忆秦娥(秋萧索)

黄机 〔近现代〕

【忆秦娥】 秋萧索,梧桐落尽西风恶。西风恶,数声新雁,数声残角。离愁不管人飘泊,年年孤负黄花约。黄花约,几重庭院,几重帘幕。忆秦娥(秋萧索)拼音解读:【yì qín é 】 qiū xiāo suǒ ,wú tóng luò jìn xī fēng è 。xī fēng è ,shù shēng xīn yàn ,shù shēng cán jiǎo 。lí chóu bú guǎn rén piāo bó ,nián nián gū fù huáng huā yuē 。huáng huā yuē ,jǐ zhòng tíng yuàn ,jǐ zhòng lián mù 。
猜您喜欢

望西山

修睦 〔唐朝〕

积翠异诸岳,令人看莫休。有时经暮雨,独得倚高楼。 云外僧应老,林间水正秋。到头归隐处,岂在问嵩丘。望西山拼音解读:jī cuì yì zhū yuè ,lìng rén kàn mò xiū 。yǒu shí jīng mù yǔ ,dú dé yǐ gāo lóu 。 yún wài sēng yīng lǎo ,lín jiān shuǐ zhèng qiū 。dào tóu guī yǐn chù ,qǐ zài wèn sōng qiū 。
详情

高士咏。河上公

吴筠 〔唐朝〕

邈邈河上叟,无名契虚冲。灵关畅玄旨,万乘趋道风。 宠辱不可累,飘然在云空。独与造化友,谁能测无穷。高士咏。河上公拼音解读:miǎo miǎo hé shàng sǒu ,wú míng qì xū chōng 。líng guān chàng xuán zhǐ ,wàn chéng qū dào fēng 。 chǒng rǔ bú kě lèi ,piāo rán zài yún kōng 。dú yǔ zào huà yǒu ,shuí néng cè wú qióng 。
详情

有美堂暴雨

苏轼 〔宋朝〕

游人脚底一声雷,满座顽云拨不开。 天外黑风吹海立,浙东飞雨过江来。 十分潋滟金樽凸,千杖敲铿羯鼓催。 唤起谪仙泉洒面,倒倾鲛室泻琼瑰。 有美堂暴雨拼音解读: yóu rén jiǎo dǐ yī shēng léi ,mǎn zuò wán yún bō bú kāi 。 tiān wài hēi fēng chuī hǎi lì ,zhè dōng fēi yǔ guò jiāng lái 。 shí fèn liàn yàn jīn zūn tū ,qiān zhàng qiāo kēng jié gǔ cuī 。 huàn qǐ zhé xiān quán sǎ miàn ,dǎo qīng jiāo shì xiè qióng guī 。
详情

满庭芳(和富宪公权饯别)

王之道 〔宋朝〕

歌彻骊驹,酒斟醽醁,帆樯高映城楼。绣衣携具,开宴话离愁。两岸橙黄橘绿,一行雁、几点沙鸥。情千万,相看无语,送我上孤舟。 悠悠。冬向晚,梅花潜暖,随处香浮。奈长亭饮散,无计淹留。归路淮山百舍,空梦想、连岁清游。烦双鲤,频将尺素,来往寄江流。满庭芳(和富宪公权饯别)拼音解读:gē chè lí jū ,jiǔ zhēn líng lù ,fān qiáng gāo yìng chéng lóu 。xiù yī xié jù ,kāi yàn huà lí chóu 。liǎng àn chéng huáng jú lǜ ,yī háng yàn 、jǐ diǎn shā ōu 。qíng qiān wàn ,xiàng kàn wú yǔ ,sòng wǒ shàng gū zhōu 。 yōu yōu 。dōng xiàng wǎn ,méi huā qián nuǎn ,suí chù xiāng fú 。nài zhǎng tíng yǐn sàn ,wú jì yān liú 。guī lù huái shān bǎi shě ,kōng mèng xiǎng 、lián suì qīng yóu 。fán shuāng lǐ ,pín jiāng chǐ sù ,lái wǎng jì jiāng liú 。
详情

木兰花慢(舟中有怀澄江陆起潜皆山楼昔游)

张炎 〔宋朝〕

水痕吹杏雨,正人在、隔江船。看燕集春芜,渔栖暗竹,湿影浮烟。余寒尚犹恋柳,怕东风、未肯擘晴绵。愁重迟教醉醒,梦长催得诗圆。 楼前。笑语当年。情款密、思留连。记白月依弦,青天堕酒,衮衮山川。垂髫至今在否,倚飞台、谁掷买花钱。不是寻春较晚,都缘听得啼鹃。木兰花慢(舟中有怀澄江陆起潜皆山楼昔游)拼音解读:shuǐ hén chuī xìng yǔ ,zhèng rén zài 、gé jiāng chuán 。kàn yàn jí chūn wú ,yú qī àn zhú ,shī yǐng fú yān 。yú hán shàng yóu liàn liǔ ,pà dōng fēng 、wèi kěn bò qíng mián 。chóu zhòng chí jiāo zuì xǐng ,mèng zhǎng cuī dé shī yuán 。 lóu qián 。xiào yǔ dāng nián 。qíng kuǎn mì 、sī liú lián 。jì bái yuè yī xián ,qīng tiān duò jiǔ ,gǔn gǔn shān chuān 。chuí tiáo zhì jīn zài fǒu ,yǐ fēi tái 、shuí zhì mǎi huā qián 。bú shì xún chūn jiào wǎn ,dōu yuán tīng dé tí juān 。
详情

烛影摇红(雪楼得次子,行台时治金陵)

邓剡 〔宋朝〕

郢雪歌高,天教鹤子参鸣和。薰风旌节瑞华□,光动垂弧左。早是烟楼撞破。更明珠、重添一颗。镜容中夜,摩顶欣然,石麟天堕。 未羡眉山,两峰儿子中峰我。推贤世世珥金貂,何况阴功大。欲写弄獐书贺。愧无功、难消玉果。摩挲老眼,曾识英雄,试啼则个。烛影摇红(雪楼得次子,行台时治金陵)拼音解读:yǐng xuě gē gāo ,tiān jiāo hè zǐ cān míng hé 。xūn fēng jīng jiē ruì huá □,guāng dòng chuí hú zuǒ 。zǎo shì yān lóu zhuàng pò 。gèng míng zhū 、zhòng tiān yī kē 。jìng róng zhōng yè ,mó dǐng xīn rán ,shí lín tiān duò 。 wèi xiàn méi shān ,liǎng fēng ér zǐ zhōng fēng wǒ 。tuī xián shì shì ěr jīn diāo ,hé kuàng yīn gōng dà 。yù xiě nòng zhāng shū hè 。kuì wú gōng 、nán xiāo yù guǒ 。mó suō lǎo yǎn ,céng shí yīng xióng ,shì tí zé gè 。
详情

澄水如鉴(圣贤将立喻)

崔颢 〔唐朝〕

【澄水如鉴】圣贤将立喻,上善贮情深。洁白依全德,澄清有片心。浇浮知不挠,滥浊固难侵。方寸悬高鉴,生涯讵陆沉。对泉能自诫,如镜静相临。廉慎传家政,流芳合古今。澄水如鉴(圣贤将立喻)拼音解读:【chéng shuǐ rú jiàn 】shèng xián jiāng lì yù ,shàng shàn zhù qíng shēn 。jié bái yī quán dé ,chéng qīng yǒu piàn xīn 。jiāo fú zhī bú náo ,làn zhuó gù nán qīn 。fāng cùn xuán gāo jiàn ,shēng yá jù lù chén 。duì quán néng zì jiè ,rú jìng jìng xiàng lín 。lián shèn chuán jiā zhèng ,liú fāng hé gǔ jīn 。
详情

临江仙·探梅

辛弃疾 〔唐朝〕

老去惜花心已懒,爱梅犹绕江村。一枝先破玉溪春。更无花态度,全有雪精神。 剩向空山餐秀色,为渠著句清新。竹根流水带溪云。醉中浑不记,归路月黄昏。 临江仙·探梅拼音解读: lǎo qù xī huā xīn yǐ lǎn ,ài méi yóu rào jiāng cūn 。yī zhī xiān pò yù xī chūn 。gèng wú huā tài dù ,quán yǒu xuě jīng shén 。 shèng xiàng kōng shān cān xiù sè ,wéi qú zhe jù qīng xīn 。zhú gēn liú shuǐ dài xī yún 。zuì zhōng hún bú jì ,guī lù yuè huáng hūn 。
详情

浣溪沙(秋怀)

李新 〔宋朝〕

千古人生乐事稀。露浓烟重薄寒时。菊花须插两三枝。 未老功名辜两鬓,悲秋情绪入双眉。茂陵多病有谁知。浣溪沙(秋怀)拼音解读:qiān gǔ rén shēng lè shì xī 。lù nóng yān zhòng báo hán shí 。jú huā xū chā liǎng sān zhī 。 wèi lǎo gōng míng gū liǎng bìn ,bēi qiū qíng xù rù shuāng méi 。mào líng duō bìng yǒu shuí zhī 。
详情

洞仙歌(梅)

晁补之 〔宋朝〕

年年青眼。为江梅肠断。一句新诗思无限。向碧琼枝上,白玉葩中、春犹浅。一点龙香清远。 谁抛倾国艳。昨夜前村,都恐东皇未曾见。正倚墙红杏,芳意浓时,惊千片。何许飘零仙馆。待冰雪丛中看奇姿,乍一笑能回,上林冬暖。洞仙歌(梅)拼音解读:nián nián qīng yǎn 。wéi jiāng méi cháng duàn 。yī jù xīn shī sī wú xiàn 。xiàng bì qióng zhī shàng ,bái yù pā zhōng 、chūn yóu qiǎn 。yī diǎn lóng xiāng qīng yuǎn 。 shuí pāo qīng guó yàn 。zuó yè qián cūn ,dōu kǒng dōng huáng wèi céng jiàn 。zhèng yǐ qiáng hóng xìng ,fāng yì nóng shí ,jīng qiān piàn 。hé xǔ piāo líng xiān guǎn 。dài bīng xuě cóng zhōng kàn qí zī ,zhà yī xiào néng huí ,shàng lín dōng nuǎn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->