沁园春(挽徐元杰)

国学生 〔宋朝〕

三学上书,冤乎天哉,哲人已萎。自纲常一疏,为时太息,典刑诸老,尽力扶持。方哭南床,继伤右拨,死到先生事可知。伤心处,笑寒梅冷落,血泪淋漓。 人心公论难欺。愿君父、明明悟此机。昔范阳,祸成新室,说著当年人噬脐。君知否,但皇天祚宋,此事无之。沁园春(挽徐元杰)拼音解读:sān xué shàng shū ,yuān hū tiān zāi ,zhé rén yǐ wěi 。zì gāng cháng yī shū ,wéi shí tài xī ,diǎn xíng zhū lǎo ,jìn lì fú chí 。fāng kū nán chuáng ,jì shāng yòu bō ,sǐ dào xiān shēng shì kě zhī 。shāng xīn chù ,xiào hán méi lěng luò ,xuè lèi lín lí 。 rén xīn gōng lùn nán qī 。yuàn jun1 fù 、míng míng wù cǐ jī 。xī fàn yáng ,huò chéng xīn shì ,shuō zhe dāng nián rén shì qí 。jun1 zhī fǒu ,dàn huáng tiān zuò sòng ,cǐ shì wú zhī 。
猜您喜欢

临江仙(上巳日游海昌王氏园,吴宰效及中散兄)

葛胜仲 〔宋朝〕

倦客身同舟不系,轻帆来访儒仙。春风元巳艳阳天。夭桃方散锦,高柳欲飞绵。 千古海昌佳绝地,双凫暂此留连。通宵娱客破芳尊。兰亭修禊事,梓泽醉名园。临江仙(上巳日游海昌王氏园,吴宰效及中散兄)拼音解读:juàn kè shēn tóng zhōu bú xì ,qīng fān lái fǎng rú xiān 。chūn fēng yuán sì yàn yáng tiān 。yāo táo fāng sàn jǐn ,gāo liǔ yù fēi mián 。 qiān gǔ hǎi chāng jiā jué dì ,shuāng fú zàn cǐ liú lián 。tōng xiāo yú kè pò fāng zūn 。lán tíng xiū xì shì ,zǐ zé zuì míng yuán 。
详情

水调歌头(次李伯纪春日韵)

李弥逊 〔宋朝〕

松柏渐成趣,红紫勿齐开。花神靳惜芳事,日日待公来。遥想金葵侧处,素月华灯相照,妆影满歌台。余韵写宫徵,飞落远山隈。 逃禅客,尊中尽,厌长斋。且愁风絮,断送春色揽离怀。命驾何妨千里,只恐行云碍辙,直磴插崔嵬。手拍阳春唱,隔岸借残杯。水调歌头(次李伯纪春日韵)拼音解读:sōng bǎi jiàn chéng qù ,hóng zǐ wù qí kāi 。huā shén jìn xī fāng shì ,rì rì dài gōng lái 。yáo xiǎng jīn kuí cè chù ,sù yuè huá dēng xiàng zhào ,zhuāng yǐng mǎn gē tái 。yú yùn xiě gōng zhēng ,fēi luò yuǎn shān wēi 。 táo chán kè ,zūn zhōng jìn ,yàn zhǎng zhāi 。qiě chóu fēng xù ,duàn sòng chūn sè lǎn lí huái 。mìng jià hé fáng qiān lǐ ,zhī kǒng háng yún ài zhé ,zhí dèng chā cuī wéi 。shǒu pāi yáng chūn chàng ,gé àn jiè cán bēi 。
详情

马诗二十三首·其一

李贺 〔唐朝〕

龙脊贴连钱,银蹄白踏烟。 无人织锦韂,谁为铸金鞭。马诗二十三首·其一拼音解读:lóng jǐ tiē lián qián ,yín tí bái tà yān 。 wú rén zhī jǐn chàn ,shuí wéi zhù jīn biān 。
详情

姑孰十咏

李白 〔唐朝〕

姑孰溪爱此溪水闲,乘流兴无极。漾楫怕鸥惊,垂竿待鱼食。波翻晓霞影,岸叠春山色。何处浣纱人?红颜未相识。丹阳湖湖与元气连,风波浩难止。天外贾客归,云间片帆起。龟游莲叶上,鸟宿芦花里。少女棹轻舟,歌声逐流水。谢公宅青山日将瞑,寂寞谢公宅。竹里无人声,池中虚月白。荒庭衰草遍,废井苍苔积。唯有清风闲,时时起泉石。凌歊台旷望登古台,台高极人目。叠嶂列远空,杂花间平陆。闲云入窗牖,野翠生松竹。欲览碑上文,苔侵岂堪读?桓公井桓公名已古,废井曾未竭。石甃冷苍苔,寒泉湛孤月。秋来桐暂落,春至桃还发。路远人罕窥,谁能见清澈?慈姥竹野竹攒石生,含烟映江岛。翠色落波深,虚声带寒早。龙吟曾未听,凤曲吹应好。不学蒲柳凋,贞心常自保。望夫山颙望临碧空,怨情感离别。江草不知愁,岩花但争发。云山万重隔,音信千里绝。春去秋复来,相思几时歇?牛渚矶绝壁临巨川,连峰势相向。乱石流洑间,回波自成浪。但惊群木秀,莫测精灵状。更听猿夜啼,忧心醉江上。灵墟山丁令辞世人,拂衣向仙路。伏炼九丹成,方随五云去。松萝蔽幽洞,桃杏深隐处。不知曾化鹤,辽海归几度?天门山迥出江上山,双峰自相对。岸映松色寒,石分浪花碎。参差远天际,缥缈晴霞外。落日舟去遥,回首沉青霭。 姑孰十咏拼音解读: gū shú xī ài cǐ xī shuǐ xián ,chéng liú xìng wú jí 。yàng jí pà ōu jīng ,chuí gān dài yú shí 。bō fān xiǎo xiá yǐng ,àn dié chūn shān sè 。hé chù huàn shā rén ?hóng yán wèi xiàng shí 。dān yáng hú hú yǔ yuán qì lián ,fēng bō hào nán zhǐ 。tiān wài jiǎ kè guī ,yún jiān piàn fān qǐ 。guī yóu lián yè shàng ,niǎo xiǔ lú huā lǐ 。shǎo nǚ zhào qīng zhōu ,gē shēng zhú liú shuǐ 。xiè gōng zhái qīng shān rì jiāng míng ,jì mò xiè gōng zhái 。zhú lǐ wú rén shēng ,chí zhōng xū yuè bái 。huāng tíng shuāi cǎo biàn ,fèi jǐng cāng tái jī 。wéi yǒu qīng fēng xián ,shí shí qǐ quán shí 。líng xiāo tái kuàng wàng dēng gǔ tái ,tái gāo jí rén mù 。dié zhàng liè yuǎn kōng ,zá huā jiān píng lù 。xián yún rù chuāng yǒu ,yě cuì shēng sōng zhú 。yù lǎn bēi shàng wén ,tái qīn qǐ kān dú ?huán gōng jǐng huán gōng míng yǐ gǔ ,fèi jǐng céng wèi jié 。shí zhòu lěng cāng tái ,hán quán zhàn gū yuè 。qiū lái tóng zàn luò ,chūn zhì táo hái fā 。lù yuǎn rén hǎn kuī ,shuí néng jiàn qīng chè ?cí lǎo zhú yě zhú zǎn shí shēng ,hán yān yìng jiāng dǎo 。cuì sè luò bō shēn ,xū shēng dài hán zǎo 。lóng yín céng wèi tīng ,fèng qǔ chuī yīng hǎo 。bú xué pú liǔ diāo ,zhēn xīn cháng zì bǎo 。wàng fū shān yú wàng lín bì kōng ,yuàn qíng gǎn lí bié 。jiāng cǎo bú zhī chóu ,yán huā dàn zhēng fā 。yún shān wàn zhòng gé ,yīn xìn qiān lǐ jué 。chūn qù qiū fù lái ,xiàng sī jǐ shí xiē ?niú zhǔ jī jué bì lín jù chuān ,lián fēng shì xiàng xiàng 。luàn shí liú fú jiān ,huí bō zì chéng làng 。dàn jīng qún mù xiù ,mò cè jīng líng zhuàng 。gèng tīng yuán yè tí ,yōu xīn zuì jiāng shàng 。líng xū shān dīng lìng cí shì rén ,fú yī xiàng xiān lù 。fú liàn jiǔ dān chéng ,fāng suí wǔ yún qù 。sōng luó bì yōu dòng ,táo xìng shēn yǐn chù 。bú zhī céng huà hè ,liáo hǎi guī jǐ dù ?tiān mén shān jiǒng chū jiāng shàng shān ,shuāng fēng zì xiàng duì 。àn yìng sōng sè hán ,shí fèn làng huā suì 。cān chà yuǎn tiān jì ,piāo miǎo qíng xiá wài 。luò rì zhōu qù yáo ,huí shǒu chén qīng ǎi 。
详情

壬子元日(不信青春唤不回)

于右任 〔近现代〕

【壬子元日】不信青春唤不回,不容青史尽成灰。低徊海上成功宴,万里江山酒一杯。壬子元日(不信青春唤不回)拼音解读:【rén zǐ yuán rì 】bú xìn qīng chūn huàn bú huí ,bú róng qīng shǐ jìn chéng huī 。dī huái hǎi shàng chéng gōng yàn ,wàn lǐ jiāng shān jiǔ yī bēi 。
详情

西江月·堂上谋臣尊俎

辛弃疾 〔宋朝〕

堂上谋臣尊俎,边头将士干戈。天时地利与人和,“燕可伐欤?”曰:“可”。 今日楼台鼎鼐,明年带砺山河。大家齐唱《大风歌》,不日四方来贺。(版本一) 堂上谋臣帷幄,边头猛将干戈。天时地利与人和。燕可伐与曰可。 此日楼台鼎鼐,他时剑履山河。都人齐和《大风歌》。管领群臣来贺。(版本二) 西江月·堂上谋臣尊俎拼音解读: táng shàng móu chén zūn zǔ ,biān tóu jiāng shì gàn gē 。tiān shí dì lì yǔ rén hé ,“yàn kě fá yú ?”yuē :“kě ”。 jīn rì lóu tái dǐng nài ,míng nián dài lì shān hé 。dà jiā qí chàng 《dà fēng gē 》,bú rì sì fāng lái hè 。(bǎn běn yī ) táng shàng móu chén wéi wò ,biān tóu měng jiāng gàn gē 。tiān shí dì lì yǔ rén hé 。yàn kě fá yǔ yuē kě 。 cǐ rì lóu tái dǐng nài ,tā shí jiàn lǚ shān hé 。dōu rén qí hé 《dà fēng gē 》。guǎn lǐng qún chén lái hè 。(bǎn běn èr )
详情

定风波(赠将)

王质 〔宋朝〕

问讯山东窦长卿。苍苍云外且垂纶。流水落花都莫问,等取,榆林沙月静边尘。 江面不如杯面阔,卷起,五湖烟浪入清尊。醉倒投床君且睡,却怕,挑灯看剑忽伤神。定风波(赠将)拼音解读:wèn xùn shān dōng dòu zhǎng qīng 。cāng cāng yún wài qiě chuí lún 。liú shuǐ luò huā dōu mò wèn ,děng qǔ ,yú lín shā yuè jìng biān chén 。 jiāng miàn bú rú bēi miàn kuò ,juàn qǐ ,wǔ hú yān làng rù qīng zūn 。zuì dǎo tóu chuáng jun1 qiě shuì ,què pà ,tiāo dēng kàn jiàn hū shāng shén 。
详情

好事近(郑_·生朝)

韩淲 〔宋朝〕

腊雪映江梅,冰玉更分风月。衮衮紫枢家世,庆诞弥时节。 烘堂赢得戏莱衣,春酒宝杯凸。籍籍郑庄人物,要汉廷勋业。好事近(郑_·生朝)拼音解读:là xuě yìng jiāng méi ,bīng yù gèng fèn fēng yuè 。gǔn gǔn zǐ shū jiā shì ,qìng dàn mí shí jiē 。 hōng táng yíng dé xì lái yī ,chūn jiǔ bǎo bēi tū 。jí jí zhèng zhuāng rén wù ,yào hàn tíng xūn yè 。
详情

批州符

萧结 〔唐朝〕

秧开五叶,蚕长三眠。人皆忙迫,划甚闲船。批州符拼音解读:yāng kāi wǔ yè ,cán zhǎng sān mián 。rén jiē máng pò ,huá shèn xián chuán 。
详情

生查子(萍乡阳春亭)

赵师侠 〔宋朝〕

千山拥翠屏,一水萦罗带。雨过水痕添,云散山容在。 亭高景最幽,天迥风尤快。啼鸟一声闲,唤起情无奈。生查子(萍乡阳春亭)拼音解读:qiān shān yōng cuì píng ,yī shuǐ yíng luó dài 。yǔ guò shuǐ hén tiān ,yún sàn shān róng zài 。 tíng gāo jǐng zuì yōu ,tiān jiǒng fēng yóu kuài 。tí niǎo yī shēng xián ,huàn qǐ qíng wú nài 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->