泽陂

佚名 〔先秦〕

彼泽之陂,有蒲与荷。有美一人,伤如之何?寤寐无为,涕泗滂沱。彼泽之陂,有蒲与蕳。有美一人,硕大且卷。寤寐无为,中心悁悁。彼泽之陂,有蒲菡萏。有美一人,硕大且俨。寤寐无为,辗转伏枕。 泽陂拼音解读: bǐ zé zhī bēi ,yǒu pú yǔ hé 。yǒu měi yī rén ,shāng rú zhī hé ?wù mèi wú wéi ,tì sì pāng tuó 。bǐ zé zhī bēi ,yǒu pú yǔ jiān 。yǒu měi yī rén ,shuò dà qiě juàn 。wù mèi wú wéi ,zhōng xīn yuān yuān 。bǐ zé zhī bēi ,yǒu pú hàn dàn 。yǒu měi yī rén ,shuò dà qiě yǎn 。wù mèi wú wéi ,niǎn zhuǎn fú zhěn 。
猜您喜欢

临江仙(会黄魁)

洪适 〔宋朝〕

北斗南头云送喜,人间快睹魁星。向来平步到蓬瀛。如何天上客,来佐海边城。 方伯娱宾香作穗,风随歌扇凉生。且须滟滟引瑶觥。十年迟凤诏,万里寄鹏程。临江仙(会黄魁)拼音解读:běi dòu nán tóu yún sòng xǐ ,rén jiān kuài dǔ kuí xīng 。xiàng lái píng bù dào péng yíng 。rú hé tiān shàng kè ,lái zuǒ hǎi biān chéng 。 fāng bó yú bīn xiāng zuò suì ,fēng suí gē shàn liáng shēng 。qiě xū yàn yàn yǐn yáo gōng 。shí nián chí fèng zhào ,wàn lǐ jì péng chéng 。
详情

七夕二首·其二

德容 〔唐朝〕

织女牵牛送夕阳,临看不觉鹊桥长。最伤今夜离愁曲,遥对天涯愈断肠。七夕二首·其二拼音解读:zhī nǚ qiān niú sòng xī yáng ,lín kàn bú jiào què qiáo zhǎng 。zuì shāng jīn yè lí chóu qǔ ,yáo duì tiān yá yù duàn cháng 。
详情

湖州歌·其六

汪元量 〔宋朝〕

北望燕云不尽头,大江东去水悠悠。夕阳一片寒鸦外,目断东南四百州。 湖州歌·其六拼音解读: běi wàng yàn yún bú jìn tóu ,dà jiāng dōng qù shuǐ yōu yōu 。xī yáng yī piàn hán yā wài ,mù duàn dōng nán sì bǎi zhōu 。
详情

平调发引

王珪 〔宋朝〕

玉宸朝晚,忽掩赭黄衣。愁雾锁金扉。蓬莱待得仙丹至,人世已成非。龙轩天仗转西畿。旌旆入云飞。望陵宫女垂红泪,不见翠舆归。平调发引拼音解读:yù chén cháo wǎn ,hū yǎn zhě huáng yī 。chóu wù suǒ jīn fēi 。péng lái dài dé xiān dān zhì ,rén shì yǐ chéng fēi 。lóng xuān tiān zhàng zhuǎn xī jī 。jīng pèi rù yún fēi 。wàng líng gōng nǚ chuí hóng lèi ,bú jiàn cuì yú guī 。
详情

渔家傲(和孔纯老三首)

王之道 〔宋朝〕

岩电晶荧君未老。看看门外锋车到。一点眉间黄色好。人尽道。从今次第登三少。 左右青娥来巧笑。注唇涂额新妆了。斜插梅花仍斗妙。歌窈窕。醉来容我相嘲傲。渔家傲(和孔纯老三首)拼音解读:yán diàn jīng yíng jun1 wèi lǎo 。kàn kàn mén wài fēng chē dào 。yī diǎn méi jiān huáng sè hǎo 。rén jìn dào 。cóng jīn cì dì dēng sān shǎo 。 zuǒ yòu qīng é lái qiǎo xiào 。zhù chún tú é xīn zhuāng le 。xié chā méi huā réng dòu miào 。gē yǎo tiǎo 。zuì lái róng wǒ xiàng cháo ào 。
详情

浣溪沙(五首)

程大昌 〔宋朝〕

干处缁尘湿处泥。天嫌世路净无时。皓然岩谷总凝脂。 清夜月明人访戴,玉山顶上玉舟移。一蓑渔画更能奇。浣溪沙(五首)拼音解读:gàn chù zī chén shī chù ní 。tiān xián shì lù jìng wú shí 。hào rán yán gǔ zǒng níng zhī 。 qīng yè yuè míng rén fǎng dài ,yù shān dǐng shàng yù zhōu yí 。yī suō yú huà gèng néng qí 。
详情

西江月(丁巳长沙大阅)

赵师侠 〔宋朝〕

笳鼓旌旗改色,弓刀铠甲增明。攒花簇队马蹄轻。禀听元戎号令。 羊祜轻裘临阵,亚夫细柳屯营。观瞻已耸定王城。飞虎威名日振。西江月(丁巳长沙大阅)拼音解读:jiā gǔ jīng qí gǎi sè ,gōng dāo kǎi jiǎ zēng míng 。zǎn huā cù duì mǎ tí qīng 。bǐng tīng yuán róng hào lìng 。 yáng hù qīng qiú lín zhèn ,yà fū xì liǔ tún yíng 。guān zhān yǐ sǒng dìng wáng chéng 。fēi hǔ wēi míng rì zhèn 。
详情

木兰花慢(秋日海棠)

刘仙伦 〔宋朝〕

渐秋空向晚,被风雨、趱重阳。正木落疏林,海棠枝上,忽见红妆。料应妒他兰菊,任年年、独甚占秋光。故把春风娇面,向人逞艳呈芳。 看来毕竟此花强。祗是欠些香。诮一似当年,五陵公子,却厌膏梁。肯来水边竹下,与幽人、相对说凄凉。只恐夜深花睡,五更微有清霜。木兰花慢(秋日海棠)拼音解读:jiàn qiū kōng xiàng wǎn ,bèi fēng yǔ 、zǎn zhòng yáng 。zhèng mù luò shū lín ,hǎi táng zhī shàng ,hū jiàn hóng zhuāng 。liào yīng dù tā lán jú ,rèn nián nián 、dú shèn zhàn qiū guāng 。gù bǎ chūn fēng jiāo miàn ,xiàng rén chěng yàn chéng fāng 。 kàn lái bì jìng cǐ huā qiáng 。zhī shì qiàn xiē xiāng 。qiào yī sì dāng nián ,wǔ líng gōng zǐ ,què yàn gāo liáng 。kěn lái shuǐ biān zhú xià ,yǔ yōu rén 、xiàng duì shuō qī liáng 。zhī kǒng yè shēn huā shuì ,wǔ gèng wēi yǒu qīng shuāng 。
详情

昭君辞

沈约 〔南北朝〕

汉宫美女多如云,中有一人字昭君。天生倾国倾城色,玉质孤高卓不群。来至掖庭已有年,愁听宫漏独成眠。可怜绝色等闲弃,汉帝不分媸与妍。非是君王不好色,佳人如织绕其侧。颠鸾倒凤夕连朝,遍识群芳犹未得。思幸佳人无孑遗,九重选美事颇奇。不劳龙目亲遴选,分辩媸妍赖画师。高低美丑瘦和肥,全仗画师笔一挥。古有按图寻骏马,今皇凭画幸嫔妃。粉黛欲蒙君眷顾,千金竟把画工赂。钱有几多艳几多,无钱休得君恩遇。群娥每每沐皇风,独有昭君际遇穷。自恃无双才与色,讵肯摧眉赂画工!朔方正月雪澌澌,单于策马至京西。因闻汉阙多佳丽,欲索一人娶作妻。汉帝闻言忙颔首,和亲政策由来久。只求边塞暂安宁,愿向单于献佳偶。诏传呈上美人图,御笔按图点丽姝。宫中美色真难舍,乃选庸姿嫁北胡。钦点宫娥上殿堂,昭君为字名王嫱。红袖翩跹迤逦至,至时四壁顿生光。纤步凌波行若止,清香袅袅风吹蕊。骨似琼瑶肌似冰,明眸转盼如秋水。芳华盖世满堂惊,汉帝茫然叹失声。画上庸姿乃绝色,其间究竟是何情?君言既出难更改,忍送红颜归翰海。暗将昭君比众妃,三千佳丽无光彩。含颦忍泪别君王,贱妾从今辞故乡。不用满朝贤将相,蛾眉为国靖边疆。妾今远嫁万千里,胜在深宫寂寞死。宫中尚有如花人,不赂画工命似纸。愿君莫惜妾微身,应惜忠心体国臣。但得贤才良将在,守边何必用佳人!更怜豪杰没尘埃,辜负平生万丈才。岂能屈节事权贵?慷慨高歌归去来!绝色常遭妖女妒,贤才每被奸人误。栖身异域本寻常,多少英雄悲失路!铁马戎装出塞去,莫愁身似风中絮。既然此地不留人,他乡自有留人处!朔漠茫茫走石沙,随身唯有一琵琶。此去诚知难复返,天涯何处不为家!黄雾涨天雪晦冥,黑云拂地风膻腥。高原万里草皆白,大漠千年冢独青。无端叙写昭君辞,红粉飘零实可悲。千古英雄同一叹,伤怀岂止为蛾眉!昭君辞拼音解读:hàn gōng měi nǚ duō rú yún ,zhōng yǒu yī rén zì zhāo jun1 。tiān shēng qīng guó qīng chéng sè ,yù zhì gū gāo zhuó bú qún 。lái zhì yè tíng yǐ yǒu nián ,chóu tīng gōng lòu dú chéng mián 。kě lián jué sè děng xián qì ,hàn dì bú fèn chī yǔ yán 。fēi shì jun1 wáng bú hǎo sè ,jiā rén rú zhī rào qí cè 。diān luán dǎo fèng xī lián cháo ,biàn shí qún fāng yóu wèi dé 。sī xìng jiā rén wú jié yí ,jiǔ zhòng xuǎn měi shì pō qí 。bú láo lóng mù qīn lín xuǎn ,fèn biàn chī yán lài huà shī 。gāo dī měi chǒu shòu hé féi ,quán zhàng huà shī bǐ yī huī 。gǔ yǒu àn tú xún jun4 mǎ ,jīn huáng píng huà xìng pín fēi 。fěn dài yù méng jun1 juàn gù ,qiān jīn jìng bǎ huà gōng lù 。qián yǒu jǐ duō yàn jǐ duō ,wú qián xiū dé jun1 ēn yù 。qún é měi měi mù huáng fēng ,dú yǒu zhāo jun1 jì yù qióng 。zì shì wú shuāng cái yǔ sè ,jù kěn cuī méi lù huà gōng !shuò fāng zhèng yuè xuě sī sī ,dān yú cè mǎ zhì jīng xī 。yīn wén hàn què duō jiā lì ,yù suǒ yī rén qǔ zuò qī 。hàn dì wén yán máng hàn shǒu ,hé qīn zhèng cè yóu lái jiǔ 。zhī qiú biān sāi zàn ān níng ,yuàn xiàng dān yú xiàn jiā ǒu 。zhào chuán chéng shàng měi rén tú ,yù bǐ àn tú diǎn lì shū 。gōng zhōng měi sè zhēn nán shě ,nǎi xuǎn yōng zī jià běi hú 。qīn diǎn gōng é shàng diàn táng ,zhāo jun1 wéi zì míng wáng qiáng 。hóng xiù piān xiān yǐ lǐ zhì ,zhì shí sì bì dùn shēng guāng 。xiān bù líng bō háng ruò zhǐ ,qīng xiāng niǎo niǎo fēng chuī ruǐ 。gǔ sì qióng yáo jī sì bīng ,míng móu zhuǎn pàn rú qiū shuǐ 。fāng huá gài shì mǎn táng jīng ,hàn dì máng rán tàn shī shēng 。huà shàng yōng zī nǎi jué sè ,qí jiān jiū jìng shì hé qíng ?jun1 yán jì chū nán gèng gǎi ,rěn sòng hóng yán guī hàn hǎi 。àn jiāng zhāo jun1 bǐ zhòng fēi ,sān qiān jiā lì wú guāng cǎi 。hán pín rěn lèi bié jun1 wáng ,jiàn qiè cóng jīn cí gù xiāng 。bú yòng mǎn cháo xián jiāng xiàng ,é méi wéi guó jìng biān jiāng 。qiè jīn yuǎn jià wàn qiān lǐ ,shèng zài shēn gōng jì mò sǐ 。gōng zhōng shàng yǒu rú huā rén ,bú lù huà gōng mìng sì zhǐ 。yuàn jun1 mò xī qiè wēi shēn ,yīng xī zhōng xīn tǐ guó chén 。dàn dé xián cái liáng jiāng zài ,shǒu biān hé bì yòng jiā rén !gèng lián háo jié méi chén āi ,gū fù píng shēng wàn zhàng cái 。qǐ néng qū jiē shì quán guì ?kāng kǎi gāo gē guī qù lái !jué sè cháng zāo yāo nǚ dù ,xián cái měi bèi jiān rén wù 。qī shēn yì yù běn xún cháng ,duō shǎo yīng xióng bēi shī lù !tiě mǎ róng zhuāng chū sāi qù ,mò chóu shēn sì fēng zhōng xù 。jì rán cǐ dì bú liú rén ,tā xiāng zì yǒu liú rén chù !shuò mò máng máng zǒu shí shā ,suí shēn wéi yǒu yī pí pá 。cǐ qù chéng zhī nán fù fǎn ,tiān yá hé chù bú wéi jiā !huáng wù zhǎng tiān xuě huì míng ,hēi yún fú dì fēng shān xīng 。gāo yuán wàn lǐ cǎo jiē bái ,dà mò qiān nián zhǒng dú qīng 。wú duān xù xiě zhāo jun1 cí ,hóng fěn piāo líng shí kě bēi 。qiān gǔ yīng xióng tóng yī tàn ,shāng huái qǐ zhǐ wéi é méi !
详情

减字木兰花(六劝)

沈瀛 〔宋朝〕

酒巡未止。鼓吹六经为公喜。也没《回风》。只有村中鼓数通。 长须把酒。自当长头杯捧寿贾长头。问得穷何。一坐靴皮笑面多。减字木兰花(六劝)拼音解读:jiǔ xún wèi zhǐ 。gǔ chuī liù jīng wéi gōng xǐ 。yě méi 《huí fēng 》。zhī yǒu cūn zhōng gǔ shù tōng 。 zhǎng xū bǎ jiǔ 。zì dāng zhǎng tóu bēi pěng shòu jiǎ zhǎng tóu 。wèn dé qióng hé 。yī zuò xuē pí xiào miàn duō 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->