水龙吟(和何逢原见寿)

何梦桂 〔宋朝〕

倚窗闲嗅梅花,霜风入袖寒初透。吾年如此,年年十月,见梅如旧。白发青衫,苍头玄鹤,花前尊酒。问梅花与我,是谁瘦绝,正风雨、年时候。 不怕参横月落,怕人生、芳盟难又。高楼何处,寒英吹落,玉龙休奏。前日花魁,后来羹鼎,总归岩岫。但逋仙流落,诗香留与,孤山同寿。水龙吟(和何逢原见寿)拼音解读:yǐ chuāng xián xiù méi huā ,shuāng fēng rù xiù hán chū tòu 。wú nián rú cǐ ,nián nián shí yuè ,jiàn méi rú jiù 。bái fā qīng shān ,cāng tóu xuán hè ,huā qián zūn jiǔ 。wèn méi huā yǔ wǒ ,shì shuí shòu jué ,zhèng fēng yǔ 、nián shí hòu 。 bú pà cān héng yuè luò ,pà rén shēng 、fāng méng nán yòu 。gāo lóu hé chù ,hán yīng chuī luò ,yù lóng xiū zòu 。qián rì huā kuí ,hòu lái gēng dǐng ,zǒng guī yán xiù 。dàn bū xiān liú luò ,shī xiāng liú yǔ ,gū shān tóng shòu 。
猜您喜欢

一萼红(前题)

王沂孙 〔宋朝〕

翦丹云。怕江皋路冷,千叠护清芬。弹泪绡单,凝妆枕重,惊认消瘦冰魂。为谁趁、东风换色,任绛雪、飞满绿罗裙。吴苑双身,蜀城高髻,忽到柴门。 欲寄故人千里,恨燕支太薄,寂寞春痕。玉管难留,金樽易泣,几度残醉纷纷。谩重记、罗浮梦觉,步芳影、如宿杏花村。一树珊瑚淡月,独照黄昏。一萼红(前题)拼音解读:jiǎn dān yún 。pà jiāng gāo lù lěng ,qiān dié hù qīng fēn 。dàn lèi xiāo dān ,níng zhuāng zhěn zhòng ,jīng rèn xiāo shòu bīng hún 。wéi shuí chèn 、dōng fēng huàn sè ,rèn jiàng xuě 、fēi mǎn lǜ luó qún 。wú yuàn shuāng shēn ,shǔ chéng gāo jì ,hū dào chái mén 。 yù jì gù rén qiān lǐ ,hèn yàn zhī tài báo ,jì mò chūn hén 。yù guǎn nán liú ,jīn zūn yì qì ,jǐ dù cán zuì fēn fēn 。màn zhòng jì 、luó fú mèng jiào ,bù fāng yǐng 、rú xiǔ xìng huā cūn 。yī shù shān hú dàn yuè ,dú zhào huáng hūn 。
详情

菩萨蛮·舞裙香暖金泥凤

牛峤 〔唐朝〕

舞裙香暖金泥凤,画梁语燕惊残梦。门外柳花飞,玉郎犹未归。愁匀红粉泪,眉剪春山翠。何处是辽阳?锦屏春昼长。 菩萨蛮·舞裙香暖金泥凤拼音解读: wǔ qún xiāng nuǎn jīn ní fèng ,huà liáng yǔ yàn jīng cán mèng 。mén wài liǔ huā fēi ,yù láng yóu wèi guī 。chóu yún hóng fěn lèi ,méi jiǎn chūn shān cuì 。hé chù shì liáo yáng ?jǐn píng chūn zhòu zhǎng 。
详情

贺新郎(寿洪云岩)

牟巘 〔宋朝〕

云拥油幢碧。眷蓬莱、宿缘一纪,竟须公出。上界清高仙地位,耿耿为民还切。此自是、平生愿力。雨后新飙凉如濯,喜湖山、千里皆生色。便乘此,问阊阖。殷勤好与摩铜狄。 炯精神、依然未老,鹤标龟息。造物生贤非无意,偏近中元时节。试记取、平园莱国。况有盘洲当家样,酉年秋、拾级升枢极。继盛事,看今日。贺新郎(寿洪云岩)拼音解读:yún yōng yóu zhuàng bì 。juàn péng lái 、xiǔ yuán yī jì ,jìng xū gōng chū 。shàng jiè qīng gāo xiān dì wèi ,gěng gěng wéi mín hái qiē 。cǐ zì shì 、píng shēng yuàn lì 。yǔ hòu xīn biāo liáng rú zhuó ,xǐ hú shān 、qiān lǐ jiē shēng sè 。biàn chéng cǐ ,wèn chāng hé 。yīn qín hǎo yǔ mó tóng dí 。 jiǒng jīng shén 、yī rán wèi lǎo ,hè biāo guī xī 。zào wù shēng xián fēi wú yì ,piān jìn zhōng yuán shí jiē 。shì jì qǔ 、píng yuán lái guó 。kuàng yǒu pán zhōu dāng jiā yàng ,yǒu nián qiū 、shí jí shēng shū jí 。jì shèng shì ,kàn jīn rì 。
详情

忆秦娥(暮春)

刘克庄 〔宋朝〕

游人绝。绿阴满野芳菲歇。芳菲歇。养蚕天气,采茶时节。 枝头杜宇啼成血。陌头杨柳吹成雪。吹成雪。淡烟微雨,江南三月。忆秦娥(暮春)拼音解读:yóu rén jué 。lǜ yīn mǎn yě fāng fēi xiē 。fāng fēi xiē 。yǎng cán tiān qì ,cǎi chá shí jiē 。 zhī tóu dù yǔ tí chéng xuè 。mò tóu yáng liǔ chuī chéng xuě 。chuī chéng xuě 。dàn yān wēi yǔ ,jiāng nán sān yuè 。
详情

减字木兰花(九日)

陈师道 〔宋朝〕

清尊白发。曾是登临年少客。不似当年。人与黄花两并妍。 来愁去恨。十载相看情不尽。莫更思量。梦破春回枉断肠。减字木兰花(九日)拼音解读:qīng zūn bái fā 。céng shì dēng lín nián shǎo kè 。bú sì dāng nián 。rén yǔ huáng huā liǎng bìng yán 。 lái chóu qù hèn 。shí zǎi xiàng kàn qíng bú jìn 。mò gèng sī liàng 。mèng pò chūn huí wǎng duàn cháng 。
详情

永遇乐(秋夜有感)

李纲 〔宋朝〕

秋色方浓,好天凉夜,风雨初霁。缺月如钩,微云半掩,的烁星河碎。爽来轩户,凉生枕簟,夜永悄然无寐。起徘徊,凭栏凝伫,片时万情千意。 江湖倦客,年来衰病,坐叹岁华空逝。往事成尘,新愁似锁,谁是知心底。五陵萧瑟,中原杳杳,但有满襟清泪。烛兰缸,呼童取酒,且图径醉。永遇乐(秋夜有感)拼音解读:qiū sè fāng nóng ,hǎo tiān liáng yè ,fēng yǔ chū jì 。quē yuè rú gōu ,wēi yún bàn yǎn ,de shuò xīng hé suì 。shuǎng lái xuān hù ,liáng shēng zhěn diàn ,yè yǒng qiāo rán wú mèi 。qǐ pái huái ,píng lán níng zhù ,piàn shí wàn qíng qiān yì 。 jiāng hú juàn kè ,nián lái shuāi bìng ,zuò tàn suì huá kōng shì 。wǎng shì chéng chén ,xīn chóu sì suǒ ,shuí shì zhī xīn dǐ 。wǔ líng xiāo sè ,zhōng yuán yǎo yǎo ,dàn yǒu mǎn jīn qīng lèi 。zhú lán gāng ,hū tóng qǔ jiǔ ,qiě tú jìng zuì 。
详情

一字至七字诗。书(同王起诸公送白居易分司东都作)

范尧佐 〔唐朝〕

书。凭雁,寄鱼。出王屋,入匡庐。文生益智, 道著清虚。葛洪一万卷,惠子五车馀。银钩屈曲索靖, 题桥司马相如。别后莫暌千里信,数封缄送到闲居。一字至七字诗。书(同王起诸公送白居易分司东都作)拼音解读:shū 。píng yàn ,jì yú 。chū wáng wū ,rù kuāng lú 。wén shēng yì zhì , dào zhe qīng xū 。gě hóng yī wàn juàn ,huì zǐ wǔ chē yú 。yín gōu qū qǔ suǒ jìng , tí qiáo sī mǎ xiàng rú 。bié hòu mò kuí qiān lǐ xìn ,shù fēng jiān sòng dào xián jū 。
详情

钟山即事(涧水无声绕竹流)

王安石 〔宋朝〕

【钟山即事】 涧水无声绕竹流,竹西花草弄春柔。[2]茅檐相对坐终日,一鸟不鸣山更幽。[3]钟山即事(涧水无声绕竹流)拼音解读:【zhōng shān jí shì 】 jiàn shuǐ wú shēng rào zhú liú ,zhú xī huā cǎo nòng chūn róu 。[2]máo yán xiàng duì zuò zhōng rì ,yī niǎo bú míng shān gèng yōu 。[3]
详情

少年游·参差烟树灞陵桥

柳永 〔明朝〕

参差烟树灞陵桥。风物尽前朝。衰杨古柳,几经攀折,憔悴楚宫腰。 夕阳闲淡秋光老,离思满蘅皋。一曲阳关,断肠声尽,独自凭兰桡。 少年游·参差烟树灞陵桥拼音解读: cān chà yān shù bà líng qiáo 。fēng wù jìn qián cháo 。shuāi yáng gǔ liǔ ,jǐ jīng pān shé ,qiáo cuì chǔ gōng yāo 。 xī yáng xián dàn qiū guāng lǎo ,lí sī mǎn héng gāo 。yī qǔ yáng guān ,duàn cháng shēng jìn ,dú zì píng lán ráo 。
详情

捣衣诗

柳恽 〔唐朝〕

孤衾引思绪。独枕怆忧端。深庭秋草绿。高门白露寒。 思君起清夜。促柱奏幽兰。不怨飞蓬苦。徒伤蕙草残。 行役滞风波。游人淹不归。亭皋木叶下。陇首秋云飞。 寒园夕鸟集。思牖草虫悲。嗟矣当春服。安见御冬衣。 鹤鸣劳永欢。采菉伤时暮。念君方远游。望妾理纨素。 秋风吹绿潭。明月悬高树。佳人饰净容。招携从所务。 步栏杳不极。离堂肃已扃。轩高夕杵散。气爽夜碪鸣。 瑶华随步响。幽兰逐袂生。踟蹰理金翠。容与纳宵清。 泛艳回烟彩。渊旋龟鹤文。凄凄合欢袖。冉冉兰麝芬。 不怨杼轴苦。所悲千里分。垂泣送行李。倾首迟归云。捣衣诗拼音解读:gū qīn yǐn sī xù 。dú zhěn chuàng yōu duān 。shēn tíng qiū cǎo lǜ 。gāo mén bái lù hán 。 sī jun1 qǐ qīng yè 。cù zhù zòu yōu lán 。bú yuàn fēi péng kǔ 。tú shāng huì cǎo cán 。 háng yì zhì fēng bō 。yóu rén yān bú guī 。tíng gāo mù yè xià 。lǒng shǒu qiū yún fēi 。 hán yuán xī niǎo jí 。sī yǒu cǎo chóng bēi 。jiē yǐ dāng chūn fú 。ān jiàn yù dōng yī 。 hè míng láo yǒng huān 。cǎi lù shāng shí mù 。niàn jun1 fāng yuǎn yóu 。wàng qiè lǐ wán sù 。 qiū fēng chuī lǜ tán 。míng yuè xuán gāo shù 。jiā rén shì jìng róng 。zhāo xié cóng suǒ wù 。 bù lán yǎo bú jí 。lí táng sù yǐ jiōng 。xuān gāo xī chǔ sàn 。qì shuǎng yè ǎn míng 。 yáo huá suí bù xiǎng 。yōu lán zhú mèi shēng 。chí chú lǐ jīn cuì 。róng yǔ nà xiāo qīng 。 fàn yàn huí yān cǎi 。yuān xuán guī hè wén 。qī qī hé huān xiù 。rǎn rǎn lán shè fēn 。 bú yuàn zhù zhóu kǔ 。suǒ bēi qiān lǐ fèn 。chuí qì sòng háng lǐ 。qīng shǒu chí guī yún 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->