推荐诗文/

花非花

白居易〔唐朝〕

花非花,雾非雾,夜半来,天明去。来如春梦不多时,去似朝云无觅处。花非花拼音解读:huā fēi huā ,wù fēi wù ,yè bàn lái ,tiān míng qù 。lái rú chū
详情

观游鱼

白居易〔唐朝〕

绕池闲步看鱼游,正值儿童弄钓舟。一种爱鱼心各异,我来施食尔垂钩。[1]观游鱼拼音解读:rào chí xián bù kàn yú yóu ,zhèng zhí ér tóng nòng diào zhōu 。yī zhǒng ài yú xīn gè yì ,wǒ lái shī shí ěr chuí gōu 。[1]
详情

后宫词

白居易〔唐朝〕

泪湿罗巾梦不成,夜深前殿按歌声。红颜未老恩先断,斜倚熏笼坐到明。后宫词拼音解读:lèi shī luó jīn mèng bú chéng ,yè shēn qián diàn àn gē shēng 。hóng yán wèi lǎo ēn xiān duàn ,xié yǐ xūn lóng zuò dào míng 。
详情

观刈麦,时为周至县尉

白居易〔唐朝〕

田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左臂悬敝筐。听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。今我何功德?曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。念此私自愧,尽日不能忘,观刈麦,时为周至县尉拼音解读:tián jiā shǎo xián yuè ,wǔ yuè rén bèi máng 。yè lái nán fēng qǐ ,xiǎo mài fù lǒng huáng 。fù gū hé dān shí ,tóng zhì xié hú jiāng 。xiàng suí xiǎng tián qù ,dīng zhuàng zài nán gāng 。zú zhēng shǔ tǔ qì ,bèi zhuó yán tiān guāng 。lì jìn bú zhī rè ,dàn xī xià rì zhǎng 。fù yǒu pín fù rén ,bào zǐ zài qí páng 。yòu shǒu bǐng yí suì ,zuǒ bì xuán bì kuāng 。tīng qí xiàng gù yán ,wén zhě wéi bēi shāng 。jiā tián shū shuì jìn ,shí cǐ chōng jī cháng 。jīn wǒ hé gōng dé ?céng bú shì nóng sāng 。lì lù sān bǎi shí ,suì yàn yǒu yú liáng 。niàn cǐ sī zì kuì ,jìn rì bú néng wàng ,
详情

隔浦莲

白居易〔唐朝〕

隔浦爱红莲,昨日看犹在。夜来风吹落,只得一回采。花开虽有明年期,复愁明年还暂时。隔浦莲拼音解读:gé pǔ ài hóng lián ,zuó rì kàn yóu zài 。yè lái fēng chuī luò ,zhī dé yī huí cǎi 。huā kāi suī yǒu míng nián qī ,fù chóu míng nián hái zàn shí 。
详情

宫词

白居易〔唐朝〕

泪尽罗巾梦不成,夜深前殿按歌声。红颜未老恩先断,斜倚薰笼坐到明。宫词拼音解读:lèi jìn luó jīn mèng bú chéng ,yè shēn qián diàn àn gē shēng 。hóng yán wèi lǎo ēn xiān duàn ,xié yǐ xūn lóng zuò dào míng 。
详情

赋得古原草送别

白居易〔唐朝〕

【赋得古原草送别】[1] 离离原上草,[2]一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。远芳侵古道,[3]晴翠接荒城。又送王孙去,[4]萋萋满别情。[5]赋得古原草送别拼音解读:【fù dé gǔ yuán cǎo sòng bié 】[1] lí lí yuán shàng cǎo ,[2]yī suì yī kū róng 。yě huǒ shāo bú jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。yuǎn fāng qīn gǔ dào ,[3]qíng cuì jiē huāng chéng 。yòu sòng wáng sūn qù ,[4]qī qī mǎn bié qíng 。[5]
详情

杜陵叟

白居易〔唐朝〕

杜陵叟,杜陵居,岁种薄田一顷余。三月无雨旱风起,麦苗不秀多黄死。九月降霜秋早寒,禾穗未熟皆青乾。长吏明知不申破,急敛暴征求考课。典桑卖地纳官租,明年衣食将何如?剥我身上帛,夺我口中粟。虐人害物即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉?不知何人奏皇帝,帝心恻隐知人弊。白麻纸上书德音,京畿尽放今年税。昨日里胥方到门,手持尺牒牓乡村。十家租税九家毕,虚受吾君蠲免恩。杜陵叟拼音解读:dù líng sǒu ,dù líng jū ,suì zhǒng báo tián yī qǐng yú 。sān yuè wú yǔ hàn fēng qǐ ,mài miáo bú xiù duō huáng sǐ 。jiǔ yuè jiàng shuāng qiū zǎo hán ,hé suì wèi shú jiē qīng qián 。zhǎng lì míng zhī bú shēn pò ,jí liǎn bào zhēng qiú kǎo kè 。diǎn sāng mài dì nà guān zū ,míng nián yī shí jiāng hé rú ?bāo wǒ shēn shàng bó ,duó wǒ kǒu zhōng sù 。nuè rén hài wù jí chái láng ,hé bì gōu zhǎo jù yá shí rén ròu ?bú zhī hé rén zòu huáng dì ,dì xīn cè yǐn zhī rén bì 。bái má zhǐ shàng shū dé yīn ,jīng jī jìn fàng jīn nián shuì 。zuó rì lǐ xū fāng dào mén ,shǒu chí chǐ dié bǎng xiāng cūn 。shí jiā zū shuì jiǔ jiā bì ,xū shòu wú jun1 juān miǎn ēn 。
详情

府西池

白居易〔唐朝〕

柳无气力枝先动,池有波纹冰尽开。今日不知谁计会,[1]春风春水一时来。[2]府西池拼音解读:liǔ wú qì lì zhī xiān dòng ,chí yǒu bō wén bīng jìn kāi 。jīn rì bú zhī shuí jì huì ,[1]chūn fēng chūn shuǐ yī shí lái 。[2]
详情

读庄子

白居易〔唐朝〕

去国辞家谪异方,中心自怪少忧伤。为寻庄子知归处,认得无何是本乡。[1]读庄子拼音解读:qù guó cí jiā zhé yì fāng ,zhōng xīn zì guài shǎo yōu shāng 。wéi xún zhuāng zǐ zhī guī chù ,rèn dé wú hé shì běn xiāng 。[1]
详情
下一页 上一页 / 2609页
© 2021 行舟诗词 | 粤ICP备2021049896号
-->