虞美人(壬午中秋雨后不见月)

刘辰翁 〔宋朝〕

湿云待向三更吐。更是沈沈雨。眼前儿女意堪怜。不说明朝后日、说明年今年十七望。 当年知道晴三鼓。便似佳期误。笑他拜月不曾圆。只是今朝北望、也凄然。虞美人(壬午中秋雨后不见月)拼音解读:shī yún dài xiàng sān gèng tǔ 。gèng shì shěn shěn yǔ 。yǎn qián ér nǚ yì kān lián 。bú shuō míng cháo hòu rì 、shuō míng nián jīn nián shí qī wàng 。 dāng nián zhī dào qíng sān gǔ 。biàn sì jiā qī wù 。xiào tā bài yuè bú céng yuán 。zhī shì jīn cháo běi wàng 、yě qī rán 。
猜您喜欢

霜天晓角(和韩南涧采石蛾眉亭)

王奕 〔宋朝〕

天无四壁。底用量江尺五代樊若水为太祖量江于此。徒把乾坤分裂,谁与帝、扶民厄。 几年樊圃缺。耳风腔转笛三十年前,江南笛声有哭襄阳调。此日双蛾空蹙,依然也,暮山碧。霜天晓角(和韩南涧采石蛾眉亭)拼音解读:tiān wú sì bì 。dǐ yòng liàng jiāng chǐ wǔ dài fán ruò shuǐ wéi tài zǔ liàng jiāng yú cǐ 。tú bǎ qián kūn fèn liè ,shuí yǔ dì 、fú mín è 。 jǐ nián fán pǔ quē 。ěr fēng qiāng zhuǎn dí sān shí nián qián ,jiāng nán dí shēng yǒu kū xiāng yáng diào 。cǐ rì shuāng é kōng cù ,yī rán yě ,mù shān bì 。
详情

昭君怨(午梦扁舟花底)

杨万里 〔宋朝〕

【昭君怨】 咏荷上雨午梦扁舟花底,香满西湖烟水。急雨打蓬声,梦初惊。却是池荷跳雨,散了真珠还聚。聚作水银窝,泛清波。昭君怨(午梦扁舟花底)拼音解读:【zhāo jun1 yuàn 】 yǒng hé shàng yǔ wǔ mèng biǎn zhōu huā dǐ ,xiāng mǎn xī hú yān shuǐ 。jí yǔ dǎ péng shēng ,mèng chū jīng 。què shì chí hé tiào yǔ ,sàn le zhēn zhū hái jù 。jù zuò shuǐ yín wō ,fàn qīng bō 。
详情

满宫花·雪霏霏

魏承班 〔宋朝〕

雪霏霏,风凛凛,玉郎何处狂饮?醉时想得纵风流,罗帐香帷鸳寝。春朝秋夜思君甚,愁见绣屏孤枕。少年何事负初心?泪滴缕金双衽。 满宫花·雪霏霏拼音解读: xuě fēi fēi ,fēng lǐn lǐn ,yù láng hé chù kuáng yǐn ?zuì shí xiǎng dé zòng fēng liú ,luó zhàng xiāng wéi yuān qǐn 。chūn cháo qiū yè sī jun1 shèn ,chóu jiàn xiù píng gū zhěn 。shǎo nián hé shì fù chū xīn ?lèi dī lǚ jīn shuāng rèn 。
详情

哨篇

汪莘 〔宋朝〕

侧按《稼轩词》。 近腊景和,故山可过,足下听余述。便自往山中,憩精蓝,与僧饭讫。北涉灞川,明月华映郭,夜登华子冈头立。嗟辋水沦涟,与月上下,寒山远火蒙笼。听林外犬类豹声雄。更村落谁家鸣夜舂。疏钟相闻。独坐此时,多思往日。 噫,记与君同。清流仄径玉琤琮。携手赋佳什。往来萝月松风。只待仲春天,春山可望,山中卉木垂萝密。见出水轻_,点溪白鹭,青皋零露方湿。雉朝飞,麦陇鸣俦匹。念此去非遥莫相失。傥能从我敢相必。天机非子清者,此事非所急。是中有趣殊深,愿子无忽。不能一一。偶因驮檗附吾书,是山人王维摩诘。哨篇拼音解读:cè àn 《jià xuān cí 》。 jìn là jǐng hé ,gù shān kě guò ,zú xià tīng yú shù 。biàn zì wǎng shān zhōng ,qì jīng lán ,yǔ sēng fàn qì 。běi shè bà chuān ,míng yuè huá yìng guō ,yè dēng huá zǐ gāng tóu lì 。jiē wǎng shuǐ lún lián ,yǔ yuè shàng xià ,hán shān yuǎn huǒ méng lóng 。tīng lín wài quǎn lèi bào shēng xióng 。gèng cūn luò shuí jiā míng yè chōng 。shū zhōng xiàng wén 。dú zuò cǐ shí ,duō sī wǎng rì 。 yī ,jì yǔ jun1 tóng 。qīng liú zè jìng yù chēng cóng 。xié shǒu fù jiā shí 。wǎng lái luó yuè sōng fēng 。zhī dài zhòng chūn tiān ,chūn shān kě wàng ,shān zhōng huì mù chuí luó mì 。jiàn chū shuǐ qīng _,diǎn xī bái lù ,qīng gāo líng lù fāng shī 。zhì cháo fēi ,mài lǒng míng chóu pǐ 。niàn cǐ qù fēi yáo mò xiàng shī 。tǎng néng cóng wǒ gǎn xiàng bì 。tiān jī fēi zǐ qīng zhě ,cǐ shì fēi suǒ jí 。shì zhōng yǒu qù shū shēn ,yuàn zǐ wú hū 。bú néng yī yī 。ǒu yīn tuó bò fù wú shū ,shì shān rén wáng wéi mó jié 。
详情

竹枝(山上层层桃李花)

刘禹锡 〔唐朝〕

【竹枝】 山上层层桃李花,云间烟火是人家。银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲。竹枝(山上层层桃李花)拼音解读:【zhú zhī 】 shān shàng céng céng táo lǐ huā ,yún jiān yān huǒ shì rén jiā 。yín chuàn jīn chāi lái fù shuǐ ,zhǎng dāo duǎn lì qù shāo shē 。
详情

九月九日玄武山旅眺

卢照邻 〔五代〕

九月九日眺山川,归心归望积风烟。他乡共酌金花酒,万里同悲鸿雁天。九月九日玄武山旅眺拼音解读:jiǔ yuè jiǔ rì tiào shān chuān ,guī xīn guī wàng jī fēng yān 。tā xiāng gòng zhuó jīn huā jiǔ ,wàn lǐ tóng bēi hóng yàn tiān 。
详情

满江红(健康史致道留守席上赋)

辛弃疾 〔宋朝〕

鹏翼垂空,笑人世、苍然无物。还又向、九重深处,玉阶山立。袖里珍奇光五色,他年要补天西北。且归来、谈笑护长江,波澄碧。 佳丽地,文章伯。金缕唱,红牙拍。看尊前飞下,日边消息。料想宝香黄阁梦,依然画舫青溪笛。待如今、端的约钟山,长相识。满江红(健康史致道留守席上赋)拼音解读:péng yì chuí kōng ,xiào rén shì 、cāng rán wú wù 。hái yòu xiàng 、jiǔ zhòng shēn chù ,yù jiē shān lì 。xiù lǐ zhēn qí guāng wǔ sè ,tā nián yào bǔ tiān xī běi 。qiě guī lái 、tán xiào hù zhǎng jiāng ,bō chéng bì 。 jiā lì dì ,wén zhāng bó 。jīn lǚ chàng ,hóng yá pāi 。kàn zūn qián fēi xià ,rì biān xiāo xī 。liào xiǎng bǎo xiāng huáng gé mèng ,yī rán huà fǎng qīng xī dí 。dài rú jīn 、duān de yuē zhōng shān ,zhǎng xiàng shí 。
详情

襄阳怀古

鲍溶 〔唐朝〕

襄阳太守沈碑意,身后身前几年事。 湘江千岁未为陵,水底鱼龙应识字。襄阳怀古拼音解读:xiāng yáng tài shǒu shěn bēi yì ,shēn hòu shēn qián jǐ nián shì 。 xiāng jiāng qiān suì wèi wéi líng ,shuǐ dǐ yú lóng yīng shí zì 。
详情

宴清都·秋感

吴文英 〔宋朝〕

万里关河眼。愁凝处,渺渺残照红敛。天低远树,潮分断港,路回淮甸。吟鞭又指孤店。对玉露金风送晚。恨自古、才子佳人,此景此情多感。 吴王故苑。别来良朋鸦集,空叹蓬转。挥毫记烛,飞觞赶月,梦销香断。区区去程何限。倩片纸、丁宁过雁。寄相思,寒雨灯窗,芙蓉旧院。 宴清都·秋感拼音解读: wàn lǐ guān hé yǎn 。chóu níng chù ,miǎo miǎo cán zhào hóng liǎn 。tiān dī yuǎn shù ,cháo fèn duàn gǎng ,lù huí huái diàn 。yín biān yòu zhǐ gū diàn 。duì yù lù jīn fēng sòng wǎn 。hèn zì gǔ 、cái zǐ jiā rén ,cǐ jǐng cǐ qíng duō gǎn 。 wú wáng gù yuàn 。bié lái liáng péng yā jí ,kōng tàn péng zhuǎn 。huī háo jì zhú ,fēi shāng gǎn yuè ,mèng xiāo xiāng duàn 。qū qū qù chéng hé xiàn 。qiàn piàn zhǐ 、dīng níng guò yàn 。jì xiàng sī ,hán yǔ dēng chuāng ,fú róng jiù yuàn 。
详情

贺新郎(刘快轩新居)

伍梅城 〔宋朝〕

上界神仙府。谁移来、登瀛堂畔,五云深处。江水一弓山万朵,竹外梅花千树。看都入、高人庭户。南北两厅相对起,要门前、便是浮岚路。依暖翠,开吟圃。 莺迁喜奉高堂母。向销金帐下,坐看秦歌赵舞。唐宋几年名阀阅,到此步高一步。君听取,邦人庆语。多少朱门随世化,独眼前、突兀新如许。真个是,擎天柱。贺新郎(刘快轩新居)拼音解读:shàng jiè shén xiān fǔ 。shuí yí lái 、dēng yíng táng pàn ,wǔ yún shēn chù 。jiāng shuǐ yī gōng shān wàn duǒ ,zhú wài méi huā qiān shù 。kàn dōu rù 、gāo rén tíng hù 。nán běi liǎng tīng xiàng duì qǐ ,yào mén qián 、biàn shì fú lán lù 。yī nuǎn cuì ,kāi yín pǔ 。 yīng qiān xǐ fèng gāo táng mǔ 。xiàng xiāo jīn zhàng xià ,zuò kàn qín gē zhào wǔ 。táng sòng jǐ nián míng fá yuè ,dào cǐ bù gāo yī bù 。jun1 tīng qǔ ,bāng rén qìng yǔ 。duō shǎo zhū mén suí shì huà ,dú yǎn qián 、tū wū xīn rú xǔ 。zhēn gè shì ,qíng tiān zhù 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->