唐多令(城归泊湖山)

陈著 〔宋朝〕

倦枕寄渔乡。篷低被怯霜。月窥人、多少思量。自是欲眠眠不稳,禁听得、雁声双。 和梦早催行。归来梅竹窗。小柴门、分破闲忙。翻笑白云飞不定,谙得静、憩诗床。唐多令(城归泊湖山)拼音解读:juàn zhěn jì yú xiāng 。péng dī bèi qiè shuāng 。yuè kuī rén 、duō shǎo sī liàng 。zì shì yù mián mián bú wěn ,jìn tīng dé 、yàn shēng shuāng 。 hé mèng zǎo cuī háng 。guī lái méi zhú chuāng 。xiǎo chái mén 、fèn pò xián máng 。fān xiào bái yún fēi bú dìng ,ān dé jìng 、qì shī chuáng 。
猜您喜欢

放言五首·其四

白居易 〔唐朝〕

谁家宅第成还破,何处亲宾哭复歌?昨日屋头堪炙手,今朝门外好张罗。北邙未省留闲地,东海何曾有顶波。莫笑贱贫夸富贵,共成枯骨两何如? 放言五首·其四拼音解读: shuí jiā zhái dì chéng hái pò ,hé chù qīn bīn kū fù gē ?zuó rì wū tóu kān zhì shǒu ,jīn cháo mén wài hǎo zhāng luó 。běi máng wèi shěng liú xián dì ,dōng hǎi hé céng yǒu dǐng bō 。mò xiào jiàn pín kuā fù guì ,gòng chéng kū gǔ liǎng hé rú ?
详情

海棠·东风袅袅泛崇光

苏轼 〔宋朝〕

东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。 海棠·东风袅袅泛崇光拼音解读: dōng fēng niǎo niǎo fàn chóng guāng ,xiāng wù kōng méng yuè zhuǎn láng 。zhī kǒng yè shēn huā shuì qù ,gù shāo gāo zhú zhào hóng zhuāng 。
详情

摸鱼儿(送上元主簿回府)

张榘 〔宋朝〕

正桃花、渐蜚红雨,依稀一半春色。东风十里离亭恨,杨柳丝丝如织。远又忆。向雪月梅边,陶写吟情逸。清愁拍拍。算只暮山知,栖鸦斜照,春树渺空碧。 文章贯,合整垂云健翼。翔鸾底用栖棘。要寻玉洞烟霞胜,聊趁麟符蜚檄。归骑急。看尘袂方清,有恩纶催入。凫仙倦舄。相与问孤山,开樽抵掌,一舸画桥侧。摸鱼儿(送上元主簿回府)拼音解读:zhèng táo huā 、jiàn fēi hóng yǔ ,yī xī yī bàn chūn sè 。dōng fēng shí lǐ lí tíng hèn ,yáng liǔ sī sī rú zhī 。yuǎn yòu yì 。xiàng xuě yuè méi biān ,táo xiě yín qíng yì 。qīng chóu pāi pāi 。suàn zhī mù shān zhī ,qī yā xié zhào ,chūn shù miǎo kōng bì 。 wén zhāng guàn ,hé zhěng chuí yún jiàn yì 。xiáng luán dǐ yòng qī jí 。yào xún yù dòng yān xiá shèng ,liáo chèn lín fú fēi xí 。guī qí jí 。kàn chén mèi fāng qīng ,yǒu ēn lún cuī rù 。fú xiān juàn xì 。xiàng yǔ wèn gū shān ,kāi zūn dǐ zhǎng ,yī gě huà qiáo cè 。
详情

念奴娇(梅)

袁去华 〔宋朝〕

蕊珠宫女弄幽妍,初著春心娇小。自白真香,浑胜似、姑射冰肌窈窕。带雪茅檐,临溪篱落,占却春多少。天寒日暮,有人愁绝行绕。 长记流水桥边,雨晴烟淡,袅一枝清晓。梦想经年开病眼,把酒风前一笑。花骨娇多,不禁人觑,只怕轻飞了。无端羌管,夜阑声入云杪。念奴娇(梅)拼音解读:ruǐ zhū gōng nǚ nòng yōu yán ,chū zhe chūn xīn jiāo xiǎo 。zì bái zhēn xiāng ,hún shèng sì 、gū shè bīng jī yǎo tiǎo 。dài xuě máo yán ,lín xī lí luò ,zhàn què chūn duō shǎo 。tiān hán rì mù ,yǒu rén chóu jué háng rào 。 zhǎng jì liú shuǐ qiáo biān ,yǔ qíng yān dàn ,niǎo yī zhī qīng xiǎo 。mèng xiǎng jīng nián kāi bìng yǎn ,bǎ jiǔ fēng qián yī xiào 。huā gǔ jiāo duō ,bú jìn rén qù ,zhī pà qīng fēi le 。wú duān qiāng guǎn ,yè lán shēng rù yún miǎo 。
详情

瑞鹤仙(戊申初度自韵)

李曾伯 〔宋朝〕

百年过半也。怅壮心零落,鬓星星也。风儿渐凉也。近中秋月儿,又初生也。田园暇也。矍铄哉、是翁也。记当时,弧矢垂门,孤负四方志也。 休也。牙签插架,玉帐持麾,总成非也。浮生梦也。皇皇欲、奚为也。趁身闲、随分粗衣淡饭,一笑又可妨也。问神仙,底处蓬莱,醉乡是也。瑞鹤仙(戊申初度自韵)拼音解读:bǎi nián guò bàn yě 。chàng zhuàng xīn líng luò ,bìn xīng xīng yě 。fēng ér jiàn liáng yě 。jìn zhōng qiū yuè ér ,yòu chū shēng yě 。tián yuán xiá yě 。jué shuò zāi 、shì wēng yě 。jì dāng shí ,hú shǐ chuí mén ,gū fù sì fāng zhì yě 。 xiū yě 。yá qiān chā jià ,yù zhàng chí huī ,zǒng chéng fēi yě 。fú shēng mèng yě 。huáng huáng yù 、xī wéi yě 。chèn shēn xián 、suí fèn cū yī dàn fàn ,yī xiào yòu kě fáng yě 。wèn shén xiān ,dǐ chù péng lái ,zuì xiāng shì yě 。
详情

秋雨叹三首

杜甫 〔唐朝〕

雨中百草秋烂死,阶下决明颜色鲜。 著叶满枝翠羽盖,开花无数黄金钱。 凉风萧萧吹汝急,恐汝后时难独立。 堂上书生空白头,临风三嗅馨香泣。 阑风长雨秋纷纷,四海八荒同一云。 去马来牛不复辨,浊泾清渭何当分? 禾头生耳黍穗黑,农夫田妇无消息。 城中斗米换衾禂,相许宁论两相值? 长安布衣谁比数?反锁衡门守环堵。 老夫不出长蓬蒿,稚子无忧走风雨。 雨声飕飕催早寒,胡雁翅湿高飞难。 秋来未曾见白日,泥污后土何时干? 秋雨叹三首拼音解读: yǔ zhōng bǎi cǎo qiū làn sǐ ,jiē xià jué míng yán sè xiān 。 zhe yè mǎn zhī cuì yǔ gài ,kāi huā wú shù huáng jīn qián 。 liáng fēng xiāo xiāo chuī rǔ jí ,kǒng rǔ hòu shí nán dú lì 。 táng shàng shū shēng kōng bái tóu ,lín fēng sān xiù xīn xiāng qì 。 lán fēng zhǎng yǔ qiū fēn fēn ,sì hǎi bā huāng tóng yī yún 。 qù mǎ lái niú bú fù biàn ,zhuó jīng qīng wèi hé dāng fèn ? hé tóu shēng ěr shǔ suì hēi ,nóng fū tián fù wú xiāo xī 。 chéng zhōng dòu mǐ huàn qīn dǎo ,xiàng xǔ níng lùn liǎng xiàng zhí ? zhǎng ān bù yī shuí bǐ shù ?fǎn suǒ héng mén shǒu huán dǔ 。 lǎo fū bú chū zhǎng péng hāo ,zhì zǐ wú yōu zǒu fēng yǔ 。 yǔ shēng sōu sōu cuī zǎo hán ,hú yàn chì shī gāo fēi nán 。 qiū lái wèi céng jiàn bái rì ,ní wū hòu tǔ hé shí gàn ?
详情

定风波(感旧)

李泳 〔宋朝〕

点点行人趁落晖。摇摇烟艇出渔扉。一路水香流不断。零乱。春潮绿浸野蔷薇。南去北来愁几许,登临怀古欲沾衣。试问越王歌舞地。佳丽。只今惟有鹧鸪啼。定风波(感旧)拼音解读:diǎn diǎn háng rén chèn luò huī 。yáo yáo yān tǐng chū yú fēi 。yī lù shuǐ xiāng liú bú duàn 。líng luàn 。chūn cháo lǜ jìn yě qiáng wēi 。nán qù běi lái chóu jǐ xǔ ,dēng lín huái gǔ yù zhān yī 。shì wèn yuè wáng gē wǔ dì 。jiā lì 。zhī jīn wéi yǒu zhè gū tí 。
详情

浪淘沙(和上元王仇香猷、含山邵梅仙有焕叙别)

张榘 〔宋朝〕

风色转东南。翠拥层峦。杏花疏雨逗清寒。钟阜石城何处是,烟霭漫漫。 行旆已西关。一霎时间。芳樽聊复挽余欢。明日断魂分付与,万叠云山。浪淘沙(和上元王仇香猷、含山邵梅仙有焕叙别)拼音解读:fēng sè zhuǎn dōng nán 。cuì yōng céng luán 。xìng huā shū yǔ dòu qīng hán 。zhōng fù shí chéng hé chù shì ,yān ǎi màn màn 。 háng pèi yǐ xī guān 。yī shà shí jiān 。fāng zūn liáo fù wǎn yú huān 。míng rì duàn hún fèn fù yǔ ,wàn dié yún shān 。
详情

纳凉

秦观 〔先秦〕

携扙来追柳外凉,画桥南畔倚胡床。月明船笛参差起,风定池莲自在香。 纳凉拼音解读: xié zhàng lái zhuī liǔ wài liáng ,huà qiáo nán pàn yǐ hú chuáng 。yuè míng chuán dí cān chà qǐ ,fēng dìng chí lián zì zài xiāng 。
详情

蓦山溪(登历阳城楼)

蔡伸 〔宋朝〕

孤城暮角,落日边声静。醉袖拂危阑,对天末、孤云愁凝。吴津楚望,表里抱江山,山隐隐,水迢迢,满目江南景。 羁怀易感,往事伤重省。罗袂浥残香,鬓星星、忍窥清镜。琼英好在,应念玉关遥,凝泪眼,下层楼,回首平林暝。蓦山溪(登历阳城楼)拼音解读:gū chéng mù jiǎo ,luò rì biān shēng jìng 。zuì xiù fú wēi lán ,duì tiān mò 、gū yún chóu níng 。wú jīn chǔ wàng ,biǎo lǐ bào jiāng shān ,shān yǐn yǐn ,shuǐ tiáo tiáo ,mǎn mù jiāng nán jǐng 。 jī huái yì gǎn ,wǎng shì shāng zhòng shěng 。luó mèi yì cán xiāng ,bìn xīng xīng 、rěn kuī qīng jìng 。qióng yīng hǎo zài ,yīng niàn yù guān yáo ,níng lèi yǎn ,xià céng lóu ,huí shǒu píng lín míng 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->