夜深 / 寒食夜

韩偓 〔宋朝〕

恻恻轻寒翦翦风,小梅飘雪杏花红。 夜深斜搭秋千索,楼阁朦胧烟雨中。 夜深 / 寒食夜拼音解读: cè cè qīng hán jiǎn jiǎn fēng ,xiǎo méi piāo xuě xìng huā hóng 。 yè shēn xié dā qiū qiān suǒ ,lóu gé méng lóng yān yǔ zhōng 。
猜您喜欢

浣溪沙(一曲新词酒一杯)

晏殊 〔宋朝〕

【浣溪沙】 一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,[1]夕阳西下几时回。无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。[2]浣溪沙(一曲新词酒一杯)拼音解读:【huàn xī shā 】 yī qǔ xīn cí jiǔ yī bēi ,qù nián tiān qì jiù tíng tái ,[1]xī yáng xī xià jǐ shí huí 。wú kě nài hé huā luò qù ,sì céng xiàng shí yàn guī lái 。xiǎo yuán xiāng jìng dú pái huái 。[2]
详情

桃源忆故人·玉楼深锁薄情种

秦观 〔宋朝〕

玉楼深锁薄情种。清夜悠悠谁共。羞见枕衾鸳凤。闷即和衣拥。 无端画角严城动。惊破一番新梦。窗外月华霜重。听彻梅花弄。桃源忆故人·玉楼深锁薄情种拼音解读:yù lóu shēn suǒ báo qíng zhǒng 。qīng yè yōu yōu shuí gòng 。xiū jiàn zhěn qīn yuān fèng 。mèn jí hé yī yōng 。 wú duān huà jiǎo yán chéng dòng 。jīng pò yī fān xīn mèng 。chuāng wài yuè huá shuāng zhòng 。tīng chè méi huā nòng 。
详情

赏海棠花妖诗

高鹗 〔唐朝〕

海棠何事忽摧隤?今日繁花为底开?应是北堂增寿考,一阳旋复占先梅。 赏海棠花妖诗拼音解读: hǎi táng hé shì hū cuī tuí ?jīn rì fán huā wéi dǐ kāi ?yīng shì běi táng zēng shòu kǎo ,yī yáng xuán fù zhàn xiān méi 。
详情

水调歌头(久有凌云志)

毛泽东 〔近现代〕

【水调歌头】 重上井冈山(1965.05)久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,旧貌变新颜。到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。过了黄洋界,险处不须看。风雷动,旌旗奋,是人寰。三十八年过去,弹指一挥间。可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。水调歌头(久有凌云志)拼音解读:【shuǐ diào gē tóu 】 zhòng shàng jǐng gāng shān (1965.05)jiǔ yǒu líng yún zhì ,zhòng shàng jǐng gāng shān 。qiān lǐ lái xún gù dì ,jiù mào biàn xīn yán 。dào chù yīng gē yàn wǔ ,gèng yǒu chán chán liú shuǐ ,gāo lù rù yún duān 。guò le huáng yáng jiè ,xiǎn chù bú xū kàn 。fēng léi dòng ,jīng qí fèn ,shì rén huán 。sān shí bā nián guò qù ,dàn zhǐ yī huī jiān 。kě shàng jiǔ tiān lǎn yuè ,kě xià wǔ yáng zhuō biē ,tán xiào kǎi gē hái 。shì shàng wú nán shì ,zhī yào kěn dēng pān 。
详情

浪淘沙(和鲁如晦)

王之道 〔宋朝〕

高髻堕香鬟。遗恨眉山。老年花似梦中看。厌浥一枝D54C晓露,珠泪阑干。卮酒发酡颜。 休更留残。满城风雨麦秋寒。余馥尚能消酒恶,谁敢包弹。浪淘沙(和鲁如晦)拼音解读:gāo jì duò xiāng huán 。yí hèn méi shān 。lǎo nián huā sì mèng zhōng kàn 。yàn yì yī zhī D54Cxiǎo lù ,zhū lèi lán gàn 。zhī jiǔ fā tuó yán 。 xiū gèng liú cán 。mǎn chéng fēng yǔ mài qiū hán 。yú fù shàng néng xiāo jiǔ è ,shuí gǎn bāo dàn 。
详情

题郑防画夹五首(惠崇烟雨归雁)

黄庭坚 〔唐朝〕

题郑防画夹五首 【其一】 惠崇烟雨归雁,坐我潇湘洞庭。 欲唤扁舟归去,故人言是丹青。 【其二】 能作山川远势,白头惟有郭熙。 却写李成骤雨,惜无六幅鹅溪。 【其三】 徐生脱水双鱼,吹沫相看晚图。 老矣个中得计,作书远寄江湖。 【其四】 折苇枯荷共晚,红榴苦竹同时。 睡鸭不知飘雪,寒雀四顾风枝。 【其五】 子母猿号槲叶,山南山北危机。 世故谁能樗里,彀中皆是由基。 题郑防画夹五首(惠崇烟雨归雁)拼音解读:tí zhèng fáng huà jiá wǔ shǒu 【qí yī 】 huì chóng yān yǔ guī yàn ,zuò wǒ xiāo xiāng dòng tíng 。 yù huàn biǎn zhōu guī qù ,gù rén yán shì dān qīng 。 【qí èr 】 néng zuò shān chuān yuǎn shì ,bái tóu wéi yǒu guō xī 。 què xiě lǐ chéng zhòu yǔ ,xī wú liù fú é xī 。 【qí sān 】 xú shēng tuō shuǐ shuāng yú ,chuī mò xiàng kàn wǎn tú 。 lǎo yǐ gè zhōng dé jì ,zuò shū yuǎn jì jiāng hú 。 【qí sì 】 shé wěi kū hé gòng wǎn ,hóng liú kǔ zhú tóng shí 。 shuì yā bú zhī piāo xuě ,hán què sì gù fēng zhī 。 【qí wǔ 】 zǐ mǔ yuán hào hú yè ,shān nán shān běi wēi jī 。 shì gù shuí néng chū lǐ ,gòu zhōng jiē shì yóu jī 。
详情

【黄钟】人月圆_人生能几浑

赵雍 〔元朝〕

人生能几浑如梦,梦里奈愁何?别时犹记,眸盈秋水,泪湿春罗。绿杨台榭,梨花院宇,重想经过。水遥山远,鱼沉雁渺,分外情多!相思何日重相见,山远水偏攻。风弦虽断,莺胶难接,愁满离肠。最伤情处鲛绡贵恨,翠靥留香。故人何在?浓荫深院,斜月幽窗。【黄钟】人月圆_人生能几浑拼音解读:rén shēng néng jǐ hún rú mèng ,mèng lǐ nài chóu hé ?bié shí yóu jì ,móu yíng qiū shuǐ ,lèi shī chūn luó 。lǜ yáng tái xiè ,lí huā yuàn yǔ ,zhòng xiǎng jīng guò 。shuǐ yáo shān yuǎn ,yú chén yàn miǎo ,fèn wài qíng duō !xiàng sī hé rì zhòng xiàng jiàn ,shān yuǎn shuǐ piān gōng 。fēng xián suī duàn ,yīng jiāo nán jiē ,chóu mǎn lí cháng 。zuì shāng qíng chù jiāo xiāo guì hèn ,cuì yè liú xiāng 。gù rén hé zài ?nóng yīn shēn yuàn ,xié yuè yōu chuāng 。
详情

点绛唇(瑞香)

赵彦端 〔宋朝〕

护雨烘晴,紫云缥缈来深院。晚寒谁见。红杏梢头怨。 绝代佳人,万里沈香殿。光风转。梦余千片。犹恨相逢浅。点绛唇(瑞香)拼音解读:hù yǔ hōng qíng ,zǐ yún piāo miǎo lái shēn yuàn 。wǎn hán shuí jiàn 。hóng xìng shāo tóu yuàn 。 jué dài jiā rén ,wàn lǐ shěn xiāng diàn 。guāng fēng zhuǎn 。mèng yú qiān piàn 。yóu hèn xiàng féng qiǎn 。
详情

燕台诗四首

李商隐 〔唐朝〕

春 风光冉冉东西陌,几日娇魂寻不得。 蜜房羽客类芳心,冶叶倡条遍相识。 暖蔼辉迟桃树西,高鬟立共桃鬟齐。 雄龙雌凤杳何许?絮乱丝繁天亦迷。 醉起微阳若初曙,映帘梦断闻残语。 愁将铁网罥珊瑚,海阔天宽迷处所。 衣带无情有宽窄,春烟自碧秋霜白。 研丹擘石天不知,愿得天牢锁冤魄。 夹罗委箧单绡起,香肌冷衬琤琤珮。 今日东风自不胜,化作幽光入西海。 夏 前阁雨帘愁不卷,后堂芳树阴阴见。 石城景物类黄泉,夜半行郎空柘弹。 绫扇唤风阊阖天,轻帏翠幕波洄旋。 蜀魂寂寞有伴未?几夜瘴花开木棉。 桂宫流影光难取,嫣薰兰破轻轻语。 直教银汉堕怀中,未遣星妃镇来去。 浊水清波何异源,济河水清黄河浑。 安得薄雾起缃裙,手接云輧呼太君。 秋 月浪衡天天宇湿,凉蟾落尽疏星入。 云屏不动掩孤嚬,西楼一夜风筝急。 欲织相思花寄远,终日相思却相怨。 但闻北斗声回环,不见长河水清浅。 金鱼锁断红桂春,古时尘满鸳鸯茵。 堪悲小苑作长道,玉树未怜亡国人。 瑶琴愔愔藏楚弄,越罗冷薄金泥重。 帘钩鹦鹉夜惊霜,唤起南云绕云梦。 双璫丁丁联尺素,内记湘川相识处。 歌唇一世衔雨看,可惜馨香手中故。 冬 天东日出天西下,雌凤孤飞女龙寡。 青溪白石不相望,堂上远甚苍梧野。 冻壁霜华交隐起,芳根中断香心死。 浪乘画舸忆蟾蜍,月娥未必婵娟子。 楚管蛮弦愁一概,空城罢舞腰支在。 当时欢向掌中销,桃叶桃根双姊妹。 破鬟倭堕凌朝寒,白玉燕钗黄金蝉。 风车雨马不持去,蜡烛啼红怨天曙。 燕台诗四首拼音解读: chūn fēng guāng rǎn rǎn dōng xī mò ,jǐ rì jiāo hún xún bú dé 。 mì fáng yǔ kè lèi fāng xīn ,yě yè chàng tiáo biàn xiàng shí 。 nuǎn ǎi huī chí táo shù xī ,gāo huán lì gòng táo huán qí 。 xióng lóng cí fèng yǎo hé xǔ ?xù luàn sī fán tiān yì mí 。 zuì qǐ wēi yáng ruò chū shǔ ,yìng lián mèng duàn wén cán yǔ 。 chóu jiāng tiě wǎng juàn shān hú ,hǎi kuò tiān kuān mí chù suǒ 。 yī dài wú qíng yǒu kuān zhǎi ,chūn yān zì bì qiū shuāng bái 。 yán dān bò shí tiān bú zhī ,yuàn dé tiān láo suǒ yuān pò 。 jiá luó wěi qiè dān xiāo qǐ ,xiāng jī lěng chèn chēng chēng pèi 。 jīn rì dōng fēng zì bú shèng ,huà zuò yōu guāng rù xī hǎi 。 xià qián gé yǔ lián chóu bú juàn ,hòu táng fāng shù yīn yīn jiàn 。 shí chéng jǐng wù lèi huáng quán ,yè bàn háng láng kōng zhè dàn 。 líng shàn huàn fēng chāng hé tiān ,qīng wéi cuì mù bō huí xuán 。 shǔ hún jì mò yǒu bàn wèi ?jǐ yè zhàng huā kāi mù mián 。 guì gōng liú yǐng guāng nán qǔ ,yān xūn lán pò qīng qīng yǔ 。 zhí jiāo yín hàn duò huái zhōng ,wèi qiǎn xīng fēi zhèn lái qù 。 zhuó shuǐ qīng bō hé yì yuán ,jì hé shuǐ qīng huáng hé hún 。 ān dé báo wù qǐ xiāng qún ,shǒu jiē yún pēng hū tài jun1 。 qiū yuè làng héng tiān tiān yǔ shī ,liáng chán luò jìn shū xīng rù 。 yún píng bú dòng yǎn gū pín ,xī lóu yī yè fēng zhēng jí 。 yù zhī xiàng sī huā jì yuǎn ,zhōng rì xiàng sī què xiàng yuàn 。 dàn wén běi dòu shēng huí huán ,bú jiàn zhǎng hé shuǐ qīng qiǎn 。 jīn yú suǒ duàn hóng guì chūn ,gǔ shí chén mǎn yuān yāng yīn 。 kān bēi xiǎo yuàn zuò zhǎng dào ,yù shù wèi lián wáng guó rén 。 yáo qín yīn yīn cáng chǔ nòng ,yuè luó lěng báo jīn ní zhòng 。 lián gōu yīng wǔ yè jīng shuāng ,huàn qǐ nán yún rào yún mèng 。 shuāng dāng dīng dīng lián chǐ sù ,nèi jì xiāng chuān xiàng shí chù 。 gē chún yī shì xián yǔ kàn ,kě xī xīn xiāng shǒu zhōng gù 。 dōng tiān dōng rì chū tiān xī xià ,cí fèng gū fēi nǚ lóng guǎ 。 qīng xī bái shí bú xiàng wàng ,táng shàng yuǎn shèn cāng wú yě 。 dòng bì shuāng huá jiāo yǐn qǐ ,fāng gēn zhōng duàn xiāng xīn sǐ 。 làng chéng huà gě yì chán chú ,yuè é wèi bì chán juān zǐ 。 chǔ guǎn mán xián chóu yī gài ,kōng chéng bà wǔ yāo zhī zài 。 dāng shí huān xiàng zhǎng zhōng xiāo ,táo yè táo gēn shuāng zǐ mèi 。 pò huán wō duò líng cháo hán ,bái yù yàn chāi huáng jīn chán 。 fēng chē yǔ mǎ bú chí qù ,là zhú tí hóng yuàn tiān shǔ 。
详情

点绛唇·新月娟娟

汪藻 〔宋朝〕

新月娟娟,夜寒江静衔山斗。起来搔首,梅影横窗瘦。 好个霜天,闲却传杯手。君知否。乱鸦啼后。归兴浓于酒。点绛唇·新月娟娟拼音解读:xīn yuè juān juān ,yè hán jiāng jìng xián shān dòu 。qǐ lái sāo shǒu ,méi yǐng héng chuāng shòu 。 hǎo gè shuāng tiān ,xián què chuán bēi shǒu 。jun1 zhī fǒu 。luàn yā tí hòu 。guī xìng nóng yú jiǔ 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->