南岐人之瘿

刘元卿 〔先秦〕

南岐在秦蜀山谷中,其水甘而不良,凡饮之者辄病瘿,故其地之民无一人无瘿者。及见外方人至,则群小妇人聚观而笑之曰:“异哉,人之颈也!焦而不吾类!”外方人曰:“尔垒然凸出于颈者,瘿病之也,不求善药去尔病,反以吾颈为焦耶?”笑者曰:“吾乡之人皆然,焉用去乎哉!”终莫知其为丑。南岐人之瘿拼音解读:nán qí zài qín shǔ shān gǔ zhōng ,qí shuǐ gān ér bú liáng ,fán yǐn zhī zhě zhé bìng yǐng ,gù qí dì zhī mín wú yī rén wú yǐng zhě 。jí jiàn wài fāng rén zhì ,zé qún xiǎo fù rén jù guān ér xiào zhī yuē :“yì zāi ,rén zhī jǐng yě !jiāo ér bú wú lèi !”wài fāng rén yuē :“ěr lěi rán tū chū yú jǐng zhě ,yǐng bìng zhī yě ,bú qiú shàn yào qù ěr bìng ,fǎn yǐ wú jǐng wéi jiāo yē ?”xiào zhě yuē :“wú xiāng zhī rén jiē rán ,yān yòng qù hū zāi !”zhōng mò zhī qí wéi chǒu 。
猜您喜欢

一寸金·秋感

吴文英 〔宋朝〕

秋压更长,看见姮娥瘦如束。正古花摇落,寒蛩满地,参梅吹老,玉龙横竹。霜被芙蓉宿。红绵透,尚欺暗烛。年年记、一种凄凉。绣幌金圆挂香玉。 顽老情怀,都无欢事,良宵爱幽独。叹画图难仿,橘村砧思,笠蓑有约,莼洲渔屋。心景凭谁语,商弦重、袖寒转轴。疏篱下、试觅重阳,醉擘青露菊。一寸金·秋感拼音解读:qiū yā gèng zhǎng ,kàn jiàn héng é shòu rú shù 。zhèng gǔ huā yáo luò ,hán qióng mǎn dì ,cān méi chuī lǎo ,yù lóng héng zhú 。shuāng bèi fú róng xiǔ 。hóng mián tòu ,shàng qī àn zhú 。nián nián jì 、yī zhǒng qī liáng 。xiù huǎng jīn yuán guà xiāng yù 。 wán lǎo qíng huái ,dōu wú huān shì ,liáng xiāo ài yōu dú 。tàn huà tú nán fǎng ,jú cūn zhēn sī ,lì suō yǒu yuē ,chún zhōu yú wū 。xīn jǐng píng shuí yǔ ,shāng xián zhòng 、xiù hán zhuǎn zhóu 。shū lí xià 、shì mì zhòng yáng ,zuì bò qīng lù jú 。
详情

讽赋歌

佚名 〔先秦〕

岁将暮兮日已寒。中心乱兮勿多言。 内怵惕兮徂玉床。横自陈兮君之傍。讽赋歌拼音解读:suì jiāng mù xī rì yǐ hán 。zhōng xīn luàn xī wù duō yán 。 nèi chù tì xī cú yù chuáng 。héng zì chén xī jun1 zhī bàng 。
详情

减字木兰花(三劝)

沈瀛 〔宋朝〕

酒巡未止。更号三般杨氏喜||。上苑春风。宝带灵犀点点通。 听歌侑酒。富贵两全添个寿。人少兼何。彭祖人言只寿多。减字木兰花(三劝)拼音解读:jiǔ xún wèi zhǐ 。gèng hào sān bān yáng shì xǐ ||。shàng yuàn chūn fēng 。bǎo dài líng xī diǎn diǎn tōng 。 tīng gē yòu jiǔ 。fù guì liǎng quán tiān gè shòu 。rén shǎo jiān hé 。péng zǔ rén yán zhī shòu duō 。
详情

又忏心(佛言劫火遇皆销)

龚自珍 〔唐朝〕

【又忏心】 佛言劫火遇皆销,何物千年怒若潮?经济文章磨白书,幽光狂慧复中宵。来何汹涌须挥剑,去尚缠绵可付箫。心药纺灵总心病,寓言决欲就灯烧。又忏心(佛言劫火遇皆销)拼音解读:【yòu chàn xīn 】 fó yán jié huǒ yù jiē xiāo ,hé wù qiān nián nù ruò cháo ?jīng jì wén zhāng mó bái shū ,yōu guāng kuáng huì fù zhōng xiāo 。lái hé xiōng yǒng xū huī jiàn ,qù shàng chán mián kě fù xiāo 。xīn yào fǎng líng zǒng xīn bìng ,yù yán jué yù jiù dēng shāo 。
详情

嘲举子骑驴

佚名 〔唐朝〕

今年敕下尽骑驴,短轴长鞦满九衢。清瘦儿郎犹自可,就中愁杀郑昌图。嘲举子骑驴拼音解读:jīn nián chì xià jìn qí lǘ ,duǎn zhóu zhǎng qiū mǎn jiǔ qú 。qīng shòu ér láng yóu zì kě ,jiù zhōng chóu shā zhèng chāng tú 。
详情

相见欢·秋风吹到江村

顾彩 〔元朝〕

秋风吹到江村,正黄昏,寂寞梧桐夜雨不开门。一叶落,数声角,断羁魂,明日试看衣袂有啼痕。相见欢·秋风吹到江村拼音解读:qiū fēng chuī dào jiāng cūn ,zhèng huáng hūn ,jì mò wú tóng yè yǔ bú kāi mén 。yī yè luò ,shù shēng jiǎo ,duàn jī hún ,míng rì shì kàn yī mèi yǒu tí hén 。
详情

浣溪沙(写墨水仙二纸寄曾心传,并题其上)

张炎 〔宋朝〕

昨夜蓝田采玉游。向阳瑶草带花收。如今风雨不须愁。 零露依稀倾凿落,碎琼重叠缀搔头。白云黄鹤思悠悠。浣溪沙(写墨水仙二纸寄曾心传,并题其上)拼音解读:zuó yè lán tián cǎi yù yóu 。xiàng yáng yáo cǎo dài huā shōu 。rú jīn fēng yǔ bú xū chóu 。 líng lù yī xī qīng záo luò ,suì qióng zhòng dié zhuì sāo tóu 。bái yún huáng hè sī yōu yōu 。
详情

烛影摇红(麓翁夜宴园堂)

吴文英 〔宋朝〕

新月侵阶,彩云林外笙箫透。银台双引绕花行,红坠香沾袖。不管签声转漏。更明朝、棋消永昼。静中闲看,倦羽飞还,游云出岫。 随处春光,翠阴那只西湖柳。去年溪上牡丹时,还试长安酒。都把愁怀抖擞。笑流莺、啼春漫瘦。晓风恶尽,妒雪寒销,青梅如豆。烛影摇红(麓翁夜宴园堂)拼音解读:xīn yuè qīn jiē ,cǎi yún lín wài shēng xiāo tòu 。yín tái shuāng yǐn rào huā háng ,hóng zhuì xiāng zhān xiù 。bú guǎn qiān shēng zhuǎn lòu 。gèng míng cháo 、qí xiāo yǒng zhòu 。jìng zhōng xián kàn ,juàn yǔ fēi hái ,yóu yún chū xiù 。 suí chù chūn guāng ,cuì yīn nà zhī xī hú liǔ 。qù nián xī shàng mǔ dān shí ,hái shì zhǎng ān jiǔ 。dōu bǎ chóu huái dǒu sǒu 。xiào liú yīng 、tí chūn màn shòu 。xiǎo fēng è jìn ,dù xuě hán xiāo ,qīng méi rú dòu 。
详情

浣溪沙(野眺)

米苇 〔宋朝〕

日射平溪玉宇中。云横远渚岫重重。野花犹向涧边红。静看沙头鱼入网,闲支藜杖醉吟风。小春天气恼人浓。浣溪沙(野眺)拼音解读:rì shè píng xī yù yǔ zhōng 。yún héng yuǎn zhǔ xiù zhòng zhòng 。yě huā yóu xiàng jiàn biān hóng 。jìng kàn shā tóu yú rù wǎng ,xián zhī lí zhàng zuì yín fēng 。xiǎo chūn tiān qì nǎo rén nóng 。
详情

西江月(立春)

翁元龙 〔宋朝〕

画阁换粘春帖,宝筝抛学银钩。东风轻滑玉钗流。纤就燕纹莺绣。 隔帐灯花微笑,倚窗云叶低收。双鸳刺罢底尖头。剔雪间寻豆蔻。西江月(立春)拼音解读:huà gé huàn zhān chūn tiē ,bǎo zhēng pāo xué yín gōu 。dōng fēng qīng huá yù chāi liú 。xiān jiù yàn wén yīng xiù 。 gé zhàng dēng huā wēi xiào ,yǐ chuāng yún yè dī shōu 。shuāng yuān cì bà dǐ jiān tóu 。tī xuě jiān xún dòu kòu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->