shū zhuāng 。fán jī suì hán jiù yuē ,xǐ yù ér 、bú fù xiāo láng 。lín shuǐ jìng ,kàn qīng qiān sù yè ,zhēn tài shēng xiāng 。 zhǎng jì xiāng gāo chūn xiǎo ,xiān lù jiǒng ,bīng diàn cuì dài jiāo xiàng 。mǎn yǐn tái bēi ,xiū dài yuàn dí yín shāng 。líng bō yòu guī shèn chù ,wèn lán chāng 、hé sì táng chāng 。chūn mèng hǎo ,qiàn lè fēng 、liú zhù suǒ chuāng 。
详情

满庭芳(和王冲之西城郊行)

王之道 〔宋朝〕

麦野青深,桃溪红暗,浪游何处芳园。清明初过,门巷霭晴烟。柳外池塘绿遍,溪流细、终日溅溅。东风软,谁家儿女,墙里送秋千。 花前。从醉倒,吾当尽量,君盍忘年。纵杯盘草草,随分开筵。自有高谈雄辩,何须问、急管繁弦。身长健,少陵如在,应赋饮中仙。满庭芳(和王冲之西城郊行)拼音解读:mài yě qīng shēn ,táo xī hóng àn ,làng yóu hé chù fāng yuán 。qīng míng chū guò ,mén xiàng ǎi qíng yān 。liǔ wài chí táng lǜ biàn ,xī liú xì 、zhōng rì jiàn jiàn 。dōng fēng ruǎn ,shuí jiā ér nǚ ,qiáng lǐ sòng qiū qiān 。 huā qián 。cóng zuì dǎo ,wú dāng jìn liàng ,jun1 hé wàng nián 。zòng bēi pán cǎo cǎo ,suí fèn kāi yàn 。zì yǒu gāo tán xióng biàn ,hé xū wèn 、jí guǎn fán xián 。shēn zhǎng jiàn ,shǎo líng rú zài ,yīng fù yǐn zhōng xiān 。
详情

山居示灵澈上人

皎然 〔宋朝〕

晴明路出山初暖,行踏春芜看茗归。乍削柳枝聊代札,时窥云影学裁衣。身闲始觉隳名是,心了方知苦行非。外物寂中谁似我,松声草色共无机。 山居示灵澈上人拼音解读: qíng míng lù chū shān chū nuǎn ,háng tà chūn wú kàn míng guī 。zhà xuē liǔ zhī liáo dài zhá ,shí kuī yún yǐng xué cái yī 。shēn xián shǐ jiào huī míng shì ,xīn le fāng zhī kǔ háng fēi 。wài wù jì zhōng shuí sì wǒ ,sōng shēng cǎo sè gòng wú jī 。
详情

临江仙·忆旧

张宏范 〔宋朝〕

千古武陵溪上路,桃源流水潺潺。可怜仙侣剩浓欢。黄鹂惊梦破,青鸟唤春还。回首旧游浑不见,苍烟一片荒山。玉人何处倚栏干。紫箫明月底,翠袖暮云寒。 临江仙·忆旧拼音解读: qiān gǔ wǔ líng xī shàng lù ,táo yuán liú shuǐ chán chán 。kě lián xiān lǚ shèng nóng huān 。huáng lí jīng mèng pò ,qīng niǎo huàn chūn hái 。huí shǒu jiù yóu hún bú jiàn ,cāng yān yī piàn huāng shān 。yù rén hé chù yǐ lán gàn 。zǐ xiāo míng yuè dǐ ,cuì xiù mù yún hán 。
详情

晨起偶题(城远不闻长短更)

陆游 〔宋朝〕

【晨起偶题】城远不闻长短更,上方钟鼓自分明。幽居不负秋来睡,末路偏谙世上情。大事岂堪重破坏,穷人难与共功名。风炉歙钵生涯在,且试新寒芋糁羹。晨起偶题(城远不闻长短更)拼音解读:【chén qǐ ǒu tí 】chéng yuǎn bú wén zhǎng duǎn gèng ,shàng fāng zhōng gǔ zì fèn míng 。yōu jū bú fù qiū lái shuì ,mò lù piān ān shì shàng qíng 。dà shì qǐ kān zhòng pò huài ,qióng rén nán yǔ gòng gōng míng 。fēng lú xī bō shēng yá zài ,qiě shì xīn hán yù shēn gēng 。
详情

满江红(壬子秋社莆中赋桃花)

赵师侠 〔宋朝〕

露冷天高,秋气爽、千林叶落。惊初见、小桃枝上,盛开红萼。浅淡胭脂经雨洗,剪裁玛瑙如云薄。问素商、何事斗春工,施丹_。 芙蓉苑,颜如灼。曾暗与,花王约。要乘秋名字,并传京雒。回首瑶池高宴处,桂花香里骖高鹤。但莫教、容易逐西风,轻飘却。满江红(壬子秋社莆中赋桃花)拼音解读:lù lěng tiān gāo ,qiū qì shuǎng 、qiān lín yè luò 。jīng chū jiàn 、xiǎo táo zhī shàng ,shèng kāi hóng è 。qiǎn dàn yān zhī jīng yǔ xǐ ,jiǎn cái mǎ nǎo rú yún báo 。wèn sù shāng 、hé shì dòu chūn gōng ,shī dān _。 fú róng yuàn ,yán rú zhuó 。céng àn yǔ ,huā wáng yuē 。yào chéng qiū míng zì ,bìng chuán jīng luò 。huí shǒu yáo chí gāo yàn chù ,guì huā xiāng lǐ cān gāo hè 。dàn mò jiāo 、róng yì zhú xī fēng ,qīng piāo què 。
详情

湘月(五湖旧约)

姜夔 〔宋朝〕

【湘月】 长溪杨声伯典长沙楫棹 ,居濒湘江,窗间所见,如燕公、郭熙画图,卧起幽适。丙午七月既望,声伯约予与赵景鲁、景望、萧和父、裕父、时父、恭父,大舟浮湘,放乎中流,山水空寒,烟月交映,凄然其为秋也 。坐客皆小冠綀服,或弹琴,或浩歌,或自酌,或援笔搜句。予度此曲,即念奴娇之鬲指声也,于双调中吹之 。鬲指亦谓之「过腔」,见晁无咎集。凡能吹竹者,便能过腔也。五湖旧约,问经年底事,长负清景?暝入西山,渐唤我,一叶夷犹乘兴。倦网都收,归禽时度,月上汀洲冷。中流容与,画桡不点清镜。谁解唤起湘灵,烟鬟雾鬓,理哀弦鸿阵。玉麈谈玄,叹坐客、多少风流名胜。暗柳萧萧,飞星冉冉,夜久知秋信。鲈鱼应好,旧家乐事谁省。湘月(五湖旧约)拼音解读:【xiāng yuè 】 zhǎng xī yáng shēng bó diǎn zhǎng shā jí zhào ,jū bīn xiāng jiāng ,chuāng jiān suǒ jiàn ,rú yàn gōng 、guō xī huà tú ,wò qǐ yōu shì 。bǐng wǔ qī yuè jì wàng ,shēng bó yuē yǔ yǔ zhào jǐng lǔ 、jǐng wàng 、xiāo hé fù 、yù fù 、shí fù 、gōng fù ,dà zhōu fú xiāng ,fàng hū zhōng liú ,shān shuǐ kōng hán ,yān yuè jiāo yìng ,qī rán qí wéi qiū yě 。zuò kè jiē xiǎo guàn shū fú ,huò dàn qín ,huò hào gē ,huò zì zhuó ,huò yuán bǐ sōu jù 。yǔ dù cǐ qǔ ,jí niàn nú jiāo zhī gé zhǐ shēng yě ,yú shuāng diào zhōng chuī zhī 。gé zhǐ yì wèi zhī 「guò qiāng 」,jiàn cháo wú jiù jí 。fán néng chuī zhú zhě ,biàn néng guò qiāng yě 。wǔ hú jiù yuē ,wèn jīng nián dǐ shì ,zhǎng fù qīng jǐng ?míng rù xī shān ,jiàn huàn wǒ ,yī yè yí yóu chéng xìng 。juàn wǎng dōu shōu ,guī qín shí dù ,yuè shàng tīng zhōu lěng 。zhōng liú róng yǔ ,huà ráo bú diǎn qīng jìng 。shuí jiě huàn qǐ xiāng líng ,yān huán wù bìn ,lǐ āi xián hóng zhèn 。yù zhǔ tán xuán ,tàn zuò kè 、duō shǎo fēng liú míng shèng 。àn liǔ xiāo xiāo ,fēi xīng rǎn rǎn ,yè jiǔ zhī qiū xìn 。lú yú yīng hǎo ,jiù jiā lè shì shuí shěng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->