琵琶仙·双桨来时

姜夔 〔唐朝〕

《吴都赋》云:“户藏烟浦,家具画船。”唯吴兴为然。春游之盛,西湖未能过也。己酉岁,予与萧时父载酒南郭,感遇成歌。 双桨来时,有人似、旧曲桃根桃叶。歌扇轻约飞花,蛾眉正奇绝。春渐远、汀洲自绿,更添了几声啼鴂。十里扬州 ,三生杜牧,前事休说。 又还是、宫烛分烟,奈愁里、匆匆换时节。都把一襟芳思,与空阶榆荚。千万缕、藏鸦细柳,为玉尊、起舞回雪。想见西出阳关,故人初别。 琵琶仙·双桨来时拼音解读: 《wú dōu fù 》yún :“hù cáng yān pǔ ,jiā jù huà chuán 。”wéi wú xìng wéi rán 。chūn yóu zhī shèng ,xī hú wèi néng guò yě 。jǐ yǒu suì ,yǔ yǔ xiāo shí fù zǎi jiǔ nán guō ,gǎn yù chéng gē 。 shuāng jiǎng lái shí ,yǒu rén sì 、jiù qǔ táo gēn táo yè 。gē shàn qīng yuē fēi huā ,é méi zhèng qí jué 。chūn jiàn yuǎn 、tīng zhōu zì lǜ ,gèng tiān le jǐ shēng tí guī 。shí lǐ yáng zhōu ,sān shēng dù mù ,qián shì xiū shuō 。 yòu hái shì 、gōng zhú fèn yān ,nài chóu lǐ 、cōng cōng huàn shí jiē 。dōu bǎ yī jīn fāng sī ,yǔ kōng jiē yú jiá 。qiān wàn lǚ 、cáng yā xì liǔ ,wéi yù zūn 、qǐ wǔ huí xuě 。xiǎng jiàn xī chū yáng guān ,gù rén chū bié 。
猜您喜欢

书河上亭壁

寇准 〔宋朝〕

岸阔樯稀波渺茫,独凭危槛思何长。萧萧远树疏林外,一半秋山带夕阳。书河上亭壁拼音解读:àn kuò qiáng xī bō miǎo máng ,dú píng wēi kǎn sī hé zhǎng 。xiāo xiāo yuǎn shù shū lín wài ,yī bàn qiū shān dài xī yáng 。
详情

满江红(始生之日,丘宗卿使君携具来为寿,坐中赋词,次韵谢之)

范成大 〔宋朝〕

竹里行厨,来问讯、诸侯宾老。春满座、弹丝未遍,挥毫先了。云避仁风收雨脚,日随和气薰林表。向尊前、来访白髯翁,衰何早。 志千里,功名兆。光万丈,文章耀。洗冰壶胸次,月秋霜晓。应念一堂尘网暗,故将百和香云绕。算赏心、清话古来多,如今少。满江红(始生之日,丘宗卿使君携具来为寿,坐中赋词,次韵谢之)拼音解读:zhú lǐ háng chú ,lái wèn xùn 、zhū hóu bīn lǎo 。chūn mǎn zuò 、dàn sī wèi biàn ,huī háo xiān le 。yún bì rén fēng shōu yǔ jiǎo ,rì suí hé qì xūn lín biǎo 。xiàng zūn qián 、lái fǎng bái rán wēng ,shuāi hé zǎo 。 zhì qiān lǐ ,gōng míng zhào 。guāng wàn zhàng ,wén zhāng yào 。xǐ bīng hú xiōng cì ,yuè qiū shuāng xiǎo 。yīng niàn yī táng chén wǎng àn ,gù jiāng bǎi hé xiāng yún rào 。suàn shǎng xīn 、qīng huà gǔ lái duō ,rú jīn shǎo 。
详情

题太公钓渭图

刘基 〔宋朝〕

璇室群酣夜,璜溪独钓时。浮云看富贵,流水淡须眉。偶应非熊兆,尊为帝者师。轩裳如固有,千载起人思。 题太公钓渭图拼音解读: xuán shì qún hān yè ,huáng xī dú diào shí 。fú yún kàn fù guì ,liú shuǐ dàn xū méi 。ǒu yīng fēi xióng zhào ,zūn wéi dì zhě shī 。xuān shang rú gù yǒu ,qiān zǎi qǐ rén sī 。
详情

蓦山溪(和徐侍郎木犀)

杨无咎 〔宋朝〕

蟾宫仙种,几日飘鸳甃。密叶绣团栾,似翦出、佳人翠袖。叶间金粟,蔌蔌糁枝头,黄菊嫩,碧莲披,独对秋容瘦。 浓香馥郁,庭户宜熏透。十里远随风,又何必、凭阑细嗅。明犀一点,暗里为谁通,秋夜永,月华寒,无寐听残漏。蓦山溪(和徐侍郎木犀)拼音解读:chán gōng xiān zhǒng ,jǐ rì piāo yuān zhòu 。mì yè xiù tuán luán ,sì jiǎn chū 、jiā rén cuì xiù 。yè jiān jīn sù ,sù sù shēn zhī tóu ,huáng jú nèn ,bì lián pī ,dú duì qiū róng shòu 。 nóng xiāng fù yù ,tíng hù yí xūn tòu 。shí lǐ yuǎn suí fēng ,yòu hé bì 、píng lán xì xiù 。míng xī yī diǎn ,àn lǐ wéi shuí tōng ,qiū yè yǒng ,yuè huá hán ,wú mèi tīng cán lòu 。
详情

[正宫]绿幺遍·人生

玄之 〔近现代〕

[正宫]绿幺遍·人生 08.08.14含泪临人间,本知诸事难。寒窗数年,竭力为贤。柴米油盐,老幼牵念。为男作女皆不凡。连叹,酸甜苦辣品冷暖。[正宫]绿幺遍·人生拼音解读:[zhèng gōng ]lǜ yāo biàn ·rén shēng 08.08.14hán lèi lín rén jiān ,běn zhī zhū shì nán 。hán chuāng shù nián ,jié lì wéi xián 。chái mǐ yóu yán ,lǎo yòu qiān niàn 。wéi nán zuò nǚ jiē bú fán 。lián tàn ,suān tián kǔ là pǐn lěng nuǎn 。
详情

胜胜慢(和刘春卿有怀金溪)

王之道 〔宋朝〕

凌云气节,贯日精忠,艰难未许心灰。芳酒一尊,对君聊为君开。要识治安非晚,乐得贤、新赋台来。愁似雪,喜青天万里,晓霁春回。 须信赤绳系足,朱衣点额终在,休叹淹徊。梅实槐花,看看便是相催。座上觥筹交错,玉山峙、莫遣停杯。濡须好,傥他时富贵,犹冀重来。胜胜慢(和刘春卿有怀金溪)拼音解读:líng yún qì jiē ,guàn rì jīng zhōng ,jiān nán wèi xǔ xīn huī 。fāng jiǔ yī zūn ,duì jun1 liáo wéi jun1 kāi 。yào shí zhì ān fēi wǎn ,lè dé xián 、xīn fù tái lái 。chóu sì xuě ,xǐ qīng tiān wàn lǐ ,xiǎo jì chūn huí 。 xū xìn chì shéng xì zú ,zhū yī diǎn é zhōng zài ,xiū tàn yān huái 。méi shí huái huā ,kàn kàn biàn shì xiàng cuī 。zuò shàng gōng chóu jiāo cuò ,yù shān zhì 、mò qiǎn tíng bēi 。rú xū hǎo ,tǎng tā shí fù guì ,yóu jì zhòng lái 。
详情

水龙吟(代寿贾秋壑)

陈著 〔宋朝〕

蓬莱风月神仙,却来平地为霖雨。乾坤清了,如今多是,退行一步。寸寸归心,轻轩娱侍,竹溪花圃。奈君王眷眷,苍生恋恋,那肯放、钱塘渡。 天也知公此意,问升平、要抽身去。把些夏潦,和些秋哨,轻轻缀住。一转移来,元勋力量,他谁堪付。待汾阳、了却中书,别又商量出处。水龙吟(代寿贾秋壑)拼音解读:péng lái fēng yuè shén xiān ,què lái píng dì wéi lín yǔ 。qián kūn qīng le ,rú jīn duō shì ,tuì háng yī bù 。cùn cùn guī xīn ,qīng xuān yú shì ,zhú xī huā pǔ 。nài jun1 wáng juàn juàn ,cāng shēng liàn liàn ,nà kěn fàng 、qián táng dù 。 tiān yě zhī gōng cǐ yì ,wèn shēng píng 、yào chōu shēn qù 。bǎ xiē xià liáo ,hé xiē qiū shào ,qīng qīng zhuì zhù 。yī zhuǎn yí lái ,yuán xūn lì liàng ,tā shuí kān fù 。dài fén yáng 、le què zhōng shū ,bié yòu shāng liàng chū chù 。
详情

始闻秋风(昔看黄菊与君别)

刘禹锡 〔明朝〕

【始闻秋风】 昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。 五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。 马思边草拳毛动,雕眄青云睡眼开。 天地肃清堪四望,为君扶病上高台。 始闻秋风(昔看黄菊与君别)拼音解读: 【shǐ wén qiū fēng 】 xī kàn huáng jú yǔ jun1 bié ,jīn tīng xuán chán wǒ què huí 。 wǔ yè sōu liú zhěn qián jiào ,yī nián yán zhuàng jìng zhōng lái 。 mǎ sī biān cǎo quán máo dòng ,diāo miǎn qīng yún shuì yǎn kāi 。 tiān dì sù qīng kān sì wàng ,wéi jun1 fú bìng shàng gāo tái 。
详情

南乡子(寿)

张元干 〔宋朝〕

山寺辋川图。霜叶云林锦绣居。寿斝浮春珠翠拥,欢娱。满院流泉绕绮疏。 道气自肤腴。几席轻尘一点无。天要耆英修相业,清都。已有泥书降玉除。南乡子(寿)拼音解读:shān sì wǎng chuān tú 。shuāng yè yún lín jǐn xiù jū 。shòu jiǎ fú chūn zhū cuì yōng ,huān yú 。mǎn yuàn liú quán rào qǐ shū 。 dào qì zì fū yú 。jǐ xí qīng chén yī diǎn wú 。tiān yào qí yīng xiū xiàng yè ,qīng dōu 。yǐ yǒu ní shū jiàng yù chú 。
详情

南歌子(九日次赵季益韵)

姚述尧 〔宋朝〕

人在烟云里,山横碧落旁。望中缥缈是仙乡。幸有佳朋何惜、醉斜阳。 公子传杯速,骚人练句忙。悠然此兴未能忘。似觉庭花全胜、去年黄。南歌子(九日次赵季益韵)拼音解读:rén zài yān yún lǐ ,shān héng bì luò páng 。wàng zhōng piāo miǎo shì xiān xiāng 。xìng yǒu jiā péng hé xī 、zuì xié yáng 。 gōng zǐ chuán bēi sù ,sāo rén liàn jù máng 。yōu rán cǐ xìng wèi néng wàng 。sì jiào tíng huā quán shèng 、qù nián huáng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->