摊破诉衷情(和)

蔡楠 〔宋朝〕

栏干十二绕层楼。珠帘卷素秋。当年尊酒屡迟留。识公惟白鸥。 才得趣,又成愁。情钟我辈流。买山同隐肯来不。遥怜笑点头。 摊破诉衷情(和)拼音解读:lán gàn shí èr rào céng lóu 。zhū lián juàn sù qiū 。dāng nián zūn jiǔ lǚ chí liú 。shí gōng wéi bái ōu 。 cái dé qù ,yòu chéng chóu 。qíng zhōng wǒ bèi liú 。mǎi shān tóng yǐn kěn lái bú 。yáo lián xiào diǎn tóu 。
猜您喜欢

减字木兰花(梅)

袁去华 〔宋朝〕

微红嫩白。照水横枝初摘索。一梦扬州。客里相逢无限愁。 黄昏院落。细细清香无处著。觅句持觞。鬓点吴霜不碍狂。减字木兰花(梅)拼音解读:wēi hóng nèn bái 。zhào shuǐ héng zhī chū zhāi suǒ 。yī mèng yáng zhōu 。kè lǐ xiàng féng wú xiàn chóu 。 huáng hūn yuàn luò 。xì xì qīng xiāng wú chù zhe 。mì jù chí shāng 。bìn diǎn wú shuāng bú ài kuáng 。
详情

渡江云(春江雨宿)

詹玉 〔宋朝〕

拖阴笼晚暝,商量清苦,阵阵打篷声。分明都是泪,不道今宵,篷底有离人。松涛摇睡,梦不稳、难湿巫云。几点儿、泪痕跳响,休要醒时听。 销魂。灯下无语,□泣梨花,掩重门夜永,应是添、伤春滋味,中酒心情。东风湖上香泥软,明日去、天色须睛。相见也,洛阳沽酒旗亭。渡江云(春江雨宿)拼音解读:tuō yīn lóng wǎn míng ,shāng liàng qīng kǔ ,zhèn zhèn dǎ péng shēng 。fèn míng dōu shì lèi ,bú dào jīn xiāo ,péng dǐ yǒu lí rén 。sōng tāo yáo shuì ,mèng bú wěn 、nán shī wū yún 。jǐ diǎn ér 、lèi hén tiào xiǎng ,xiū yào xǐng shí tīng 。 xiāo hún 。dēng xià wú yǔ ,□qì lí huā ,yǎn zhòng mén yè yǒng ,yīng shì tiān 、shāng chūn zī wèi ,zhōng jiǔ xīn qíng 。dōng fēng hú shàng xiāng ní ruǎn ,míng rì qù 、tiān sè xū jīng 。xiàng jiàn yě ,luò yáng gū jiǔ qí tíng 。
详情

凉州词

王之涣 〔唐朝〕

黄河远上白云间,[2]一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,[3]春风不度玉门关。[4]凉州词拼音解读:huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān ,[2]yī piàn gū chéng wàn rèn shān 。qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ ,[3]chūn fēng bú dù yù mén guān 。[4]
详情

子夜歌·三更月

贺铸 〔宋朝〕

三更月。中庭恰照梨花雪。梨花雪。不胜凄断,杜鹃啼血。 王孙何许音尘绝。柔桑陌上吞声别。吞声别。陇头流水,替人呜咽。子夜歌·三更月拼音解读:sān gèng yuè 。zhōng tíng qià zhào lí huā xuě 。lí huā xuě 。bú shèng qī duàn ,dù juān tí xuè 。 wáng sūn hé xǔ yīn chén jué 。róu sāng mò shàng tūn shēng bié 。tūn shēng bié 。lǒng tóu liú shuǐ ,tì rén wū yān 。
详情

秋思(利欲驱人万火牛)

陆游 〔宋朝〕

【秋思】利欲驱人万火牛,江湖浪迹一沙鸥。日长似岁闲方觉,事大如山醉亦休。衣杵相望深巷月,井桐摇落故园秋。欲舒老眼无高处,安得元龙百尺楼。秋思(利欲驱人万火牛)拼音解读:【qiū sī 】lì yù qū rén wàn huǒ niú ,jiāng hú làng jì yī shā ōu 。rì zhǎng sì suì xián fāng jiào ,shì dà rú shān zuì yì xiū 。yī chǔ xiàng wàng shēn xiàng yuè ,jǐng tóng yáo luò gù yuán qiū 。yù shū lǎo yǎn wú gāo chù ,ān dé yuán lóng bǎi chǐ lóu 。
详情

水调歌头(次前黄州李使君见赠韵)

京镗 〔宋朝〕

挺挺祖风烈,瑞岁滞偏州。元龙豪气。宜卧百尺最高楼。万丈文章光焰,一段襟怀洒落,风露玉壶秋。乱石惊涛处,也作等闲游。 适相逢,君去骑,我归舟。清都绛阙密迩,切莫小迟留。趁取亲庭强健,好向圣朝倾吐,事业肯悠悠。回首藩宣地,恩与大江流。水调歌头(次前黄州李使君见赠韵)拼音解读:tǐng tǐng zǔ fēng liè ,ruì suì zhì piān zhōu 。yuán lóng háo qì 。yí wò bǎi chǐ zuì gāo lóu 。wàn zhàng wén zhāng guāng yàn ,yī duàn jīn huái sǎ luò ,fēng lù yù hú qiū 。luàn shí jīng tāo chù ,yě zuò děng xián yóu 。 shì xiàng féng ,jun1 qù qí ,wǒ guī zhōu 。qīng dōu jiàng què mì ěr ,qiē mò xiǎo chí liú 。chèn qǔ qīn tíng qiáng jiàn ,hǎo xiàng shèng cháo qīng tǔ ,shì yè kěn yōu yōu 。huí shǒu fān xuān dì ,ēn yǔ dà jiāng liú 。
详情

永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)

姜夔 〔宋朝〕

【永遇乐】 次稼轩北固楼词韵云鬲迷楼,苔封很石,[1]人向何处?数骑秋烟,一篙寒汐,千古空来去。使君心在,苍厓绿嶂,[2]苦被北门留住。有尊中酒差可饮,[3]大旗尽绣熊虎。前身诸葛,来游此地,数语便酬三顾。楼外冥冥,江皋隐隐,认得征西路。[4]中原生聚,神京耆老,南望长淮金鼓。问当时依依种柳,[5]至今在否?永遇乐(云鬲迷楼,苔封很石)拼音解读:【yǒng yù lè 】 cì jià xuān běi gù lóu cí yùn yún gé mí lóu ,tái fēng hěn shí ,[1]rén xiàng hé chù ?shù qí qiū yān ,yī gāo hán xī ,qiān gǔ kōng lái qù 。shǐ jun1 xīn zài ,cāng yá lǜ zhàng ,[2]kǔ bèi běi mén liú zhù 。yǒu zūn zhōng jiǔ chà kě yǐn ,[3]dà qí jìn xiù xióng hǔ 。qián shēn zhū gě ,lái yóu cǐ dì ,shù yǔ biàn chóu sān gù 。lóu wài míng míng ,jiāng gāo yǐn yǐn ,rèn dé zhēng xī lù 。[4]zhōng yuán shēng jù ,shén jīng qí lǎo ,nán wàng zhǎng huái jīn gǔ 。wèn dāng shí yī yī zhǒng liǔ ,[5]zhì jīn zài fǒu ?
详情

古乐府·兰草自然香

佚名 〔两汉〕

兰草自然香,生于大道旁。要镰八九月,俱在束薪中。古乐府·兰草自然香拼音解读:lán cǎo zì rán xiāng ,shēng yú dà dào páng 。yào lián bā jiǔ yuè ,jù zài shù xīn zhōng 。
详情

七夕穿针

柳恽 〔宋朝〕

代马秋不归,缁纨无复绪。迎寒理衣缝,映月抽纤缕。的皪愁睇光,连娟思眉聚。清露下罗衣,秋风吹玉柱。流阴稍已多,馀光亦难取。 七夕穿针拼音解读: dài mǎ qiū bú guī ,zī wán wú fù xù 。yíng hán lǐ yī féng ,yìng yuè chōu xiān lǚ 。de lì chóu dì guāng ,lián juān sī méi jù 。qīng lù xià luó yī ,qiū fēng chuī yù zhù 。liú yīn shāo yǐ duō ,yú guāng yì nán qǔ 。
详情

鄂渚悟道歌

吕岩 〔唐朝〕

纵横天际为闲客,时遇季秋重阳节。阴云一布遍长空, 膏泽连绵滋万物。因雨泥滑门不出,忽闻邻舍语丹术。 试问邻公可相传,一言许肯更无难。数篇奇怪文入手, 一夜挑灯读不了。晓来日早才看毕,不觉自醉如恍惚。 恍惚之中见有物,状如日轮明突屼。自言便是丹砂精, 宜向鼎中烹凡质。凡质本来不化真,化真须得真中物。 不用铅,不用汞,还丹须向炉中种。玄中之玄号真铅, 及至用铅还不用。或名龙,或名虎,或号婴儿并姹女。 丹砂一粒名千般,一中有一为丹母。火莫燃,水莫冻, 修之炼之须珍重。直待虎啸折颠峰,骊龙夺得玄珠弄。 龙吞玄宝忽升飞,飞龙被我捉来骑。一翥上朝归碧落, 碧落广阔无东西。无晓无夜无年月,无寒无暑无四时。 自从修到无为地,始觉奇之又怪之。鄂渚悟道歌拼音解读:zòng héng tiān jì wéi xián kè ,shí yù jì qiū zhòng yáng jiē 。yīn yún yī bù biàn zhǎng kōng , gāo zé lián mián zī wàn wù 。yīn yǔ ní huá mén bú chū ,hū wén lín shě yǔ dān shù 。 shì wèn lín gōng kě xiàng chuán ,yī yán xǔ kěn gèng wú nán 。shù piān qí guài wén rù shǒu , yī yè tiāo dēng dú bú le 。xiǎo lái rì zǎo cái kàn bì ,bú jiào zì zuì rú huǎng hū 。 huǎng hū zhī zhōng jiàn yǒu wù ,zhuàng rú rì lún míng tū wù 。zì yán biàn shì dān shā jīng , yí xiàng dǐng zhōng pēng fán zhì 。fán zhì běn lái bú huà zhēn ,huà zhēn xū dé zhēn zhōng wù 。 bú yòng qiān ,bú yòng gǒng ,hái dān xū xiàng lú zhōng zhǒng 。xuán zhōng zhī xuán hào zhēn qiān , jí zhì yòng qiān hái bú yòng 。huò míng lóng ,huò míng hǔ ,huò hào yīng ér bìng chà nǚ 。 dān shā yī lì míng qiān bān ,yī zhōng yǒu yī wéi dān mǔ 。huǒ mò rán ,shuǐ mò dòng , xiū zhī liàn zhī xū zhēn zhòng 。zhí dài hǔ xiào shé diān fēng ,lí lóng duó dé xuán zhū nòng 。 lóng tūn xuán bǎo hū shēng fēi ,fēi lóng bèi wǒ zhuō lái qí 。yī zhù shàng cháo guī bì luò , bì luò guǎng kuò wú dōng xī 。wú xiǎo wú yè wú nián yuè ,wú hán wú shǔ wú sì shí 。 zì cóng xiū dào wú wéi dì ,shǐ jiào qí zhī yòu guài zhī 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->