青玉案(和刘长翁右司韵)

吴潜 〔宋朝〕

人生南北如歧路。惆怅方回断肠句。四野碧云秋日暮。苇汀芦岸,落霞残照,时有鸥来去。 一杯渺渺怀今古。万事悠悠付寒暑。青箬绿蓑便野处。有山堪采,有溪堪钓,归计聊如许。青玉案(和刘长翁右司韵)拼音解读:rén shēng nán běi rú qí lù 。chóu chàng fāng huí duàn cháng jù 。sì yě bì yún qiū rì mù 。wěi tīng lú àn ,luò xiá cán zhào ,shí yǒu ōu lái qù 。 yī bēi miǎo miǎo huái jīn gǔ 。wàn shì yōu yōu fù hán shǔ 。qīng ruò lǜ suō biàn yě chù 。yǒu shān kān cǎi ,yǒu xī kān diào ,guī jì liáo rú xǔ 。
猜您喜欢

八声甘州(和邓中甫中秋)

刘辰翁 〔宋朝〕

看团团、一物大如杯,时复几何秋。俯天涯海角,今来古往,人物如流。想见霓裳歌罢,无物与浇愁。惟有当时树,香满琼楼。 谁念南楼老子,倚西风尘满,心事悠悠。便班姬袖里,明月一时休。叹年年、吹箫有约,又一番、鹤梦雪堂舟。池上久,满身风露,还索衣裘。八声甘州(和邓中甫中秋)拼音解读:kàn tuán tuán 、yī wù dà rú bēi ,shí fù jǐ hé qiū 。fǔ tiān yá hǎi jiǎo ,jīn lái gǔ wǎng ,rén wù rú liú 。xiǎng jiàn ní shang gē bà ,wú wù yǔ jiāo chóu 。wéi yǒu dāng shí shù ,xiāng mǎn qióng lóu 。 shuí niàn nán lóu lǎo zǐ ,yǐ xī fēng chén mǎn ,xīn shì yōu yōu 。biàn bān jī xiù lǐ ,míng yuè yī shí xiū 。tàn nián nián 、chuī xiāo yǒu yuē ,yòu yī fān 、hè mèng xuě táng zhōu 。chí shàng jiǔ ,mǎn shēn fēng lù ,hái suǒ yī qiú 。
详情

涟水古冢瓶文

佚名 〔唐朝〕

一双青乌子,飞来五两头。借问船轻重,寄信到扬州。涟水古冢瓶文拼音解读:yī shuāng qīng wū zǐ ,fēi lái wǔ liǎng tóu 。jiè wèn chuán qīng zhòng ,jì xìn dào yáng zhōu 。
详情

谒金门(不怕醉)

韩淲 〔宋朝〕

不怕醉。记取吟边滋味。幽草绿阴花絮里。莺啼双燕起。 老去是何乡里。漠漠吴头楚尾。一曲荒山清照水。_渠杯酒旨。谒金门(不怕醉)拼音解读:bú pà zuì 。jì qǔ yín biān zī wèi 。yōu cǎo lǜ yīn huā xù lǐ 。yīng tí shuāng yàn qǐ 。 lǎo qù shì hé xiāng lǐ 。mò mò wú tóu chǔ wěi 。yī qǔ huāng shān qīng zhào shuǐ 。_qú bēi jiǔ zhǐ 。
详情

岩腹棺铭

佚名 〔唐朝〕

欲堕不堕逢王果,五百年中重收我。岩腹棺铭拼音解读:yù duò bú duò féng wáng guǒ ,wǔ bǎi nián zhōng zhòng shōu wǒ 。
详情

望海潮

夏清男 〔〕

江流东海 雾隐秋山 北国一顷春风 花香远清 鸟鸣夜幽 杨柳万里青舟 李杜才八斗 苏辛气恢宏 古今彪炳 史留誉名 不齿权恶尽义忠 追思历代群雄 有弱冠请缨 投笔从戎 足遍山河 夜观星空 运筹帷幄之中 唐李靖功隐 宋武穆愤终 邪没正拥 历史不染尘垢 细雨任东风望海潮拼音解读: jiāng liú dōng hǎi wù yǐn qiū shān běi guó yī qǐng chūn fēng huā xiāng yuǎn qīng niǎo míng yè yōu yáng liǔ wàn lǐ qīng zhōu lǐ dù cái bā dòu sū xīn qì huī hóng gǔ jīn biāo bǐng shǐ liú yù míng bú chǐ quán è jìn yì zhōng zhuī sī lì dài qún xióng yǒu ruò guàn qǐng yīng tóu bǐ cóng róng zú biàn shān hé yè guān xīng kōng yùn chóu wéi wò zhī zhōng táng lǐ jìng gōng yǐn sòng wǔ mù fèn zhōng xié méi zhèng yōng lì shǐ bú rǎn chén gòu xì yǔ rèn dōng fēng
详情

失调名(小轩生日)

张埴 〔宋朝〕

玉宇风清,金茎露爽,五日新秋。正好小轩,相逢初度,七十边头。 满前白发悠悠。有抱得曾孙弄否。从此长看,星明南极,人醉西楼。失调名(小轩生日)拼音解读:yù yǔ fēng qīng ,jīn jīng lù shuǎng ,wǔ rì xīn qiū 。zhèng hǎo xiǎo xuān ,xiàng féng chū dù ,qī shí biān tóu 。 mǎn qián bái fā yōu yōu 。yǒu bào dé céng sūn nòng fǒu 。cóng cǐ zhǎng kàn ,xīng míng nán jí ,rén zuì xī lóu 。
详情

醉太平·江口醉后作

陈维崧 〔清朝〕

钟山后湖,长干夜乌。齐台宋苑模糊,剩连天绿芜。估船运租,江楼醉呼。西风流落丹徒,想刘家寄奴。醉太平·江口醉后作拼音解读:zhōng shān hòu hú ,zhǎng gàn yè wū 。qí tái sòng yuàn mó hú ,shèng lián tiān lǜ wú 。gū chuán yùn zū ,jiāng lóu zuì hū 。xī fēng liú luò dān tú ,xiǎng liú jiā jì nú 。
详情

西北有高楼

佚名 〔南北朝〕

西北有高楼,上与浮云齐。交疏结绮窗,阿阁三重阶。上有弦歌声,音响一何悲!谁能为此曲,无乃杞梁妻。清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有余哀。不惜歌者苦,但伤知音稀。愿为双鸿鹄,奋翅起高飞。 西北有高楼拼音解读: xī běi yǒu gāo lóu ,shàng yǔ fú yún qí 。jiāo shū jié qǐ chuāng ,ā gé sān zhòng jiē 。shàng yǒu xián gē shēng ,yīn xiǎng yī hé bēi !shuí néng wéi cǐ qǔ ,wú nǎi qǐ liáng qī 。qīng shāng suí fēng fā ,zhōng qǔ zhèng pái huái 。yī dàn zài sān tàn ,kāng kǎi yǒu yú āi 。bú xī gē zhě kǔ ,dàn shāng zhī yīn xī 。yuàn wéi shuāng hóng hú ,fèn chì qǐ gāo fēi 。
详情

吴山图记

归有光 〔明朝〕

吴、长洲二县,在郡治所,分境而治。而郡西诸山,皆在吴县。其最高者,穹窿、阳山、邓尉、西脊、铜井。而灵岩,吴之故宫在焉,尚有西子之遗迹。若虎丘、剑池及天平、尚方、支硎,皆胜地也。而太湖汪洋三万六千顷,七十二峰沉浸其间,则海内之奇观矣。 余同年友魏君用晦为吴县,未及三年,以高第召入为给事中。君之为县,有惠爱,百姓扳留之,不能得,而君亦不忍于其民。由是好事者绘《吴山图》以为赠。 夫令之于民,诚重矣。令诚贤也,其地之山川草木,亦被其泽而有荣也;令诚不贤也,其地之山川草木,亦被其殃而有辱也。君于吴之山川,盖增重矣。异时吾民将择胜于岩峦之间,尸祝于浮屠、老子之宫也,固宜。而君则亦既去矣,何复惓惓于此山哉?昔苏子瞻称韩魏公去黄州四十馀年而思之不忘,至以为《思黄州》诗,子瞻为黄人刻之于石。然后知贤者于其所至,不独使其人之不忍忘而已,亦不能自忘于其人也。 君今去县已三年矣。一日,与余同在内庭,出示此图,展玩太息,因命余记之,噫!君之于吾吴有情如此,如之何而使吾民能忘之也!吴山图记拼音解读:  wú 、zhǎng zhōu èr xiàn ,zài jun4 zhì suǒ ,fèn jìng ér zhì 。ér jun4 xī zhū shān ,jiē zài wú xiàn 。qí zuì gāo zhě ,qióng lóng 、yáng shān 、dèng wèi 、xī jǐ 、tóng jǐng 。ér líng yán ,wú zhī gù gōng zài yān ,shàng yǒu xī zǐ zhī yí jì 。ruò hǔ qiū 、jiàn chí jí tiān píng 、shàng fāng 、zhī xíng ,jiē shèng dì yě 。ér tài hú wāng yáng sān wàn liù qiān qǐng ,qī shí èr fēng chén jìn qí jiān ,zé hǎi nèi zhī qí guān yǐ 。 yú tóng nián yǒu wèi jun1 yòng huì wéi wú xiàn ,wèi jí sān nián ,yǐ gāo dì zhào rù wéi gěi shì zhōng 。jun1 zhī wéi xiàn ,yǒu huì ài ,bǎi xìng bān liú zhī ,bú néng dé ,ér jun1 yì bú rěn yú qí mín 。yóu shì hǎo shì zhě huì 《wú shān tú 》yǐ wéi zèng 。 fū lìng zhī yú mín ,chéng zhòng yǐ 。lìng chéng xián yě ,qí dì zhī shān chuān cǎo mù ,yì bèi qí zé ér yǒu róng yě ;lìng chéng bú xián yě ,qí dì zhī shān chuān cǎo mù ,yì bèi qí yāng ér yǒu rǔ yě 。jun1 yú wú zhī shān chuān ,gài zēng zhòng yǐ 。yì shí wú mín jiāng zé shèng yú yán luán zhī jiān ,shī zhù yú fú tú 、lǎo zǐ zhī gōng yě ,gù yí 。ér jun1 zé yì jì qù yǐ ,hé fù juàn juàn yú cǐ shān zāi ?xī sū zǐ zhān chēng hán wèi gōng qù huáng zhōu sì shí yú nián ér sī zhī bú wàng ,zhì yǐ wéi 《sī huáng zhōu 》shī ,zǐ zhān wéi huáng rén kè zhī yú shí 。rán hòu zhī xián zhě yú qí suǒ zhì ,bú dú shǐ qí rén zhī bú rěn wàng ér yǐ ,yì bú néng zì wàng yú qí rén yě 。 jun1 jīn qù xiàn yǐ sān nián yǐ 。yī rì ,yǔ yú tóng zài nèi tíng ,chū shì cǐ tú ,zhǎn wán tài xī ,yīn mìng yú jì zhī ,yī !jun1 zhī yú wú wú yǒu qíng rú cǐ ,rú zhī hé ér shǐ wú mín néng wàng zhī yě !
详情

贺新郎(紫元席上作)

葛长庚 〔宋朝〕

飞尽桃花片。倚东风、高吟大啸,开怀消遣。芍药牡丹开未遍。不道韶华如电。无心向、小庭幽院。秉烛夜游虽不倦,奈一番、风雨花容变。春去也,无人见。 何处莺莺啼不断。探后园、红稀翠减,青稠绿满。蝶在花间犹死恋。早有行人摇扇。故自要、与春为饯。笑指白云归去好,对夕阳、泻酒凭谁荐。柳深处,有双燕。贺新郎(紫元席上作)拼音解读:fēi jìn táo huā piàn 。yǐ dōng fēng 、gāo yín dà xiào ,kāi huái xiāo qiǎn 。sháo yào mǔ dān kāi wèi biàn 。bú dào sháo huá rú diàn 。wú xīn xiàng 、xiǎo tíng yōu yuàn 。bǐng zhú yè yóu suī bú juàn ,nài yī fān 、fēng yǔ huā róng biàn 。chūn qù yě ,wú rén jiàn 。 hé chù yīng yīng tí bú duàn 。tàn hòu yuán 、hóng xī cuì jiǎn ,qīng chóu lǜ mǎn 。dié zài huā jiān yóu sǐ liàn 。zǎo yǒu háng rén yáo shàn 。gù zì yào 、yǔ chūn wéi jiàn 。xiào zhǐ bái yún guī qù hǎo ,duì xī yáng 、xiè jiǔ píng shuí jiàn 。liǔ shēn chù ,yǒu shuāng yàn 。
详情
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->