四字令(访友不遇)

周密 〔宋朝〕

残月半篱。残雪半枝。孤吟自款柴扉。听猿啼鸟啼。 人归未归。无诗有诗。水边伫立多时。问梅花便知。四字令(访友不遇)拼音解读:cán yuè bàn lí 。cán xuě bàn zhī 。gū yín zì kuǎn chái fēi 。tīng yuán tí niǎo tí 。 rén guī wèi guī 。wú shī yǒu shī 。shuǐ biān zhù lì duō shí 。wèn méi huā biàn zhī 。
猜您喜欢

贺新郎(用张小山韵贺小山纳妇)

赵必{王象} 〔宋朝〕

沙上盟鸥鹭。笑吟翁、梦今不到,草堂深处。金屋重重春睡暖,傍翠偎香步步。已自摘、蟠桃三度。旧日画眉情性在,更君房、妙绝文章语。消受得,乘鸾侣。 楼中燕燕谁家住。又从新、移根换叶,栽花千树。第一信风春事觉,莫遣绿羞红污。早早做、阑干遮护。天上姻缘千里合,喜乘槎、先入银河路。人似玉,衣金缕。贺新郎(用张小山韵贺小山纳妇)拼音解读:shā shàng méng ōu lù 。xiào yín wēng 、mèng jīn bú dào ,cǎo táng shēn chù 。jīn wū zhòng zhòng chūn shuì nuǎn ,bàng cuì wēi xiāng bù bù 。yǐ zì zhāi 、pán táo sān dù 。jiù rì huà méi qíng xìng zài ,gèng jun1 fáng 、miào jué wén zhāng yǔ 。xiāo shòu dé ,chéng luán lǚ 。 lóu zhōng yàn yàn shuí jiā zhù 。yòu cóng xīn 、yí gēn huàn yè ,zāi huā qiān shù 。dì yī xìn fēng chūn shì jiào ,mò qiǎn lǜ xiū hóng wū 。zǎo zǎo zuò 、lán gàn zhē hù 。tiān shàng yīn yuán qiān lǐ hé ,xǐ chéng chá 、xiān rù yín hé lù 。rén sì yù ,yī jīn lǚ 。
详情

杂剧·苏子瞻醉写赤壁赋

未知作者 〔元朝〕

(冲末王安石上,诗云)黄卷青灯一腐儒。九经三史腹中居。《学而》第一须当记,养子休教不看书。小生姓王名安石,字介甫,金陵建康人氏,官拜参政之职。今因苏子瞻乃眉州眉山县人也,乃苏老泉之子,弟曰子由,妹曰子美。苏轼与某同在帝学读书,今应过举,官拜端明殿大学士。小官家中安排筵宴,管待子瞻,令人请去。子瞻见仆腰插一扇,上有诗一联。东坡因取玩之,知小官所作:"庭前昨夜西风起,吹落黄花满地金。"东坡看毕后,续两句成其一绝。他道:"秋花不比春花谢,说与诗人仔细吟。"此人不知黄州菊花谢。今夜晚间,安排筵席,请秦少游、贺方回,与苏东坡庆端明殿大学士。为何夜间排设筵席?因俺夫人闻知苏轼胸怀锦绣,口吐珠玑,有贯世之才,未曾得遇。就今晚筵间,出家乐女子数人,内藏着夫人,与众女子一般梳妆,必要见苏轼之面,有何难哉!令人请学士去了,这早晚敢待来也。(外扮秦少游上,诗云)龙楼风阁九重城,新筑沙堤宰相行。我贵我荣君莫羡,十年前是一书生。小官姓秦名观,字少游。自元祐初举贤良方正,东坡荐于朝,除小官太学博士。今因子瞻宫拜端明殿大学士,有王安石今晚安排筵宴,请俺众官与东坡贺职,小官须索走一遭去。可早来到也。左右人报复去,道有秦观在于门首。(祗侯报科,云)大人,有少游大人下马也。(王云)道有请。(祗云)理会的。大人有请。(见科,秦云)相公早间令人来请,不敢有违,即便赴宴。(王云)相公,因苏子瞻官拜端明殿大学士,小官今夜排设一宴,蔬食薄味,特请众位相公,贺端明殿学士之职也。(秦云)量小官有何德能,着相公如此重意。(王云)蔬食薄味,无甚管待,相公请坐。左右门首看者,若有学士来,报复我知道。(祗云)理会的。(外扮贺方回上,诗云)声名德化九天闻,良夜家家不闭门。雨后有人耕绿野,月明无犬吠荒村。小官贺方回是也。今苏子瞻官拜端明殿大学士之职,有王安石今晚安排筵宴,请俺众官与子瞻贺学士之职,今早间令人来请,小官须索走一遭去。可早来到也。左右人报复去,道有贺方回来了也。(祗云)理会的。相公,有贺方回相公来了也。(王云)道有请。(见科,贺云)相公早间令人来请,小官不敢有违也。(王云)今因子瞻拜为端明殿大学士之职,小官略排小酌,请众位相公为伴客。蔬食薄味,相公请坐。(秦云)相公,再有何人?(王云)别无他客,则有子瞻学士。早间令人请去,敢待来也。(正末扮苏东坡上,云)某姓苏名轼,字子瞻,道号东坡,乃西川眉州人也。幼习儒业,游学至京师。逢一友人,姓王名安石,字介甫, 金陵建康人氏,与某同馆安歇。今奉圣朝举某与王介甫及第,官里看了某所作之业,深可怜悯,加为翰林学士。适来王介甫请俺夜宴,须索走一遭去。我想为人半世清贫,十载苦志,学得胸中有物,为朝廷显官,治国平天下,当所为也。想俺秀才每学就文章,扶持圣主,方显大丈夫之志也。
详情

无题·昨夜星辰昨夜风

李商隐 〔唐朝〕

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。 无题·昨夜星辰昨夜风拼音解读: zuó yè xīng chén zuó yè fēng ,huà lóu xī pàn guì táng dōng 。shēn wú cǎi fèng shuāng fēi yì ,xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 。gé zuò sòng gōu chūn jiǔ nuǎn ,fèn cáo shè fù là dēng hóng 。jiē yú tīng gǔ yīng guān qù ,zǒu mǎ lán tái lèi zhuǎn péng 。
详情

柳梢青·七夕

刘镇 〔宋朝〕

干鹊收声,湿萤度影,庭院深香。步月移阴,梳云约翠,人在回廊。 醺醺宿酒残妆。待付与、温柔醉乡。却扇藏娇,牵衣索笑,今夜差凉。柳梢青·七夕拼音解读:gàn què shōu shēng ,shī yíng dù yǐng ,tíng yuàn shēn xiāng 。bù yuè yí yīn ,shū yún yuē cuì ,rén zài huí láng 。 xūn xūn xiǔ jiǔ cán zhuāng 。dài fù yǔ 、wēn róu zuì xiāng 。què shàn cáng jiāo ,qiān yī suǒ xiào ,jīn yè chà liáng 。
详情

念奴娇(梅影)

赵长卿 〔宋朝〕

银蟾光满,弄余辉、冷浸江梅无力。缓引柔条浮素蕊,横在闲窗虚壁。染纸挥毫,粉涂墨晕,不似今端的。天然造化,别是一般,清瘦踪迹。 今夜翠葆堂深,梦回风定,因月才相识。先自离愁,那更被、晓角残更催逼。曙色将分,轻阴移尽,过眼难寻觅。江南图上,画工应为描得。念奴娇(梅影)拼音解读:yín chán guāng mǎn ,nòng yú huī 、lěng jìn jiāng méi wú lì 。huǎn yǐn róu tiáo fú sù ruǐ ,héng zài xián chuāng xū bì 。rǎn zhǐ huī háo ,fěn tú mò yūn ,bú sì jīn duān de 。tiān rán zào huà ,bié shì yī bān ,qīng shòu zōng jì 。 jīn yè cuì bǎo táng shēn ,mèng huí fēng dìng ,yīn yuè cái xiàng shí 。xiān zì lí chóu ,nà gèng bèi 、xiǎo jiǎo cán gèng cuī bī 。shǔ sè jiāng fèn ,qīng yīn yí jìn ,guò yǎn nán xún mì 。jiāng nán tú shàng ,huà gōng yīng wéi miáo dé 。
详情

石上偈(无才可去补苍天)

曹雪芹 〔清朝〕

【石上偈】[1]无材可去补苍天,[2]枉入红尘若许年;[3]此系身前身后事,[4]倩谁记去作奇传?[5]石上偈(无才可去补苍天)拼音解读:【shí shàng jì 】[1]wú cái kě qù bǔ cāng tiān ,[2]wǎng rù hóng chén ruò xǔ nián ;[3]cǐ xì shēn qián shēn hòu shì ,[4]qiàn shuí jì qù zuò qí chuán ?[5]
详情

霜天晓角(春云粉色)

高观国 〔宋朝〕

【霜天晓角】 春云粉色。春水和云湿。试问西湖杨柳,东风外、几丝碧。望极。连翠陌。兰桡双桨急。欲访莫愁何处,旗亭在、画桥侧。霜天晓角(春云粉色)拼音解读:【shuāng tiān xiǎo jiǎo 】 chūn yún fěn sè 。chūn shuǐ hé yún shī 。shì wèn xī hú yáng liǔ ,dōng fēng wài 、jǐ sī bì 。wàng jí 。lián cuì mò 。lán ráo shuāng jiǎng jí 。yù fǎng mò chóu hé chù ,qí tíng zài 、huà qiáo cè 。
详情

离别相去辞

佚名 〔先秦〕

跞躁摧长恧兮擢戟驭殳。 所离不降兮泄我王气苏。 三军一飞降兮所向皆殂。 一士判死兮而当百夫。 道祐有德兮吴卒自屠。 雪我王宿耻兮威振八都。 军伍难更兮势如貔貙。 行行各努力兮于乎于乎。离别相去辞拼音解读:luò zào cuī zhǎng nǜ xī zhuó jǐ yù shū 。 suǒ lí bú jiàng xī xiè wǒ wáng qì sū 。 sān jun1 yī fēi jiàng xī suǒ xiàng jiē cú 。 yī shì pàn sǐ xī ér dāng bǎi fū 。 dào yòu yǒu dé xī wú zú zì tú 。 xuě wǒ wáng xiǔ chǐ xī wēi zhèn bā dōu 。 jun1 wǔ nán gèng xī shì rú pí chū 。 háng háng gè nǔ lì xī yú hū yú hū 。
详情

地震

蒲松龄 〔唐朝〕

康熙七年六月十七日戌刻,地大震。余适客稷下,方与表兄李笃之对烛饮。忽闻有声如雷,自东南来,向西北去。众骇异,不解其故。俄而几案摆簸,酒杯倾覆;屋梁椽柱,错折有声。相顾失色。久之,方知地震,各疾趋出。见楼阁房舍,仆而复起;墙倾屋塌之声,与儿啼女号,喧如鼎沸。 人眩晕不能立,坐地上,随地转侧。河水倾泼丈余,鸡鸣犬吠满城中。逾一时许,始稍定。视街上,则男女裸聚,竞相告语,并忘其未衣也。后闻某处井倾仄,不可汲;某家楼台南北易向;栖霞山裂;沂水陷穴,广数亩。此真非常之奇变也。 有邑人妇,夜起溲溺,回则狼衔其子。妇急与狼争。狼一缓颊,妇夺儿出,携抱中。狼蹲不去。妇大号。邻人奔集,狼乃去。妇惊定作喜,指天画地,述狼衔儿状,已夺儿状。良久,忽悟一身未着寸缕,乃奔。此与地震时男妇两忘者,同一情状也。人之惶急无谋,一何可笑! 地震拼音解读: kāng xī qī nián liù yuè shí qī rì xū kè ,dì dà zhèn 。yú shì kè jì xià ,fāng yǔ biǎo xiōng lǐ dǔ zhī duì zhú yǐn 。hū wén yǒu shēng rú léi ,zì dōng nán lái ,xiàng xī běi qù 。zhòng hài yì ,bú jiě qí gù 。é ér jǐ àn bǎi bò ,jiǔ bēi qīng fù ;wū liáng chuán zhù ,cuò shé yǒu shēng 。xiàng gù shī sè 。jiǔ zhī ,fāng zhī dì zhèn ,gè jí qū chū 。jiàn lóu gé fáng shě ,pú ér fù qǐ ;qiáng qīng wū tā zhī shēng ,yǔ ér tí nǚ hào ,xuān rú dǐng fèi 。 rén xuàn yūn bú néng lì ,zuò dì shàng ,suí dì zhuǎn cè 。hé shuǐ qīng pō zhàng yú ,jī míng quǎn fèi mǎn chéng zhōng 。yú yī shí xǔ ,shǐ shāo dìng 。shì jiē shàng ,zé nán nǚ luǒ jù ,jìng xiàng gào yǔ ,bìng wàng qí wèi yī yě 。hòu wén mǒu chù jǐng qīng zè ,bú kě jí ;mǒu jiā lóu tái nán běi yì xiàng ;qī xiá shān liè ;yí shuǐ xiàn xué ,guǎng shù mǔ 。cǐ zhēn fēi cháng zhī qí biàn yě 。 yǒu yì rén fù ,yè qǐ sōu nì ,huí zé láng xián qí zǐ 。fù jí yǔ láng zhēng 。láng yī huǎn jiá ,fù duó ér chū ,xié bào zhōng 。láng dūn bú qù 。fù dà hào 。lín rén bēn jí ,láng nǎi qù 。fù jīng dìng zuò xǐ ,zhǐ tiān huà dì ,shù láng xián ér zhuàng ,yǐ duó ér zhuàng 。liáng jiǔ ,hū wù yī shēn wèi zhe cùn lǚ ,nǎi bēn 。cǐ yǔ dì zhèn shí nán fù liǎng wàng zhě ,tóng yī qíng zhuàng yě 。rén zhī huáng jí wú móu ,yī hé kě xiào !
详情

渔父(一棹春风一叶舟)

李煜 〔唐朝〕

一棹春风一叶舟,一纶茧缕一轻钩。花满渚,酒满瓯,万顷波中得自由。渔父(一棹春风一叶舟)拼音解读:yī zhào chūn fēng yī yè zhōu ,yī lún jiǎn lǚ yī qīng gōu 。huā mǎn zhǔ ,jiǔ mǎn ōu ,wàn qǐng bō zhōng dé zì yóu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->