酬友人春暮寄枳花茶

李郢 〔唐朝〕

昨日东风吹枳花,酒醒春晚一瓯茶。如云正护幽人堑, 似雪才分野老家。金饼拍成和雨露,玉尘煎出照烟霞。 相如病渴今全校,不羡生台白颈鸦。酬友人春暮寄枳花茶拼音解读:zuó rì dōng fēng chuī zhǐ huā ,jiǔ xǐng chūn wǎn yī ōu chá 。rú yún zhèng hù yōu rén qiàn , sì xuě cái fèn yě lǎo jiā 。jīn bǐng pāi chéng hé yǔ lù ,yù chén jiān chū zhào yān xiá 。 xiàng rú bìng kě jīn quán xiào ,bú xiàn shēng tái bái jǐng yā 。
猜您喜欢

江神子·送元济之归豫章

辛弃疾 〔宋朝〕

乱云扰扰水潺潺。笑溪山。几时闲。更觉桃源,人去隔仙凡。万壑千岩楼外雪,琼作树,玉为栏。 倦游回首且加餐。短篷寒。画图间。见说娇颦,拥髻待君看。二月东湖湖上路,官柳嫩,野梅残。江神子·送元济之归豫章拼音解读:luàn yún rǎo rǎo shuǐ chán chán 。xiào xī shān 。jǐ shí xián 。gèng jiào táo yuán ,rén qù gé xiān fán 。wàn hè qiān yán lóu wài xuě ,qióng zuò shù ,yù wéi lán 。 juàn yóu huí shǒu qiě jiā cān 。duǎn péng hán 。huà tú jiān 。jiàn shuō jiāo pín ,yōng jì dài jun1 kàn 。èr yuè dōng hú hú shàng lù ,guān liǔ nèn ,yě méi cán 。
详情

采桑子(宜春苑外楼堪倚)

晏几道 〔宋朝〕

【采桑子】宜春苑外楼堪倚,雪意方浓。雁影冥濛,正共银屏小景同。可无人解相思处,昨夜东风。梅蕊应红,知在谁家锦字中。采桑子(宜春苑外楼堪倚)拼音解读:【cǎi sāng zǐ 】yí chūn yuàn wài lóu kān yǐ ,xuě yì fāng nóng 。yàn yǐng míng méng ,zhèng gòng yín píng xiǎo jǐng tóng 。kě wú rén jiě xiàng sī chù ,zuó yè dōng fēng 。méi ruǐ yīng hóng ,zhī zài shuí jiā jǐn zì zhōng 。
详情

声声慢(府判生辰)

赵长卿 〔宋朝〕

金风玉露,绿橘黄橙,商秋爽气飘逸。南斗腾光,应是间生贤出。照人紫芝眉宇,更仙风、谁能俦匹。细屈指,到小春时候,恰则三日。 莫论早年富贵,也休问文章,有如椽笔。尧舜逢君,启沃定知多术。而今且张锦幄,麝煤泛、暖香郁郁。华堂里,听瑶琴轻弄,水仙新律。声声慢(府判生辰)拼音解读:jīn fēng yù lù ,lǜ jú huáng chéng ,shāng qiū shuǎng qì piāo yì 。nán dòu téng guāng ,yīng shì jiān shēng xián chū 。zhào rén zǐ zhī méi yǔ ,gèng xiān fēng 、shuí néng chóu pǐ 。xì qū zhǐ ,dào xiǎo chūn shí hòu ,qià zé sān rì 。 mò lùn zǎo nián fù guì ,yě xiū wèn wén zhāng ,yǒu rú chuán bǐ 。yáo shùn féng jun1 ,qǐ wò dìng zhī duō shù 。ér jīn qiě zhāng jǐn wò ,shè méi fàn 、nuǎn xiāng yù yù 。huá táng lǐ ,tīng yáo qín qīng nòng ,shuǐ xiān xīn lǜ 。
详情

呈钟离云房

吕岩 〔唐朝〕

生在儒家遇太平,悬缨重滞布衣轻。 谁能世上争名利,臣事玉皇归上清。呈钟离云房拼音解读:shēng zài rú jiā yù tài píng ,xuán yīng zhòng zhì bù yī qīng 。 shuí néng shì shàng zhēng míng lì ,chén shì yù huáng guī shàng qīng 。
详情

鹧鸪天(晚日寒鸦一片愁)

辛弃疾 〔近现代〕

【鹧鸪天】 代人赋晚日寒鸦一片愁,柳塘新绿却温柔。若教眼底无离恨,不信人间有白头。肠已断,泪难收。相思重上小红楼。情知已被山遮断,频倚阑干不自由。鹧鸪天(晚日寒鸦一片愁)拼音解读:【zhè gū tiān 】 dài rén fù wǎn rì hán yā yī piàn chóu ,liǔ táng xīn lǜ què wēn róu 。ruò jiāo yǎn dǐ wú lí hèn ,bú xìn rén jiān yǒu bái tóu 。cháng yǐ duàn ,lèi nán shōu 。xiàng sī zhòng shàng xiǎo hóng lóu 。qíng zhī yǐ bèi shān zhē duàn ,pín yǐ lán gàn bú zì yóu 。
详情

柳梢青(舟泊秦淮)

张鎡 〔宋朝〕

天远山围,龙蟠淡霭,虎踞斜晖。几度功名,几番成败,浑似鸥飞。 楼台一望凄迷。算到底、空争是非。今夜潮生,明朝风顺,且送船归。柳梢青(舟泊秦淮)拼音解读:tiān yuǎn shān wéi ,lóng pán dàn ǎi ,hǔ jù xié huī 。jǐ dù gōng míng ,jǐ fān chéng bài ,hún sì ōu fēi 。 lóu tái yī wàng qī mí 。suàn dào dǐ 、kōng zhēng shì fēi 。jīn yè cháo shēng ,míng cháo fēng shùn ,qiě sòng chuán guī 。
详情

偶题(一作郑遨诗)

杜光庭 〔唐朝〕

似鹤如云一个身,不忧家国不忧贫。 拟将枕上日高睡,卖与世间荣贵人。偶题(一作郑遨诗)拼音解读:sì hè rú yún yī gè shēn ,bú yōu jiā guó bú yōu pín 。 nǐ jiāng zhěn shàng rì gāo shuì ,mài yǔ shì jiān róng guì rén 。
详情

秋夜寄邱员外 / 秋夜寄丘二十二员外

韦应物 〔先秦〕

怀君属秋夜,散步咏凉天。空山松子落,幽人应未眠。 秋夜寄邱员外 / 秋夜寄丘二十二员外拼音解读: huái jun1 shǔ qiū yè ,sàn bù yǒng liáng tiān 。kōng shān sōng zǐ luò ,yōu rén yīng wèi mián 。
详情

【南吕】一枝花_合筝酒酣春

乔吉 〔元朝〕

合筝酒酣春色浓,帘卷花阴静。佳人娇和曲,豪客醉弹筝。心与手调停,敛袂待弦初定,雁行斜江月影。搊挣银甲指拨轻清,按金缕歌喉数声。【梁州第七】歌应指似林莺呖呖,指随歌似山溜泠泠,同声相应的凉州令。滴银盘秋雨,敲玉树春冰,恰壮怀慷慨,又私语丁宁。迸琼珠万颗瑽琤,间骊珠一串分明。恰便似卓文君答抚琴相如,黄念奴伴开元寿宁,小单于学鼓瑟湘灵绎如也以成,迟疾纤巧随抠掐无些儿病。腔儿稳,字儿正,一对儿合得着绸缪有情,效鸾凤和鸣。【尾】煞强如泣琵琶泪湿青衫上冷,仿佛似鹦鹉声讹锦罩内听,洗得平生耳根净。风流这生,乞戏可憎,我便有陶学士的鼻凹也下不得絣。私情云髫金雀翘,山隐青鸾鉴,藕丝轻织粉,湘水细揉蓝。性子儿岩嵌,小可底难摇撼,起初儿着莫咱,假撇清面北眉南,实怕儹红愁绿惨。【梁州第七】不显豁意头儿甚好,不寻常眼脑儿偏馋,酒席间闲话儿将他来探。都笑科儿承答,冷诨儿包含,不能够空便。因此上云雨尴九咸,老婆婆坐守行监,狠撅丁暮四朝三,不能够偷工夫恰喜喜欢欢,怕蹶撒也却忑忑忐忐,知消息早哝哝喃喃。儹科,斗喊,风声儿惹起如何揞,从那遍再谁敢?有等乾咽唾的杓俫死嘴口斩。委实难耽。【尾】从今将凤凰巢鸳鸯殿遮笼教暗,将金缝锁玉连环对勘的严,锦片也似前程做的来不愚滥。非是咱不甘,不是你不堪,只被这受惊怕的恩情都吓破我胆。杂情粉云香脸试搽,翠烟腻眉学画,红酥润冰笋手,乌金渍玉粳牙,鬓拢宫鸦。改样儿新鞋袜,挑粉垢修指甲。收拾得所事儿温柔,妆点得诸余里颗恰。【梁州】堪笑这没分晓的妈妈,则抱得不啼哭娃娃。小心儿一见了相牵挂,腿厮捺着说话,手厮把着行踏,额厮拶着作耍,腮厮揾着温存,肩厮挨着曲和琵琶,寻题目顶真续麻。常子是笑没盈弄盏传杯,好吃。阑同床共塌,热兀罗过饭供茶。那些,喜呷,天来大怪胆儿无惯怕。这些时变了话,小则小心肠儿到狡猾,显出些情杂。【骂玉郎】但些儿头疼眼热我早心惊呀,着疼热只除咱,寻方里药占龟卦。直到吃得粥食,离了卧榻,恰撇得心儿下。【感皇恩】看承似美玉无暇,谁敢帮野草闲花。曹大家卖杏虎,裴小蛮学撒撇,温太真索妆虾。丽春园扎撒,鸣珂巷南衙,现而今如嚼蜡,似咬瓦,若抟沙。【采茶歌】喜时节脸烘霞,笑时节眼生花,一霎时一天风雪冷鼻凹。本待做曲吕木头车儿随性打,原来是滑出律水晶球子怎生拿。【南吕】一枝花_合筝酒酣春拼音解读:hé zhēng jiǔ hān chūn sè nóng ,lián juàn huā yīn jìng 。jiā rén jiāo hé qǔ ,háo kè zuì dàn zhēng 。xīn yǔ shǒu diào tíng ,liǎn mèi dài xián chū dìng ,yàn háng xié jiāng yuè yǐng 。zǒu zhèng yín jiǎ zhǐ bō qīng qīng ,àn jīn lǚ gē hóu shù shēng 。【liáng zhōu dì qī 】gē yīng zhǐ sì lín yīng lì lì ,zhǐ suí gē sì shān liū líng líng ,tóng shēng xiàng yīng de liáng zhōu lìng 。dī yín pán qiū yǔ ,qiāo yù shù chūn bīng ,qià zhuàng huái kāng kǎi ,yòu sī yǔ dīng níng 。bèng qióng zhū wàn kē cōng chēng ,jiān lí zhū yī chuàn fèn míng 。qià biàn sì zhuó wén jun1 dá fǔ qín xiàng rú ,huáng niàn nú bàn kāi yuán shòu níng ,xiǎo dān yú xué gǔ sè xiāng líng yì rú yě yǐ chéng ,chí jí xiān qiǎo suí kōu qiā wú xiē ér bìng 。qiāng ér wěn ,zì ér zhèng ,yī duì ér hé dé zhe chóu miù yǒu qíng ,xiào luán fèng hé míng 。【wěi 】shà qiáng rú qì pí pá lèi shī qīng shān shàng lěng ,fǎng fó sì yīng wǔ shēng é jǐn zhào nèi tīng ,xǐ dé píng shēng ěr gēn jìng 。fēng liú zhè shēng ,qǐ xì kě zēng ,wǒ biàn yǒu táo xué shì de bí āo yě xià bú dé bēng 。sī qíng yún tiáo jīn què qiào ,shān yǐn qīng luán jiàn ,ǒu sī qīng zhī fěn ,xiāng shuǐ xì róu lán 。xìng zǐ ér yán qiàn ,xiǎo kě dǐ nán yáo hàn ,qǐ chū ér zhe mò zán ,jiǎ piě qīng miàn běi méi nán ,shí pà zǎn hóng chóu lǜ cǎn 。【liáng zhōu dì qī 】bú xiǎn huō yì tóu ér shèn hǎo ,bú xún cháng yǎn nǎo ér piān chán ,jiǔ xí jiān xián huà ér jiāng tā lái tàn 。dōu xiào kē ér chéng dá ,lěng hùn ér bāo hán ,bú néng gòu kōng biàn 。yīn cǐ shàng yún yǔ gān jiǔ xián ,lǎo pó pó zuò shǒu háng jiān ,hěn juē dīng mù sì cháo sān ,bú néng gòu tōu gōng fū qià xǐ xǐ huān huān ,pà juě sā yě què tè tè tǎn tǎn ,zhī xiāo xī zǎo nóng nóng nán nán 。zǎn kē ,dòu hǎn ,fēng shēng ér rě qǐ rú hé ǎn ,cóng nà biàn zài shuí gǎn ?yǒu děng qián yān tuò de sháo lái sǐ zuǐ kǒu zhǎn 。wěi shí nán dān 。【wěi 】cóng jīn jiāng fèng huáng cháo yuān yāng diàn zhē lóng jiāo àn ,jiāng jīn féng suǒ yù lián huán duì kān de yán ,jǐn piàn yě sì qián chéng zuò de lái bú yú làn 。fēi shì zán bú gān ,bú shì nǐ bú kān ,zhī bèi zhè shòu jīng pà de ēn qíng dōu xià pò wǒ dǎn 。zá qíng fěn yún xiāng liǎn shì chá ,cuì yān nì méi xué huà ,hóng sū rùn bīng sǔn shǒu ,wū jīn zì yù jīng yá ,bìn lǒng gōng yā 。gǎi yàng ér xīn xié wà ,tiāo fěn gòu xiū zhǐ jiǎ 。shōu shí dé suǒ shì ér wēn róu ,zhuāng diǎn dé zhū yú lǐ kē qià 。【liáng zhōu 】kān xiào zhè méi fèn xiǎo de mā mā ,zé bào dé bú tí kū wá wá 。xiǎo xīn ér yī jiàn le xiàng qiān guà ,tuǐ sī nà zhe shuō huà ,shǒu sī bǎ zhe háng tà ,é sī zā zhe zuò shuǎ ,sāi sī wù zhe wēn cún ,jiān sī āi zhe qǔ hé pí pá ,xún tí mù dǐng zhēn xù má 。cháng zǐ shì xiào méi yíng nòng zhǎn chuán bēi ,hǎo chī 。lán tóng chuáng gòng tā ,rè wū luó guò fàn gòng chá 。nà xiē ,xǐ gā ,tiān lái dà guài dǎn ér wú guàn pà 。zhè xiē shí biàn le huà ,xiǎo zé xiǎo xīn cháng ér dào jiǎo huá ,xiǎn chū xiē qíng zá 。【mà yù láng 】dàn xiē ér tóu téng yǎn rè wǒ zǎo xīn jīng ya ,zhe téng rè zhī chú zán ,xún fāng lǐ yào zhàn guī guà 。zhí dào chī dé zhōu shí ,lí le wò tà ,qià piě dé xīn ér xià 。【gǎn huáng ēn 】kàn chéng sì měi yù wú xiá ,shuí gǎn bāng yě cǎo xián huā 。cáo dà jiā mài xìng hǔ ,péi xiǎo mán xué sā piě ,wēn tài zhēn suǒ zhuāng xiā 。lì chūn yuán zhā sā ,míng kē xiàng nán yá ,xiàn ér jīn rú jiáo là ,sì yǎo wǎ ,ruò tuán shā 。【cǎi chá gē 】xǐ shí jiē liǎn hōng xiá ,xiào shí jiē yǎn shēng huā ,yī shà shí yī tiān fēng xuě lěng bí āo 。běn dài zuò qǔ lǚ mù tóu chē ér suí xìng dǎ ,yuán lái shì huá chū lǜ shuǐ jīng qiú zǐ zěn shēng ná 。
详情

门有万里客行

曹植 〔魏晋〕

门有万里客,问君何乡人。褰裳起从之,果得心所亲。挽裳对我泣,太息前自陈。本是朔方士,今为吴越民。行行将复行,去去适西秦。门有万里客行拼音解读:mén yǒu wàn lǐ kè ,wèn jun1 hé xiāng rén 。qiān shang qǐ cóng zhī ,guǒ dé xīn suǒ qīn 。wǎn shang duì wǒ qì ,tài xī qián zì chén 。běn shì shuò fāng shì ,jīn wéi wú yuè mín 。háng háng jiāng fù háng ,qù qù shì xī qín 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->