苏幕遮·燎沉香

周邦彦 〔清朝〕

燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨、水面清圆,一一风荷举。故乡遥,何日去。家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否。小楫轻舟,梦入芙蓉浦。 苏幕遮·燎沉香拼音解读: liáo chén xiāng ,xiāo rù shǔ 。niǎo què hū qíng ,qīn xiǎo kuī yán yǔ 。yè shàng chū yáng gàn xiǔ yǔ 、shuǐ miàn qīng yuán ,yī yī fēng hé jǔ 。gù xiāng yáo ,hé rì qù 。jiā zhù wú mén ,jiǔ zuò zhǎng ān lǚ 。wǔ yuè yú láng xiàng yì fǒu 。xiǎo jí qīng zhōu ,mèng rù fú róng pǔ 。
猜您喜欢

清平乐(枢密叔父生日)

史浩 〔宋朝〕

万花如绣。淑景熏晴昼。一曲齐称千岁寿。欢拥两行红袖。 当年西府横翔。急流稳上仙乡。笑阅石番溪日月,行看尚父鹰扬。清平乐(枢密叔父生日)拼音解读:wàn huā rú xiù 。shū jǐng xūn qíng zhòu 。yī qǔ qí chēng qiān suì shòu 。huān yōng liǎng háng hóng xiù 。 dāng nián xī fǔ héng xiáng 。jí liú wěn shàng xiān xiāng 。xiào yuè shí fān xī rì yuè ,háng kàn shàng fù yīng yáng 。
详情

水调歌头(前题)

李纲 〔宋朝〕

花径不曾扫,蓬户为君开。元戎小队,清晓佳客与同来。我为衰迟多病,且恁浇花艺药,随分葺池台。多谢故人意,迂访白云隈。 暮春月,修禊事,会兰斋。一觞一咏,何愧当日畅幽怀。况是茂林修竹,映带清流湍激,山色碧崔嵬。勿复叹陈迹,且为醉金杯。水调歌头(前题)拼音解读:huā jìng bú céng sǎo ,péng hù wéi jun1 kāi 。yuán róng xiǎo duì ,qīng xiǎo jiā kè yǔ tóng lái 。wǒ wéi shuāi chí duō bìng ,qiě nín jiāo huā yì yào ,suí fèn qì chí tái 。duō xiè gù rén yì ,yū fǎng bái yún wēi 。 mù chūn yuè ,xiū xì shì ,huì lán zhāi 。yī shāng yī yǒng ,hé kuì dāng rì chàng yōu huái 。kuàng shì mào lín xiū zhú ,yìng dài qīng liú tuān jī ,shān sè bì cuī wéi 。wù fù tàn chén jì ,qiě wéi zuì jīn bēi 。
详情

前有樽酒行二首其一

李白 〔唐朝〕

春风东来忽相过,金樽渌酒生微波。落花纷纷稍觉多,美人欲醉朱颜酡。青轩桃李能几何!流光欺人忽磋砣。君起舞,日西夕。当年意气不肯倾,白发如丝叹何益。前有樽酒行二首其一拼音解读:chūn fēng dōng lái hū xiàng guò ,jīn zūn lù jiǔ shēng wēi bō 。luò huā fēn fēn shāo jiào duō ,měi rén yù zuì zhū yán tuó 。qīng xuān táo lǐ néng jǐ hé !liú guāng qī rén hū cuō tuó 。jun1 qǐ wǔ ,rì xī xī 。dāng nián yì qì bú kěn qīng ,bái fā rú sī tàn hé yì 。
详情

咸阳城西楼晚眺(一上高城万里愁)

许浑 〔唐朝〕

【咸阳城西楼晚眺】[1] 一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。溪云初起日沉阁,[2]山雨欲来风满楼。鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。行人莫问当年事,[3]故国东来渭水流。咸阳城西楼晚眺(一上高城万里愁)拼音解读:【xián yáng chéng xī lóu wǎn tiào 】[1] yī shàng gāo chéng wàn lǐ chóu ,jiān jiā yáng liǔ sì tīng zhōu 。xī yún chū qǐ rì chén gé ,[2]shān yǔ yù lái fēng mǎn lóu 。niǎo xià lǜ wú qín yuàn xī ,chán míng huáng yè hàn gōng qiū 。háng rén mò wèn dāng nián shì ,[3]gù guó dōng lái wèi shuǐ liú 。
详情

秋蕊香·帘幕疏疏风透

张耒 〔宋朝〕

帘幕疏疏风透。一线香飘金兽。朱阑倚遍黄昏后。廊上月华如昼。 别离滋味浓于酒。著人瘦。此情不及墙东柳。春色年年如旧。 秋蕊香·帘幕疏疏风透拼音解读: lián mù shū shū fēng tòu 。yī xiàn xiāng piāo jīn shòu 。zhū lán yǐ biàn huáng hūn hòu 。láng shàng yuè huá rú zhòu 。 bié lí zī wèi nóng yú jiǔ 。zhe rén shòu 。cǐ qíng bú jí qiáng dōng liǔ 。chūn sè nián nián rú jiù 。
详情

【黄钟·醉花阴】 豪侠

谷子敬 〔元朝〕

酒簪花异乡客,花酒内淹留数载。花悦眼酒忘怀,酒酽花浓,举酒在花溪侧。忽顿觉数年来,将我这悒怏的心肠忽地改。 【喜迁莺】想当初狂态,醉乡中放浪形骸。吾侪,尽都是五陵豪迈,都是些阔论高谈梁栋材。一个个安邦定策,一个个剑挥星斗,一个个胸卷江淮。 【出队子】到春来东城南陌,信青骢踏绿苔。柳阴中打绕逞狂乖,芳径内妆幺真意脉,粉墙上题诗思腻色。 【刮地风】到夏来绕定雕栏垂杨摆,绿阴庭槐。戗金船倚棹兰舟外,信意忘怀。听韵悠悠乐声一派,摇纨扇玉体相捱。有翡翠轩碧纱橱避暑楼台,捧瑶觞莫减侧,摆列着十二金钗。直吃的晚凉生日暮遥天外,共采莲人归去来。 【西门子】到秋来写长空寒雁儿堪人爱,霁一天秋月色。绿叶儿殷,黄菊儿开。效龙山落帽老秀才,直吃的脸晕红身子儿歪,娇滴滴玉人儿扶策。 【古水仙子】我、我、我自鉴戒,似、似、似锦阵里疏狂李太白。将、将、将宝剑共瑶琴,还、还、还花钱共酒债。我、我、我嫌天宽恨地窄,呀、呀、呀,却原来是冬景幽哉。看、看、看泻长空瑞雪风乱筛,见、见、见傲冰魂玉梅南轩外,馨、馨、馨,时送将暗香来。 【尾声】倚翠偎红理当戒,乐琴书不出茅斋,似这般好光景我曾多见来。【黄钟·醉花阴】 豪侠拼音解读:jiǔ zān huā yì xiāng kè ,huā jiǔ nèi yān liú shù zǎi 。huā yuè yǎn jiǔ wàng huái ,jiǔ yàn huā nóng ,jǔ jiǔ zài huā xī cè 。hū dùn jiào shù nián lái ,jiāng wǒ zhè yì yàng de xīn cháng hū dì gǎi 。 【xǐ qiān yīng 】xiǎng dāng chū kuáng tài ,zuì xiāng zhōng fàng làng xíng hái 。wú chái ,jìn dōu shì wǔ líng háo mài ,dōu shì xiē kuò lùn gāo tán liáng dòng cái 。yī gè gè ān bāng dìng cè ,yī gè gè jiàn huī xīng dòu ,yī gè gè xiōng juàn jiāng huái 。 【chū duì zǐ 】dào chūn lái dōng chéng nán mò ,xìn qīng cōng tà lǜ tái 。liǔ yīn zhōng dǎ rào chěng kuáng guāi ,fāng jìng nèi zhuāng yāo zhēn yì mò ,fěn qiáng shàng tí shī sī nì sè 。 【guā dì fēng 】dào xià lái rào dìng diāo lán chuí yáng bǎi ,lǜ yīn tíng huái 。qiāng jīn chuán yǐ zhào lán zhōu wài ,xìn yì wàng huái 。tīng yùn yōu yōu lè shēng yī pài ,yáo wán shàn yù tǐ xiàng ái 。yǒu fěi cuì xuān bì shā chú bì shǔ lóu tái ,pěng yáo shāng mò jiǎn cè ,bǎi liè zhe shí èr jīn chāi 。zhí chī de wǎn liáng shēng rì mù yáo tiān wài ,gòng cǎi lián rén guī qù lái 。 【xī mén zǐ 】dào qiū lái xiě zhǎng kōng hán yàn ér kān rén ài ,jì yī tiān qiū yuè sè 。lǜ yè ér yīn ,huáng jú ér kāi 。xiào lóng shān luò mào lǎo xiù cái ,zhí chī de liǎn yūn hóng shēn zǐ ér wāi ,jiāo dī dī yù rén ér fú cè 。 【gǔ shuǐ xiān zǐ 】wǒ 、wǒ 、wǒ zì jiàn jiè ,sì 、sì 、sì jǐn zhèn lǐ shū kuáng lǐ tài bái 。jiāng 、jiāng 、jiāng bǎo jiàn gòng yáo qín ,hái 、hái 、hái huā qián gòng jiǔ zhài 。wǒ 、wǒ 、wǒ xián tiān kuān hèn dì zhǎi ,ya 、ya 、ya ,què yuán lái shì dōng jǐng yōu zāi 。kàn 、kàn 、kàn xiè zhǎng kōng ruì xuě fēng luàn shāi ,jiàn 、jiàn 、jiàn ào bīng hún yù méi nán xuān wài ,xīn 、xīn 、xīn ,shí sòng jiāng àn xiāng lái 。 【wěi shēng 】yǐ cuì wēi hóng lǐ dāng jiè ,lè qín shū bú chū máo zhāi ,sì zhè bān hǎo guāng jǐng wǒ céng duō jiàn lái 。
详情

凤凰台上忆吹箫(自金乡之济至羊山迎次膺)

晁补之 〔宋朝〕

千里相思,况无百里,何妨暮往朝还。又正是、梅初淡伫,禽未绵蛮。陌上相逢缓辔,风细细、云日斑斑。新晴好,得意未妨,行尽青山。 应携后房小妓,来为我,盈盈对舞花间。便拚了、松醪翠满,蜜炬红残。谁信轻鞍射虎,清世里、曾有人闲。都休说,帘外夜久春寒。凤凰台上忆吹箫(自金乡之济至羊山迎次膺)拼音解读:qiān lǐ xiàng sī ,kuàng wú bǎi lǐ ,hé fáng mù wǎng cháo hái 。yòu zhèng shì 、méi chū dàn zhù ,qín wèi mián mán 。mò shàng xiàng féng huǎn pèi ,fēng xì xì 、yún rì bān bān 。xīn qíng hǎo ,dé yì wèi fáng ,háng jìn qīng shān 。 yīng xié hòu fáng xiǎo jì ,lái wéi wǒ ,yíng yíng duì wǔ huā jiān 。biàn pīn le 、sōng láo cuì mǎn ,mì jù hóng cán 。shuí xìn qīng ān shè hǔ ,qīng shì lǐ 、céng yǒu rén xián 。dōu xiū shuō ,lián wài yè jiǔ chūn hán 。
详情

又湘妃诗四首(一作女仙题湘妃庙诗)

佚名 〔唐朝〕

渺渺三湘万里程,泪篁幽石助芳贞。 孤云目断苍梧野,不得攀龙到玉京。 碧杜红蘅缥缈香,冰丝弹月弄清凉。 峰峦一一俱相似,九处堪疑九断肠。 玉辇金根去不回,湘川秋晚楚弦哀。 自从泣尽江蓠血,夜夜愁风怨雨来。 少将风月怨平湖,见尽扶桑水到枯。 相约杏花坛上去,画阑红子斗摴蒱.又湘妃诗四首(一作女仙题湘妃庙诗)拼音解读:miǎo miǎo sān xiāng wàn lǐ chéng ,lèi huáng yōu shí zhù fāng zhēn 。 gū yún mù duàn cāng wú yě ,bú dé pān lóng dào yù jīng 。 bì dù hóng héng piāo miǎo xiāng ,bīng sī dàn yuè nòng qīng liáng 。 fēng luán yī yī jù xiàng sì ,jiǔ chù kān yí jiǔ duàn cháng 。 yù niǎn jīn gēn qù bú huí ,xiāng chuān qiū wǎn chǔ xián āi 。 zì cóng qì jìn jiāng lí xuè ,yè yè chóu fēng yuàn yǔ lái 。 shǎo jiāng fēng yuè yuàn píng hú ,jiàn jìn fú sāng shuǐ dào kū 。 xiàng yuē xìng huā tán shàng qù ,huà lán hóng zǐ dòu chī pú .
详情

嘲游使君

卢肇 〔唐朝〕

白帝城头二月时,忍教清醒看花枝。 莫言世上无袁许,客子由来是相师。嘲游使君拼音解读:bái dì chéng tóu èr yuè shí ,rěn jiāo qīng xǐng kàn huā zhī 。 mò yán shì shàng wú yuán xǔ ,kè zǐ yóu lái shì xiàng shī 。
详情

南征

杜甫 〔唐朝〕

春岸桃花水,云帆枫树林。偷生长避地,适远更沾襟。老病南征日,君恩北望心。百年歌自苦,未见有知音。南征拼音解读:chūn àn táo huā shuǐ ,yún fān fēng shù lín 。tōu shēng zhǎng bì dì ,shì yuǎn gèng zhān jīn 。lǎo bìng nán zhēng rì ,jun1 ēn běi wàng xīn 。bǎi nián gē zì kǔ ,wèi jiàn yǒu zhī yīn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->