【仙吕】赏花时_香爇龙涎宝

高安道 〔元朝〕

香爇龙涎宝篆残,帘卷虾须春昼闲。心事苦相关,春光欲晚,无一字报平安。【尾】意无聊,愁无限,花落也莺慵燕懒。两地相思会面难,上危楼凭暖雕阑。畅心烦,盼杀人也秋水春山!几时看宝髻蓬松云乱绾?怕的是樽空酒阑,月斜人散,背银灯偷把泪珠弹。【仙吕】赏花时_香爇龙涎宝拼音解读:xiāng ruò lóng xián bǎo zhuàn cán ,lián juàn xiā xū chūn zhòu xián 。xīn shì kǔ xiàng guān ,chūn guāng yù wǎn ,wú yī zì bào píng ān 。【wěi 】yì wú liáo ,chóu wú xiàn ,huā luò yě yīng yōng yàn lǎn 。liǎng dì xiàng sī huì miàn nán ,shàng wēi lóu píng nuǎn diāo lán 。chàng xīn fán ,pàn shā rén yě qiū shuǐ chūn shān !jǐ shí kàn bǎo jì péng sōng yún luàn wǎn ?pà de shì zūn kōng jiǔ lán ,yuè xié rén sàn ,bèi yín dēng tōu bǎ lèi zhū dàn 。
猜您喜欢

南乡子(和张元助通判赋雪)

王之道 〔宋朝〕

出户绣帘垂。拂面从他细细吹。乘兴有谁招访戴,难为。暖帐薰炉醉不知。 闲看逐风时。欲著梅花又却飞。雅兴佳人回舞袂,相宜。试比冰肌可煞肥。南乡子(和张元助通判赋雪)拼音解读:chū hù xiù lián chuí 。fú miàn cóng tā xì xì chuī 。chéng xìng yǒu shuí zhāo fǎng dài ,nán wéi 。nuǎn zhàng xūn lú zuì bú zhī 。 xián kàn zhú fēng shí 。yù zhe méi huā yòu què fēi 。yǎ xìng jiā rén huí wǔ mèi ,xiàng yí 。shì bǐ bīng jī kě shà féi 。
详情

莺啼序·荷和赵修全韵

吴文英 〔宋朝〕

横塘棹穿艳锦,引鸳鸯弄水。断霞晚、笑折花归,绀纱低护灯蕊。润玉瘦,冰轻倦浴,斜拖凤股盘云坠。听银床,声细梧桐,渐搅凉思。  窗隙流光,冉冉迅羽,诉空梁燕子。误惊起、风竹敲门,故人还又不至。记琅玕、新诗细掐,早陈迹、香痕纤指。怕因循,罗扇恩疏,又生秋意。  西湖旧日,画舸频移,叹几萦梦寐。霞佩冷,叠澜不定,麝霭飞雨,乍湿鲛绡,暗盛红泪。綀单夜共,波心宿处,琼箫吹月霓裳舞,向明朝、未觉花容悴。嫣香易落,回头澹碧销烟,镜空画罗屏里。  残蝉度曲,唱彻西园,也感红怨翠。念省惯、吴宫幽憩,暗柳追凉,晓岸参斜,露零沤起。丝萦寸藕,留连欢事,桃笙平展湘浪影,有昭华秾李冰相倚。如今鬓点凄霜,半箧秋词,恨盈蠹纸。莺啼序·荷和赵修全韵拼音解读: héng táng zhào chuān yàn jǐn ,yǐn yuān yāng nòng shuǐ 。duàn xiá wǎn 、xiào shé huā guī ,gàn shā dī hù dēng ruǐ 。rùn yù shòu ,bīng qīng juàn yù ,xié tuō fèng gǔ pán yún zhuì 。tīng yín chuáng ,shēng xì wú tóng ,jiàn jiǎo liáng sī 。  chuāng xì liú guāng ,rǎn rǎn xùn yǔ ,sù kōng liáng yàn zǐ 。wù jīng qǐ 、fēng zhú qiāo mén ,gù rén hái yòu bú zhì 。jì láng gān 、xīn shī xì qiā ,zǎo chén jì 、xiāng hén xiān zhǐ 。pà yīn xún ,luó shàn ēn shū ,yòu shēng qiū yì 。  xī hú jiù rì ,huà gě pín yí ,tàn jǐ yíng mèng mèi 。xiá pèi lěng ,dié lán bú dìng ,shè ǎi fēi yǔ ,zhà shī jiāo xiāo ,àn shèng hóng lèi 。shū dān yè gòng ,bō xīn xiǔ chù ,qióng xiāo chuī yuè ní shang wǔ ,xiàng míng cháo 、wèi jiào huā róng cuì 。yān xiāng yì luò ,huí tóu dàn bì xiāo yān ,jìng kōng huà luó píng lǐ 。  cán chán dù qǔ ,chàng chè xī yuán ,yě gǎn hóng yuàn cuì 。niàn shěng guàn 、wú gōng yōu qì ,àn liǔ zhuī liáng ,xiǎo àn cān xié ,lù líng ōu qǐ 。sī yíng cùn ǒu ,liú lián huān shì ,táo shēng píng zhǎn xiāng làng yǐng ,yǒu zhāo huá nóng lǐ bīng xiàng yǐ 。rú jīn bìn diǎn qī shuāng ,bàn qiè qiū cí ,hèn yíng dù zhǐ 。
详情

赠岛云禅师

昙域 〔唐朝〕

远庵枯叶满,群鹿亦相随。顶骨生新发,庭松长旧枝。 禅高太白月,行出祖师碑。乱后潜来此,南人总不知。赠岛云禅师拼音解读:yuǎn ān kū yè mǎn ,qún lù yì xiàng suí 。dǐng gǔ shēng xīn fā ,tíng sōng zhǎng jiù zhī 。 chán gāo tài bái yuè ,háng chū zǔ shī bēi 。luàn hòu qián lái cǐ ,nán rén zǒng bú zhī 。
详情

开元乐

沈括 〔宋朝〕

殿后春旗簇仗,楼前御队穿花。一片红云闹处,外人遥认官家。开元乐拼音解读:diàn hòu chūn qí cù zhàng ,lóu qián yù duì chuān huā 。yī piàn hóng yún nào chù ,wài rén yáo rèn guān jiā 。
详情

【双调】水仙子_依山傍水盖

杨朝英 〔元朝〕

依山傍水盖茅斋,旋买奇花赁地栽。深耕浅种无灾害,学刘伶死便埋,促光阴晓角时牌。新酒在槽头醉,活鱼向湖上买,算天公自有安排。 雪晴天地一冰壶,竟往西湖探老逋。骑驴踏雪溪桥路,笑王维作画图,拣梅花多处提壶。对酒看花笑,无钱当剑沽,醉倒在西湖。 寿阳宫额得魁名,南浦西湖分外清。横斜疏影窗间印,惹诗人说到今,万花中先绽琼英。自古诗人爱,骑驴踏雪寻,忍冻在前村。 闲时高卧醉时歌,守己安贫好快活。杏花村里随缘过,胜尧夫安乐窝,任贤愚后代如何。失名利痴呆汉,得清闲谁似我,一任他们外风波。 六神和会自安然,一日清闲自在仙。浮云富贵无心恋,盖茅庵近水边,有梅兰竹石萧然。趁村叟鸡豚社,随斗牛儿沽酒钱,直吃到月坠西边。 黄金散尽学风流,学得风流两鬓秋。笑煞那看钱奴枉了干生受,我觑荣华似水上沤,则不如趁中年散诞优游。斟绿酒低低的劝,红妆慢慢的讴,醉时节锦被里舒头。 灯花占信又无功,鹊报佳音耳过风。绣衾温暧和谁共?隔云山千万重,因此上惨绿愁红。不付能博得个团圆梦,觉来时又扑个空,杜鹃声又过墙东。 自足 杏花村里旧生涯,瘦竹疏梅处士家。深耕浅种收成罢,酒新ド鱼旋打,有鸡豚竹笋藤花。客到家常饭,僧来谷雨茶,闲时节自炼丹砂。 东湖所见 东风深处有娇娃,杏脸桃腮鬓似鸦。见人羞行入花阴下,笑吟吟回顾咱,惹诗人纵步随他。见软地儿把金莲印,唐土儿将绣底儿踏,恨不得双手忙拿。【双调】水仙子_依山傍水盖拼音解读:yī shān bàng shuǐ gài máo zhāi ,xuán mǎi qí huā lìn dì zāi 。shēn gēng qiǎn zhǒng wú zāi hài ,xué liú líng sǐ biàn mái ,cù guāng yīn xiǎo jiǎo shí pái 。xīn jiǔ zài cáo tóu zuì ,huó yú xiàng hú shàng mǎi ,suàn tiān gōng zì yǒu ān pái 。 xuě qíng tiān dì yī bīng hú ,jìng wǎng xī hú tàn lǎo bū 。qí lǘ tà xuě xī qiáo lù ,xiào wáng wéi zuò huà tú ,jiǎn méi huā duō chù tí hú 。duì jiǔ kàn huā xiào ,wú qián dāng jiàn gū ,zuì dǎo zài xī hú 。 shòu yáng gōng é dé kuí míng ,nán pǔ xī hú fèn wài qīng 。héng xié shū yǐng chuāng jiān yìn ,rě shī rén shuō dào jīn ,wàn huā zhōng xiān zhàn qióng yīng 。zì gǔ shī rén ài ,qí lǘ tà xuě xún ,rěn dòng zài qián cūn 。 xián shí gāo wò zuì shí gē ,shǒu jǐ ān pín hǎo kuài huó 。xìng huā cūn lǐ suí yuán guò ,shèng yáo fū ān lè wō ,rèn xián yú hòu dài rú hé 。shī míng lì chī dāi hàn ,dé qīng xián shuí sì wǒ ,yī rèn tā men wài fēng bō 。 liù shén hé huì zì ān rán ,yī rì qīng xián zì zài xiān 。fú yún fù guì wú xīn liàn ,gài máo ān jìn shuǐ biān ,yǒu méi lán zhú shí xiāo rán 。chèn cūn sǒu jī tún shè ,suí dòu niú ér gū jiǔ qián ,zhí chī dào yuè zhuì xī biān 。 huáng jīn sàn jìn xué fēng liú ,xué dé fēng liú liǎng bìn qiū 。xiào shà nà kàn qián nú wǎng le gàn shēng shòu ,wǒ qù róng huá sì shuǐ shàng ōu ,zé bú rú chèn zhōng nián sàn dàn yōu yóu 。zhēn lǜ jiǔ dī dī de quàn ,hóng zhuāng màn màn de ōu ,zuì shí jiē jǐn bèi lǐ shū tóu 。 dēng huā zhàn xìn yòu wú gōng ,què bào jiā yīn ěr guò fēng 。xiù qīn wēn ài hé shuí gòng ?gé yún shān qiān wàn zhòng ,yīn cǐ shàng cǎn lǜ chóu hóng 。bú fù néng bó dé gè tuán yuán mèng ,jiào lái shí yòu pū gè kōng ,dù juān shēng yòu guò qiáng dōng 。 zì zú  xìng huā cūn lǐ jiù shēng yá ,shòu zhú shū méi chù shì jiā 。shēn gēng qiǎn zhǒng shōu chéng bà ,jiǔ xīn ドyú xuán dǎ ,yǒu jī tún zhú sǔn téng huā 。kè dào jiā cháng fàn ,sēng lái gǔ yǔ chá ,xián shí jiē zì liàn dān shā 。 dōng hú suǒ jiàn  dōng fēng shēn chù yǒu jiāo wá ,xìng liǎn táo sāi bìn sì yā 。jiàn rén xiū háng rù huā yīn xià ,xiào yín yín huí gù zán ,rě shī rén zòng bù suí tā 。jiàn ruǎn dì ér bǎ jīn lián yìn ,táng tǔ ér jiāng xiù dǐ ér tà ,hèn bú dé shuāng shǒu máng ná 。
详情

沁园春(刘山春新居)

李君行 〔宋朝〕

三岛十洲,移掇者谁,玉城稚仙。解运诗之巧,裁山剪水,用诗之力,斡地回天。大笑宋初,秀才屋子,著不行官家十万钱。又谁说,李膺豪放,门号龙门。 我家呼喝山川。道今日山春莺已迁。汝南山顶上,虎毋久卧,秀溪底下,龙莫长眼。打起精神,护持诗府,推出诗城障山边。山川道,如稚仙肯出,当拜君言。沁园春(刘山春新居)拼音解读:sān dǎo shí zhōu ,yí duō zhě shuí ,yù chéng zhì xiān 。jiě yùn shī zhī qiǎo ,cái shān jiǎn shuǐ ,yòng shī zhī lì ,wò dì huí tiān 。dà xiào sòng chū ,xiù cái wū zǐ ,zhe bú háng guān jiā shí wàn qián 。yòu shuí shuō ,lǐ yīng háo fàng ,mén hào lóng mén 。 wǒ jiā hū hē shān chuān 。dào jīn rì shān chūn yīng yǐ qiān 。rǔ nán shān dǐng shàng ,hǔ wú jiǔ wò ,xiù xī dǐ xià ,lóng mò zhǎng yǎn 。dǎ qǐ jīng shén ,hù chí shī fǔ ,tuī chū shī chéng zhàng shān biān 。shān chuān dào ,rú zhì xiān kěn chū ,dāng bài jun1 yán 。
详情

夜深 / 寒食夜

韩偓 〔宋朝〕

恻恻轻寒翦翦风,小梅飘雪杏花红。 夜深斜搭秋千索,楼阁朦胧烟雨中。 夜深 / 寒食夜拼音解读: cè cè qīng hán jiǎn jiǎn fēng ,xiǎo méi piāo xuě xìng huā hóng 。 yè shēn xié dā qiū qiān suǒ ,lóu gé méng lóng yān yǔ zhōng 。
详情

临江仙(知有阆风花解语)

李之仪 〔宋朝〕

【临江仙】知有阆风花解语,从来只许传闻。光明休咏汉宫新。拥身疑有月,衬步恨无云。莫把金樽容易劝,坐来几度销魂。不知仙骨在何人。好将千岁日,占断四时春。临江仙(知有阆风花解语)拼音解读:【lín jiāng xiān 】zhī yǒu láng fēng huā jiě yǔ ,cóng lái zhī xǔ chuán wén 。guāng míng xiū yǒng hàn gōng xīn 。yōng shēn yí yǒu yuè ,chèn bù hèn wú yún 。mò bǎ jīn zūn róng yì quàn ,zuò lái jǐ dù xiāo hún 。bú zhī xiān gǔ zài hé rén 。hǎo jiāng qiān suì rì ,zhàn duàn sì shí chūn 。
详情

思佳客(用晏小山韵)

陈允平 〔宋朝〕

一曲清歌酒一钟。舞裙摇曳石榴红。宝筝弦矗冰蚕缕,珠箔香飘水麝风。 娇娅奼,笑迎逢。合欢罗带两心同。彩云不觉归来晚,月转觚棱夜气中。思佳客(用晏小山韵)拼音解读:yī qǔ qīng gē jiǔ yī zhōng 。wǔ qún yáo yè shí liú hóng 。bǎo zhēng xián chù bīng cán lǚ ,zhū bó xiāng piāo shuǐ shè fēng 。 jiāo yà chà ,xiào yíng féng 。hé huān luó dài liǎng xīn tóng 。cǎi yún bú jiào guī lái wǎn ,yuè zhuǎn gū léng yè qì zhōng 。
详情

杂剧·海门张仲村乐堂

未知作者 〔元朝〕

(冲末扮同知同大旦、搽旦、净王六斤、张千上)(同知云)花下晒衣嫌日淡,池中濯足恨鱼腥。花根本艳公卿子,虎体鹅班将相孙。小官完颜女直人氏,完颜姓王,仆察姓李。自跟着狼主,累建奇功,加某为蓟州同知之职。嫡亲的三口儿家属。我有两个夫人,大夫人张氏,二夫人王氏腊梅。这个是我大夫人带过来的,姓王,是王六斤。我有个岳父,是海门张仲,在朝为官,因年老,如今致仕闲居。今日是我生辰之日,同僚官都来与我贺寿。大夫人,我则怕你父亲来。他来则说闲话,搅了我酒席。王六斤,但有人,都请过来;则有我那丈人,休着他过来。(王六斤云)理会的。(防御上,云)丝纶阁下文章静,钟鼓楼头刻漏长。独坐黄昏谁是伴,紫薇花对紫薇郎。小官蓟州防御是也。自中甲第以来,累蒙擢用。今圣恩可怜,加小官为蓟州府尹之职。今日是同知相公生辰贵降之日,与他上寿,走一遭去。可早来到也。张千,报复去,道有小官在于门首。(张千云)理会的。报的大人得知,有防御大人在于门首。(同知云)道有请。(张千云)理会的。有请。(防御见科,云)相公,今日是相公寿诞之日,小官特来相贺。(同知云)量小官有何德能,着相公用心也。(做递酒科,云)将酒来,相公满饮一杯。小官也饮一杯,慢慢的饮酒,看有甚么人来也。(正末扮张孝友上,云)老夫姓张名仲,字孝友。幼年曾为县官,因为老夫年迈,致仕闲居,在南宫蓟州城南海门临村,盖了座堂,名曰是村乐堂。老夫有个女孩儿,嫁与这蓟州同知。今日是同知生辰之日,老夫遣些酒礼,与同知上寿,走一遭去也呵。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->