水调歌头(戊午初度自寿)

李曾伯 〔宋朝〕

问讯中秋月,瞥见一眉弯。婆娑桂影、今年又向桂林看。蓬矢桑弧初度,罗带玉簪旧识,俯仰十年间。记得老坡语,颓景薄西山。 碧虚人,应笑我,已苍颜。岁寒耿耿,不改惟有寸心丹。目断风涛万里,梦绕烟霞一壑,老矣甚时闲。不愿酒泉郡,愿入玉门关。水调歌头(戊午初度自寿)拼音解读:wèn xùn zhōng qiū yuè ,piē jiàn yī méi wān 。pó suō guì yǐng 、jīn nián yòu xiàng guì lín kàn 。péng shǐ sāng hú chū dù ,luó dài yù zān jiù shí ,fǔ yǎng shí nián jiān 。jì dé lǎo pō yǔ ,tuí jǐng báo xī shān 。 bì xū rén ,yīng xiào wǒ ,yǐ cāng yán 。suì hán gěng gěng ,bú gǎi wéi yǒu cùn xīn dān 。mù duàn fēng tāo wàn lǐ ,mèng rào yān xiá yī hè ,lǎo yǐ shèn shí xián 。bú yuàn jiǔ quán jun4 ,yuàn rù yù mén guān 。
猜您喜欢

菩萨蛮(夜景)

史达祖 〔宋朝〕

梨花不碍东城月。月明照见空兰雪。雪底夜香微。褰帘拜月归。 锦衾幽梦短。明日南堂宴。宴罢小楼台。春风来不来。菩萨蛮(夜景)拼音解读:lí huā bú ài dōng chéng yuè 。yuè míng zhào jiàn kōng lán xuě 。xuě dǐ yè xiāng wēi 。qiān lián bài yuè guī 。 jǐn qīn yōu mèng duǎn 。míng rì nán táng yàn 。yàn bà xiǎo lóu tái 。chūn fēng lái bú lái 。
详情

丑奴儿(醉中有歌此诗以劝酒者,聊隐括之)

辛弃疾 〔宋朝〕

晚来云淡秋光薄,落日晴天。落日晴天。堂上风斜画烛烟。 从渠去买人间恨,字字都圆。字字都圆。肠断西风十四弦。丑奴儿(醉中有歌此诗以劝酒者,聊隐括之)拼音解读:wǎn lái yún dàn qiū guāng báo ,luò rì qíng tiān 。luò rì qíng tiān 。táng shàng fēng xié huà zhú yān 。 cóng qú qù mǎi rén jiān hèn ,zì zì dōu yuán 。zì zì dōu yuán 。cháng duàn xī fēng shí sì xián 。
详情

青玉案·庭下石榴花乱吐

文征明 〔元朝〕

庭下石榴花乱吐,满地绿阴亭午。午睡觉来时自语,悠扬魂梦,黯然情绪,蝴蝶过墙去。骎骎娇眼开仍,悄无人至还凝伫。团扇不摇风自举,盈盈翠竹,纤纤白苎,不受些儿暑。青玉案·庭下石榴花乱吐拼音解读:tíng xià shí liú huā luàn tǔ ,mǎn dì lǜ yīn tíng wǔ 。wǔ shuì jiào lái shí zì yǔ ,yōu yáng hún mèng ,àn rán qíng xù ,hú dié guò qiáng qù 。qīn qīn jiāo yǎn kāi réng ,qiāo wú rén zhì hái níng zhù 。tuán shàn bú yáo fēng zì jǔ ,yíng yíng cuì zhú ,xiān xiān bái zhù ,bú shòu xiē ér shǔ 。
详情

独芙蓉

王贞白 〔唐朝〕

方塘清晓镜,独照玉容秋。蠹芰不相采,敛蘋空自愁。 日斜还顾影,风起强垂头。芳意羡何物,双双鸂鶒游。独芙蓉拼音解读:fāng táng qīng xiǎo jìng ,dú zhào yù róng qiū 。dù jì bú xiàng cǎi ,liǎn pín kōng zì chóu 。 rì xié hái gù yǐng ,fēng qǐ qiáng chuí tóu 。fāng yì xiàn hé wù ,shuāng shuāng xī chì yóu 。
详情

铁杵磨针

郑之珍 〔先秦〕

磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。铁杵磨针拼音解读:mó zhēn xī ,zài méi zhōu xiàng ěr shān xià 。shì chuán lǐ tài bái dú shū shān zhōng ,wèi chéng ,qì qù 。guò xiǎo xī ,féng lǎo ǎo fāng mó tiě chǔ ,wèn zhī ,yuē :“yù zuò zhēn 。”tài bái gǎn qí yì ,hái zú yè 。ǎo zì yán xìng wǔ 。jīn xī páng yǒu wǔ shì yán 。
详情

减字木兰花(和孔纯老别)

王之道 〔宋朝〕

离筵暂住。君在龙舒曾是主。今作行人。卧辙何妨借寇恂。 清歌妙舞。断送吟鞭乘醉去。一釂休辞。捧爵佳人玉箸垂。减字木兰花(和孔纯老别)拼音解读:lí yàn zàn zhù 。jun1 zài lóng shū céng shì zhǔ 。jīn zuò háng rén 。wò zhé hé fáng jiè kòu xún 。 qīng gē miào wǔ 。duàn sòng yín biān chéng zuì qù 。yī jiào xiū cí 。pěng jué jiā rén yù zhù chuí 。
详情

观放白鹰二首

李白 〔唐朝〕

八月边风高,胡鹰白锦毛。孤飞一片雪,百里见秋毫。寒冬十二月,苍鹰八九毛。寄言燕雀莫相啅,自有云霄万里高。 观放白鹰二首拼音解读: bā yuè biān fēng gāo ,hú yīng bái jǐn máo 。gū fēi yī piàn xuě ,bǎi lǐ jiàn qiū háo 。hán dōng shí èr yuè ,cāng yīng bā jiǔ máo 。jì yán yàn què mò xiàng zhào ,zì yǒu yún xiāo wàn lǐ gāo 。
详情

生查子(寿谢宪,在四川类省试院)

李刘 〔宋朝〕

湘江贯地维,衡岳生人杰。谁遣益州星,暂伴峨眉月。初度庆今朝,绣斧双龙节。为国罩嘉鱼。趣观黄金阙。生查子(寿谢宪,在四川类省试院)拼音解读:xiāng jiāng guàn dì wéi ,héng yuè shēng rén jié 。shuí qiǎn yì zhōu xīng ,zàn bàn é méi yuè 。chū dù qìng jīn cháo ,xiù fǔ shuāng lóng jiē 。wéi guó zhào jiā yú 。qù guān huáng jīn què 。
详情

干荷叶(干荷叶)

刘秉忠 〔元朝〕

【南吕·干荷叶】干荷叶,色苍苍,老柄风摇荡。[1]减清香,越添黄,都因昨夜一场霜。寂寞在秋江上。干荷叶,色无多,不耐风霜剉。[2]贴秋波,倒枝柯,宫娃齐唱采莲歌。[3]梦里繁华过。南高峰,北高峰,惨淡烟霞洞。[4]宋高宗,一场空,吴山依旧酒旗风。[5]两度江南梦。[6]干荷叶(干荷叶)拼音解读:【nán lǚ ·gàn hé yè 】gàn hé yè ,sè cāng cāng ,lǎo bǐng fēng yáo dàng 。[1]jiǎn qīng xiāng ,yuè tiān huáng ,dōu yīn zuó yè yī chǎng shuāng 。jì mò zài qiū jiāng shàng 。gàn hé yè ,sè wú duō ,bú nài fēng shuāng cuò 。[2]tiē qiū bō ,dǎo zhī kē ,gōng wá qí chàng cǎi lián gē 。[3]mèng lǐ fán huá guò 。nán gāo fēng ,běi gāo fēng ,cǎn dàn yān xiá dòng 。[4]sòng gāo zōng ,yī chǎng kōng ,wú shān yī jiù jiǔ qí fēng 。[5]liǎng dù jiāng nán mèng 。[6]
详情

清平乐(上元)

张纲 〔宋朝〕

红莲照晚。花底明人眼。无限游人谁惜倦。只有衰翁心懒。 笙歌缓引更筹。更阑客散添愁。香雾半窗幽梦,烟波千里归舟。清平乐(上元)拼音解读:hóng lián zhào wǎn 。huā dǐ míng rén yǎn 。wú xiàn yóu rén shuí xī juàn 。zhī yǒu shuāi wēng xīn lǎn 。 shēng gē huǎn yǐn gèng chóu 。gèng lán kè sàn tiān chóu 。xiāng wù bàn chuāng yōu mèng ,yān bō qiān lǐ guī zhōu 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->