感遇诗三十八首·其十九

陈子昂 〔唐朝〕

圣人不利己,忧济在元元。黄屋非尧意,瑶台安可论?吾闻西方化,清净道弥敦。奈何穷金玉,雕刻以为尊?云构山林尽,瑶图珠翠烦。鬼工尚未可,人力安能存?夸愚适增累,矜智道逾昏。感遇诗三十八首·其十九拼音解读:shèng rén bú lì jǐ ,yōu jì zài yuán yuán 。huáng wū fēi yáo yì ,yáo tái ān kě lùn ?wú wén xī fāng huà ,qīng jìng dào mí dūn 。nài hé qióng jīn yù ,diāo kè yǐ wéi zūn ?yún gòu shān lín jìn ,yáo tú zhū cuì fán 。guǐ gōng shàng wèi kě ,rén lì ān néng cún ?kuā yú shì zēng lèi ,jīn zhì dào yú hūn 。
猜您喜欢

满江红(正月十三日送文安国还朝)

苏轼 〔宋朝〕

天岂无情,天也解、多情留客。春向暖、朝来底事,尚飘轻雪。君过春来纡组绶,我应归去耽泉石。恐异时、怀酒忽相思,云山隔。 浮世事,俱难必。人纵健,头应白。何辞更一醉,此欢难觅。欲向佳人诉离恨,泪珠先已凝双睫。但莫遣、新燕却来时,音书绝。满江红(正月十三日送文安国还朝)拼音解读:tiān qǐ wú qíng ,tiān yě jiě 、duō qíng liú kè 。chūn xiàng nuǎn 、cháo lái dǐ shì ,shàng piāo qīng xuě 。jun1 guò chūn lái yū zǔ shòu ,wǒ yīng guī qù dān quán shí 。kǒng yì shí 、huái jiǔ hū xiàng sī ,yún shān gé 。 fú shì shì ,jù nán bì 。rén zòng jiàn ,tóu yīng bái 。hé cí gèng yī zuì ,cǐ huān nán mì 。yù xiàng jiā rén sù lí hèn ,lèi zhū xiān yǐ níng shuāng jié 。dàn mò qiǎn 、xīn yàn què lái shí ,yīn shū jué 。
详情

清平乐·夜发香港

朱孝臧 〔清朝〕

舷灯渐灭,沙动荒荒月。极目天低无去鹘,何处中原一发?江湖息影初程,舵楼一笛风生。不信狂涛东驶,蛟龙偶语分明。清平乐·夜发香港拼音解读:xián dēng jiàn miè ,shā dòng huāng huāng yuè 。jí mù tiān dī wú qù gǔ ,hé chù zhōng yuán yī fā ?jiāng hú xī yǐng chū chéng ,duò lóu yī dí fēng shēng 。bú xìn kuáng tāo dōng shǐ ,jiāo lóng ǒu yǔ fèn míng 。
详情

似曾诗(柳花夙有何冤业)

谭嗣同 〔清朝〕

【似曾诗】柳花夙有何冤业?萍末相遭乃尔奇。直到化泥方是聚,祗今堕水尚成离。焉能忍此而终古,亦与之为无町畦。我佛天亲魔眷属,一时撒手劫僧祗。似曾诗(柳花夙有何冤业)拼音解读:【sì céng shī 】liǔ huā sù yǒu hé yuān yè ?píng mò xiàng zāo nǎi ěr qí 。zhí dào huà ní fāng shì jù ,zhī jīn duò shuǐ shàng chéng lí 。yān néng rěn cǐ ér zhōng gǔ ,yì yǔ zhī wéi wú dīng qí 。wǒ fó tiān qīn mó juàn shǔ ,yī shí sā shǒu jié sēng zhī 。
详情

绕佛阁(黄钟商与沈野逸东皋天街卢楼追凉小饮)

吴文英 〔宋朝〕

夜空似水,横汉静立,银浪声杳。瑶镜奁小。素娥乍起、楼心弄孤照。絮云未巧。梧韵露井,偏借秋早。晴暗多少。怕教彻胆,蟾光见怀抱。 浪迹尚为客,恨满长安千古道。还记暗萤、穿帘街语悄。叹步影归来,人鬓花老。紫箫天渺。又露饮风前,凉堕轻帽。酒杯空、数星横晓。绕佛阁(黄钟商与沈野逸东皋天街卢楼追凉小饮)拼音解读:yè kōng sì shuǐ ,héng hàn jìng lì ,yín làng shēng yǎo 。yáo jìng lián xiǎo 。sù é zhà qǐ 、lóu xīn nòng gū zhào 。xù yún wèi qiǎo 。wú yùn lù jǐng ,piān jiè qiū zǎo 。qíng àn duō shǎo 。pà jiāo chè dǎn ,chán guāng jiàn huái bào 。 làng jì shàng wéi kè ,hèn mǎn zhǎng ān qiān gǔ dào 。hái jì àn yíng 、chuān lián jiē yǔ qiāo 。tàn bù yǐng guī lái ,rén bìn huā lǎo 。zǐ xiāo tiān miǎo 。yòu lù yǐn fēng qián ,liáng duò qīng mào 。jiǔ bēi kōng 、shù xīng héng xiǎo 。
详情

卜算子(赠妓)

谢直 〔宋朝〕

双桨浪花平,夹岸青山锁。你自归家我自归,说着如何过。 我断不思量,你莫思量我。将你从前与我心,付与他人可。卜算子(赠妓)拼音解读:shuāng jiǎng làng huā píng ,jiá àn qīng shān suǒ 。nǐ zì guī jiā wǒ zì guī ,shuō zhe rú hé guò 。 wǒ duàn bú sī liàng ,nǐ mò sī liàng wǒ 。jiāng nǐ cóng qián yǔ wǒ xīn ,fù yǔ tā rén kě 。
详情

滁州西涧(独怜幽草涧边生)

韦应物 〔唐朝〕

【滁州西涧】 独怜幽草涧边生,[1]上有黄鹂深树鸣。[2]春潮带雨晚来急,[3]野渡无人舟自横。[4]滁州西涧(独怜幽草涧边生)拼音解读:【chú zhōu xī jiàn 】 dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng ,[1]shàng yǒu huáng lí shēn shù míng 。[2]chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí ,[3]yě dù wú rén zhōu zì héng 。[4]
详情

柳梢青(聚八仙花)

赵师侠 〔宋朝〕

人间春足。一番红紫,水流风逐。戏蝶初闲,轻摇粉翅,高低飞扑。 雨昏烟暝增明,似积雪、枝间映绿。后土琼芳,蓬莱仙伴,蕊粉香粟。柳梢青(聚八仙花)拼音解读:rén jiān chūn zú 。yī fān hóng zǐ ,shuǐ liú fēng zhú 。xì dié chū xián ,qīng yáo fěn chì ,gāo dī fēi pū 。 yǔ hūn yān míng zēng míng ,sì jī xuě 、zhī jiān yìng lǜ 。hòu tǔ qióng fāng ,péng lái xiān bàn ,ruǐ fěn xiāng sù 。
详情

清平乐·风鬟雨鬓

纳兰性德 〔清朝〕

风鬟雨鬓,偏是来无准。倦倚玉兰看月晕,容易语低香近。软风吹遍窗纱,心期便隔天涯。从此伤春伤别,黄昏只对梨花。清平乐·风鬟雨鬓拼音解读:fēng huán yǔ bìn ,piān shì lái wú zhǔn 。juàn yǐ yù lán kàn yuè yūn ,róng yì yǔ dī xiāng jìn 。ruǎn fēng chuī biàn chuāng shā ,xīn qī biàn gé tiān yá 。cóng cǐ shāng chūn shāng bié ,huáng hūn zhī duì lí huā 。
详情

浪淘沙(次韵示弟观)

陈著 〔宋朝〕

春事紫和红。蜂蝶争丛。消磨多少看花翁。不用借他炊黍枕,何梦非空。茅屋菜畦中。村瓮醅浓。醉时啼鸟唤惺忪。不道白头添一岁,舞月歌风。浪淘沙(次韵示弟观)拼音解读:chūn shì zǐ hé hóng 。fēng dié zhēng cóng 。xiāo mó duō shǎo kàn huā wēng 。bú yòng jiè tā chuī shǔ zhěn ,hé mèng fēi kōng 。máo wū cài qí zhōng 。cūn wèng pēi nóng 。zuì shí tí niǎo huàn xīng sōng 。bú dào bái tóu tiān yī suì ,wǔ yuè gē fēng 。
详情

上林春令(鲁师文生辰)

杨无咎 〔宋朝〕

秾李夭桃堆绣。正暖日、如熏芳袖。流莺恰恰娇啼。似为劝、百觞进酒 少年未用称遐寿。愿来岁、如今时候。相将得意皇都,同携手、上林春昼。上林春令(鲁师文生辰)拼音解读:nóng lǐ yāo táo duī xiù 。zhèng nuǎn rì 、rú xūn fāng xiù 。liú yīng qià qià jiāo tí 。sì wéi quàn 、bǎi shāng jìn jiǔ shǎo nián wèi yòng chēng xiá shòu 。yuàn lái suì 、rú jīn shí hòu 。xiàng jiāng dé yì huáng dōu ,tóng xié shǒu 、shàng lín chūn zhòu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->