示女诗

郫城令 〔宋朝〕

【示女诗】深宫富贵事风流,莫忘生身老骨头。因与太师欢笑处,为吾方便觅彭州。示女诗拼音解读:【shì nǚ shī 】shēn gōng fù guì shì fēng liú ,mò wàng shēng shēn lǎo gǔ tóu 。yīn yǔ tài shī huān xiào chù ,wéi wú fāng biàn mì péng zhōu 。
猜您喜欢

点绛唇(细香竹)

王十朋 〔宋朝〕

秀色娟娟,最宜雨沐风梳际。径幽香细。草滴青襟袂。 一日才无,便觉生尘态。轩窗外。数竿相对。不减王猷爱。点绛唇(细香竹)拼音解读:xiù sè juān juān ,zuì yí yǔ mù fēng shū jì 。jìng yōu xiāng xì 。cǎo dī qīng jīn mèi 。 yī rì cái wú ,biàn jiào shēng chén tài 。xuān chuāng wài 。shù gān xiàng duì 。bú jiǎn wáng yóu ài 。
详情

风入松(春游)

张炎 〔宋朝〕

一春不是不寻春。终是不忄欠人。好怀渐向中年减,对歌钟、浑没心情。短帽怕粘飞絮,轻衫厌扑游尘。 暖香十里软莺声。小舫绿杨阴。梦随蝴蝶飘零后,尚依依、花月关心。惆怅一株梨雪,明年甚处清明。风入松(春游)拼音解读:yī chūn bú shì bú xún chūn 。zhōng shì bú shù qiàn rén 。hǎo huái jiàn xiàng zhōng nián jiǎn ,duì gē zhōng 、hún méi xīn qíng 。duǎn mào pà zhān fēi xù ,qīng shān yàn pū yóu chén 。 nuǎn xiāng shí lǐ ruǎn yīng shēng 。xiǎo fǎng lǜ yáng yīn 。mèng suí hú dié piāo líng hòu ,shàng yī yī 、huā yuè guān xīn 。chóu chàng yī zhū lí xuě ,míng nián shèn chù qīng míng 。
详情

浪淘沙(秋夜感怀)

刘辰翁 〔宋朝〕

无叶著秋声。凉鬓堪惊。满城明月半窗横。惟有老人心似醉,未晓偏醒。 起舞故无成。此恨难平。正襟危坐二三更。除却故人曹孟德,更与谁争。浪淘沙(秋夜感怀)拼音解读:wú yè zhe qiū shēng 。liáng bìn kān jīng 。mǎn chéng míng yuè bàn chuāng héng 。wéi yǒu lǎo rén xīn sì zuì ,wèi xiǎo piān xǐng 。 qǐ wǔ gù wú chéng 。cǐ hèn nán píng 。zhèng jīn wēi zuò èr sān gèng 。chú què gù rén cáo mèng dé ,gèng yǔ shuí zhēng 。
详情

唐多令(城归泊湖山)

陈著 〔宋朝〕

倦枕寄渔乡。篷低被怯霜。月窥人、多少思量。自是欲眠眠不稳,禁听得、雁声双。 和梦早催行。归来梅竹窗。小柴门、分破闲忙。翻笑白云飞不定,谙得静、憩诗床。唐多令(城归泊湖山)拼音解读:juàn zhěn jì yú xiāng 。péng dī bèi qiè shuāng 。yuè kuī rén 、duō shǎo sī liàng 。zì shì yù mián mián bú wěn ,jìn tīng dé 、yàn shēng shuāng 。 hé mèng zǎo cuī háng 。guī lái méi zhú chuāng 。xiǎo chái mén 、fèn pò xián máng 。fān xiào bái yún fēi bú dìng ,ān dé jìng 、qì shī chuáng 。
详情

如梦令(处梅列芍药于几上酌余,不觉醉酒,陶然有感)

张炎 〔宋朝〕

隐隐烟痕轻注。拂拂脂香微度。十二小红楼,人与玉箫何处。归去。归去。醉插一枝风露。如梦令(处梅列芍药于几上酌余,不觉醉酒,陶然有感)拼音解读:yǐn yǐn yān hén qīng zhù 。fú fú zhī xiāng wēi dù 。shí èr xiǎo hóng lóu ,rén yǔ yù xiāo hé chù 。guī qù 。guī qù 。zuì chā yī zhī fēng lù 。
详情

东阳夜怪诗(卢倚马寄同侣二首)

佚名 〔唐朝〕

长安城东洛阳道,车轮不息尘浩浩。 争利贪前竞著鞭,相逢尽是尘中老。 日晚长川不计程,离群独步不能鸣。 赖有青青河畔草,春来犹得慰羁情。东阳夜怪诗(卢倚马寄同侣二首)拼音解读:zhǎng ān chéng dōng luò yáng dào ,chē lún bú xī chén hào hào 。 zhēng lì tān qián jìng zhe biān ,xiàng féng jìn shì chén zhōng lǎo 。 rì wǎn zhǎng chuān bú jì chéng ,lí qún dú bù bú néng míng 。 lài yǒu qīng qīng hé pàn cǎo ,chūn lái yóu dé wèi jī qíng 。
详情

【中吕】快活三过朝天子_偕程令尹游

张可久 〔元朝〕

偕程令尹游烟萝洞农成耒耜功,吏散簿书丛。一樽还许野人同,郊外联飞鞚。二公,意浓,破五日渊明俸。梅边醉袖袅花风,乐与渔樵共。踞虎登龙,翔鸾飞凤,晴山千万峰。留连醉翁,招邀妙容,同入烟萝洞。春思花前想故人,楼下几销魂。一声孤雁破江云,望断无音信。倚门,夜分,月淡寒灯尽。梅梢窗外影昏昏,花落香成阵。泪粉啼痕。伤春方寸。飘零寄此身。为君,瘦损,不似年时俊。【中吕】快活三过朝天子_偕程令尹游拼音解读:xié chéng lìng yǐn yóu yān luó dòng nóng chéng lěi sì gōng ,lì sàn bù shū cóng 。yī zūn hái xǔ yě rén tóng ,jiāo wài lián fēi kòng 。èr gōng ,yì nóng ,pò wǔ rì yuān míng fèng 。méi biān zuì xiù niǎo huā fēng ,lè yǔ yú qiáo gòng 。jù hǔ dēng lóng ,xiáng luán fēi fèng ,qíng shān qiān wàn fēng 。liú lián zuì wēng ,zhāo yāo miào róng ,tóng rù yān luó dòng 。chūn sī huā qián xiǎng gù rén ,lóu xià jǐ xiāo hún 。yī shēng gū yàn pò jiāng yún ,wàng duàn wú yīn xìn 。yǐ mén ,yè fèn ,yuè dàn hán dēng jìn 。méi shāo chuāng wài yǐng hūn hūn ,huā luò xiāng chéng zhèn 。lèi fěn tí hén 。shāng chūn fāng cùn 。piāo líng jì cǐ shēn 。wéi jun1 ,shòu sǔn ,bú sì nián shí jun4 。
详情

南柯子(塔院僧阁)

陈与义 〔宋朝〕

矫矫千年鹤,茫茫万里风。阑干三面看秋空。背插浮屠千尺、冷烟中。 林坞村村暗,溪流处处通。此间何似玉霄峰。遥望蓬莱依约、晚云东。南柯子(塔院僧阁)拼音解读:jiǎo jiǎo qiān nián hè ,máng máng wàn lǐ fēng 。lán gàn sān miàn kàn qiū kōng 。bèi chā fú tú qiān chǐ 、lěng yān zhōng 。 lín wù cūn cūn àn ,xī liú chù chù tōng 。cǐ jiān hé sì yù xiāo fēng 。yáo wàng péng lái yī yuē 、wǎn yún dōng 。
详情

汝墳(遵彼汝墳)

诗经 〔先秦〕

【汝墳】 遵彼汝墳,伐其条枚;[1]未见君子,惄如调饥。[2]遵彼汝墳,伐其条肄;[3]既见君子,不我遐弃。鲂鱼赪尾,王室如燬;[4]虽然如燬,父母孔迩。[5]汝墳(遵彼汝墳)拼音解读:【rǔ fén 】 zūn bǐ rǔ fén ,fá qí tiáo méi ;[1]wèi jiàn jun1 zǐ ,nì rú diào jī 。[2]zūn bǐ rǔ fén ,fá qí tiáo yì ;[3]jì jiàn jun1 zǐ ,bú wǒ xiá qì 。fáng yú chēng wěi ,wáng shì rú huǐ ;[4]suī rán rú huǐ ,fù mǔ kǒng ěr 。[5]
详情

恼公(宋玉愁空断)

李贺 〔南北朝〕

【恼公】 宋玉愁空断,娇饶粉自红。 歌声春草露,门掩杏花丛。 注口樱桃小,添眉桂叶浓。 晓奁妆秀靥,夜帐减香筒。 钿镜飞孤鹊,江图画水荭。 陂陀梳碧凤,腰袅带金虫。 杜若含清露,河蒲聚紫茸。 月分蛾黛破,花合靥朱融。 发重疑盘雾,腰轻乍倚风。 密书题豆蔻,隐语笑芙蓉。 莫锁茱萸匣,休开翡翠笼。 弄珠惊汉燕,烧蜜引胡蜂。 醉缬抛红网,单罗挂绿蒙。 数钱教姹女,买药问巴賨。 匀脸安斜雁,移灯想梦熊。 肠攒非束竹,胘急是张弓。 晚树迷新蝶,残霓忆断虹。 古时填渤澥,今日凿崆峒。 绣沓褰长幔,罗裙结短封。 心摇如舞鹤,骨出似飞龙。 井槛淋清漆,门铺缀白铜。 偎花开兔径,向壁印狐踪。 玳瑁钉帘薄,琉璃叠扇烘。 象床缘素柏,瑶席卷香葱。 细管吟朝幌,芳醪落夜枫。 宜男生楚巷,栀子发金墉。 龟甲开屏涩,鹅毛渗墨浓。 黄庭留卫瓘,绿树养韩冯。 鸡唱星悬柳,鸦啼露滴桐。 黄娥初出座,宠妹始相从。 蜡泪垂兰烬,秋芜扫绮栊。 吹笙翻旧引,沽酒待新丰。 短佩愁填粟,长弦怨削菘。 曲池眠乳鸭,小阁睡娃僮。 褥缝簪双线,钩绦辫五总。 蜀烟飞重锦,峡雨溅轻容。 拂镜羞温峤,薰衣避贾充。 鱼生玉藕下,人在石莲中。 含水弯蛾翠,登楼潠马鬃。 使君居曲陌,园令住临邛。 桂火流苏暖,金炉细炷通。春迟王子态,莺啭谢娘慵。 玉漏三星曙,铜街五马逢。 犀株防胆怯,银液镇心忪。 跳脱看年命,琵琶道吉凶。 王时应七夕,夫位在三宫。 无力涂云母,多方带药翁。 符因青鸟送,囊用绛纱缝。 汉苑寻官柳,河桥阂禁钟。 月明中妇觉,应笑画堂空。 恼公(宋玉愁空断)拼音解读: 【nǎo gōng 】 sòng yù chóu kōng duàn ,jiāo ráo fěn zì hóng 。 gē shēng chūn cǎo lù ,mén yǎn xìng huā cóng 。 zhù kǒu yīng táo xiǎo ,tiān méi guì yè nóng 。 xiǎo lián zhuāng xiù yè ,yè zhàng jiǎn xiāng tǒng 。 diàn jìng fēi gū què ,jiāng tú huà shuǐ hóng 。 bēi tuó shū bì fèng ,yāo niǎo dài jīn chóng 。 dù ruò hán qīng lù ,hé pú jù zǐ róng 。 yuè fèn é dài pò ,huā hé yè zhū róng 。 fā zhòng yí pán wù ,yāo qīng zhà yǐ fēng 。 mì shū tí dòu kòu ,yǐn yǔ xiào fú róng 。 mò suǒ zhū yú xiá ,xiū kāi fěi cuì lóng 。 nòng zhū jīng hàn yàn ,shāo mì yǐn hú fēng 。 zuì xié pāo hóng wǎng ,dān luó guà lǜ méng 。 shù qián jiāo chà nǚ ,mǎi yào wèn bā cóng 。 yún liǎn ān xié yàn ,yí dēng xiǎng mèng xióng 。 cháng zǎn fēi shù zhú ,xián jí shì zhāng gōng 。 wǎn shù mí xīn dié ,cán ní yì duàn hóng 。 gǔ shí tián bó xiè ,jīn rì záo kōng dòng 。 xiù tà qiān zhǎng màn ,luó qún jié duǎn fēng 。 xīn yáo rú wǔ hè ,gǔ chū sì fēi lóng 。 jǐng kǎn lín qīng qī ,mén pù zhuì bái tóng 。 wēi huā kāi tù jìng ,xiàng bì yìn hú zōng 。 dài mào dìng lián báo ,liú lí dié shàn hōng 。 xiàng chuáng yuán sù bǎi ,yáo xí juàn xiāng cōng 。 xì guǎn yín cháo huǎng ,fāng láo luò yè fēng 。 yí nán shēng chǔ xiàng ,zhī zǐ fā jīn yōng 。 guī jiǎ kāi píng sè ,é máo shèn mò nóng 。 huáng tíng liú wèi guàn ,lǜ shù yǎng hán féng 。 jī chàng xīng xuán liǔ ,yā tí lù dī tóng 。 huáng é chū chū zuò ,chǒng mèi shǐ xiàng cóng 。 là lèi chuí lán jìn ,qiū wú sǎo qǐ lóng 。 chuī shēng fān jiù yǐn ,gū jiǔ dài xīn fēng 。 duǎn pèi chóu tián sù ,zhǎng xián yuàn xuē sōng 。 qǔ chí mián rǔ yā ,xiǎo gé shuì wá tóng 。 rù féng zān shuāng xiàn ,gōu tāo biàn wǔ zǒng 。 shǔ yān fēi zhòng jǐn ,xiá yǔ jiàn qīng róng 。 fú jìng xiū wēn qiáo ,xūn yī bì jiǎ chōng 。 yú shēng yù ǒu xià ,rén zài shí lián zhōng 。 hán shuǐ wān é cuì ,dēng lóu sùn mǎ zōng 。 shǐ jun1 jū qǔ mò ,yuán lìng zhù lín qióng 。 guì huǒ liú sū nuǎn ,jīn lú xì zhù tōng 。chūn chí wáng zǐ tài ,yīng zhuàn xiè niáng yōng 。 yù lòu sān xīng shǔ ,tóng jiē wǔ mǎ féng 。 xī zhū fáng dǎn qiè ,yín yè zhèn xīn sōng 。 tiào tuō kàn nián mìng ,pí pá dào jí xiōng 。 wáng shí yīng qī xī ,fū wèi zài sān gōng 。 wú lì tú yún mǔ ,duō fāng dài yào wēng 。 fú yīn qīng niǎo sòng ,náng yòng jiàng shā féng 。 hàn yuàn xún guān liǔ ,hé qiáo hé jìn zhōng 。 yuè míng zhōng fù jiào ,yīng xiào huà táng kōng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->