送石昌言使北引

苏洵 〔宋朝〕

昌言举进士时,吾始数岁,未学也。忆与群儿戏先府君侧,昌言从旁取枣栗啖我;家居相近,又以亲戚故,甚狎。昌言举进士,日有名。吾后渐长,亦稍知读书,学句读、属对、声律,未成而废。昌言闻吾废学,虽不言,察其意,甚恨。后十余年,昌言及第第四人,守官四方,不相闻。吾日益壮大,乃能感悔,摧折复学。又数年,游京师,见昌言长安,相与劳问,如平生欢。出文十数首,昌言甚喜称善。吾晚学无师,虽日当文,中甚自惭;及闻昌言说,乃颇自喜。今十余年,又来京师,而昌言官两制,乃为天子出使万里外强悍不屈之虏庭,建大旆,从骑数百,送车千乘,出都门,意气慨然。自思为儿时,见昌言先府君旁,安知其至此?富贵不足怪,吾于昌言独有感也!大丈夫生不为将,得为使,折冲口舌之间足矣。   往年彭任从富公使还,为我言曰:“既出境,宿驿亭。闻介马数万骑驰过,剑槊相摩,终夜有声,从者怛然失色。及明,视道上马迹,尚心掉不自禁。”凡虏所以夸耀中国者,多此类。中国之人不测也,故或至于震惧而失辞,以为夷狄笑。呜呼!何其不思之甚也!昔者奉春君使冒顿,壮士健马皆匿不见,是以有平城之役。今之匈奴,吾知其无能为也。孟子曰:“说大人则藐之。”况与夷狄!请以为赠。送石昌言使北引拼音解读:  chāng yán jǔ jìn shì shí ,wú shǐ shù suì ,wèi xué yě 。yì yǔ qún ér xì xiān fǔ jun1 cè ,chāng yán cóng páng qǔ zǎo lì dàn wǒ ;jiā jū xiàng jìn ,yòu yǐ qīn qī gù ,shèn xiá 。chāng yán jǔ jìn shì ,rì yǒu míng 。wú hòu jiàn zhǎng ,yì shāo zhī dú shū ,xué jù dú 、shǔ duì 、shēng lǜ ,wèi chéng ér fèi 。chāng yán wén wú fèi xué ,suī bú yán ,chá qí yì ,shèn hèn 。hòu shí yú nián ,chāng yán jí dì dì sì rén ,shǒu guān sì fāng ,bú xiàng wén 。wú rì yì zhuàng dà ,nǎi néng gǎn huǐ ,cuī shé fù xué 。yòu shù nián ,yóu jīng shī ,jiàn chāng yán zhǎng ān ,xiàng yǔ láo wèn ,rú píng shēng huān 。chū wén shí shù shǒu ,chāng yán shèn xǐ chēng shàn 。wú wǎn xué wú shī ,suī rì dāng wén ,zhōng shèn zì cán ;jí wén chāng yán shuō ,nǎi pō zì xǐ 。jīn shí yú nián ,yòu lái jīng shī ,ér chāng yán guān liǎng zhì ,nǎi wéi tiān zǐ chū shǐ wàn lǐ wài qiáng hàn bú qū zhī lǔ tíng ,jiàn dà pèi ,cóng qí shù bǎi ,sòng chē qiān chéng ,chū dōu mén ,yì qì kǎi rán 。zì sī wéi ér shí ,jiàn chāng yán xiān fǔ jun1 páng ,ān zhī qí zhì cǐ ?fù guì bú zú guài ,wú yú chāng yán dú yǒu gǎn yě !dà zhàng fū shēng bú wéi jiāng ,dé wéi shǐ ,shé chōng kǒu shé zhī jiān zú yǐ 。   wǎng nián péng rèn cóng fù gōng shǐ hái ,wéi wǒ yán yuē :“jì chū jìng ,xiǔ yì tíng 。wén jiè mǎ shù wàn qí chí guò ,jiàn shuò xiàng mó ,zhōng yè yǒu shēng ,cóng zhě dá rán shī sè 。jí míng ,shì dào shàng mǎ jì ,shàng xīn diào bú zì jìn 。”fán lǔ suǒ yǐ kuā yào zhōng guó zhě ,duō cǐ lèi 。zhōng guó zhī rén bú cè yě ,gù huò zhì yú zhèn jù ér shī cí ,yǐ wéi yí dí xiào 。wū hū !hé qí bú sī zhī shèn yě !xī zhě fèng chūn jun1 shǐ mào dùn ,zhuàng shì jiàn mǎ jiē nì bú jiàn ,shì yǐ yǒu píng chéng zhī yì 。jīn zhī xiōng nú ,wú zhī qí wú néng wéi yě 。mèng zǐ yuē :“shuō dà rén zé miǎo zhī 。”kuàng yǔ yí dí !qǐng yǐ wéi zèng 。
猜您喜欢

隋宫

李商隐 〔唐朝〕

乘兴南游不戒严,九重谁省谏书函。春风举国裁宫锦,半作障泥半作帆。隋宫拼音解读:chéng xìng nán yóu bú jiè yán ,jiǔ zhòng shuí shěng jiàn shū hán 。chūn fēng jǔ guó cái gōng jǐn ,bàn zuò zhàng ní bàn zuò fān 。
详情

宝历宫中语

佚名 〔唐朝〕

宝帐香重重,一双红芙蓉。宝历宫中语拼音解读:bǎo zhàng xiāng zhòng zhòng ,yī shuāng hóng fú róng 。
详情

好事近(西湖)

辛弃疾 〔宋朝〕

日日过西湖,冷浸一天寒玉。山色虽言如画,想画时难邈。 前弦后管夹歌钟,才断又重续。相次藕花开也,几兰舟飞逐。好事近(西湖)拼音解读:rì rì guò xī hú ,lěng jìn yī tiān hán yù 。shān sè suī yán rú huà ,xiǎng huà shí nán miǎo 。 qián xián hòu guǎn jiá gē zhōng ,cái duàn yòu zhòng xù 。xiàng cì ǒu huā kāi yě ,jǐ lán zhōu fēi zhú 。
详情

九日杨奉先会白水崔明府

杜甫 〔唐朝〕

今日潘怀县,同时陆浚仪。坐开桑落酒,来把菊花枝。 天宇清霜净,公堂宿雾披。晚酣留客舞,凫舄共差池。九日杨奉先会白水崔明府拼音解读:jīn rì pān huái xiàn ,tóng shí lù xùn yí 。zuò kāi sāng luò jiǔ ,lái bǎ jú huā zhī 。 tiān yǔ qīng shuāng jìng ,gōng táng xiǔ wù pī 。wǎn hān liú kè wǔ ,fú xì gòng chà chí 。
详情

桑茶坑道中

杨万里 〔宋朝〕

晴明风日雨干时,草满花堤水满溪。童子柳阴眠正着,一牛吃过柳阴西。桑茶坑道中拼音解读:qíng míng fēng rì yǔ gàn shí ,cǎo mǎn huā dī shuǐ mǎn xī 。tóng zǐ liǔ yīn mián zhèng zhe ,yī niú chī guò liǔ yīn xī 。
详情

虞美人(罢官嘉禾,张忠甫、曾彦思置酒舟中作)

赵彦端 〔宋朝〕

兰畦梅迳香云绕。长恨相从少。相从虽少却情亲。不道相从频后、是行人。 行人未去犹清瘦。想见相分后。书来梅子定尝新。记取江东日暮、雨还云。虞美人(罢官嘉禾,张忠甫、曾彦思置酒舟中作)拼音解读:lán qí méi jìng xiāng yún rào 。zhǎng hèn xiàng cóng shǎo 。xiàng cóng suī shǎo què qíng qīn 。bú dào xiàng cóng pín hòu 、shì háng rén 。 háng rén wèi qù yóu qīng shòu 。xiǎng jiàn xiàng fèn hòu 。shū lái méi zǐ dìng cháng xīn 。jì qǔ jiāng dōng rì mù 、yǔ hái yún 。
详情

近试上张水部(洞房昨夜停红烛)

朱庆余 〔唐朝〕

【近试上张水部】 洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无。近试上张水部(洞房昨夜停红烛)拼音解读:【jìn shì shàng zhāng shuǐ bù 】 dòng fáng zuó yè tíng hóng zhú ,dài xiǎo táng qián bài jiù gū 。zhuāng bà dī shēng wèn fū xù ,huà méi shēn qiǎn rù shí wú 。
详情

复偶见(桃花脸薄难藏泪)

韩翃 〔唐朝〕

【复偶见】桃花脸薄难藏泪,柳叶眉长易觉愁。密迹未成当面笑,几回抬眼又低头。复偶见(桃花脸薄难藏泪)拼音解读:【fù ǒu jiàn 】táo huā liǎn báo nán cáng lèi ,liǔ yè méi zhǎng yì jiào chóu 。mì jì wèi chéng dāng miàn xiào ,jǐ huí tái yǎn yòu dī tóu 。
详情

浣溪沙(感旧)

苏轼 〔宋朝〕

徐邈能中酒圣贤。刘伶席地幕青天。潘郎白璧为谁连。 无可奈何新白发,不如归去旧青山。恨无人借买山钱。浣溪沙(感旧)拼音解读:xú miǎo néng zhōng jiǔ shèng xián 。liú líng xí dì mù qīng tiān 。pān láng bái bì wéi shuí lián 。 wú kě nài hé xīn bái fā ,bú rú guī qù jiù qīng shān 。hèn wú rén jiè mǎi shān qián 。
详情

游洞庭湖五首·其二

李白 〔唐朝〕

南湖秋水夜无烟,耐可乘流直上天。且就洞庭赊月色,将船买酒白云边。游洞庭湖五首·其二拼音解读:nán hú qiū shuǐ yè wú yān ,nài kě chéng liú zhí shàng tiān 。qiě jiù dòng tíng shē yuè sè ,jiāng chuán mǎi jiǔ bái yún biān 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->