水龙吟(庚子寿史丞相)

李曾伯 〔宋朝〕

东南一气当春,便从黄钺登台斗。紫皇举此,亨屯济泰,属之公手。淮浦烽销,未央觞献,捷传清昼。庆太平朝野,骎骎重见,昔淳化、今嘉祐。 史观年编新就。看勋庸、光前垂后。三槐鼎盛,双椿盘固,古今希有。宴侍龙颜,欢承鹤发,相期长久。问前朝,相业谁同,八九十、迈文富。文潞公九十,富郑公八十。水龙吟(庚子寿史丞相)拼音解读:dōng nán yī qì dāng chūn ,biàn cóng huáng yuè dēng tái dòu 。zǐ huáng jǔ cǐ ,hēng tún jì tài ,shǔ zhī gōng shǒu 。huái pǔ fēng xiāo ,wèi yāng shāng xiàn ,jié chuán qīng zhòu 。qìng tài píng cháo yě ,qīn qīn zhòng jiàn ,xī chún huà 、jīn jiā yòu 。 shǐ guān nián biān xīn jiù 。kàn xūn yōng 、guāng qián chuí hòu 。sān huái dǐng shèng ,shuāng chūn pán gù ,gǔ jīn xī yǒu 。yàn shì lóng yán ,huān chéng hè fā ,xiàng qī zhǎng jiǔ 。wèn qián cháo ,xiàng yè shuí tóng ,bā jiǔ shí 、mài wén fù 。wén lù gōng jiǔ shí ,fù zhèng gōng bā shí 。
猜您喜欢

寄人(酷怜风月为多情)

张泌 〔唐朝〕

【寄人】酷怜风月为多情,还到春时别恨生。倚柱寻思倍惆怅,一场春梦不分明。寄人(酷怜风月为多情)拼音解读:【jì rén 】kù lián fēng yuè wéi duō qíng ,hái dào chūn shí bié hèn shēng 。yǐ zhù xún sī bèi chóu chàng ,yī chǎng chūn mèng bú fèn míng 。
详情

寨儿令·次韵怀古

张可久 〔清朝〕

写旧游,换新愁,玉箫寒酒醒江上楼。黄鹤矶头,白鹭汀洲,烟水共悠悠。人何在七国春秋,浪淘尽千古风流。隋堤犹翠柳,汉土自鸿沟。休!来往愧沙鸥。寨儿令·次韵怀古拼音解读:xiě jiù yóu ,huàn xīn chóu ,yù xiāo hán jiǔ xǐng jiāng shàng lóu 。huáng hè jī tóu ,bái lù tīng zhōu ,yān shuǐ gòng yōu yōu 。rén hé zài qī guó chūn qiū ,làng táo jìn qiān gǔ fēng liú 。suí dī yóu cuì liǔ ,hàn tǔ zì hóng gōu 。xiū !lái wǎng kuì shā ōu 。
详情

青玉案(和刘长翁右司韵)

吴潜 〔宋朝〕

人生南北如歧路。惆怅方回断肠句。四野碧云秋日暮。苇汀芦岸,落霞残照,时有鸥来去。 一杯渺渺怀今古。万事悠悠付寒暑。青箬绿蓑便野处。有山堪采,有溪堪钓,归计聊如许。青玉案(和刘长翁右司韵)拼音解读:rén shēng nán běi rú qí lù 。chóu chàng fāng huí duàn cháng jù 。sì yě bì yún qiū rì mù 。wěi tīng lú àn ,luò xiá cán zhào ,shí yǒu ōu lái qù 。 yī bēi miǎo miǎo huái jīn gǔ 。wàn shì yōu yōu fù hán shǔ 。qīng ruò lǜ suō biàn yě chù 。yǒu shān kān cǎi ,yǒu xī kān diào ,guī jì liáo rú xǔ 。
详情

念奴娇(晚凉可爱)

朱敦儒 〔唐朝〕

【念奴娇】 晚凉可爱,是黄昏人静,风生蘋叶。谁做秋声穿细柳?初听寒蝉凄切。旋采芙蓉,重熏沉水,暗里香交彻。拂开冰簟,小床独卧明月。老来应免多情,还因风景好,愁肠重结。可惜良宵人不见,角枕烂衾虚设。宛转无眠,起来闲步,露草时明灭。银河西去,画楼残角呜咽。念奴娇(晚凉可爱)拼音解读:【niàn nú jiāo 】 wǎn liáng kě ài ,shì huáng hūn rén jìng ,fēng shēng pín yè 。shuí zuò qiū shēng chuān xì liǔ ?chū tīng hán chán qī qiē 。xuán cǎi fú róng ,zhòng xūn chén shuǐ ,àn lǐ xiāng jiāo chè 。fú kāi bīng diàn ,xiǎo chuáng dú wò míng yuè 。lǎo lái yīng miǎn duō qíng ,hái yīn fēng jǐng hǎo ,chóu cháng zhòng jié 。kě xī liáng xiāo rén bú jiàn ,jiǎo zhěn làn qīn xū shè 。wǎn zhuǎn wú mián ,qǐ lái xián bù ,lù cǎo shí míng miè 。yín hé xī qù ,huà lóu cán jiǎo wū yān 。
详情

月出

诗经 〔先秦〕

月出皎兮。佼人僚兮。舒窈纠兮。劳心悄兮。 月出皓兮。佼人懰兮。舒忧受兮。劳心慅兮。 月出照兮。佼人燎兮。舒夭绍兮。劳心惨兮。 月出拼音解读: yuè chū jiǎo xī 。jiǎo rén liáo xī 。shū yǎo jiū xī 。láo xīn qiāo xī 。 yuè chū hào xī 。jiǎo rén liú xī 。shū yōu shòu xī 。láo xīn cǎo xī 。 yuè chū zhào xī 。jiǎo rén liáo xī 。shū yāo shào xī 。láo xīn cǎn xī 。
详情

宣上人见示与诸公(许厕高斋唱)

薛涛 〔宋朝〕

【宣上人见示与诸公】许厕高斋唱,涓泉定不如。可怜谯记室,流水满禅居。宣上人见示与诸公(许厕高斋唱)拼音解读:【xuān shàng rén jiàn shì yǔ zhū gōng 】xǔ cè gāo zhāi chàng ,juān quán dìng bú rú 。kě lián qiáo jì shì ,liú shuǐ mǎn chán jū 。
详情

论诗三十首·其八

元好问 〔未知〕

沈宋横驰翰墨场,风流初不废齐梁。论功若准平吴例,合着黄金铸子昂。论诗三十首·其八拼音解读:shěn sòng héng chí hàn mò chǎng ,fēng liú chū bú fèi qí liáng 。lùn gōng ruò zhǔn píng wú lì ,hé zhe huáng jīn zhù zǐ áng 。
详情

蝶恋花(戊戌和邓南秀)

赵师侠 〔宋朝〕

柳眼窥春春渐吐。又是东风,摇曳黄金树。宜入新春闻好语。一犁处处催耕雨。 未有花须金缕缕。醉梦悠扬,似蝶翩跹舞。一枕仙游何处去。觉来依旧江南住。蝶恋花(戊戌和邓南秀)拼音解读:liǔ yǎn kuī chūn chūn jiàn tǔ 。yòu shì dōng fēng ,yáo yè huáng jīn shù 。yí rù xīn chūn wén hǎo yǔ 。yī lí chù chù cuī gēng yǔ 。 wèi yǒu huā xū jīn lǚ lǚ 。zuì mèng yōu yáng ,sì dié piān xiān wǔ 。yī zhěn xiān yóu hé chù qù 。jiào lái yī jiù jiāng nán zhù 。
详情

赞美(走不尽的山峦的起伏)

穆旦 〔近现代〕

【赞美】走不尽的山峦的起伏,河流和草原,数不尽的密密的村庄,鸡鸣和狗吠,接连在原是荒凉的亚洲的土地上,在野草的茫茫中呼啸着干燥的风,在低压的暗云下唱着单调的东流的水,在忧郁的森林里有无数埋藏的年代。它们静静地和我拥抱:说不尽的故事是说不尽的灾难,沉默的是爱情,是在天空飞翔的鹰群,是干枯的眼睛期待着泉涌的热泪,当不移的灰色的行列在遥远的天际爬行;我有太多的话语,太悠久的感情,我要以荒凉的沙漠,坎坷的小路,骡子车,我要以槽子船,漫山的野花,阴雨的天气,我要以一切拥抱你,你我到处看见的人民呵,在耻辱里生活的人民,佝偻的人民,我要以带血的手和你们一一拥抱。因为一个民族已经起来。一个农夫,他粗糙的身躯移动在田野中,他是一个女人的孩子,许多孩子的父亲,多少朝代在他的身边升起又降落了而把希望和失望压在他身上,而他永远无言地跟在犁后旋转,翻起同样的泥土溶解过他祖先的,是同样的受难的形象凝固在路旁。在大路上多少次愉快的歌声流过去了,多少次跟来的是临到他的忧患;在大路上人们演说,叫嚣,欢快,然而他没有,他只放下了古代的锄头,再一次相信名词,溶进了大众的爱,坚定地,他看着自己溶进死亡里,而这样的路是无限的悠长的而他是不能够流泪的,他没有流泪,因为一个民族已经起来。在群山的包围里,在蔚蓝的天空下,在春天和秋天经过他家园的时候,在幽深的谷里隐着最含蓄的悲哀:一个老妇期待着孩子,许多孩子期待着饥饿,而又在饥饿里忍耐,在路旁仍是那聚集着黑暗的茅屋,一样的是不可知的恐惧,一样的是大自然中那侵蚀着生活的泥土,而他走去了从不回头诅咒。为了他我要拥抱每一个人,为了他我失去了拥抱的安慰,因为他,我们是不能给以幸福的,痛哭吧,让我们在他的身上痛哭吧,因为一个民族已经起来。一样的是这悠久的年代的风,一样的是从这倾圮的屋檐下散开的无尽的呻吟和寒冷,它歌唱在一片枯槁的树顶上,它吹过了荒芜的沼泽,芦苇和虫鸣,一样的是这飞过的乌鸦的声音。当我走过,站在路上踟蹰,我踟蹰着为了多年耻辱的历史仍在这广大的山河中等待,等待着,我们无言的痛苦是太多了,然而一个民族已经起来,然而一个民族已经起来。(1941年12月)赞美(走不尽的山峦的起伏)拼音解读:【zàn měi 】zǒu bú jìn de shān luán de qǐ fú ,hé liú hé cǎo yuán ,shù bú jìn de mì mì de cūn zhuāng ,jī míng hé gǒu fèi ,jiē lián zài yuán shì huāng liáng de yà zhōu de tǔ dì shàng ,zài yě cǎo de máng máng zhōng hū xiào zhe gàn zào de fēng ,zài dī yā de àn yún xià chàng zhe dān diào de dōng liú de shuǐ ,zài yōu yù de sēn lín lǐ yǒu wú shù mái cáng de nián dài 。tā men jìng jìng dì hé wǒ yōng bào :shuō bú jìn de gù shì shì shuō bú jìn de zāi nán ,chén mò de shì ài qíng ,shì zài tiān kōng fēi xiáng de yīng qún ,shì gàn kū de yǎn jīng qī dài zhe quán yǒng de rè lèi ,dāng bú yí de huī sè de háng liè zài yáo yuǎn de tiān jì pá háng ;wǒ yǒu tài duō de huà yǔ ,tài yōu jiǔ de gǎn qíng ,wǒ yào yǐ huāng liáng de shā mò ,kǎn kě de xiǎo lù ,luó zǐ chē ,wǒ yào yǐ cáo zǐ chuán ,màn shān de yě huā ,yīn yǔ de tiān qì ,wǒ yào yǐ yī qiē yōng bào nǐ ,nǐ wǒ dào chù kàn jiàn de rén mín hē ,zài chǐ rǔ lǐ shēng huó de rén mín ,gōu lǚ de rén mín ,wǒ yào yǐ dài xuè de shǒu hé nǐ men yī yī yōng bào 。yīn wéi yī gè mín zú yǐ jīng qǐ lái 。yī gè nóng fū ,tā cū cāo de shēn qū yí dòng zài tián yě zhōng ,tā shì yī gè nǚ rén de hái zǐ ,xǔ duō hái zǐ de fù qīn ,duō shǎo cháo dài zài tā de shēn biān shēng qǐ yòu jiàng luò le ér bǎ xī wàng hé shī wàng yā zài tā shēn shàng ,ér tā yǒng yuǎn wú yán dì gēn zài lí hòu xuán zhuǎn ,fān qǐ tóng yàng de ní tǔ róng jiě guò tā zǔ xiān de ,shì tóng yàng de shòu nán de xíng xiàng níng gù zài lù páng 。zài dà lù shàng duō shǎo cì yú kuài de gē shēng liú guò qù le ,duō shǎo cì gēn lái de shì lín dào tā de yōu huàn ;zài dà lù shàng rén men yǎn shuō ,jiào xiāo ,huān kuài ,rán ér tā méi yǒu ,tā zhī fàng xià le gǔ dài de chú tóu ,zài yī cì xiàng xìn míng cí ,róng jìn le dà zhòng de ài ,jiān dìng dì ,tā kàn zhe zì jǐ róng jìn sǐ wáng lǐ ,ér zhè yàng de lù shì wú xiàn de yōu zhǎng de ér tā shì bú néng gòu liú lèi de ,tā méi yǒu liú lèi ,yīn wéi yī gè mín zú yǐ jīng qǐ lái 。zài qún shān de bāo wéi lǐ ,zài wèi lán de tiān kōng xià ,zài chūn tiān hé qiū tiān jīng guò tā jiā yuán de shí hòu ,zài yōu shēn de gǔ lǐ yǐn zhe zuì hán xù de bēi āi :yī gè lǎo fù qī dài zhe hái zǐ ,xǔ duō hái zǐ qī dài zhe jī è ,ér yòu zài jī è lǐ rěn nài ,zài lù páng réng shì nà jù jí zhe hēi àn de máo wū ,yī yàng de shì bú kě zhī de kǒng jù ,yī yàng de shì dà zì rán zhōng nà qīn shí zhe shēng huó de ní tǔ ,ér tā zǒu qù le cóng bú huí tóu zǔ zhòu 。wéi le tā wǒ yào yōng bào měi yī gè rén ,wéi le tā wǒ shī qù le yōng bào de ān wèi ,yīn wéi tā ,wǒ men shì bú néng gěi yǐ xìng fú de ,tòng kū ba ,ràng wǒ men zài tā de shēn shàng tòng kū ba ,yīn wéi yī gè mín zú yǐ jīng qǐ lái 。yī yàng de shì zhè yōu jiǔ de nián dài de fēng ,yī yàng de shì cóng zhè qīng pǐ de wū yán xià sàn kāi de wú jìn de shēn yín hé hán lěng ,tā gē chàng zài yī piàn kū gǎo de shù dǐng shàng ,tā chuī guò le huāng wú de zhǎo zé ,lú wěi hé chóng míng ,yī yàng de shì zhè fēi guò de wū yā de shēng yīn 。dāng wǒ zǒu guò ,zhàn zài lù shàng chí chú ,wǒ chí chú zhe wéi le duō nián chǐ rǔ de lì shǐ réng zài zhè guǎng dà de shān hé zhōng děng dài ,děng dài zhe ,wǒ men wú yán de tòng kǔ shì tài duō le ,rán ér yī gè mín zú yǐ jīng qǐ lái ,rán ér yī gè mín zú yǐ jīng qǐ lái 。(1941nián 12yuè )
详情

满江红(寿赵枢密)

牟巘 〔宋朝〕

七荚新春,问底事、以人为日。记贞观、郑公恰至,名因人得。况是今朝生上相,老天著意尤端的。便唤为、人日岂徒哉,公人杰。 宇宙要,公扶植。善类要,公收拾。愿我公千岁,长陪丹极。山立扬休人正健,耐寒彩胜篸华发。看年年、天际不曾阴,真奇特。满江红(寿赵枢密)拼音解读:qī jiá xīn chūn ,wèn dǐ shì 、yǐ rén wéi rì 。jì zhēn guān 、zhèng gōng qià zhì ,míng yīn rén dé 。kuàng shì jīn cháo shēng shàng xiàng ,lǎo tiān zhe yì yóu duān de 。biàn huàn wéi 、rén rì qǐ tú zāi ,gōng rén jié 。 yǔ zhòu yào ,gōng fú zhí 。shàn lèi yào ,gōng shōu shí 。yuàn wǒ gōng qiān suì ,zhǎng péi dān jí 。shān lì yáng xiū rén zhèng jiàn ,nài hán cǎi shèng zān huá fā 。kàn nián nián 、tiān jì bú céng yīn ,zhēn qí tè 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->